Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜREÇ YETENEK ANALİZLERİ 1 (PROCESS CAPABILITY ANALYSES)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜREÇ YETENEK ANALİZLERİ 1 (PROCESS CAPABILITY ANALYSES)"— Sunum transkripti:

1 SÜREÇ YETENEK ANALİZLERİ 1 (PROCESS CAPABILITY ANALYSES)

2 Süreç Yetenek Analizi Süreç çıktılarının müşteri beklentileri ile uyumunun bilinmesi amacı ile kullanılır. Bir süreç yetenek çalışması, “kararlı” bir sürecin, özel bir kalite karakteristiği için üretmiş olduğu çıktılarının, spesifikasyon limitlerini karşılama yeteneğini analiz eder. 103

3 Sürecin doğal tolerans limitleri
Üst Doğal Tolerans Limiti ÜDTL =  + 3 Alt Doğal Tolerans Limiti ADTL =  - 3

4 Sürecin doğal tolerans limitleri
Doğal tolerans limitleri, spesifikasyon limitleri ile aynı ise, sürecin ürettiklerinin %0.27’si “uygun olmayan ürün”dür. Bu durum milyonda 2700 hatalı ürün demektir. (2700 defective ppm (parts per million))

5 Süreç yeteneğinin zayıf olduğu durumlar

6 Süreç yeteneğinin iyi olduğu durumlar

7 Süreç yeteneğinin Histogram kullanılarak analizi

8 Süreç yetenek indeksleri: Cp İndeksi
ASL:Alt Spesifikasyon Limiti ÜSL:Üst Spesifikasyon Limiti (Cp’nin tahmini)

9 Cp İndeksinin Yorumu

10 Örnek:Bir piston segmanı yapılan bir üretimde çap için ÜSL=74
Örnek:Bir piston segmanı yapılan bir üretimde çap için ÜSL=74.05 mm ve ASL=73.95 mm sınırları verilmektedir. Belirli zaman aralıklarında 5’er örnek alınarak oluşturulan veri kümesi aşağıdadır. 25 defa alınan örnekler 125 adet gözlem oluşturmaktadır.

11 Cp indeksinin hesaplanması

12 Cp ve ppm

13 Cp ve ppm Cp ve karşılık geldiği ppm değerleri aşağıdaki varsayımlar sağlandığında geçerlidir. Kalite karakteristiğinin dağılışı normaldir. Süreç, istatistiksel olarak kontrol altındadır. Süreç ortalaması, spesifikasyonların ortasına düşmektedir.  = (ASL + ÜSL)/2 3. varsayım sağlanmadığında, tablodaki ppm’ler, kusurlu ürünler için minimum değerleri gösterir.

14 Cp ile Uygun olmayan ürün miktarı ilişkisi
Uygun olmayan ürünlerin “minimum oranı” Örneğin, Cp = 1 ise,

15 Cpk indeksi Cp indeksi, yalnızca sürecin yayılmasını dikkate alır. (potansiyel yetenek) Cpk indeksi, süreç ortalamasının, spesifikasyon limitlerinin merkezine yakınlığını da dikkate alır. (gerçekleşen yetenek)

16 Her zaman Cp  Cpk

17 Cpk’nın Tahmini Kontrol kartı verileri için
n adet bir defada toplanmış veri için

18 Örnek: Motor Piston segman iç çap verileri için Cpk

19 Cpk ve ppm Varsayımlar: Kalite karakteristiğinin dağılışı normaldir.
Süreç, istatistiksel olarak kontrol altındadır. İzleyen tablodaki ppm’ler, uygun olmayan ürünler için minimum ve maksimum değerleri gösterir.

20 Cpk ve Uygun olmayan ürün miktarları

21 Cpk ve Uygun olmayan ürün miktarları
Belli bir Cpk değeri için uygun olmayan ürünlerin oranı p, Örneğin Cpk = 1 ise, p’nin sınırları

22 Aynı Cpk değerine sahip iki süreç

23

24 Tek spesifikasyon limitli durumlarda süreç yetenek indeksleri
Yalnızca üst spesifikasyon limiti var ise (örn. Emisyon vb.) Yalnızca alt spesifikasyon limiti var ise (örn. Dayanım, pürüzlülük vb.)

25 Tek spesifikasyon limitli durumlarda süreç yetenek indeksleri
 ve  yerine diğer indekslerde olduğu gibi örnek tahminleri kullanılarak, indeksler tahmin edilebilir. Cpk = min(CpL, CpU)

26 CpL ve CpU ile ppm ilişkisi

27 CpL ve CpU ile uygun olmayan ürün miktarı ilişkisi
Uygun olmayan ürünleri oranı p, CpL için, CpU için, Örneğin CpL = 1 için,

28 Örnek: Bir muhafaza kabının patlama dayanımı

29 Örnek: Bir muhafaza kabının patlama dayanımı
Verilerden,

30 Örnek: Bir muhafaza kabının patlama dayanımı
Uygun olmayan ürünlerin oranı, ppm değeri,

31 Süreç Yetenek indeksleri için tavsiye edilen değerler


"SÜREÇ YETENEK ANALİZLERİ 1 (PROCESS CAPABILITY ANALYSES)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları