Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İleri Sayısal Haberleşme Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İleri Sayısal Haberleşme Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 İleri Sayısal Haberleşme Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

2 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 2 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi

3 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 3 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi İstatistiksel kanal modeli: Vericiden gönderilen işaret yansımaya, kırılmaya ve saçılmaya uğrayarak alıcıya ulaşan bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bileşenlerin genlikleri eşit, fazları da düzgün dağılıma sahiptir. Merkezi limit teoremine göre, N   için bunların toplamı Gauss dağılıma sahip olur. N > 6 durumunda yapılacak hata göz ardı edilebilir. N = 8 veya N = 16 ışınlı model yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz çalışmalarımızda N = 8 alarak kanal modeli oluşturacağız.

4 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 4 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Rayleigh kanal modeli: Verici ile alıcının birbirini görmediği durumlarda, alınan işaretin genlik ve fazında büyük değişimler meydana gelebilir. Alınan işaretin zarfındaki değişimler Rayleigh dağılım fonksiyonu ile modellenebilir.

5 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 5 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Ricean kanal modeli: Verici ile alıcının birbirini görebildiği durumlarda, alınan işaretin genlik ve fazında büyük değişimler meydana gelmez. Direk görüş bileşeninin genliği diğerlerine göre oldukça büyüktür. Alınan işaretin zarfındaki değişimler Ricean dağılım fonksiyonu ile modellenebilir.

6 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 6 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Doppler kayması:

7 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 7 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Doppler kayması:

8 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 8 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Doppler kayması:

9 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 9 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi İstatistiksel kanal modeli (Rayleigh):

10 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 10 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi İstatistiksel kanal modeli (Rayleigh): N, modeldeki ışın sayısı T s, örnekleme periyodu v, kullanıcı hızı  i, i. ışın için başlangıç varış açısı, taşıyıcı işaretinin dalga boyu

11 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 11 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi İstatistiksel kanal modeli (Rayleigh):

12 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 12 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi İstatistiksel kanal modeli (Rayleigh):

13 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 13 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi İstatistiksel kanal modeli (Rayleigh):

14 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 14 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi İstatistiksel kanal modeli (Ricean): Ricean kanal K faktörü:

15 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 15 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Kanal Profili: Haberleşme kanalı, dallı gecikme hattı (tapped delay line, TDL) filtre modeli ile temsil edilebilmektedir. TDL filtre modelinin her bir katsayısı dar bantlı kanal katsayısı gibi belirlenirken, bu katsayıların genlikleri kanalın gecikme profilinin nasıl olacağını (üstel azalan, Laplacian veya Gaussian) belirlemektedir. Üstel azalan yoğunluk fonksiyonu:

16 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 16 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Kanal Profili: Haberleşme kanalı, dallı gecikme hattı (tapped delay line, TDL) filtre modeli ile temsil edilebilmektedir. TDL filtre modelinin her bir katsayısı dar bantlı kanal katsayısı gibi belirlenirken, bu katsayıların genlikleri kanalın gecikme profilinin nasıl olacağını (üstel azalan, Laplacian veya Gaussian) belirlemektedir. Üstel azalan gecikme profili ve genlik spektrumu

17 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 17 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Kanal Profili: Haberleşme kanalı, dallı gecikme hattı (tapped delay line, TDL) filtre modeli ile temsil edilebilmektedir. TDL filtre modelinin her bir katsayısı dar bantlı kanal katsayısı gibi belirlenirken, bu katsayıların genlikleri kanalın gecikme profilinin nasıl olacağını (üstel azalan, Laplacian veya Gaussian) belirlemektedir. Laplacian yoğunluk fonksiyonu:

18 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 18 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Kanal Profili: Haberleşme kanalı, dallı gecikme hattı (tapped delay line, TDL) filtre modeli ile temsil edilebilmektedir. TDL filtre modelinin her bir katsayısı dar bantlı kanal katsayısı gibi belirlenirken, bu katsayıların genlikleri kanalın gecikme profilinin nasıl olacağını (üstel azalan, Laplacian veya Gaussian) belirlemektedir. Laplacian gecikme profili ve genlik spektrumu

19 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 19 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Kanal Profili: Haberleşme kanalı, dallı gecikme hattı (tapped delay line, TDL) filtre modeli ile temsil edilebilmektedir. TDL filtre modelinin her bir katsayısı dar bantlı kanal katsayısı gibi belirlenirken, bu katsayıların genlikleri kanalın gecikme profilinin nasıl olacağını (üstel azalan, Laplacian veya Gaussian) belirlemektedir. Gaussian yoğunluk fonksiyonu:

20 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 20 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Kanal Profili: Haberleşme kanalı, dallı gecikme hattı (tapped delay line, TDL) filtre modeli ile temsil edilebilmektedir. TDL filtre modelinin her bir katsayısı dar bantlı kanal katsayısı gibi belirlenirken, bu katsayıların genlikleri kanalın gecikme profilinin nasıl olacağını (üstel azalan, Laplacian veya Gaussian) belirlemektedir. Gaussian gecikme profili ve genlik spektrumu

21 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 21 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Kanal Profili: Şekillerde de görüldüğü gibi, üstel azalan, Laplacian ve Gaussian tipi gecikme profiline sahip kanalların genlik spektrumları arasında çok büyük fark yoktur. Oysa, Proakis tipi gecikme profiline sahip kanalın genlik spektrumu, oldukça kötüdür. Bazı frekans bileşenlerinin aşırı zayıflamaları nedeniyle, bu kanala ait başarım oldukça düşük olacaktır. Bu yüzden, bizim çalışmalarımızda Proakis kanal profili sistemin başarımını ölçmede referans olarak kullanılmaktadır.

22 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 22 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Kanal Profili (Proakis):

23 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 23 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Kanal Profili (Proakis):

24 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 24 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi Kanal Profili:

25 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 25 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi TsTs TsTs TsTs AWGN  k vkvk xkxk x k-1 x k-2 x k-L+1 x k-L h0h0 h1h1 h2h2 h L-1 hLhL Σ Kanalın dallı gecikme hattı (Tapped Delay Line, TDL) filtre modeli

26 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 26 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi clear all; amplit=[0.227; 0.460; 0.688; 0.460; 0.227]; %randn('seed',1); for i=1:5 amplit(i)=amplit(i)/8; end for i=1:8 teta(i)=i*2*pi/8.0; end for i=1:5 for j=1:8 alfa(i,j)=2*pi*randn(); end for i=1:5 f(i)=complex(0.0,0.0); for j=1:8 ek=amplit(i)*complex(cos(alfa(i,j)),sin(alfa(i,j))); f(i)=f(i)+ek; end İstatistiksel kanal modeli (Rayleigh):

27 08.04.2015Birol SOYSAL DERS-3 27 Haberleşme Kanalı ve Modellenmesi ÖDEV: MATLAB ortamında Ricean kanal simülasyonunu gerçekleştiriniz. İstatistiksel kanal modeli (Ricean):


"İleri Sayısal Haberleşme Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları