Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

23 Nisan Türkistan Çocuk Bayramı R

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "23 Nisan Türkistan Çocuk Bayramı R"— Sunum transkripti:

1 23 Nisan Türkistan Çocuk Bayramı R
23 Nisan Türkistan Çocuk Bayramı R. Seyfi YURDAKUL Proje Sahibi ve Koordinatör

2 Hepsi bir düşünce ile başladı…
ÖNSÖZ Hepsi bir düşünce ile başladı… “Türk dünyasında; ilköğretim çağındaki çocukların geleneksel biçimde ve devlet törenleriyle ortaklaşa yaptıkları sosyal faaliyetler yeterli midir, eğer cevap yeterli değilse bunu gerçekleştirmek mümkün müdür?” Sonrasında akla gelen sorular ise; Türkistan’da geniş ve yaygın biçimde ortaklaşa yapılacak bir “Çocuk Bayramı” düzenlenemez miydi? Hatta bu düzenleme geleneksel olamaz mıydı? Ayrıca, aynı ülkü etrafında bütünleştirici bir sosyal faaliyete en çok kimlerin ihtiyacı olduğu da önem taşımaktaydı. Bu düşüncelerle; Tanrı’nın bizlere birer emaneti, milletlerin en kıymetli varlığı ve aynı zamanda garantisi olan çocuklara yönelik sosyal sorumluluk bilincinin, Türk dünyasında yaygınlaşması ve yerleşmesi gerektiğine yürekten inanmaktayız. Bu sorular ışığında; dünya üzerinde bulunan bütün Türk çocuklarının aynı millî bilinci ve heyecanı yaşamalarını sağlayacak, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi, diğer Türk Cumhuriyetlerinde de “Çocuk Bayramı”nın düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Bu faaliyet, devletin himayesinde her yıl belirlenen bir günde ve geleneksel hale getirilmelidir. Çocuklar için yapılacak bu düzenlemenin her açıdan çağdaş, sosyal ve güçlü bir devlet olmanın önemli unsurlarından biri olduğunu görüyoruz. Projemiz bu düşüncelerle, her zaman fikirlerine kıymet verdiğim Prof. Dr. Hakkı ACUN, Prof. Dr. Cemal KURNAZ, Doç. Dr. Halit ERTUĞRUL, Dr. Kubilay KOLUKIRIK, Dr. Asif ABBASOV, Dr. Müşfiq AHMEDOV, Timur B. DAVLETOV, Ramil ABBASOV, Dr. İrfan MEHMET ve isimlerini sayamadığım daha pek çok eğitimci, akademisyen ve çeşitli alanlarda görev yapan dostlarımın katkılarıyla olgunlaştı. (23 Nisan) “Çocuk Bayramı“ projesinde emeği olan herkes, tartışmasız aynı fikirde buluştu. Umuyoruz ki, Türk dünyası yaşadıkça projemiz de hayat bulur ve yaşar. Hatta geleceği de etkileyerek bütün Türkistan’ı daha da güçlü kılar. Türkistan’da yaşatılan diğer ortak töreler gibi, Çocuk Bayramı da ortak kültür etrafında birleşmek için başka projelere ilham kaynağı olacaktır. Diliyoruz ve istiyoruz ki; projemiz devlet büyüklerinin önderliğinde ve Türk Cumhuriyetlerinin parlamentolarında kabul görerek hayat bulur. Dolayısıyla 2010 senesinin 23 Nisanı, Türk dünyası çocukları için bir milat olur… “Çocuk ulusun en kutsal varlığıdır.” R. Seyfi YURDAKUL Proje Sahibi ve Koordinatör

3 İÇİNDEKİLER 1- Proje Adı 2- Proje Konusu 3- Projenin Genel Amacı ve Gerekçesi 4- Projenin Vizyonu 5- (Dünden Bu Güne) Türkiye, Türkistan ve Dünyada Mevcut Durum 6- Projenin Hedefi 7- Proje Paydaşları ve Organizasyon Şeması 8- Faaliyetler ve Paydaşların Sorumlulukları 9- Proje Süresi 10- Projenin Uygulanacağı Yerler

4 1- PROJE ADI: 23 Nisan Türkistan Çocuk Bayramı Çocuk Bayramı’nın düzenleneceği gün, Türkiye’de “Çocuk Haftaları”nın başlangıç tarihi olan 23 Nisan günüdür. 2- PROJE KONUSU “(23 Nisan) Çocuk Bayramı” Projesi, Öğretmen R. Seyfi YURDAKUL tarafından gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, Türk çocuklarına armağanı olan “Çocuk Bayramı”nın bütün Türkistan (Bağımsız Türk Devletleri ve Muhtar Cumhuriyetleri) sathında düzenlenmesine yöneliktir. Böylece; proje kapsamında Türkistan çocukları, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk çocukları ile her 23 Nisanda düzenlenecek “Çocuk Bayramı”nda buluşturulacaktır.   3- PROJENİN GENEL AMACI ve GEREKÇESİ Çocuklar arasında kendi millî değerlerine yabancılaşmaya izin verilmemelidir. Çünkü tanrının yetişkin bütün insanlığa birer emaneti olan bu çocukların iyi yetişmeleri için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu çerçevede her ülkenin çocuklara yönelik çeşitli konuları içine alan yasalarının olduğu şüphesiz vardır. Proje, bu yasaların aktif olarak uygulanmasını amaçlamaktadır. Ayrıca yasalarda olup da unutulan veya ihmal edilen hususların hayata geçirilmesini önemsemektedir Yeni yetişen nesiller, milletlerin geleceği ve en önemli güç kaynağıdır. Bu nedenledir ki her millet, kendi geleceğini garanti altına almak, millî ve manevî değerlerini yükseltip geliştirmek maksadıyla bilgili, görgülü, çalışkan ve üretken nesiller yetiştirmeye özen göstermelidir Çocuklar iyi eğitilmezler hatta eğitimden mahrum edilirseler; uyuşturucu, alkol veya başka zararlı akımların ağına düşmeye müsait hale gelirler Çocuklarının bütün kötülüklerden uzak kalması; ailesine, milletine, vatanına ve bütün insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmesi bütün milletlerin en büyük arzusudur Çocuk Bayramı haftası süresince; siyasi sorumluluk sahibi devlet yetkilileri, üniversiteler, çocuklardan sorumlu kurum ve kuruluşlar, çocuklara ilişkin sorunları üst düzeyde değerlendirerek çözüm üretmelidir Çocukların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak, ailenin olduğu kadar devletin de görevleri arasındadır Devletler, kendi kültürüne sahip çıkacak ve onu yaşatacak sağlıklı nesiller yetiştirmek için sürekli çareler aramalı ve bunun için kaynak ayırmalıdır.

5 3.7. Çocuk; kendi toplumuna karşı vatandaşlık bilincinin gelişmesi ile birlikte, başka toplumlara karşı da saygı duyar, gelecekte dünya üzerinde toplumsal barışa hizmet eder ve katkıda bulunur Bütün sosyal toplumlarda çocuklara yönelik, az veya çok sorun vardır. Ülke yetkilileri de bu sorunları gidermekle sorumludurlar. Ancak bu faaliyet sistemli biçimde çalışmakla mümkün olup, bayram atmosferinde sonuçlandırmaktır. Başlı başına acıma veya sevgi gösterisinde bulunmakla, çocuklara yönelik sorunlar çözülemez Çocuk bayramı veya çocuk şenlikleri; çocuk sorunlarının münazara edilerek, çözüm yönünde faaliyette bulunmaya bir vesile olmalıdır. Salt, bayram düzenlemekle çocukların sorunu bitirilemez. Çocuk Bayramı münasebetiyle ülkedeki kurumlar kuruluşlar, çocuk sorunlarına yönelik olumlu tedbir alıcı faaliyetler yürütmelidir. Ayrıca çeşitli yöntemlerle toplumu aydınlatmak, ülke çapında çocuk sorunlarını değerlendirmek ve ihtiyaçlara cevap vermek için yeni teşkilatlar oluşturulmalıdır. Yetkililer, Çocuk Bayramı’nın haftası içerisinde tespit ettikleri sorunları yılın diğer günlerine yayarak üstesinden gelmelidir Çocuk sorunları bakış açısına göre farklılık gösterir. Ülke hakkında siyasi söz sahibi olanlara göre, çocuk sorunu bir nüfus sorunudur. Sosyologlara göre bir sosyal fıtrat (yaradılış) sorunudur. Doktorlara göre genel korunma sorunudur. Eğitimcilere göre, bir pedagoji sorunudur. Çocuk sorunları yalnız başına bunların hiç birisi değil, bunların hepsi ve çok yönlü bir sorunudur. Her sosyal toplumlarda muhtemel görüle bilen ve gözlere çok küçük görünen bu sorunları şu başlıklar altında toplamak mümkündür:  Öksüz, yetim çocuklar.  Anneleri işte çalışan çocuklar.  Sürekli hasta çocuklar.  Uyuşturucu bağımlısı çocuklar.  Çeşitli biçimlerde istismar edilen çocuklar.  Okula gidemeyen çocuklar.  Sokaklara atılan çocuklar.  Dimağın geri kalmış çocuklar.  Cahil anneler elinde büyüyen çocuklar.  Pislik ve sefalet içinde büyüyen çocuklar.  Evlerde evlatlık (üvey) çocuklar.  Kötü alışkanlık edinmiş, sokakta yaşayan çocuklar.  Küçük yaşta ağır işlerde çalıştırılan çocuklar.  Oyundan, havadan mahrum çocuklar.  Dayakla büyüyen çocuklar.  Köy çocukları ve köy okulları,  Evden kaçan çocuklar.  Hırsız çocuklar.  Analı babalı, fakat muhtaç çocuklar.  Dilenci çocuklar. Ülkelerin şartlarına göre, bu sorunları çoğaltmak mümkündür. Çocuk Bayramı’nın başka bir gayesi de yetkililerin buna benzer sorunlarla ilgilenmelerini sağlamaktır. Çocuk meselesi ülke hakkında siyasi söz sahibi olanlara göre bir nüfus meselesidir. Çünkü milletlerin kaderini belirleyecek ordular, ancak nesillerin sürmesi ve gelişmesi ile mümkündür. Çocuk onlara göre bugün hududu, yarın cepheyi bekleyen askerdir. Bu askeri çoğaltmak için çocuk ölümlerini durdurmak lazım. Ancak insan; neslini, ne askeri bir planla, ne de siyasi bir manevra ile devamını sağlamak mümkün değildir.

6 Sosyologlara göre bir sosyal yaradılış meselesi
Sosyologlara göre bir sosyal yaradılış meselesi. Çünkü çocuk bugün toplumun mevcut kanunlarına, adetlerine göre şekil alacak, yarınki toplumun oluş ve işleyişini teşkil edecektir. Bu sebeple çocuk beşiğe yatırıldığı günden itibaren toplumun kontrolü altında olmalıdır. Bir milletin medeni seviyesini ve ilerlemesini, yükselmesini çocuklarını büyütme tarzları, eğitim sistemleri, çocuklarının okulda ve hayatta gösterdiği kabiliyetler ve karakterlerle ölçerler. Çocuğun hakkı olan büyüme, yaşama, eğitim ve hayatla mücadele kabiliyetlerini vermek, toplumun vazifesidir. Geri kalmış bir neslin sorumlusu devlettir. Çocuklara karşı, devleti ve toplumu asıl sorumlu tutan sosyologlar, çocuk sorununda daha ileri giderek, memleketin sosyal nizamında ve kanunlarında değişiklikler isterler. Çocuk ailesinden evvel toplumundur. Her çocuğun yaşamak nasıl tabii hakkı ise, hürriyet ve toplumun verdiği her fırsattan eşit surette faydalanmak da sosyal hakkıdır. Beşikte yatan çocuğun, ne dini, ne mezhebi, ne de sınıfı vardır. Altın beşikte yatan çocuk ta, tahta beşikte yatanda birdir. Hangisinin daha faydalı olacağını kimse bilemez. Devlet yetkilileri toplumsal kuvveti organize ederek; çocuklara, cemiyetin verdiği hakları dengeli şekilde dağıtmalıdır. Sosyal toplumlar inançla ilerlemesi için bütün kuvvetlerini çocuklara vermelidir. Pedagogların, iktisatçıların, ülke hakkında siyasi söz sahibi herkesin söylediği söz nihayet bu noktada birleşir. Güçlü millet, güçlü devlet, ancak vücudu ve dimağı zinde, fen, ilim ve sanat dünyasında, yaratıcı kabiliyetler gösteren çocuğun meydana getireceği millettir. Omuz silkip “çocuk” deyip geçilen; bir milletin, bir kültürün temsilcisidir. “Ne ekersen onu biçersin” atasözünde olduğu gibi, bugün ona ne verilirse yarın o alınır… Sıska bacakları üstünde boyundan büyük bir karın ve baş, solgun yüzünde çürümüş bir kan, kafasında ilim yerine bir sürü lüzumsuz malumat taşıyan çocuk, yarın için insanlığa hiçbir şey vaat edemez… Unutulmamalı ki, milletlerin gayesi çocuklarını yetiştirmek ve yüceltmektir. Bu da ancak iyi eğitimle mümkündür.   4- PROJENİN VİZYONU Projenin vizyonu, “birbirlerine karşı duyarlı ve sosyal sorumluluk duygusu gelişmiş bireylerden oluşan toplumların mutlu ve güçlü olacağı yaklaşımıyla; sürekli barışın hâkim olduğu, işbirliği, paylaşım, refah seviyesi yüksek ve sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca, çocukların hayatında bıraktığı güzel ve kalıcı izlerin gelecek kuşaklara bu bilinçle yetişmiş çocuklar tarafından taşınması,” olarak belirlenmiştir.   5- (DÜNDEN BU GÜNE) TÜRKİYE, TÜRKİSTAN ve DÜNYADA MEVCUT DURUM Türkiye’de 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın ilk nüvesini Çocuk Haftası’nın oluşturduğu bilinmektedir. Bu hususta; proje ekinde bulunan “Türk Kültüründe Çocuk ve Çocuk Bayramı” isimli eser, projeye geniş ölçüde rehber olmaktadır. Bu konuda pek çok detay adı geçen eserde mevcuttur. Çocuk Haftası’nın 23 Nisan günü düzenlenmesi ise tamamen o günün şartlarından doğan bir gelişme olarak bilinmektedir. Daha önce aynı şenlik, başka başka sıfatlarla düzenlenmiş ve 23 Nisanlara rastlamıştır. Bu faaliyet bütün dönemlerde adeta bir bayram, şenlik havasında geçmekte idi. Dolayısıyla kimsesiz ve çaresiz şehit çocuklarına maddi kaynak sağlamak amacına yönelik olan bu önemli faaliyet, bir gelenek biçiminde İstanbul’dan başlamış ve kısa zamanda Türkiye geneline yayılmıştır. Bu güzel gelenek korunarak 1929 yılına kadar taşınmış ve “Çocuk Haftaları” ismiyle yaşatılmıştır. Kimsesiz ve çaresiz şehit çocuklarını himaye eden “Himaye-i Etfal Cemiyeti,” günümüzdeki ismiyle “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

7 Kurumu”nun girişimleri ve o tarihte Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde 23 Nisan günleri “Çocuk Bayramı” olarak tescillenmiştir. Türk çocukları, kendilerine Ata’sından hediye edilen Çocuk Bayramı’nı kardeş Türkistan çocuklarıyla paylaşmasından daha tabii bir şey olamaz.   Türkistan devlet büyüklerince parlamentolarında alacakları tarihi bir kararlarla Çocuk Bayramı’nı kabul etmeleri mümkündür. Zira Türklerin; destanlardan törelere kadar pek çok ortak geleneklerinin, harsının olduğu bilinmektedir. Nevruz Bayramı kutlamalarının ardından 23 Nisan günü, bir de Çocuk Bayramı düzenlene bilir.   Eski Sovyetler Birliği döneminde UNESCO tarafından tespit edilen ve 1 Temmuzda “Çocukları Koruma Günü” adıyla çocuklara yönelik şenlik yapılmakta idi yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine Çek Cumhuriyeti gibi bazı Avrupa ülkeleri bu düzenlemeyi uygulamadan kaldırdığı halde Türkistan’da bu uygulama günümüze kadar sürmüştür. Ancak, 1 Temmuzda yapılacak bütün güzel faaliyetler, 23 Nisan günü düzenlenecek olan Çocuk Bayramı kapsamında yürütüle bilir. Dolayısıyla Türk kültürüne de bir katkısı olur. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Çocuk Bayramı’na benzer, dünyanın diğer ülkelerindeki çocuklara yönelik geleneksel olarak kutlanan bayramlar, incelendiğinde karşımıza ilginç sonuçlar çıkmaktadır. Bu nedenle bazı ülkelerin, çocuklara ilişkin geleneksel faaliyetlerini şöyle özetlemek mümkündür: 23 Nisan Çocuk Bayramı’na benzer, hiç bir ülkede “bayram” olmadığını söyleyebiliriz. Hatta bazı ülkelerde de çocuklara yönelik geleneksel hiç bir şenliğin olmadığı gözlenmektedir. Ancak var olan bayramlar da; dinî nitelikli veya sadece erkek çocuklarına yönelik veyahut bir devlet büyüğünün doğum günü anısına yapılmaktadır. Oysa bu durum, doğrudan doğruya, sırf çocuklara yönelik bir bayram olmasa gerek... Şöyle ki; bayram nitelikli yapılan bazı faaliyetlerin adında, “çocuk” kelimesi dahi geçmemektedir. Sadece yetişkinler, millî veya dinî bayramlarında yaptıkları şenliklerde, çocukları da gözetmişlerdir. UNICEF 1979 yılını, “Dünya Çocuk Günü” ilan etmişti. Fakat bu sosyal etkinlik bir bakıma 1979 yılı ile sınırlı kalmış gibidir. Çünkü daha sonraki yıllarda yapılan faaliyetler daha sönük geçmekte olduğu gözlenmiştir. “Bundan dolayı dünyada, çocuklara yönelik geleneksel biçimde hiçbir bayramının, Türklerdeki kadar eski olduğu söylenemez. Ayrıca yine aynı çerçevede hiçbir şenliğin ya da çocuk bayramının kaynağı, Türklerdeki kadar masum biçimde gelişmemiştir. Başka bir ifade ile 23 Nisan Çocuk Bayram’ı benzersizdir…” şeklinde özetlemek mümkündür.   6- PROJENİN HEDEFİ Türkiye’de düzenlenmekte olan ve Türk Kültüründen kaynaklanan, “Çocuk Bayramı”nın evrensel manada (Nevruz Bayramı gibi) ve “ÇOCUK BAYRAMI” adıyla bütün Türkistan’da zaten var olan kardeşliğin ve dostluğun daha da güçlenmesi ve pekişmesi için her 23 Nisanlarda düzenlenerek kutlanması, Ayrıca Türk Dünyası’nda düzenlenecek olan Çocuk Bayramı’nı, başka ülkelerin de dünya barışına katkı vermek için her 23 Nisanlarda “Dünya Çocuk Bayramı” ismiyle düzenlemeleri amaçlanmaktadır.   7- PROJE PAYDAŞLARI ve ORGANİZASYON ŞEMASI 7.1. Parlamento Başkanlığı, Eğitim Bakanlığı, Şehir Yöneticileri (Valilikler ve Belediye Başkanları) ile İlköğretim Okulları ve Okulöncesi eğitim kurumlarıdır.

8 7.2. Organizasyon Şeması:    8- FAALİYETLER VE PAYDAŞLARIN SORUMLULUKLARI   8.1. Parlamento Başkanlığı’nın Faaliyet ve Sorumlulukları Proje Parlamentoda değerlendirildikten sonra yasalarda belirlenmiş olan bayramlar arasında, Çocuk Bayramı’na da yer vermek ve her sene düzenlenmesi için yasal hale getirmektir Projenin uygulanmasına yönelik olarak, Eğitim Bakanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamaktır.   8.2. Eğitim Bakanlığı’nın Faaliyet ve Sorumlulukları Projeyi, ülke şartları göz önünde bulundurularak, bütün ülke genelinde bir anda uygulanacağı gibi başlangıç olarak pilot bölge (büyük yerleşim bölgelerinden, küçük yerleşim bölgelerine doğru) şeklinde de uygulamak mümkündür Proje içeriğine yönelik paydaşların bilgilendirilmesi, gerekirse proje metni mümkün olduğu miktarda çoğaltılarak paydaşlara dağıtılması, Projenin tanıtımına ilişkin logo, afiş, broşür, sloganların vb. dokümanların hazırlanması, Basın duyurusu ile kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde çalışmaları yaparak genel koordinasyonu sağlamaktır Proje içeriğinin gerçekleşmesine katkı vermek, Proje parlamentoda yasallaştıktan sonra, sürekli olarak Eğitim Bakanlığı, Şehir Yöneticileri ve İlköğretim Okulları ile Okulöncesi Kurumlarına yönelik okulların yöneticileri ile işbirliği içinde bulunmak. Dolayısıyla “Çocuk Bayramı” bir gelenek halinde yaşatılarak süreklilik kazandırmak, Projenin uygulanması için paydaşlarla işbirliği içinde koordinasyonun sağlanması ve faaliyetin denetlenmesi, Gerektiğinde başka kurumlardan ve hatta soydaş ülkelerin eğitim bakanlıklarından (Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) da yardım alınması, Projenin uygulanmasına yönelik, okul yöneticilerinin bilgilenmesi için gerekirse hizmet içi kurslar düzenlenmesine öncülük edilmesi, Üniversiteler veya öteki devlet kurumları ile işbirliği içinde çocuk sorunlarına yönelik; konferans, panel vb. seminerler düzenlemeli,

9 8. 2. 10. Tespit edilen sorunların çözüm yolları aranmalı, 8. 2. 11
Tespit edilen sorunların çözüm yolları aranmalı, Proje Parlamentoda onaylanıp uygulamaya geçildiğinde, devlet törenlerine iştirak etmek, Projenin başarılı olması için, okul yöneticilerine sürekli rehberlik edilmesi gereken konularda çalışmaları yaparak koordinasyonu sağlamaktır.   8.3. Eğitim Müdürlükleri Faaliyet ve Sorumlulukları Eğitim Bakanlığı, Şehir Yönetimi, İlköğretim ve Okulöncesi Kurumları yöneticileri ile birlikte işbirliği içinde projenin uygulanmasını sağlamak, Özellikle okul yöneticilerine sürekli rehber olmak, Projenin uygulanmasını cazip hale getirmek için şiir, kompozisyon resim vb. dalında yarışmalar açmak, Cumhur Başkanlığı, Eğitim Bakanlığı ve diğer devlet yetkilileri ve Şehir Yönetimini şehir meydanlarındaki devlet törenine iştirak etmelerini sağlamaktır Devlet yetkilileri bayram gününde çocukları mutlu ede bilmek, onların geleceğini ilgilendirecek şekilde, ülkenin şartları göz önünde bulundurularak çeşitli faaliyette bulunmalıdırlar. Çocukları sevindirici coşkulu törenler hazırlamak ve bu hususta öncülük etmek Projenin uygulanmasına yönelik çalışmaları sürekli denetleyerek, koordinasyonu sağlamaktır.   8.4. Şehir Yöneticileri (Valilikler ve Belediye Başkanlığı) Faaliyet ve Sorumlulukları Eğitim Müdürlükleri ve İlköğretim Okulları ile Okulöncesi Eğitim Kurumlarının projeyi uygulamaya yönelik çalışmalara destek olmak, Projenin uygulanmasına yönelik, okulların çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak ve destek vermek,   8.5. İlköğretim Okulları ile Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Faaliyet ve Sorumlulukları Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde proje içeriğinin oluşturulmasına katkıda bulunmak Okul yöneticileri de proje konusunda öğretmenleri bilgilendirmeli, Projeyi sürekli kılıp, geleneksel hale getirmek, Her 23 Nisanlarda (ülke veya bölge şartlarının imkânlarını göz önünde bulundurarak) okulları süsleyip özel hale getirerek Çocuk Bayramı düzenlenmeli, Çocuklara ileride üslenecekleri sorumlulukları kavramaları açısından, okul yöneticileri Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, kamu kurumlarının (en büyüğünden en küçüğüne) bayram süresince okul çocukları tarafından sembolik olarak yönetilmesini sağlamak Devlet yetkilileri çocuk sorunlarına çözüm ararken, çocuklar da gönüllerince hem okullarında ve hem de yapılacak olan büyük törenlerde coşku ile eğleneceklerdir Eğitim Bakanlığı ile projenin uygulanacağı kurumlardaki (İlköğretim Okulları ile Okulöncesi Eğitim Kurumları) çocukların proje hakkında bilgilendirilmesinde ele alınacak konu ve hususların belirlenmesi ve uygulanması, görüş ve önerilerin değerlendirilerek uygun görülen değişikliklerin Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yapılması gereken konularda çalışmaları yaparak koordinasyonu sağlamaktır PROJE SÜRESİ Projenin başlama ve bitiş tarihleri sınırlandırılmamıştır. Ancak projenin uygulanması için 2010 yılı başından itibaren faaliyet başlatılacak ve her yılın 23 Nisanında “Çocuk Bayramı” biçiminde gerçekleşecektir.

10 10- PROJENİN UYGULANACAĞI YERLER Azerbaycan Cumhuriyeti
10- PROJENİN UYGULANACAĞI YERLER Azerbaycan Cumhuriyeti Kazakistan Cumhuriyeti Kırgızistan Cumhuriyeti Özbekistan Cumhuriyeti Türkmenistan Cumhuriyeti

11 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, arşivlerde yer alan ve aralarında daha önce pek bilinmeyen karelerin de bulunduğu Kurtuluş Savaşı'na ait fotoğrafları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle paylaştı.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


"23 Nisan Türkistan Çocuk Bayramı R" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları