Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Basit elastik saçılma Ders 3 Çekirdek fizigi I ders 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Basit elastik saçılma Ders 3 Çekirdek fizigi I ders 2."— Sunum transkripti:

1 Basit elastik saçılma Ders 3 Çekirdek fizigi I ders 2

2 Tesir kesitinin tanımı ():
Bie reaksiyon olma olasığı; (cm2) sapma merkezlerinin yoğunluğu. Taneciklerin akımı j (s-1cm-2) (cm2) reaksiyon tesir kesiti Bir saniyesdeki (s) Sapmaların sayısı (reaksiyon sayısı) N= A j dır. Toplam sapma merkezlerin sayısı Z= A dır. Bu durumda : Bir reaksiyonun olma alasalığı W=  dır. Ve L: Avogadro sayısı, : yoğunluk, d: sapmayı yapan maddenin kalınlığı yardımı ile Sapma merkezlerinin alan yoğunluğu yardımı ile hesaplanır:  d L / M Çekirdek fizigi I ders 2

3 =N/(jA) = saniyedeki reaksiyon sayısı /(jA)
Kuantum mekanikte ise =N/(jA) = saniyedeki reaksiyon sayısı /(jA) =saniyedeki sapma merkezi başına düşen reaksiyon sayısı / j dır. Yani  reaksiyonun tipini, enerjisini ve çarpışma partnerlerini karakterize eder. Diferansiyel tesirkesiti. (d/d). Yani bir  açısı aralığında sapmaya uğrayan taneciklerin sayısı demektir. Çekirdek fizigi I ders 2

4 Rutherford saçılması:
Tanecik akımı bir hedefle çarpıştıralım. Gelen ışının  açına paralel r uzaklıkta bir detektör bulunsun. Detektörün A alanı olsun. Detektöre gelen d=A/r2 dir. Tesir kesiti  j(akım): dt zaman aralığında A alanına gelen akım. A sapma merkezleri  için. Sapma merkezleri tarafında olşturulan alan A dır. Reaksiyon sayısı/dt = .jA Çekirdek fizigi I ders 2

5 W= : gelen bir taneciğin bir reaksiyona girme olsallığı
W yerin kuantum mekanikte kullanılan  kullanacağız.  = (dt aralığındaki reaksiyon sayısı / j*A) A:saçılma merkezleri Biraz daha özeleştirmek lazım: = [(reaksiyon sayısı saçılma merkezine bağlı/s) /j(gelen tanecik akımı)] Birim: s-1/(s-1cm-2)=cm2 Çekirdek fizigi I ders 2

6 Diferansiyel tesir kesiti:
d aralığın gelen tanecik (d/d)=[(dt zamanda d aralığına gelen tanecik sayısı/s) /j mermi akımı] Birim cm2 10-24cm2= 1 Barn = 1b, 1 mb = cm2 (d/d) birimi ise mb/sr (milibarn/steradian) Toplam tesir kesiti T bir küre üzerinde integre edilirse elde edilir. Çekirdek fizigi I ders 2

7 Rutherford deney düzeni
Detektör Mermi Hedef Deney düzenini den hareketle Rutherford tesir kesitinin elde edilmesi. Çekirdek fizigi I ders 2

8 Klasik mekaniksel olarak, Sommerfeld parametresi =a/; a: parametresi merkezi çarpışmada hedef ve merminin en yakın oldukları aralık. =h/p Broglie dalgaboyu. Klasik olarak >>1 dir. <1 için dalga denklemi gerekli(KM) = [Z1Z2e2/hV]=[Z1Z2.]/(V /c) Z1, mermi Z2 hedef çekirdek. 1/137 Çekirdek fizigi I ders 2

9 b ve b+db aralığında gelen tanecik akımı j*2bdb dır.
Klasik çarpışmada çarpışma parametresi (b) ile  arasında bir bağıntım var. (b,E) bağlı. b ve b+db aralığında gelen tanecik akımı j*2bdb dır. Buda dR=2sind aralığında saçılan taneciğe eşittir. Yani Mutlak değer çünkü sonuç negatif olamaz. (b,E) biliniyorsa tesir kesiti bulunur. Çekirdek fizigi I ders 2

10 Rutherfort saçılması açıklanması:
Rutherford deneyini anlamak için Coulomb saçılmasını incelemek gerekli. Rutherfort saçılması açıklanması: Coulomb alanı etkisi ile Z2 çekirdek ile Z1 tanecik arasında F=-(Z1Z2e2/r2) ve Potansiyel V(r)=Z1Z2e2/r=C/r C>0 ise itici potansiyel. Çekirdek fizigi I ders 2

11 Çekirdek fizigi I ders 2

12 Klasik mekanikte: E enerji ve m tanecik kütlesi ise:
l =bp=b(2mE)1/ l:açısal momentum, b:çarpışma parametresi b=(C/2E)*cot(1/2) E,b ve  bağıntısı  = 2 cos(1/2)sin(1/2) ve Bağıntısı yardımı ile Çekirdek fizigi I ders 2

13 E=1/2mrv2 :kinetik enerji mr=m1m2/(m1+m2)
Ve C yi yerine koyarsak Rutherford’un bilinen sapma formülü elde edilir. E=1/2mrv2 :kinetik enerji mr=m1m2/(m1+m2) Merkezi kuvvet ~ 1/r2 orantılı. Buradan 2+= cos =sin/2=a/c Ctg(/2)=tan=b/a Buradan b=a cotg(/2) Çekirdek fizigi I ders 2

14 Rutherford deneyine örnek:
16O nin 197Au hedefle çarpıştırılması sonucu 16O elastik saçılması. Çekirdek fizigi I ders 2

15 Tesir kesiti  nın Tesir kesiti kinetik enerjinin
bir fonksiyonu bir fonksiyonu Çekirdek fizigi I ders 2

16 Elektronun çekirdekten sapması.
Çekirdek fizigi I ders 2

17 Bu formülün başka bir kulanım alanı: R çapına sahip bir hedefin sert bir küre olarak kabul edersek:
Saçılmanın isotrop olduğu yani (d/d)  ya bağlı değil. Toplam tesir kesiti Çekirdek fizigi I ders 2

18 Bu metotla hedef ve mermi çekirdeğin çapı belirlenir.
Yapılan deneylerde yukarıdaki bağıntıyı veriyor. Çekirdek fizigi I ders 2

19 Çekirdek fizigi I ders 2

20 Çekirdek fizigi I ders 2


"Basit elastik saçılma Ders 3 Çekirdek fizigi I ders 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları