Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEVİYE BELİRLEME SINAVI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEVİYE BELİRLEME SINAVI"— Sunum transkripti:

1 SEVİYE BELİRLEME SINAVI
S.B.S SEVİYE BELİRLEME SINAVI

2 Ortaöğretime Geçiş Sistemi nedir?
İlköğretim 6,7 ve 8inci sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans ölçümüyle alacakları puanlara göre ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerini esas alan Ortaöğretime Geçiş Sistemi; Seviye Belirleme Sınavı (SBS), Yılsonu Başarı Puanı (YBP), Davranış Puanı (DP) olmak üzere üç ana unsura dayanan öğrenci odaklı yeni bir sistemdir.

3 Seviye Belirleme Sınavı (SBS) nedir?
İlköğretimin 6, 7 ve 8inci sınıflarında öğrencinin derslerden, o yılın müfredatında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl haziran ayında ders kesiminden sonra düzenlenen merkezi sistem sınavlarıdır.

4 Seviye Belirleme Sınavı zorunlu bir sınav mıdır?
Seviye Belirleme Sınavı zorunlu bir sınav değildir. Ancak; merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede kullanılacak puana etkisi bakımından öğrencilerin bu sınavlara girmesi tavsiye edilmektedir.

5 Seviye Belirleme Sınavı yılda kaç kez yapılacak?
Seviye Belirleme Sınavı yılda bir kez yapılacak, tüm merkezi sistem sınavlarının mantığına uygun olarak telafisi ya da not yükseltmesi gibi ek herhangi bir sınavı olmayacaktır.

6 Seviye Belirleme Sınavına kimler katılacak?
6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine Seviye Belirleme Sınavları uygulanacaktır.

7 Seviye Belirleme Sınavı ne zaman yapılacak?
Ortaöğretime geçiş kapsamında Seviye Belirleme Sınavları her yıl Haziran ayında okulların ders bitiminden sonraki haftalarda yapılacaktır.

8 Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerelerde kullanılabilecek?
Seviye Belirleme Sınav sonuçları yalnızca ortaöğretim kurumlarına geçişte kullanılabilecektir. Sınıf geçmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

9 Yıl Sonu Başarı Puanı(YBP) nedir?
İlköğretimin 6, 7 ve 8inci sınıflarda, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.

10 Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) nasıl hesaplanacak?
Öğrencinin, öğretim sürecinde elde ettiği kazanımları 100 tam puan üzerinden verilecektir. Puanlama daha sonra 500 tam puana dönüştürülerek Yıl Sonu Başarı Puanı hesaplanacaktır.

11 Davranış Puanı (DP) nedir?
İlköğretim okullarında; öğrencilerin tavır, davranış ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine fiilen giren öğretmenlerin ayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalamasından sistem tarafından otomatik olarak elde edilen puandır.

12 Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrencinin Ortaöğretime Yerleştirme Puanı nasıl hesaplanacak?
Herhangi bir sebeple Seviye Belirleme Sınavına katılamayan öğrencinin sınava girmediği yıla ait Seviye Belirleme Sınavı puanı o yılın en düşük SBS puanı olarak kabul edilecektir. Örneğin: 6ıncı sınıfta sınava girmeyen öğrenci 7inci sınıfta sınava girdiğinde 6ıncı sınıf puanı en düşük puan olarak alınacaktır.

13 Seviye Belirleme Sınavının soru içeriği nasıl olacak?
Seviye Belirleme Sınavlarında soru içeriğinin öğretim programları odaklı olması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanması esas alınacaktır. Sorular öğrencinin öğrenim gördüğü yıla ait olacak ve geçmiş yılları kapsamayacaktır.

14 Seviye Belirleme Sınavında hangi derslerden soru sorulacak
Seviye Belirleme Sınavlarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden soru sorulacaktır.

15 Seviye Belirleme Sınavında hangi derslerden soru sorulmayacak?
Seviye Belirleme Sınavında Müzik, Beden Eğitimi, Resim İş ve Seçmeli Dersler ile Rehberlik ve Sosyal etkinliklerden soru sorulmayacaktır

16 Seviye Belirleme Sınavının testlerin ağırlık katsayıları ne olacak?
Seviye Belirleme Sınavında Türkçe test ağırlık katsayısı 4, Matematik test ağırlık katsayısı 4, Fen Bilgisi test ağırlık katsayısı 3, Sosyal Bilgiler test ağırlık katsayısı 3, Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 1 olacaktır.

17 Seviye Belirleme Sınavında soru sayısı ne olacak?
6ıncı sınıflarda 80 adet soru olacak 90 dakika sürecek 7inci sınıflarda 90 adet soru olacak 100 dakika sürecek 8inci sınıflarda 100 adet soru olacak 110 dakika sürecek

18 Sınıflara göre sınıf puanı hesaplanırken SBS, YBP, DP ağırlıkları nasıl olacak?
6inci, 7inci ve 8inci sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı Puanı % 70, Yıl Sonu Başarı Puanı %25 ile Davranış Puanı % 5 oranında hesaplanacaktır.

19 Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) ne oranda etkili olacak?
6. sınıf puanı (SP6) %25, 7. sınıf puanı (SP7) %35 8. sınıf puanı (SP8) %40 oranında etki edecek.

20 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında 8
Eğitim Öğretim Yılında 8.sınıfta olan öğrencilerin orta öğretime geçiş puanı hesaplaması hangi oranlarda olacaktır? Orta öğretim geçiş puanlarının hesaplanmasında 7inci sınıf %40, 8inci sınıf %60 oranında hesaplamaya dâhil edilecektir.

21 SBS SORU SAYILARI VE KATSAYILARI TABLOSU
TESTLER SORU SAYISI TEST AĞIRLIK KATSAYISI 6. SINIF SBS 7. SINIF SBS 8. SINIF SBS TÜRKÇE 19 21 23 4 MATEMATİK 16 18 20 FEN VE TEKNOLOJİ 3 SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL 13 15 17 1 TOPLAM 80 90 100

22 DERSLER VE KONULARA GÖRE 6. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
MATEMATİK SBS 2008 YILI Nokta, Doğru, Düzlem 1 Kesirler Kümeler Tamsayılar Uzunluk Ölçüleri Problem 4 Örüntü Süsleme 2 Dönme Öteleme Çevre Hesabı Alan Hesabı Olasılık İstatistik ve Grafik TOPLAM 16

23 DERSLER VE KONULARA GÖRE 6. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
FEN VE TEKNOLOJİ SBS 2008 YILI Hücre 1 Canlıların Sınıflandırılması Fotosentez Destek ve Hareket Sistemi Dolaşım Sistemi Kuvvet ve Hareket 2 Elektrik Optik Yer Kabuğu Maddenin Tanecikli Yapısı Fiziksel-Kimyasal Değişim Maddenin Fiziksel Halleri Madde ve Isı TOPLAM 16

24 DERSLER VE KONULARA GÖRE 6. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
SOSYAL BİLGİLER SBS 2008 YILI Atatürk ve Sosyal Bilimler 1 Türklerin Yeni Yaşamı Değerli Miras Kimler Geldi Kimler Geçti 2 Dünya Kağıt Üzerinde Değişik Yerler Farklı Yaşamlar Geçmişten Günümüze Yerleşme Kültürler Arası Köprü Ülkemizin Kaynakları Mesleğimi Seçerken Demokrasinin Serüveni Temel Haklarımız Eşitliğe Doğru İlk Türk Devletleri Dört Mevsim Türkiye Bilimsel Araştırma Yapıyorum Din Kültürü 3 TOPLAM 16

25 DERSLER VE KONULARA GÖRE 6. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
TÜRKÇE SBS 2008 YILI Sözcükte Anlam 5 Cümlede Anlam 3 Paragrafta Anlam 9 Ses Bilgisi 1 Sözcükte Yapı TOPLAM 19

26 DERSLER VE KONULARA GÖRE 6. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
İNGİLİZCE SBS 2008 YILI Simple Present Tense 3 Must / Musn’t 1 Possesive Adjektives How Much / How Many 2 Describing What’s the wheather? What’s your name? / job? Abilities Prepositions TOPLAM 13

27 DERSLER VE KONULARA GÖRE 7. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
MATEMATİK SBS 2008 YILI Koordinat Düzlemi 2 Rasyonel Sayı Tam Sayı 1 Oran Orantı Benzerlik Kavramı Yüzde Problemi Dairede Alan Simetri Çokgende Alan Silindir Doğruda Açı Olasılık Mod-Medyan 3 Cebirsel İfadeler TOPLAM 18

28 DERSLER VE KONULARA GÖRE 7. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
FEN VE TEKNOLOJİ SBS 2008 YILI Duyu Organları 1 Endokrin Sistemi Sindirim Sistemi Boşaltım Sistemi Eko Sistem 2 Kuvvet ve Hareket Elektrik Işık Uzay Maddenin Tanecikli Yapısı Atomun Yapısı Kimyasal Bağlar Çözeltiler TOPLAM 18

29 DERSLER VE KONULARA GÖRE 7. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
SOSYAL BİLGİLER SBS 2008 YILI Atatürk ve İletişim 1 Anadolu – Anayurt Etkiledik Etkilendik Ama Nasıl? Farklı Kültürler Nasıl Yaşadı? Devletler Nasıl Gelişir? Yenilikler ve Osmanlı Devleti Cumhuriyet’in Bekçilerine İki Kurşun Milyonlarca Kayıp Ülkemizde Nüfus Merhaba Doğduğum Toprak 2 Nerelerde Yaşıyoruz? Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Dünyada Neler Oluyor? Yönetimin Özü Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim? Kol Gücünden Makine Gücüne Geçiş İletişim ve İnsan İlişkileri Din Kültürü 3 TOPLAM 18

30 DERSLER VE KONULARA GÖRE 7. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
TÜRKÇE SBS 2008 YILI Sözcükte Anlam 3 Cümlede Anlam 4 Paragrafta Anlam 11 Sözcük Türleri (Eylem) 2 Sözcük Türleri (Zarf) 1 TOPLAM 21

31 DERSLER VE KONULARA GÖRE 7. SINIF SBS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
İNGİLİZCE SBS 2008 YILI When / Simple Present Tense 2 Like / Prefers 1 Interested In I am sorry Have to Going to / Would you Have got / Would Like to Adjektive / Relatives / Süperlatives 3 Can / Can’t Has Just Yet TOPLAM 15

32 HEPİNİZE BAŞARILAR Rehberlik Servisi


"SEVİYE BELİRLEME SINAVI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları