Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZCÜKTE ANLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZCÜKTE ANLAM."— Sunum transkripti:

1 SÖZCÜKTE ANLAM

2 Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi zaman anlamı içermektedir?
A)Sıkıntılar gelince üst üste geliyor. B)Ara ara camdan dışarı bakıyor. C)Askerler meydanda sıra sıra dizilmişti. D)Rakip takım peş peşe goller yedi.

3 B

4 Buruk sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A)Ona karşı oldukça buruktu. B)Vişne suyunun buruk bir tadı vardı. C)Elinde buruk bir dosyayla geldi. D)Servi ağacı buruk bir şekil almıştı.

5 A

6 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sesteşi (eş seslisi) yoktur?
A)Kayış B)Kese C)Kazan D)Kılık

7 D

8 D) Onun bu neşeli hâli çok güzel.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinin yerine kullanılamaz? A ) Oldukça şen bir kişiliği vardı. B) O, her zaman eğlenceli bir yaşam sürdü. C) Hoşgörü sahibi bir insandı. D) Onun bu neşeli hâli çok güzel.

9 C

10 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamda kullanılmıştır?
A) İnce davranışları ile beni mutlu etti. B) Gözü doymaz, aç gözlü birisin. C) Arkandan neler söyleniyor; ayakta uyuyorsun. D) Şaşkın kedi, küçücük gözleriyle bana bakıyordu.

11 D

12 “Ses” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam kazanmıştır? A) Sesinin çıktığı kadar da iş yapsa ... B) Sessiz atın çiftesi pek olur. C) Bu kadar çok bağırınca sesim kısıldı. D) Keşke vicdanının sesine kulak verseydin.

13 C

14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "büyük" sözcüğü, soyut bir kavramı nitelemek için kullanılmıştır?
A)Çalıştı ve büyük bir ev sahibi oldu sonunda o da. B)Büyük çocuk ortancayı çok kıskanırdı o yaşlardayken. C)Büyük sorunlarla uğraşıyor, önemsiz sorun­ları bir kenara itiyordu. D)Sahnenin ortasında büyük bir masa vardı, masanın arkasında da bir yağlıboya asılıydı.

15 C

16 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük yoktur?
A) Beyefendinin havasından da bugünlerde geçilmiyor. B) Dairenin yarı çapını hesaplamamı söyledi. C) Kalıplarla kendi giysilerini dikiyormuş. D) Bu tabloyu dağlama makinesiyle yaptık.

17 A

18 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük vardır?
A) Hareketleri her gün eskiye gidiyor. B) Ondan pek pozitif elektrik aldığımı söyleyemem. C) Eski yönlerini ona birisi söylese çok iyi olacak. D) Meteoroloji bu gece hava sıcaklığının eksi otuz derece olacağını söyledi.

19 D

20 Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük cümleye “yaşamak, geçirmek” anlamını katmıştır?
A) Hayatımda gördüğüm en dengesiz insandı. B) Otogarda Kemal’i görünce çok sevindim. C) Melek Hanım birçok şey görmüş ,halinden belli. D) Onunla paylaştıklarımı unutmak istiyorum.

21 C

22 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“bitmek” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? A)Onun karşısında artık dayanacak gücüm kalmadı, bittim. B) Yemek kokusunu aldıysa, birazdan burada bitiverir. C) Sonunda sınavlarım bitti, hemen tatile gideceğim. D) Elimde, avucumda ne varsa her şeyi bitirdim.

23 B

24 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“boğaz” sözcüğü yan anlamda kullanılmıştır? A) İstanbul Boğazı’nda yine kaza olmuş. B) Bugün nedense boğazım çok ağrıyor. C) Bensiz yemek yediğin için boğazında kalmıştır. D) Boğazıma kadar borca battım.

25 A

26 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlamaya örnek vardır?
A)  Sen, sevgimi yerlere attın. B)   Bazen duygularımızı anlatamayız. C)  Akıl, her zaman her şeyi kavramaz. D)  Göz, insanın en önemli organıdır.

27 C

28 Nihayet sabah oldu. Gecenin keskin ayazına yenik düşmedim
Nihayet sabah oldu. Gecenin keskin ayazına yenik düşmedim. Yorgunluktan yataklarında sızıp kalanları uyandırmakla işe başladım. Biraz acele edersek güneş yükselmeden yola çıkabilirdik. Parçada altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Nihayet                         B) Yükselmeden C) Sızıp                             D) Keskin

29 D

30 1. Bütün eşyalarını toplayıp bize yerleşti. 2
1.Bütün eşyalarını toplayıp bize yerleşti. 2. Çocuk, bozuklukları istemeyince ona bütün para verdi. 3. Bütün bir ekmeği, bir öğünde bitirdi. 4. Bilgisayarla ilgili bütün dergileri takip ederdi. "Bütün" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? A)1                  B)2                 C)3              D) 4

31 C

32 Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?
A)   Hayatımızı bu açıdan ele alalım. B)   Uzmanlar, henüz hücrenin yapısını çözememişler. C)   Suyun içinde bazı cisimler vardı. D)   Kış aylarında soğuk algınlığına dikkat edin.

33 B

34 "Bilmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "anlamak" anlamında kullanılmıştır?
A)   Kuşların çırpınışından yem mi, su mu istediklerini bilirim. B)   Onu dost biliyordum; ama zor günümde görünemedi. C)   Bu işte ben, başkasını değil, seni bilirim. D)   Hepimiz konuşuyoruz; ama ana dilimizi bilmiyoruz.

35 A

36 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler birbiriyle karşıt anlamlı olarak kullanılmamıştır? A)   Pazarlama işinden iyi para kazandı; ama kötü harcadı. B)   Kaba tezgâhlarda dokunan kilimlerin ince motifleri vardı. C)   İnsan dostunu da düşmanını da zor günlerinde tanıyor. D)  Yokuşta zorlanan atlarımız inişte rahat etti.

37 A

38 Bülbül güle "gül" dedi Gül gülmedi gitti
Bülbül güle "gül" dedi Gül gülmedi gitti. Bülbül güle, gül bülbüle Yâr olmadı gitti. Parçada altı çizili kelimeler aşağıdakilerden hangisidir? A) Eş anlamlı                      B) İkileme C) Zıt anlamlı                     D) Eş sesli

39 D

40 Aşağıdaki cümlelerin nangisınae altı çizili sözcük yansıma değildir?
A)  Makinenin gürültüsü artık çekilmiyor. B)  Tavan arasındaki tıkırtıları duydun mu? C)  Kedi, bahçede acı acı miyavlıyor. D)  Çocuğun ellerinde kızartılar vardı.

41 D

42 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylamaya örnek vardır?
A)   Futbolcu meşin yuvarlağı dışarı attı. B)   Memleket hasreti, artık çekilmez oldu. C)   Kara tren siyah dumanlar çıkararak gelir. D)   Yol yapım çalışmaları bütün hızıyla sürüyor.

43 A

44 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğaya ait bir özellik insana verilmiştir?
A)   Kış, bütün şiddetiyle geliyor. B)   Kuşlar, karın yağmasıyla yuvasız kaldı. C)   Ne katı kalpli bir insanmış o. D)   Bebek, nasıl da sevimli görünüyor.

45 C

46 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duyular arası aktarma yapılmıştır?
A)  Kalın bir palto giymiş. B)  Yemekler bugün daha tuzsuzdu. C)  Parkta ağaçlar mis gibi kokuyor. D)  Odada keskin bir ilâç kokusu vardı.

47 D

48 "Güneş girmeyen eve, doktor girer."
Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen anlam olayının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A)   Ceylan güzeli gözlerini düşünüyorum. B)   Seher yellerine saldım hasretimi. C)   Bu anlattıklarımı bilen tek kişi, sensin. D)   Uçağımız Ankara'ya az önce indi.

49 D

50 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım vardır?
A)   Petrol ürünlerinden benzine zam geldi. B)  Türk tarihinde Çanakkale Savaşı'nın yeri önemli C)  Alfabenin yirmi dördüncü harfi t'dir. D)  Çocukluk günlerim ömrümün en güzel dönemidir.

51 D

52 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde "kalem-kağıt" arasındakine benzer bir ilişki vardır?
A) Fırça - boya              B) Sözcük - cümle C) Sayfa - defter            D) Tebeşir - tahta

53 D

54 "Küçük" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicelik anlamıyla kullanılmamıştır?
A)Alandaki küçük bir kalabalık olayı kınıyordu. B)Küçük kardeşi Amerika'da öğrenim gördü. C)Davranışı tam bir küçük insan davranışıydı. D)Küçük elleriyle oyuncağını kavramaya çalışı­yordu.

55 C

56 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler "genelden özele" doğru sıralanmıştır?
A)Çam her mevsim yeşil kalabilen bir ağaçtır. B)Taş katı varlıklar arasında yer alır. C)Gül çiçekler içinde birincidir. D)Nedense bu toplumdaki insanlar, erkek ço­cuk istiyor.

57 D

58 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sürüklemek" sözcüğü "kötü bir sona doğru götürmek“ anlamında kullanılmıştır? A) Çocuğu sürükleyerek eve getirdi. B)Peşimden sürüklediğim yıllara yazık. C)Film, beni çocukluk yıllarıma sürükledi. D)Nehir söğüt dallarını, saman çöplerini sürüklüyordu.

59 B

60 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmemiştir?
A)Bugün hava oldukça açık ve berrak. B)Yağmurdan hemen sonra sokaklar kurumuş­tu; fakat çatı ıslaktı. C)Yoksulluk ayıp, zenginlik meziyet sayılıyor bu devirde. D)Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı.

61 A


"SÖZCÜKTE ANLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları