Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S.B.SS.B.S SEVİYE BELİRLEME SINAVI. Ortaöğretime Geçiş Sistemi nedir? İlköğretim 6,7 ve 8inci sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S.B.SS.B.S SEVİYE BELİRLEME SINAVI. Ortaöğretime Geçiş Sistemi nedir? İlköğretim 6,7 ve 8inci sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans."— Sunum transkripti:

1 S.B.SS.B.S SEVİYE BELİRLEME SINAVI

2 Ortaöğretime Geçiş Sistemi nedir? İlköğretim 6,7 ve 8inci sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans ölçümüyle alacakları puanlara göre ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerini esas alan Ortaöğretime Geçiş Sistemi; Seviye Belirleme Sınavı (SBS), Yılsonu Başarı Puanı (YBP), Davranış Puanı (DP) olmak üzere üç ana unsura dayanan öğrenci odaklı yeni bir sistemdir.

3 Seviye Belirleme Sınavı (SBS) nedir? İlköğretimin 6, 7 ve 8inci sınıflarında öğrencinin derslerden, o yılın müfredatında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl haziran ayında ders kesiminden sonra düzenlenen merkezi sistem sınavlarıdır.

4 Seviye Belirleme Sınavı zorunlu bir sınav mıdır? Seviye Belirleme Sınavı zorunlu bir sınav değildir. Ancak; merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede kullanılacak puana etkisi bakımından öğrencilerin bu sınavlara girmesi tavsiye edilmektedir.

5 Seviye Belirleme Sınavı yılda kaç kez yapılacak? Seviye Belirleme Sınavı yılda bir kez yapılacak, tüm merkezi sistem sınavlarının mantığına uygun olarak telafisi ya da not yükseltmesi gibi ek herhangi bir sınavı olmayacaktır.

6 Seviye Belirleme Sınavına kimler katılacak? 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine Seviye Belirleme Sınavları uygulanacaktır.

7 Seviye Belirleme Sınavı ne zaman yapılacak? Ortaöğretime geçiş kapsamında Seviye Belirleme Sınavları her yıl Haziran ayında okulların ders bitiminden sonraki haftalarda yapılacaktır.

8 Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerelerde kullanılabilecek? Seviye Belirleme Sınav sonuçları yalnızca ortaöğretim kurumlarına geçişte kullanılabilecektir. Sınıf geçmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

9 Yıl Sonu Başarı Puanı(YBP) nedir? İlköğretimin 6, 7 ve 8inci sınıflarda, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.

10 Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) nasıl hesaplanacak? Öğrencinin, öğretim sürecinde elde ettiği kazanımları 100 tam puan üzerinden verilecektir. Puanlama daha sonra 500 tam puana dönüştürülerek Yıl Sonu Başarı Puanı hesaplanacaktır.

11 Davranış Puanı (DP) nedir? İlköğretim okullarında; öğrencilerin tavır, davranış ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine fiilen giren öğretmenlerin ayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalamasından sistem tarafından otomatik olarak elde edilen puandır.

12 Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrencinin Ortaöğretime Yerleştirme Puanı nasıl hesaplanacak? Herhangi bir sebeple Seviye Belirleme Sınavına katılamayan öğrencinin sınava girmediği yıla ait Seviye Belirleme Sınavı puanı o yılın en düşük SBS puanı olarak kabul edilecektir. Örneğin: 6ıncı sınıfta sınava girmeyen öğrenci 7inci sınıfta sınava girdiğinde 6ıncı sınıf puanı en düşük puan olarak alınacaktır.

13 Seviye Belirleme Sınavının soru içeriği nasıl olacak? Seviye Belirleme Sınavlarında soru içeriğinin öğretim programları odaklı olması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanması esas alınacaktır. Sorular öğrencinin öğrenim gördüğü yıla ait olacak ve geçmiş yılları kapsamayacaktır.

14 Seviye Belirleme Sınavında hangi derslerden soru sorulacak Seviye Belirleme Sınavlarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden soru sorulacaktır.

15 Seviye Belirleme Sınavında hangi derslerden soru sorulmayacak? Seviye Belirleme Sınavında Müzik, Beden Eğitimi, Resim İş ve Seçmeli Dersler ile Rehberlik ve Sosyal etkinliklerden soru sorulmayacaktır

16 Seviye Belirleme Sınavının testlerin ağırlık katsayıları ne olacak? Seviye Belirleme Sınavında Türkçe test ağırlık katsayısı 4, Matematik test ağırlık katsayısı 4, Fen Bilgisi test ağırlık katsayısı 3, Sosyal Bilgiler test ağırlık katsayısı 3, Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 1 olacaktır.

17 Seviye Belirleme Sınavında soru sayısı ne olacak? 6ıncı sınıflarda 80 adet soru olacak 90 dakika sürecek 7inci sınıflarda 90 adet soru olacak 100 dakika sürecek 8inci sınıflarda 100 adet soru olacak 110 dakika sürecek

18 Sınıflara göre sınıf puanı hesaplanırken SBS, YBP, DP ağırlıkları nasıl olacak? 6inci, 7inci ve 8inci sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı Puanı % 70, Yıl Sonu Başarı Puanı %25 ile Davranış Puanı % 5 oranında hesaplanacaktır.

19 Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) ne oranda etkili olacak? 6. sınıf puanı (SP6) %25, 7. sınıf puanı (SP7) %35 8. sınıf puanı (SP8) %40 oranında etki edecek.

20 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında 8.sınıfta olan öğrencilerin orta öğretime geçiş puanı hesaplaması hangi oranlarda olacaktır? Orta öğretim geçiş puanlarının hesaplanmasında 7inci sınıf %40, 8inci sınıf %60 oranında hesaplamaya dâhil edilecektir.

21 SBS SORU SAYILARI VE KATSAYILARI TABLOSU TESTLER SORU SAYISITEST AĞIRLIK KATSAYISI 6. SINIF SBS 7. SINIF SBS 8. SINIF SBS 6. SINIF SBS 7. SINIF SBS 8. SINIF SBS TÜRKÇE192123444 MATEMATİK161820444 FEN VE TEKNOLOJİ 161820333 SOSYAL BİLGİLER 161820333 YABANCI DİL131517111 TOPLAM809010015

22 DERSLER VE KONULARA GÖRE 6. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR MATEMATİKSBS 2008 YILI Nokta, Doğru, Düzlem1 Kesirler1 Kümeler1 Tamsayılar1 Uzunluk Ölçüleri1 Problem4 Örüntü Süsleme2 Dönme Öteleme1 Çevre Hesabı1 Alan Hesabı1 Olasılık1 İstatistik ve Grafik1 TOPLAM16

23 DERSLER VE KONULARA GÖRE 6. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR FEN VE TEKNOLOJİSBS 2008 YILI Hücre1 Canlıların Sınıflandırılması1 Fotosentez1 Destek ve Hareket Sistemi1 Dolaşım Sistemi1 Kuvvet ve Hareket2 Elektrik2 Optik1 Yer Kabuğu1 Maddenin Tanecikli Yapısı2 Fiziksel-Kimyasal Değişim1 Maddenin Fiziksel Halleri1 Madde ve Isı 1 TOPLAM16

24 DERSLER VE KONULARA GÖRE 6. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR SOSYAL BİLGİLERSBS 2008 YILI Atatürk ve Sosyal Bilimler1 Türklerin Yeni Yaşamı Değerli Miras1 Kimler Geldi Kimler Geçti2 Dünya Kağıt Üzerinde2 Değişik Yerler Farklı Yaşamlar1 Geçmişten Günümüze Yerleşme1 Kültürler Arası Köprü1 Ülkemizin Kaynakları1 Mesleğimi Seçerken1 Demokrasinin Serüveni1 Temel Haklarımız Eşitliğe Doğru1 İlk Türk Devletleri1 Dört Mevsim Türkiye 1 Bilimsel Araştırma Yapıyorum1 Din Kültürü3 TOPLAM16

25 DERSLER VE KONULARA GÖRE 6. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR TÜRKÇESBS 2008 YILI Sözcükte Anlam5 Cümlede Anlam3 Paragrafta Anlam9 Ses Bilgisi1 Sözcükte Yapı1 TOPLAM19

26 DERSLER VE KONULARA GÖRE 6. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR İNGİLİZCESBS 2008 YILI Simple Present Tense3 Must / Musn’t1 Possesive Adjektives1 How Much / How Many2 Describing1 What’s the wheather?1 What’s your name? / job?2 Abilities1 Prepositions1 TOPLAM13

27 DERSLER VE KONULARA GÖRE 7. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR MATEMATİKSBS 2008 YILI Koordinat Düzlemi2 Rasyonel Sayı2 Tam Sayı1 Oran Orantı1 Benzerlik Kavramı1 Yüzde Problemi1 Dairede Alan1 Simetri1 Çokgende Alan1 Silindir1 Doğruda Açı1 Olasılık1 Mod-Medyan3 Cebirsel İfadeler1 TOPLAM18

28 DERSLER VE KONULARA GÖRE 7. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR FEN VE TEKNOLOJİSBS 2008 YILI Duyu Organları1 Endokrin Sistemi1 Sindirim Sistemi1 Boşaltım Sistemi1 Eko Sistem2 Kuvvet ve Hareket2 Elektrik2 Işık2 Uzay1 Maddenin Tanecikli Yapısı1 Atomun Yapısı2 Kimyasal Bağlar1 Çözeltiler 1 TOPLAM18

29 DERSLER VE KONULARA GÖRE 7. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR SOSYAL BİLGİLERSBS 2008 YILI Atatürk ve İletişim1 Anadolu – Anayurt1 Etkiledik Etkilendik Ama Nasıl?1 Farklı Kültürler Nasıl Yaşadı?1 Devletler Nasıl Gelişir?1 Yenilikler ve Osmanlı Devleti1 Cumhuriyet’in Bekçilerine1 İki Kurşun Milyonlarca Kayıp1 Ülkemizde Nüfus1 Merhaba Doğduğum Toprak2 Nerelerde Yaşıyoruz?1 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü1 Dünyada Neler Oluyor?1 Yönetimin Özü1 Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim?1 Kol Gücünden Makine Gücüne Geçiş1 İletişim ve İnsan İlişkileri1 Din Kültürü3 TOPLAM18

30 DERSLER VE KONULARA GÖRE 7. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR TÜRKÇESBS 2008 YILI Sözcükte Anlam3 Cümlede Anlam4 Paragrafta Anlam11 Sözcük Türleri (Eylem)2 Sözcük Türleri (Zarf)1 TOPLAM21

31 DERSLER VE KONULARA GÖRE 7. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR İNGİLİZCESBS 2008 YILI When / Simple Present Tense2 Like / Prefers1 Interested In1 I am sorry1 Have to1 Going to / Would you2 Have got / Would Like to2 Adjektive / Relatives / Süperlatives3 Can / Can’t Has Just Yet2 TOPLAM15

32 HEPİNİZE BAŞARILAR Rehberlik Servisi


"S.B.SS.B.S SEVİYE BELİRLEME SINAVI. Ortaöğretime Geçiş Sistemi nedir? İlköğretim 6,7 ve 8inci sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları