Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ Orhan Gündüz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ Orhan Gündüz"— Sunum transkripti:

1 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ Orhan Gündüz

2 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS);
Karmaşık planlama ve yönetim problemlerinin çözümü için mekansal tanımı olan verilerin oluşturulması, gösterimi ve analizi için oluşturulmuş bir yazılım ve donanım platformu olarak tanımlanabilir…

3 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS);
Harita objelerinin bunları tanımlayan özellikleri ile ilişkilendirildiği ve her iki tür verinin de saklanabildiği, geri çağrılabildiği ve değiştirilebildiği bir bilgisayar platformu olarak da tanımlanabilir…

4 Oluşturma Yönetim Değiştirme Analiz Gösterim Veri Saklama Geri çağırma Değiştirme Veri

5 CBS veri tabanına bağlı bir haritadır…
CBS VERİSİ Mekansal Veri (harita verisi) Özellik Verisi (tablosal veri) Bu nedenle biz CBS’de bir nevi veri tabanı yönetimi ile de ilgilenmekteyiz… CBS veri tabanına bağlı bir haritadır…

6 CBS’nin bazı özellikleri:
Veri tabanına bağlı bir haritalama sistemidir. Veri saklanabilir, geri çağrılabilir, değiştirilebilir ve analiz edilebilir. Grafiksel veri ve buna bağlı özellik verisinden oluşur. Nokta, çizgi, poligon gibi kartografik (haritasal) veriler ve bunların özelliklerinden oluşur. Bazı sistem işlemleri sayesinde yeni veri üretilmesi mümkündür. Özellik ve/veya mekansal veri türlerinin sorgulanması mümkündür. Birçok işlem sistem içerisinde otomatize edilebilir.

7 Mekansal olmayan bilgi
SİSTEMLERİ Mekansal bilgi sistemleri Mekansal olmayan bilgi sistemleri Coğrafi bilgi sistemleri Diğer mekansal bilgi sistemleri Özellik verisi içermeyen CAD sistemleri … Arazi bilgi sistemleri Diğer CBS Nüfus, vb … Parsel-tabanlı arazi bilgi sistemleri Diğer arazi bilgi sistemleri Kadastro.. Orman envanterleri...

8 CBS = CAD + DBASE CBS’nin yetenekleri: Kartografik yetenekler
Veri tabanı yetenekleri Analitik yetenekler

9 CBS’nin kartografik yetenekleri:
Koordinat geometrisi ve dönüşüm rutinleri Köşe uydurma rutinleri Projeksiyon rutinleri Yakınlaştırma ve ölçekleme rutinleri Uzunluk ve alan hesabı rutinleri Eğri uydurma rutinleri

10 CBS’nin veritabanı yetenekleri:
Verinin organizasyonu Grafik ve grafik-olmayan verilerin ayrılması Özellik verisinin coğrafi (mekansal) veriye bağlanması Özelliklerin işlenmesi Veri geri çağırma Veri işleme ve değiştirme Veri saklama Verinin bütünlüğünün kontrolü

11 CBS’nin analitik yetenekleri:
Veri işleme Modelleme Tematik haritalama Mekansal analiz Grafik ve grafik-olmayan veri düzeltme Yeni veri üretimi

12 CBS kullanıcıları Gündelik kullanıcılar (arasıra kullananlar, orta veya üst düzey yöneticiler) Tecrübesiz kullanıcılar (gelişmemiş kullanıcılar, grafik kullanıcı arayüzüne ihtiyaç duyarlar) Gelişmiş kullanıcılar (mühendisler, bilimadamları, müşavirler, …)


"COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ Orhan Gündüz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları