Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CEBİRSEL İFADELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CEBİRSEL İFADELER."— Sunum transkripti:

1 CEBİRSEL İFADELER

2 CEBİRSEL İFADELER ÖRNEK : Ahmet’in babası Ahmet’ten 25 yaş büyüktür bu durumu cebirsel olarak ifade etmeye çalışalım. . Ahmet’in Yaşı Babasının Yaşı 1+25=26 olarak bulunur. 1 için 2 için 2+25=27 olarak bulunur. 3+25=28 olarak bulunur. 3 için …….. …….. n için n+25 olarak bulunur.

3 Bu cebirsel ifade 2 terimlidir
Arkadaşlar bir önceki sayfadaki tabloda görüldüğü gibi Ahmet’in yaşına verilen değerlere göre babasının yaşı da değişmektedir. Bu durumu genel bir ifade ile belirtmeye çalıştığımızda Ahmet’in yaşı “n” için Babasının yaşı “n+25” olacağı görülür. İşte bu tür ifadeler matematikte cebirsel ifadeler olarak tanımlanır. Cebirsel ifadelerde kullanılan harfler sayıları temsil eder ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırılır. Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişkenin çarpımına terim denir.Terimlerin sayısal çarpanına ise katsayı adı verilir. Örneğin: 3m+24 ifadesinde; 3.m + 24 Terim Sabit Terim katsayı Bilinmeyen Bu cebirsel ifade 2 terimlidir

4 İçinde değişken bulunduran ifadelere cebirsel ifadeler denir.
Örnek: 3x+1 , 6x²+23x+7 , 2xy+y gibi….

5 Bir cebirsel ifadedeki ; değişken , katsayı ,terim ve sabit terim kavramlarını inceleyelim.
7x² + 5x ifadesinde Değişken : x dir. Terim sayısı : 3 tür.bunlar 7x² , 5x ,14 dir. Katsayılar : 7x² , 5x , 14 Sabit terim: 14 aynı zamanda sabit terimdir.

6 Örneğin ; 4m - 7n – 3 +2n ifadesinin ; Değişkenleri : m ve n 1.terimin katsayısı : 4 2.terimin katsayısı : -7 Terimleri : 4m , 7n , -3 , 2n Sabit terimi : -3

7 UYARI Bir cebirsel ifadede katsayılar toplamı sorulduğunda değişkenler yerine 1 yazılarak işlem yapılır.

8 Örnek: 3 ∙ (2a + 3b) – 8a cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır? a ve b yerine 1 yazalım. Katsayılar toplamı = 3 ∙ ( 2 ∙ ∙ 1)- 8 ∙ 1+4 = 3 ∙ (2+3)-8+4 = 3 ∙ 5 – 4 = 15 – 4 = 11 dir.

9 UYARI Bir cebirsel ifadede sabit terim sorulduğunda değişkenler yerine 0 yazılarak işlem yapılır.

10 Örnek: 2x - 9∙ (4y-3) +14 cebirsel ifadesinin sabit terimi kaçtır?
x ve y yerine 0 yazalım. Sabit terim = 2 ∙ 0 - 9∙ (4 ∙ 0 -3) +14 = 0 – 9(0-3) + 14 = -9 ∙ (-3) + 14 = = 41

11

12 Benzer terim: değişkeni ve değişkeninin kuvvetleri eşit ,katsayıları aynı yada farklı olan cebirsel ifadelerdir. Bir cebirsel ifadede benzer terimlerin katsayıları , işaretlerine dikkat edilerek toplanır.

13

14 Cebirsel ifadelerle toplama,çıkarma işlemleri
Örnek: (2x-1) + (3x+7)=? =(2x+3x)+(-1+7) =(2+3)x+6 =5x+6

15 1.Yol : Modelleme Yöntemi

16 2.Yol : Gruplandırma Yöntemi

17 1.Yol : Modelleme Yöntemi
- x+2 veya 2-x 2.Yol : Gruplandırma Yöntemi

18 x -x 1 -1 Modelleme

19 x 1 -1 (2x -1) + (3x +7) =5x + 6

20 + = (4x +3) (2x-4) = x - 1

21 = + (3x-2) ( -x + 3) = x +1

22 + = (-5x -4) ( -2x + 5) = x +1

23 -x x -1 1

24 + = (6x + 2) (-3x-4) = x-1

25 x -x 1 -1 + (5x+2) (2x+1) = x + 3

26 + (3x-2) (-2x+3) = x + 1

27 Cebirsel ifadelerle toplama ya da çıkarma işlemi yaparken;
Benzer terimler gruplanır. Benzer terimlerin katsayıları toplanır. Benzer olmayan terimler varsa yazılır. Sonuç en sade şekilde yazılır.

28 Örnek: (3x-4) – (2x-7) işlemini yapalım.

29 Örnek: (5x+9) – (3x-1) işlemini yapalım
Örnek: (5x+9) – (3x-1) işlemini yapalım. =(5x-3x) + (+9+1) =(5-3)x + (+10) =2x + 10

30 Örnek: (x+7) – (-5x-6) işlemini yapalım.

31 - = (4x + 3) (2x +1) = x + 2

32 = - (3x - 3) (-2x -2) = x -1

33 - = (3x - 2) (-x +3) = x - 5

34 - (4x+3) (-x+1) = x + 2

35 Cebirsel ifadelerle çarpma işlemi
A)TEK TERİMLİ İLE ÇOK TERİMLİNİN ÇARPIMI: Örnek: 2∙(4x-3)=? 2 ∙(4x-3)= 2 ∙4x - 2 ∙ 3 = 8x-6

36 Cebirsel ifadelerde çarpma
Aşağıdaki dikdörtgenin ve karenin alanını cebirsel olarak ifade ediniz 1.Yol : Modelleme Yöntemi

37 2.Yol : Dağılma özelliği yöntemi

38 2 ∙ (4x-3)

39 B) ÇOK TERİMLİ İLE ÇOK TERİMLİNİN ÇARPILMASI:
Örnek: (x-3) ∙ (x+2) işlemini cebir karolarıyla modelleyerek yapalım. X (-3) x ∙(x+2) + (-3) ∙ (x+2) x x² +2x+ (-3x) - 6 + x²-x - 6 2

40 1.Yol : Modelleme Yöntemi

41 2.Yol : Dağılma özelliği yöntemi

42 Örnek : (x+2) ∙ (x+1) x ∙(x+1) + (+2) ∙ (x+1) x + 1 x² +x+ 2x+2
1.satır + 2.satır 2

43 X-4 X+2 x ∙(x-4) + (+2) ∙ (x-4) x² -4x+ 2x-8 x² -2x-8

44 X X-2 x ∙(x+5) + (-2) ∙ (x+5) x² +5x-2x-10 x² +3x-10

45 X X x ∙(x-6) + (-3) ∙ (x-6) = x² -6x-3x+18 = x² -9x+18

46

47

48 Örnek: 4∙(x+3)+2∙(x² - 4) cebirsel ifadesinin en sade eş değerini bulalım.

49 Örnek : X= -3 için x² ∙(x-5) ifadesinin değerini bulalım.
=(-3)² ∙(-3-5) =9 ∙ (-8) = -72


"CEBİRSEL İFADELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları