Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ DEVEKUŞU ÜRETİMİNDE İZLENEBİLİRLİK Vet.Hek.A.Nizamettin GÜVENER TÜR-KÖK Biyoteknoloji ve Veterinerlik Hekimlik Hizmeti Ltd. Şti., Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIKLI VE GÜVENLİ DEVEKUŞU ÜRETİMİNDE İZLENEBİLİRLİK Vet.Hek.A.Nizamettin GÜVENER TÜR-KÖK Biyoteknoloji ve Veterinerlik Hekimlik Hizmeti Ltd. Şti., Ankara."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIKLI VE GÜVENLİ DEVEKUŞU ÜRETİMİNDE İZLENEBİLİRLİK Vet.Hek.A.Nizamettin GÜVENER TÜR-KÖK Biyoteknoloji ve Veterinerlik Hekimlik Hizmeti Ltd. Şti., Ankara

2 Öncelikle İZLENEBİLİRLİK kavramının neleri kapsadığını belirlemekte yarar vardır. İzlenebilirlik Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde 5 Haziran.2004 tarihinde 25 483 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında’ ki 5179 Sayılı Kanun” da yerini almıştır.

3 ‘Bu kanun gıda güvenliğinin teminine, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin hijyenik ve uygun kalitede üretimine, tasnifine, işlenmesine katkı ve gıda işlemeye yardımcı maddelere, ambalajlara, etiketleme, depolama nakil, satış ve denetim usulleri ile yetki izlenebilirlik ve bildirime dair hususları kapsar.’ hükmünü getirmiştir. Bu kanunun kapsam’ı belirten 2. maddesi:

4 “ Üretim işleme ve pazarlama ile ilgili sürecin her aşamasında, gıda maddesine karıştırılması tasarlanan veya muhtemelen ortaya çıkabilecek istenilmeyen her hangi bir maddenin izlenmesini.” İfade eder hükmünü getirmiş olup yine aynı kanunun 16. maddesi İzlenebilirliğin prosedürünü belirlemektedir.

5 “Gıda, gıdaların elde edildiği HAYVAN, bitki ya da gıda maddesinde öngörülen veya ortaya çıkması beklenen herhangi bir maddenin tespit edilmesi için üretim, işleme ve dağıtım ile ilgili tüm aşamalarda izlenebilirlik tesis edilir.

6 Gıda işletmecileri: gıda, gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıda maddelerine karıştırılması tasarlanan herhangi bir maddeyi, kimden alındıklarını belirleyebilecek sisteme sahip olmak zorundadır. Piyasaya sürülen gıdaların, izlenebilirliğini kolaylaştırmak amacı ile gerekli bilgileri içerecek şekilde etiketlenmesi ve tanımlanması zorunludur.”

7 “ Bir hayvan’ın doğumundan itibaren ölümüne kadar, bütün kimlik bilgilerini kapsayacak şekilde kayıt altına alınması ve üzerinde yapılacak bütün uygulama ve işlemlerin ve hareketlerin herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak tarzda kayıt altına alınarak mevcut halde ve geriye doğru izinin sürülebilmesi yeteneği” olarak tanımlayabilmek mümkündür.

8 Sistem dört ayrı alt yapıdan oluşmaktadır ve bu alt yapıların ilk ikisi elektronik teknolojisine dayanmaktadır. 1-) Elektronik altyapısının ilki: (YAZILIM) Hayvan Yetiştiricilik bilgisini, Veteriner Hekimlik bilgisini içermektedir. 2-) Elektronik altyapısının ikincisi:(DONANIM) “Server, bilgisayar ve ADSL bağlantısı” ihtiva etmektedir.

9 3-) Sistemin üçüncü altyapısı Hayvanların Kimliklendirilmeleridir. Devekuşları da dahil olmak üzere tercih edilmesi gereken kimliklendirme sistemi RFID (Radio Frequency Identification) Yani pasif tip trasponder “ Mikroçip “ teknolojisidir.

10 4-) “Türkiye Elektronik Hayvancılık İzlenebilirlik Merkezi” TEHİM dir.

11 1- Ülkemiz insanının yüksek standartta kaliteli, izlenebilir ve Güvenli Gıda Tüketimini sağlayabilmek, 2- Hayvancılığa Dayalı Gıda Üretiminin Dünya ve Avrupa Standartlarında olmasını; Dünya ve Avrupa Pazarlarında kabul edilebilirliğini sağlayabilmek, 3- Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çerçevesinde Türkiye Hayvancılığının bütünü ile iyileştirilebilmesi ve yüksek standartlara kavuşmasını sağlayabilmek; Türkiye Hayvancılığının genetik yapısının ve seleksiyonunun iyileştirilmesine yardımcı olmak.

12 Daha önce de belirtildiği gibi Devekuşları da dahil olmak üzere bütün hayvanların izlenebilirliğinin ilk ve temel şartı o hayvanın kimliklendirilmesi işlemidir. Özellikle 1980 yıllarının sonundan başlayarak başta ABD olmak üzere Devekuşlarında yaygın olarak kullanılan kimliklendirme sistemi RFID sistem yani “Mikroçip”leme sistemidir.

13 Mikroçip Devekuşu Civcivlerinin çıkımından itibaren 2 gün içerisinde sol kulağın 2-3 cm yukarısına derin subcutan ya da kas içi yerleştirilir ve bu yolla Devekuşu hayatı boyunca kimliklendirilmiş olur.

14 Devekuşu çiftliklerinde tutulacak kayıt sistemi amaca göre farklılıklar gösterebilir. Devekuşu çiftlikleri kayıt sistemlerini aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkün olabilecektir.

15 1- Damızlık Devekuşları ve Seleksiyon Amacı için a- Damızlık Kayıtları b- Kuluçkahane Kayıtları 2- Medikal kayıtlar a- Veteriner Hekim Muayene kayıtları b- Laboratuvar Kayıtları c- Hayvan Hareketleri Kontrol Kayıtları e- Alım Öncesi Kontrol Kayıtları f- Fiziki Kontrol Kayıtları

16 3- İşletme ve Çiftlik Kayıt Sistemi İçin: a- Verim Kayıtları b- Beslenme Kayıtları 4- Sigorta Hizmetleri kayıtları a- Veteriner Hekim Kontrol kayıtları b- Laboratuvar Kontrol Kayıtları c- Poliçe Kayıtları 5- Ekonomik Hareketler ve Fiyat Kayıtları olarak gruplandırılabilirler.

17 Bu mülahazalarla birlikte Devekuşu üretimimiz hangi amaçlı yapılırsa yapılsın Üretimde İzlenebilirlik tüketici açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu noktada kayıt sistemi içerisine : 1- Kesimhane kayıtları 2- Market Kayıtları da girmektedir. Daha açık ve net bir ifade ile market tüketimin ilk noktası olduğundan geriye doğru izlenebilirliğin de son noktasını ifade eder.

18 Sağlıklı ve güvenli izlenebilirliğin en önemli kriteri hayvanların kimliklendirilmeleri, kayıtlarının tam, zamanında ve noksansız tutulması, kaydı tutan yetkililerin yetkilerinin sınırlı olması ve kayıtların şeffaf, halka açık sadece Veteriner Hekim, Ziraat Mühendislerinin, ya da Kamu Görevlilerinin değil bütün kamunun denetimine açık olabilmesidir.

19 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM


"SAĞLIKLI VE GÜVENLİ DEVEKUŞU ÜRETİMİNDE İZLENEBİLİRLİK Vet.Hek.A.Nizamettin GÜVENER TÜR-KÖK Biyoteknoloji ve Veterinerlik Hekimlik Hizmeti Ltd. Şti., Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları