Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maliyet Hesaplama Sistemleri Bölüm 3 Planlama ve Kontrol Fonksiyonu. Müşterilere ürün ve hizmet sağlamak. Faaliyetlerin verimliliğini tespit etmek. Birim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maliyet Hesaplama Sistemleri Bölüm 3 Planlama ve Kontrol Fonksiyonu. Müşterilere ürün ve hizmet sağlamak. Faaliyetlerin verimliliğini tespit etmek. Birim."— Sunum transkripti:

1

2 Maliyet Hesaplama Sistemleri Bölüm 3

3 Planlama ve Kontrol Fonksiyonu. Müşterilere ürün ve hizmet sağlamak. Faaliyetlerin verimliliğini tespit etmek. Birim Maliyet Belirleme. Maliyet sistemleri yöneticilerin işletmenin başarısı için alacakları kararları denetler. Maliyet Sistemleri

4 Safha Maliyeti Sipariş Maliyeti  Yüksek maliyetli ve büyük hacimli ürünlerde kullanılır.  Seri üretimden ziyade siparişe dayalıdır.  Birçok maliyet doğrudan yüklenebilir. Temel Maliyet Sistemleri

5 Sipariş Maliyeti Uygulamaları:  Özel-sipariş matbaa, baskı işleri  İnşaat yapımı Ayrıca Hizmet Sektöründe Kullanılır  Hastaneler  Hukuk firmaları Temel Maliyet Sistemleri Safha Maliyeti Sipariş Maliyeti

6  Her seferinde aynı, küçük, düşük maliyetli ürünlerde kullanılır.  Seri üretim sürekli aynı ürün.  Maliyet doğrudan ürüne yüklenemez. Temel Maliyet Sistemleri Safha Maliyeti Sipariş Maliyeti

7 Safha Maliyeti Uygulanır :  Petrokimya rafinerisi  Boya üretimi  Kağıt fabrikaları Temel Maliyet Sistemleri Safha Maliyeti Sipariş Maliyeti

8 SİPARİŞ Direkt madde Direkt işçilik Doğrudan ilgili siparişe yüklenir Doğrudan ilgili siparişe yüklenir Genel üretim maliyeti (GİG) Her bir siparişe önceden tahmin edilen oranda yüklenir. Sipariş Maliyeti Sistemi

9 Sipariş maliyeti sisteminde kullanılan en önemli doküman sipariş kartıdır. Hadi inceleyelim Sipariş Maliyeti Sistemi

10 Sipariş Kartı

11

12 Her bir çalışanın çalışma kartlarından çıkarılan çalışma sürelerinin toplamıyla hesaplanır.

13 Sipariş Kartı Genel Üretim Maliyeti, Direkt İşçilik saatlerine göre önceden belirlenen bir oranla hesaplandı.

14 Sipariş maliyeti sisteminde belge akışını özetleyelim. Sipariş Maliyeti Sisteminde Belge Akışı

15 Materials Ledger Cards Malzeme Talebi Direkt malzeme Direkt Malzeme talepleri doğrudan sipariş kartına kaydedilirken Endirekt malzeme talepleri GİG içine dahil edilir. Endirekt Malzeme Job Cost Sheets Sipariş Kartları GİG Hesabı Sipariş Maliyeti Sisteminde Belge Akışı

16 Çalışma zaman kartında belirlenen Direkt İşçilikler Sipariş Kartına doğrudan kaydedilirken, Endirekt İşçilik GİG’e dahil edilir. Job Cost Sheets GİG Hesabı Job Cost Sheets Sipariş Kartları Direkt İşçilik Endirekt İşçilik Çalışma Kartları Sipariş Maliyeti Sisteminde Belge Akışı

17 Çalışma Kartı Malzeme Talebi Diğer Gerçekleşen GİG Endirekt Malzeme Endirekt İşçilik GİG yükleme ölçüsüyle yüklenir. GİG Sipariş Maliyeti Kartı Sipariş Maliyeti Sisteminde Belge Akışı

18 Sipariş Maliyeti Sisteminde maliyet akışını “T-hesapları” ile inceleyelim. Flow of Costs in Job Costing Sipariş Maliyetinde Maliyet Akışı

19 Malzeme Alışları Direkt Malzeme GİG Endirekt Malzeme Yarı Mamül Üretimi (Sipariş Maliyeti Kartı) Endirekt Malzeme Malzeme Stok Sipariş Maliyetinde Maliyet Akışı

20 Şimdi de İşçilik ve GİG Ekleyelim Sipariş Maliyetinde Maliyet Akışı

21 Direkt İşçilik GİG Yarı Mamul Üretimi (Sipariş Maliyeti Kartı) Endirekt Malzeme Direkt Malzeme Üretime Yüklenen GİG Endirekt İşçilik Direkt İşçilik GİG Endirekt İşçilik Eğer gerçekleşen GİG, yüklenen GİG’den farklı ise fark satılan malın maliyeti ile kapatılır. İşçilik Sipariş Maliyetinde Maliyet Akışı

22 Büyük ve Fazla Yüklenen GİG’lerin Kapatılması

23 Şimdi ürünü tamamlayıp satalım. Sipariş Maliyetinde Maliyet Akışı

24 Tamaml anan Malın Maliyeti. Bitmiş Mamül Satılan Malın Maliyeti Tamaml anan malın maliyeti. Satılan Malın Maliyeti Yarı Mamul Üretimi (Sipariş Maliyeti Kartı) Direkt Malzeme Direkt İşçilik GÜM Sipariş Maliyetinde Maliyet Akışı

25  Her seferinde aynı, küçük, düşük maliyetli ürünlerde kullanılır.  Seri üretim, sürekli aynı ürün.  Maliyet doğrudan ürüne yüklenemez.  Her seferinde aynı, küçük, düşük maliyetli ürünlerde kullanılır.  Seri üretim, sürekli aynı ürün.  Maliyet doğrudan ürüne yüklenemez. Safha Maliyeti

26 Sipariş Maliyeti Farklı siparişler Farklı ürünler Küçük üretim hacmi Yüksek ürün esnekliği Büyük yada orta düzeyde standardizasyon Safha Maliyeti Tekrar eden üretim Benzer ürünler Yüksek üretim hacmi Düşük ürün esnekliği Yüksek standardizasyon Sipariş Maliyeti ve Safha Maliyeti Karşılaştırması

27 Direkt Malzeme Bitmiş ürün (Mamül) Her bir siparişin maliyeti Direkt İşçilik Fabrika GÜM Siparişler Yarı mamül üretim hesabı tektek işlerin toplamından oluşur. Sipariş ve Safha Maliyeti

28 Direkt Malzeme Bitmiş ürün (Mamül) Direkt İşçilik Fabrika GÜM Safha Yarı mamül üretim hesabı belirli bir safhanın maliyetlerini içerir. Ürün maliyeti Sipariş ve Safha Maliyeti

29 Benzer amaç: ürünün maliyetini belirlemek Benzer stok hesapları: hammaddeler, yarı mamül üretim ve mamüller Benzer GİG yükleme yöntemleri: önceden belirlenmiş yükleme oranı gerçekleşen faaliyet ile çarpılır. Sipariş ve Safha Maliyeti Benzerlikleri

30 Üretim Hattı İşçilik Malzeme Endirekt Mamül Fabrika GÜM Direkt Müşterilere Dağıtım GÜM Yükleme Paketleme Hattı Yarı Mamül Üretim Hesapları — Safha Maliyeti

31 Belirli dönemdeki safhaların maliyeti toplanır. Birim maliyet dönem içinde üretilen ürünlerin dönemin toplam maliyetine bölünmesiyle hesaplanır. Birim Maliyeti Hesaplama

32 Birim maliyet dönem içinde üretilen ürünlerin dönemin toplam maliyetine bölünmesiyle hesaplanır. Eğer bir kısım ürün safha sonunda tamamlanmamış ise (yarımamül) tamamlanmayanların maliyetini hesaplamak için eşdeğer birim hesabı kullanılır. Birim Maliyeti Hesaplama Belirli dönemdeki safhaların maliyeti toplanır.

33 Eşdeğer birim yarımamülü tam birim olarak ifade etmek için kullanılan tabirdir. İki yarım sürahi bir tam sürahiye eşittir. + = Eşdeğer Üretim Birim Hesabı 1

34 Problem Mevcut dönemde Kalem Ltd. 15.000 br ile üretime başladı, 10.000 br tamamlandı, 5.000 br %30 oranında tamamlandı. Dönemde kaç adet eşdeğer birim tamamlandı? a.10.000 b.11.500 c. 1.500 d. 15.000 Mevcut dönemde Kalem Ltd. 15.000 br ile üretime başladı, 10.000 br tamamlandı, 5.000 br %30 oranında tamamlandı. Dönemde kaç adet eşdeğer birim tamamlandı? a.10.000 b.11.500 c. 1.500 d. 15.000

35 Mevcut dönemde Kalem Ltd. 15.000 br ile üretime başladı, 10.000 br tamamlandı, 5.000 br %30 oranında tamamlandı. Dönemde kaç adet eşdeğer birim tamamlandı? a.10.000 b.11.500 c. 1.500 d. 15.000 Mevcut dönemde Kalem Ltd. 15.000 br ile üretime başladı, 10.000 br tamamlandı, 5.000 br %30 oranında tamamlandı. Dönemde kaç adet eşdeğer birim tamamlandı? a.10.000 b.11.500 c. 1.500 d. 15.000 10.000 br + (5.000 br × %30) = 11.500 Eşdeğer Birim Problem

36 Eşdeğer Birim Maliyeti = Dönemin Üretim Maliyeti Dönemin Eşdeğer Birim Sayısı Eşdeğer Birim Maliyeti

37 Şimdi de Kalem Ltd.’nin 27.600 TL üretim maliyeti olduğunu düşünelim. Bir adet kalemin maliyeti nedir? a.1,84 TL b.2,40 TL c.2,76 TL d.2,90 TL Şimdi de Kalem Ltd.’nin 27.600 TL üretim maliyeti olduğunu düşünelim. Bir adet kalemin maliyeti nedir? a.1,84 TL b.2,40 TL c.2,76 TL d.2,90 TL Problem

38 Şimdi de Kalem Ltd.’nin 27.600 TL üretim maliyeti olduğunu düşünelim. Bir adet kalemin maliyeti nedir? a.1,84 TL b.2,40 TL c.2,76 TL d.2,90 TL Şimdi de Kalem Ltd.’nin 27.600 TL üretim maliyeti olduğunu düşünelim. Bir adet kalemin maliyeti nedir? a.1,84 TL b.2,40 TL c.2,76 TL d.2,90 TL 27.600 TL ÷ 11.500 Eşdeğer Birim = 2,40 TL/Eşdeğer Birim Problem

39 Safha Maliyeti ve Eşdeğer Birimler

40 A BC A C B Activity-Based Costing (ABC) Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

41 Birim maliyetleri doğru hesaplamak için GİG maliyetlerinin ilgili mamuldeki payının doğru hesaplanması gerekir. Her bir işin GİG payının doğru belirlenmesi gerekir. GİG’leri Yüklemek Çok Zor. Evet! Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM)

42 Karmaşıklık Düzeyi G İ G Yükleme Tüm Üretim İçin Tek Bir Yükleme Oranı Bölümlerin GİG yükleme Oranları Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM)

43 FTM yönteminde Maliyetler yüklenirken birden fazla maliyet taşıyıcısı ve yükleme ölçüsü belirlenir. FTM yönteminde Maliyetler yüklenirken birden fazla maliyet taşıyıcısı ve yükleme ölçüsü belirlenir. A BC A C B Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM)

44 Faaliyetler belirlenir ve Endirekt maliyetler bu faaliyetler aracılığıyla yüklenir Ana fikir... Ürünler faaliyetler aracılığıyla üretilir. Her bir faaliyet masrafları kullanır. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM)

45 Maliyetleri daha detaylı belirler. Faaliyetlerin daha iyi anlaşılması. Daha doğru üretim maliyeti...  Fiyatlama kararları.  Ürünün üretilmeme kararına yardım  Maliyete neden olan faaliyetlerin yönetimi. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Faydaları

46 Çoğu Maliyet Taşıyıcısı veya Anahtarı (cost driver)üretim hacmi veya miktarı düzeyi ile ilintilidir.  Örnek: makina saat, makina kurulumları, sipariş verme sayısı, üretim siparişleri. Maliyet Anahtarlarının Belirlenmesi

47 GİG Gerçekleşen Yükleme Oranı Faaliyet × Oran = Maliyet Havuzu İçin Tahmini GİG Tahmini Faaliyet Sayısı Kaynakları tüketen faaliyetlerin tanımlanması. Maliyetler belirlenen her bir faaliyet için maliyet havuzlarına aktarılır. Her bir faaliyet için maliyet anahtarları belirlenir. Her bir maliyet havuzu için GİG Yükleme Ölçüsü(oranı) belirlenir: Maliyetler ürüne yüklenir: FTM Aşamaları

48 FTM ve Klasik Maliyet Yöntemlerini Karşılaştıralım İlk örnek Klasik Maliyetleme: FTM

49 Üretsan luks ve normal olmak uzere iki ürün üretmektedir. GÜMaliyetleri DİS esasına göre yüklenmektedir. Bu yıl için bütçelenen GİG yıllık 2,000,000 YL dır. Diğer bilgiler: Öncelikle klasik maliyetleme metodu ile maliyet hesaplayalım. FTM yerine Klasik Maliyetleme

50 GİG Tahmini GİG Yük Oranı Tahmini Faaliyet Hacmi = GİG 2,000,000 Yükleme Oranı 40,000 DİS == 50 YL/DİS Klasik Maliyetleme

51 ABC yönteminde Farklı GİG yükleme Oranı olacaktır. Klasik Maliyetleme

52 Üretsan ABC yöntemine geçmek istemektedir. İki mamül için aşağıdaki verilerden yararlanarak br maliyet hesaplayalım. ABC Yöntemi

53 400 luks + 800 normal = 1,200 (Toplam) ABC Yöntemi

54

55

56

57

58 Top. GİG = 720,000 + 1,280,000 = 2,000,000 Hatırlanırsa 2,000,000 klasik maliyet yöntemindede Mamüllere yüklenen GİG idi. ABC Yöntemi

59

60 Günümüzde bir çok işletme ABC yöntemi uyguladıklarında, çoğunlukla yukarıda görünen duruma benzer bir sonuçla karşılaşmaktadırlar. ABC Yöntemi

61 Activity-Based Costing Faaliyet Tabanlı Maliyet

62 Prof. Cooper & Kaplan Tarafından İlk Olarak General Motor da PC Tabanlı ABC Modeli Kuruldu Motor da PC Tabanlı ABC Modeli Kuruldu KAPSAM GÜM Dağıtımı Direkt İşçiliğe Dayalı Metodu Değiştirildi

63 Activity-Based Costing ABC Yöntemi Şu Anda Dünyada Her Türlü İşletmede Uygulanmaktadır Dağıtım Sağlık Hizmetleri Finansal Finansal Hizmetler Devlet Askeri İşletmelerGıda İşleme Üretim

64 Activity-Based Costing Yaşanan Global Rekabet Organizasyonlarda Maliyet Yapısının Daha İyi Anlaşılmasına Olan Gereksinimi Arttırmıştır Etkin Bir Stratejik Planlama İçin Ürün Karlılığı Hakkında Bilgi Çok Gereklidir

65 Activity-Based Costing Her Bir Aktivitenin Maliyet ve Performansını Ölçer Activity-Based Costing Metodu : Maliyet Kaynaklarını Aktivitelere Atar Aktiviteleri İse Kullanımlarına Göre Maliyet Türlerine Atar

66 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Daha Doğru Maliyet Muhasebesi MetodolojisiDaha Doğru Maliyet Muhasebesi Metodolojisi Dolaylı Maliyetlere OdaklıDolaylı Maliyetlere Odaklı Her Bir Maliyeti Ait Olduğu Maliyet yerine Uygun YüklüyorHer Bir Maliyeti Ait Olduğu Maliyet yerine Uygun Yüklüyor Dolaylı Maliyetleri direkt Maliyet YapıyorDolaylı Maliyetleri direkt Maliyet Yapıyor

67 Activity-Based Costing Öncelikler Ne zaman ABC Kullanılır? GÜM YüksekseGÜM Yüksekse Üretilen Ürünler Çok Çeşitliyse; Kompkleks, HacimliÜretilen Ürünler Çok Çeşitliyse; Kompkleks, Hacimli Maliyet Hataları YüksekseMaliyet Hataları Yüksekse Rekabet Çok Yoğun İseRekabet Çok Yoğun İse

68 ABC Adımları 1. Aktiviteleri Tanımla 2. Her Bir Aktivite İçin Maliyet Tanımla 3. Maliyet Taşıyıcılarını Tanımla 4. Aktiviteler İçin Veri Toplama 5. Ürün Maliyetlerini Hesapla

69 ABC Örneği 1. Aktiviteleri Tanımla Kurma Kurma Makine Makine Kabul Kabul Paketleme Paketleme Mühendislik Mühendislik

70 ABC Örneği 2. Aktivite Maliyetlerini Tanımla Kurma 10.000$ Kurma 10.000$ Makine 40.000$ Makine 40.000$ Kabul 10.000$ Kabul 10.000$ Paketleme 10.000$ Paketleme 10.000$ Mühendislik 30.000$ Mühendislik 30.000$100.000$

71 ABC Örneği 3. Maliyet Taşıyıcılarına Karar Ver KurmaKurma Sayısı KurmaKurma Sayısı MakineMakine Saati MakineMakine Saati KabulKabul Sayısı KabulKabul Sayısı PaketlemeDağıtım Sayısı PaketlemeDağıtım Sayısı MühendislikMühendislik Saati MühendislikMühendislik Saati

72 ABC Örneği 4. Aktivite Sayılarını Belirle AktiviteMaliyet($)A Ürünü $B Ürünü $ Kurma10.00012.50037.500 Makine40.0001002.0001.90038.000 Kabul10.00012.50037.500 Paket10.00012.50037.500 Müh.30.00050015.00050015.000 100.00024.50075.500

73 ABC Örneği 5. Ürün Maliyetinin Hesaplanması A Ürünü GÜM Hesaplanması$24.500/ 100 = 245$ A Ürünü GÜM Hesaplanması$24.500/ 100 = 245$ B Ürünü GÜM Hesaplaması$75.500/ 950 = 79,47$ B Ürünü GÜM Hesaplaması$75.500/ 950 = 79,47$

74 Karşılaştırma KMM ile ABC A ÜrünüKKMABC GÜM50$245$ DirektMaliyetler20$ Toplam Maliyet70$265$ B ÜrünüKKMABC GÜM100$79,47$ Direkt Maliyetler40$ Toplam Maliyet140$119,47$

75 Bölümün Sonu


"Maliyet Hesaplama Sistemleri Bölüm 3 Planlama ve Kontrol Fonksiyonu. Müşterilere ürün ve hizmet sağlamak. Faaliyetlerin verimliliğini tespit etmek. Birim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları