Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TRAVMALI HASTADA SKORLAMA SİSTEMLERİ PROGNOZ DEĞERLENDİRMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TRAVMALI HASTADA SKORLAMA SİSTEMLERİ PROGNOZ DEĞERLENDİRMESİ."— Sunum transkripti:

1 1 TRAVMALI HASTADA SKORLAMA SİSTEMLERİ PROGNOZ DEĞERLENDİRMESİ

2 2 There will be..... No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house. And then, housing means tent cities in a church, if you are lucky, and in the Park and in the cold, if you are not.

3 3

4 4 Travma Sıklığı/Ölüm Kanser ve kalp hastalıkları tüm yaş gruplarında, Travma yaşamın ilk 4 dekadında (1 - 44 yaş) önde gelen ölüm nedenidir. ABD’de yılda yaklaşık 60 milyon travma olgusu, Travmaya bağlı ölüm yaklaşık 145 000 / yıl Ülkemizde 1995 yılında travmaya bağlı yaralanmalar 212 710 kişi hastaneye yatırılmış, 5964’ü ölümle sonuçlanmıştır J Trauma. 42:4, 652-8, 1997. Sağlık Bakanlığı Verilerine Göre Dağılımı, 1995

5 5 Tıbbi sonuçlar ve maliyet 60 milyon yaralının %50’si tıbbi bakımla, Geri kalan 30 milyonun %12’si hastaneye yatırılarak tedavi edilmiş, Sakatlık : 9 milyon ( 300 bini kalıcı, 8 milyon 700 bini geçici ) ABD’de maliyet : yılda 100 milyar doların üzerinde, sağlık harcamalarının yaklaşık % 40’ıdır. J Trauma. 42:4, 652-8, 1997.

6 6 Travma nedenleri İstemli yaralanmalar (%35), % 21’i suisid, % 14’ü homisiddir. % 21’i suisid, % 14’ü homisiddir. İstemsiz yaralanmalar (%63) % 31’i motorlu araç % 32’si ise yaya, düşmeler, boğulmalar, saldırı sonucu yaralanmalar, iş kazaları gibi diğer yaralanmalardır. Nedeni bilinmeyen yaralanmalar (%2). Tintinalli JE, Ruiz E, Krome RL. 1996.

7 7 Yaralanma Mekanizması Düşme 6 m’den yüksek Motorlu araç kazası Aynı araçta ölü olması Araçtan fırlama 20 dk dan fazla sıkışık kalma 65 km den daha hızlı olmak 65 km den daha hızlı olmak Aracn 1 m den fazla deforme olması Aracın 1 m den fazla deforme olması 30 cm den fazla içeriye çökme Yaya kazası Fırlatma veya üzerinden geçme 8 km den hızlı çarpma 8 km den hızlı çarpma Motosiklet kazası 32 km den hızlı olma Araçtan fırlama

8 8 Yaralıların bakımında yöntemler Resüsitasyon için : (İleri Travma Yaşam Desteği) uygulanması (İleri Travma Yaşam Desteği) uygulanması Advanced Trauma Life Support : ATLS Advanced Trauma Life Support : ATLS Hastaneler arası transfer rehberliğinin uygulanması; Kompleks hastaların tam donanımlı hastanelere transferi Kompleks hastaların tam donanımlı hastanelere transferi J Trauma. 40:4, 536-46, 1996.

9 9 ATLS’ye Göre Travma Hastasının Değerlendirilmesi Hastane öncesi dönem: Havayolunun sağlanması, Kanama, şokun kontrolü, Hastanın stabilizasyonu, Uygun merkeze acil nakil Hastane ile koordinasyon Hastane triajı için gerekli bilgiler: Yaralanmanın nedeni; spesifik yaralanmalarda yaralanmanın ciddiyetini saptamada önemlidir. Hastane dönemi: Yaralının resusitasyonu için hazırlıklar,planlama. Acil serviste yer, havayolu ekipmanları, sıvılar, monitörler hazır bulundurulmalı, Röntgen ve laboratuvarlar alarme edilmeli, Travma hastasıyla temas edecek personelin bulaşıcı hastalıklardan (Hepatitis B ve AIDS) korunmaları için gerekli önlemler alınmalıdır J Trauma. 42:4, 652-8, 1997

10 10 Yaralanma Ciddiyet Skorları Uygulama alanları  Triaj  Prognostic Değerlendirme  Araştırma ve değerlendirme

11 11 Triaj 1. Triaj : (Triage ) Triaj sistemleri: 1960- 1970 arasında geliştirilmiştir. hastaların tedavi gereksinimleri ve mevcut tedavi kaynaklarına göre sıralanmasıdır. Fransızca kökenli : hastaların tedavi gereksinimleri ve mevcut tedavi kaynaklarına göre sıralanmasıdır. (İng. Sorting); sıralamak, ayırmak Savaşlarda yaralanan askerlerden cepheye geriye dönebilecek / dönemeyeceklerin olanların ayrımı için kullanılmıştır Savaş zamanında tıbbi bakım planı, bakım sorumlularının ve beklenen yaralı sayısının belirlenmesi, Acad Emerg Med. Dec, 2(12): 1043-52, 1995.

12 12 2. Travma hastasının triajı İki tip triaj uygulanır. 1. Hasta sayısı/ yaralarının ciddiyeti personel ve bakım kapasitesini aşmıyorsa: yaşamı tehdit edici problemi olan hastalar ve belirgin multipl sistem yaralanması olanlar önce tedavi edilirler. 2. Hastaların sayısı ve hastaların yaralarının ciddiyeti personel ve bakım kapasitesini aşıyorsa: yaşam şansı yüksek olanlar -en az zaman, ekipman, malzeme ve personel gereksinimi olanlar- önce bakılmalıdır Hangi hastanın ümitli olduğunun kararı sahada değil, hastanede verilir Hangi hastanın ümitli olduğunun kararı sahada değil, hastanede verilir J Trauma. 42:4, 652-8, 1997

13 13 triajı 3.Travma hastasının triajı Yanlış negatif triaj ( ) Yanlış negatif triaj ( Undertriaj ) Yaşamı tehdit edici travması olan hastanın triajının travma merkezi dışında bir hastaneye yapılmasıdır. Yaşamı tehdit edici travması olan hastanın triajının travma merkezi dışında bir hastaneye yapılmasıdır. Mortalite–morbidite yönünden önemli bir tıbbi problemdir. Yanlış pozitif triaj ( Overtriaj ) Yaşamı tehdit etmeyen minör travmalı bir hastanın triajının travma merkezine yapılmasıdır. Yaşamı tehdit etmeyen minör travmalı bir hastanın triajının travma merkezine yapılmasıdır. Ekonomik ve politik problemlere neden olur Emergency Medicine Clinics of North America. Feb, 11:1,15-27, 1993.

14 14 Yaralanmaya bağlı ölümler Birinci pik: yaralanmayı izleyen saniyeler ve dakikalar, Beyin, beyin sapı, üst spinal kord, kalp, aorta ve diğer büyük damarların laserasyonu. Yaralanmanın önlenmesi etkili tedbirdir. İkinci pik : birkaç saate kadar ortaya çıkar. Subdural/epidural hematomlar, hemopnömotoraks, dalak rüptürü, karaciğer laserasyonu, pelvis kırığı ve/veya diğer multipl yaralanmalarla oluşan belirgin kan kaybı ile oluşan şoktur. Yaralanmayı takip eden bakımın ilk saatinde hızlı değerlendirme ve resusitasyon gereklidir. Üçüncü pik: birkaç gün,haftalar sonrası, sepsis ve multipl organ yetmezliği ile seyreder. Uzun süreli izlem ve tedaviyi gerektirir. ATLS. American College of Surgeons. 3th ed., Chicago,11-37, 1993

15 15 (Primary survey) Birincil Bakım (Primary survey) Tüm hastalarda yaraların ciddiyetinin saptanması ve tedavi önceliklerinin belirlenmesi vücut bölgelerine göre yapılmalıdır. Hastanın vital bulgularının hızla kontrol edilmesi ve yaralanma mekanizmasının belirlenmesi önemlidir.

16 16 Birincil Bakım (Primary survey) Tedavi öncelikleri ; A : Servikal omurganın kontrolü ile havayolunun sağlanması B : Solunum ve havalandırma C : Dolaşım, kanama kontrolü D : Nörolojik değerlendirme E : Elbiselerin çıkartılması ve hipotermiye karşı önlem alınması F : Resüsitasyon G : Radyolojik tanı yöntemleri

17 17 İkincil Bakım (Secondary survey) Ayrıntılı bir öykü: Yaralanmanın oluş şekli, allerji öyküsü, kullandığı ilaçlar, eşlik eden hastalıklar, açlık süresi Fizik ve nörolojik muayene yapılır. Nazogastrik ve foley sondası takılır. (Kontrendikasyonu yoksa) (Kontrendikasyonu yoksa) Kulak,sırt ve rektal muayenesi yapılır ATLS. American College of Surgeons. 3th ed., Chicago, 11-37, 1993

18 18 Resüsitasyon Oksijenizasyon ve havalandırma Şok tedavisi (iv sıvı tedavisi) Yaşamı tehdit eden problemlerin tedavisi (Birincil bakımı takiben) Monitörizasyon Arteriyel kan gazı analizi (aKGA) ve solunum hızı End-tidal CO2 (ETCO2) Elektrokardiografi (EKG) Pulse oksimetre Kan basıncı Röntgen Akciğer, pelvis ve servikal grafiler

19 19 Travma Hastasında  Doku hasarının genişliği,  Travmaya organizmanın fizyolojik yanıtı, yanıtı,  Yanıtlara aracılık eden sistemler önemlidir. önemlidir.

20 20 Travma Travma sistemleri Smith Papyrus en eski tıbbi kayıtlarda travmaları;, 1. Tedavi edilebilir, 2. Tartışılabilir, 3. Tedavi edilemez olarak sınıflar.

21 21 Travma sistemleri Metodik olarak yaralanmanın anatomik ciddiyetini, fizyolojik bozukluğun derecesi ile birlikte değerlendirerek klinik prognozu belirlemeye, Yaralanmanın ciddiyetini sayılara çevirmeye, Doğru hastanın doğru zamanda doğru hastaneye götürülmesine, Büyük hasta gruplarının kıyaslanmasına, Travma bakımının sonuçlarının değerlendirilmesine olanak sağlar. Arch Surg. Jan, 127: 111-7, 1992.

22 22 Travma skorları Yaralanmanın; ciddiyet derecesini, özel travma merkezi bakımına gereksinimini saptamaya, uygun triaj ve mortalite tahminine yardımcı kriterleri içerirler. Anatomik yerleşim, fizyolojik parametreler ve yaralanma mekanizması üç temel kriterdir. Bu kriterlerin herbiri travmanın ciddiyetinin tanımlanması, tahmininde kendilerini sınırlarlar. Bu nedenle, skorlama sistemlerinin çeşitli kombinasyonları değerlendirmeyi kolaylaştırır. Emergency Medicine Clinics of North America. Feb, 11:1, 15-27, 1993. Emergency Medicine Clinics of North America. Feb, 11:1, 15-27, 1993. Kombine skor kullanımı majör travma hastalarının uygun triajını destekler Kombine skor kullanımı majör travma hastalarının uygun triajını destekler J Trauma. 43:2, 283-7, 1997.

23 23 TRAVMA SKORLARI Klinisyenler ve araştırmacıların farklı tedavileri kıyaslarken aynı dili konuşmalarını sağlar. Saha, acil servis veya yoğun bakımda travma hastalarının sınıflandırılmasında 50’den fazla skorlama sistemi kullanılmaktadır. J Trauma. 42:4, 652-8, 1997. Arch Surg. Jan, 127: 111-7, 1992.

24 24 INJURY SEVERITY INJURY SEVERITY Alphabet Soup

25 25 TRAVMA SKORLAMA SİSTEMLERİ Anatomik skorlama sistemleri Fizyolojik skorlama sistemleri Prognoz analiz sistemleri

26 26 TRAVMA SKORLAMA SİSTEMLERİ Anatomical - AIS, ISS, NISS, AP   Abbreviated injury scale (AIS) Abbreviated injury scale (AIS)   Injury severity score (ISS) Injury severity score (ISS)   New Injury severity score (NISS) New Injury severity score (NISS)   Anatomic profile Anatomic profile Physiological - RTS, APACHE  Revised Trauma Score (RTS) Revised Trauma Score (RTS) Revised Trauma Score (RTS)  Glascow coma score (GCS) Glascow coma score (GCS) Glascow coma score (GCS)  Acute Physiology and Chronic Health Evaluation- (APACHE) 1981 Acute Physiology and Chronic Health Evaluation- (APACHE) Acute Physiology and Chronic Health Evaluation- (APACHE)Combined  Trauma and Injury Severity Score - (TRISS) Trauma and Injury Severity Score - (TRISS) Trauma and Injury Severity Score - (TRISS)  International Classification of Diseases-based ISS- (ICISS) International Classification of Diseases-based ISS- (ICISS) International Classification of Diseases-based ISS- (ICISS)

27 27 ANATOMİK SKORLAR Doku hasarının saptanmasına yarar Kısaltılmış Yaralanma Ölçeği Abbreviated Injury Scale : AIS Yaralanma Ciddiyet Skoru Injury Severity Score : ISS

28 28 ANATOMİK SKORLAR Kesin tanı gereksinimi nedeniyle hastane öncesi kullanımları kısıtlıdır. Esas olarak retrospektif uygulanırlar. Prognozun değerlendirilmesi, Epidemiyolojik özelliklerinin ortaya konması, Farklı bölgelerde sunulan sağlık hizmetinin karşılaştırmalı çalışmalarının yapılması Farklı hasta gruplarının ve çevrelerinin karşılaştırılması için kullanılırlar.

29 29 Kısaltılmış Yaralanma Ölçeği Abbreviated Injury Scale : AIS 1971‘de AAAM (American Association for Automotive Medicine), AMA (American Medical Association) ve SAE’nin (Society of Automotive Engineers) SAE’nin (Society of Automotive Engineers) 35 konsültanı tarafından oluşturuldu. 35 konsültanı tarafından oluşturuldu. 1974 ve 1975’de çeşitli değişiklikler tartışıldıktan sonra 1976’da ilk AIS sözlüğü 500’den fazla yaralanmayı tanımlayan listesiyle yayımlandı. 1980, 1985 ve 1990’da düzeltmeleri yapıldı.

30 30 AIS yaraların tanımlanmasında kullanılan terminolojinin standardizasyonu ve basit sayısal sıralama yöntemleriyle yaraların ciddiyetini karşılaştırmayı sağlar. AIS yaralanmanın ciddiyetine göre: HafifOrtaCiddi Çok ciddi KritikÖlümcül Bilinmeyen yaralanmalar için 9 kodu : KafaYüzBoyunToraksKarınOmurga Üst ekstremite Alt ekstremite Belirtilmemiş

31 31 Anatomik Kriter Baş, boyun, gövde ve ekstremite proksimaline penetran yaralanma Yelken göğüs El ya da ayak bileğinin proksimalinden amputasyon İki ya da fazla proksimal uzun kemik kırığı Pelvis kırığı Ekstremite paralizisi Vücut alanının % 10 dan fazla yanması veya travmayla kombine inhalasyon yaralanması

32 32 Kısaltılmış Yaralanma Ölçeği Abbreviated Injury Scale: AIS AIS’nin ölüm riskiyle ilişkisi gösterilmiştir. Yalnızca tek yaralanmaları ciddiyetine göre sıralar, çoğul yaralanmaların kombine etkilerini hesaplamaya yönelik değildir Yalnızca tek yaralanmaları ciddiyetine göre sıralar, çoğul yaralanmaların kombine etkilerini hesaplamaya yönelik değildir American Association for Automotive Medicine. The Abbreviated Injury Scale-1990 Revision.Des Plaines, Illinois Emergency Medicine Clinics of North America. Feb, 11:1, 15-27, 1993.

33 33 Yaralanma Ciddiyet Skoru Injury Severity Score: ISS 1974’de Baker ve ark. tarafından geliştirilmiş, birden fazla vücut bölgesinin yaralandığı kişilerde yaralanmanın toplam ciddiyetinin sayısal hesaplanması ve tanımlanmasını sağlayan bir skorlama sistemidir. birden fazla vücut bölgesinin yaralandığı kişilerde yaralanmanın toplam ciddiyetinin sayısal hesaplanması ve tanımlanmasını sağlayan bir skorlama sistemidir. ISS ile tek başlarına yaşamı tehdit etmeyen yaraların, diğer yaralarla kombine olduğunda, mortaliteyi belirgin bir şekilde etkilediği gösterilmiştir. J Trauma. 14:3, 187-196, 1974. Emergency Medicine Clinics of North America. Feb, 11:1, 15-27, 1993.

34 34 Yaralanma Ciddiyet Skoru Injury Severity Score: ISS En ciddi yaralanmış üç vücut bölgesinin herbirinin en yüksek AIS puanlarının karelerinin toplamıdır. ISS 16’dan büyük ise major travma mevcuttur ve genellikle retrospektif çalışmalarda major travmanın tanımlanmasında kullanılır. Mortalite hızı, yüksek ISS puanları ile doğrudan artmaz ve farklı yaralanma kombinasyonları farklı mortalite hızlarına sahip olsalar da aynı ISS değerlerini verebilirler. ISS’de AIS gibi hasta taburcu olmadan hesaplanamaz. Acil serviste ISS hatalı hesaplanabileceği için hastane öncesi triaj uygulamasında kullanılmamalıdır.

35 35 zayıf yönü Yaralanma Ciddiyet Skorunun zayıf yönü Vücuttaki çoklu yaralanmaların toplamını içermez Vücut bölgeleri eşit dağılım gösterir, bu nedenle ciddi kafa travmalarında düşük skorlara neden olur. Hesaplanırken tüm yaralanmalar tanımlanmalıdır. Bu da ancak hasta taburcu olurken mümkündür.

36 36 GCS) FİZYOLOJİK SKORLAR Glasgow Koma Skalası (GKS) Glasgow Coma Scale (GCS) 1974’te Teasdale ve Jennett tarafından tasarlanan GKS bozulmuş bilinç durumu, komanın süre ve derinliğinin değerlendirilmesi için oluşturulan ilk travma skorlarından birisidir. komanın süre ve derinliğinin değerlendirilmesi için oluşturulan ilk travma skorlarından birisidir. Bu skaladan diffüz yaralanma(toksik, metabolik), fokal yaralanma (yapısal lezyon) ya da bunların kombinasyonları durumunda yararlanılabilir J Trauma. 14:3, 187-196, 1974. J Trauma. 14:3, 187-196, 1974. Doktorlar ve hemşireler tarafından net olarak değerlendirilip basit kartlara kaydedilebilir.

37 37 GCS) Glasgow Koma Skalası (GKS) Glasgow Coma Scale (GCS) Davranışsal yanıtın üç farklı özelliği birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilir ; Motor yanıt: SSS fonksiyonlarını, Sözel yanıt: SSS’de integrasyon derecesini, Gözlerin açıklığı: beyinsapı fonksiyonlarını gösterir. Bu skorlama yöntemi beyin fonksiyonu, hasarı ve hasta izleminde geniş kabul görmüş ve hastane öncesi skorların ayrılmaz parçasıdır. Olay yerindeki GKS’nin tek başına prognostik değeri yok, Acil servisteki GKS ve hastane öncesi dönemde oluşan GKS değişiklikleri ciddi kafa travmalı hastalarda prognostik öneme sahip olabilir. J Trauma. 14:3, 187-196, 1974.

38 38 : GKS Glasgow Koma Skalası : GKS Gözlerin açıklığı Spontan açık Sese açılıyor Ağrıya açılıyor Sürekli kapalı 43214321 Motor yanıt Emirleri yerine getirir Ağrıyı lokalize eder Ağrıya çekerek yanıt Ağrıya fleksiyon yanıtı Ağrıya ekstansiyon yanıtı Yanıt yok 654332211654332211321 Sözlü yanıt Anlamlı yanıt verir Konfüze yanıt verir Uygunsuz kelimelerle yanıt verir Anlamsız seslerle yanıt verir Yanıt yok54321

39 39 Sonuç analizi Glasgow Koma Skalası Sonuç analizi Kafa travmalı hastaların girişte ve 24 saat sonraki Glasgow koma değerleri sonuçla bağlantılıdır. Ölüm Kalıcı vejetatif durum Ciddi sakatlık Orta derecede sakatlık İyi derecede düzelme

40 40 Glasgow koma skalasına göre yaralanmayı takiben ilk 24 saatteki prognoz. Ölüm/vejetatif % Kısmı bozukluk/iyileşme % Pupil reaksiyonu Var Yok 39 91 50 4 Göz Hareketli/intakt Yok/kötü 33 90 56 5 Motor yanıt Normal Anormal 36 74 54 16

41 41 Triaj indeks Triage Index ( TI ) 1971’de Kirkpatrick ve Youmans tarafından geliştirilen yaralanma sonrası hastaneye yatış gereksiniminin belirleyicisi bir skorlamadır. Yaralanmanın anatomik yapısı ve hastanın fizyolojik durumundan elde edilebilen bilgilerin kombinasyonudur Arch Surg. Jan, 127: 111-7, 1992

42 42 Triaj indeks ( TI ) Solunum eforu, Kapiller geri dolum, GKS’nin; göz açma, motor yanıt ve sözel yanıt gibi beş komponentten oluşur. Bu skorda 0 iyi, yüksek puanlar ise kötü fizyolojik durumu belirtir. Travma hastalarının; erken, hızlı, noninvazif değerlendirilmesine uygun, mortalite ve morbiditeyi düşüren geçerli bir sistem olarak önerilmektedir Crit Care Med. 8:4, 201-8, 1980. Arch Surg. Jan, 127: 111-7, 1992

43 43 Hastalık yaralanma ciddiyet indeksi Illness Injury Severity Index Hastalık yaralanma ciddiyet indeksi Illness Injury Severity Index 1979’da Bever ve Veenker tarafından geliştirilmiştir. Travma hastalarının saha triajında kullanılmaya uygundur. Triaj Indekse benzer bir sistemdir. Her iki sistem de fazla kabul görmemiştir Arch Surg. Jan, 127: 111-7, 1992

44 44 Travma Skoru TS Travma Skoru Trauma Score : (TS ) Champion ve ark. 1981’de Triage İndeks’e solunum sayısı ve SKB ekleyerek oluşturdular. TS’de triaj skorunun puanları modifiye edilerek 16’ya çıkarıldı. Sayılar ters olarak hesaplandı ve puanın düşmesi fizyolojik durumun kötülüğünü belirtti. Arch Surg. Jan, 127: 111-7, 1992.. Künt travmalarda olduğu kadar penetran travmalarda da oldukça yararlıdır. Ann Emerg Med. 13:6, 415-8, 1984. TS saha triajında yaygın olarak ve başarıyla kullanıldı Ann Emerg Med. 14:11, 1061-4, 1985 Hastane öncesi bakımda TS  3 olan hastalar için resüsitasyonun uzatılmasının anlamsız olduğu desteklenmiştir. Diğer aydınlatıcı klinik verilerin değerlendirilmesiyle resüsitasyonu kesme kararı verilebilir. J Trauma. 26:10, 927-31, 1986. J Trauma. 26:10, 927-31, 1986.

45 45 Travma Skoru (TS) TS’nin sahada kullanımında: kapiller geri dolum ve solunum ekspansiyonunun gösterilmesi, özellikle geceleri zordur. Ayrıca Majör Trauma Outcome Study’deki (MTOS) bazı kafa travmalı hastaların ciddiyetinin TS ile eksik hesaplanması nedeniyle Ayrıca Majör Trauma Outcome Study’deki (MTOS) bazı kafa travmalı hastaların ciddiyetinin TS ile eksik hesaplanması nedeniyle 1989’da değişikliğe gidildi. GKS, SKB, SS esas alınarak TS gözden geçirildi ve Revised Trauma Score (Gözden geçirilmiş Travma Skoru, RTS) oluşturuldu. Bu ölçek triajda daha kolay uygulanabilir, kafa travmasını daha doğru tanımlar ve hasta bakımının değerlendirilmesinde TS’den daha güvenilirdir.

46 46 Revize Travma Skoru Revised Trauma Score: (RTS ) ciddi yaralanmış hastayı tanımayı kolaylaştırır, <12 ise kıdemli bir doktorunda hastayı değerlendirmesi yararlı olur GKSGKSSKBSSPuan 13 - 15> 8910 - 294 9 - 1276 - 89> 293 6 - 850 - 756 - 92 4 - 51 - 491 - 51 3000

47 47 Revize Travma Skoru Revize Travma Skoru RTS RTS daha ileri istatistik analizleri prognostik sisteme dönüştürmeye daha elverişlidir. Karışıklığı engellemek için sahada uygulanan RTS, triaj-RTS (T-RTS) olarak adlandırılır ve daha kesin prognostik ve karşılaştırmalı skorları T-RTS temsil eder. T-RTS  11 olması ölümcül yaralanmaların %97.2’sini tanımlar J Trauma. 29:5, 623-9, 1989.

48 RTS’nin değerlendirilmesindeki zorluk? Hasta entübe, Hasta entübe, Sedasyon/kas gevşetici uygulanmış Sedasyon/kas gevşetici uygulanmış ve alkol etkisi varsa ve alkol etkisi varsa GKS’ını kesin olarak hesaplamak GKS’ını kesin olarak hesaplamak Solunum sayısını belirlemek zordur. Solunum sayısını belirlemek zordur.

49 Muhtemel çözüm GKS’ının en iyi motor cevap komponenti, GKS’ının en iyi motor cevap komponenti, Nabız ve sistolik kan basıncı kullanılabilir. Nabız ve sistolik kan basıncı kullanılabilir.

50 50 CRAMS (Circulation, Respiration, Abdomen, Motor and Speech) 1982’de Gormican tarafından önerilmiş, Beş parametrenin baş harflerinden oluşan, APGAR skoruna sayı olarak benzeyen basit bir skaladır, Sahada kolay uygulanabilir, kritik yaralıyı tanımlamayı sağlar, Herbir değişken normal, ılımlı anormal ve anormal şeklinde skorlandırılır Ann Emerg Med. March, 11:3, 132-135, 1982. 1982 Ann Emerg Med. March, 11:3, 132-135, 1982

51 51 CRAMS (Circulation,Respiration,Abdomen,Motorn and Speech) Dolaşım Normal kapiller geri dolum ve SKB > 100 Gecikmiş kapiller geri dolum ya da SKB 85 - 100 Kapiller geri dolum yok ya da SKB < 85 210 SolunumNormal Anormal ( Eforlu / yüzeyel ) Yok210 KarınNormal Karın / göğüs ağrılı Karın rijit / yelken göğüs 210 MotorNormal Ağrılı uyaranlara yanıt Yanıt yok veya deserebre 210 KonuşmaNormalKonfüzyon Anlamsız ses ve kelimeler 210

52 52 CRAMS 9 ve 10 puan minör, 8 ve altında puana sahip olanlar majör travma olarak kabul edilir, CRAMS skoru 4 ve altında olanlar travma merkezine gönderildiğinde sağkalım hızı daha yüksek bulunmuştur Arch Surg. Jan, 127: 111-7, 1992. J Trauma. 28:1, 69-77, 1988. J Trauma. 28:1, 69-77, 1988. CRAMS skoru 6 ve altında olanların travma merkezinde bakılması ile halk hastanelerinde tedavi edilenler karşılaştırıldığında, mortalitenin belirgin olarak düşürüldüğü gösterilmiştir Crit Care Med. 13:10, 861-3, 1985. Crit Care Med. 13:10, 861-3, 1985.

53 53 CRAMS’ın zayıf yönü Karın muayenesinin sıklıkla hatalı değerlendirilmesi, Tam doğruluğunun travma skorundan daha düşük olmasıdır.

54 54 HASTANE ÖNCESİ İNDEKS PREHOSPITAL INDEX ( PHI ) HASTANE ÖNCESİ İNDEKS PREHOSPITAL INDEX ( PHI ) Koehler ve ark. oluşturduğu triaja uyumlu travma ciddiyetini skorlama sistemidir. Ann Emerg Med. 15:2, 178-82, 1986. Cerrahi gereksinim, mortalite ile ilişkili hastane öncesi değişkenlerin analizi ile oluşturulmuştur. Emergency Medicine Clinics of North America. Feb, 11:1, 15-27, 1993.

55 55 HASTANE ÖNCESİ İNDEKS PREHOSPITAL INDEX ( PHI ) Sistolik kan basıncı > 100 86 - 100 86 - 100 75 - 85 75 - 85 0 - 74 0125 Nabız > 120 51 - 119 51 - 119 < 50 < 50305 SolunumNormal Eforlu veya yüzeyel < 10 / dk veya entübasyon gereksinimi 035 BilinçNormal Konfüze Konfüze Anlamlı sözcükler yok Anlamlı sözcükler yok035

56 56 HASTANE ÖNCESİ İNDEKS PREHOSPITAL INDEX ( PHI ) Skor aralığı 0 - 20’dir. Penetran torakoabdominal travmada toplam puana dört puan eklenir. 0 - 3 minör travma, dört ve üzeri majör travma olarak kabul edilmiştir Dörtün üzerinde ise daha yüksek mortalite ve cerrahi ilişkisi vardır. PHI majör ve minör travmanın olay yerinde ayrılarak uygun triajın yapılmasını sağlayan, objektif, doğru ve istatistiksel olarak anlamlı bir yöntemdir. Emergency Medicine Clinics of North America. Feb, 11:1, 15-27, 1993. Ann Emerg Med. 15:2, 178-82, 1986.

57 57 TRAVMA TRİAJ KURALI TRAUMA TRIAGE RULE : TTR Baxt ve ark. tarafından önerilmiştir. Saha değişkenleri: SKB< 85 mmHg,GKS motor puanı < 5, yada baş, boyun veya gövdeye penetran yaralanmayı içerir. Hastada nonortopedik cerrahi gereksinimi ve 48 saat içinde pozitif operatif bulgular, agresif sıvı resusitasyonu ile SKB > 89 mmHg olması, pozitif BBT bulgulu invaziv SSS monitörizasyonu ya da artmış kafaiçi basınç ve belirgin ölümcül yaralanmalar olduğunda major travma tanımlanmıştır Ann Emerg Med. Dec, 19:12, 1401-1406, 1990. Ancak yeterli sayıda hasta üzerinde prospektif onaya uğramamıştır. Emergency Medicine Clinics of North America. Feb, 11:1,15-27, 1993.

58 58 Pediyatrik Travma Skoru (PTS). Klinik parametrelerKatagoriPuan Vücut ağırlığı (kg) >202 10-201 <10 Havayolu Normal2 Korunmuş1 Bozulmuş Sistolik Kan Basıncı (mmHg) >902 50-901 <50 SSS Uyanık2 Obtunded / LOC1 Koma/deserebre Açık yara Yok2 Minor1 Major/penetreg İskelet sistemi Yok2 Kapalı kırık1 Açık/çoklu kırık

59 59 SONUÇ Travmalarda Yaralıya ait özellikler Yaş Önceden mevcut hastalıklar Fizyolojik cevaplar Doku harabiyeti Diğer nedenler

60 Önceden mevcut hastalıklar ? Tüm travma hastalarının 19% bir veya daha fazla, 19% bir veya daha fazla, 5%’i 2 veya daha fazla yaralanma nedeniyle hastaneye yatırılır. 5%’i 2 veya daha fazla yaralanma nedeniyle hastaneye yatırılır. 55 yaşın üzerindeki yaralıların bir veya birden çok yaralanma nedeniyle hastaneye yatırılma oranları 36%dır. 55 yaşın üzerindeki yaralıların bir veya birden çok yaralanma nedeniyle hastaneye yatırılma oranları 36%dır.

61 61

62 62 Travma skorlarının performansları 1063 olgu % Sensitivite Spesifisite PPV NPV Doğruluk GCS 10 10094 85 88 RTS 32 98 73 88 87 CRAMS 28 99 90 88 88 TTR 19 99 74 87 86 M.Pekdemir. Uzmanlık Tezi./ Tez Danışmanı:A.Günerli DEÜTF. Acil ve İlkyardım AD. 1998

63 63 TEŞEKKÜR EDERİM


"1 TRAVMALI HASTADA SKORLAMA SİSTEMLERİ PROGNOZ DEĞERLENDİRMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları