Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.20121 YAPI KOOPERATİFLERİ İMAR, İSKAN ve KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.20121 YAPI KOOPERATİFLERİ İMAR, İSKAN ve KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.20121 YAPI KOOPERATİFLERİ İMAR, İSKAN ve KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.20122 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu  Yayınlanma Tarihi 24.04.1969 - 102 Yürürlük Maddesi - 4 Geçici Madde - 3 Ek Madde

3 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.20123  Geçici Madde 3 – (Ek: 3/6/2010-5983/5 md.); 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları ile ilgili başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemler ile bunlara dair her türlü hak, yetki ve görevler Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilmiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemleri yürütmeye, bunlar hakkında yeni iş ve işlemler yapmaya, gerekli görülenleri tasfiye etmeye yetkilidir. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu

4 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.20124 Bakanlığımız Görev ve Yetkileri 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesi ile; Yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin kurulması, işleyişi ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Kuruluş kayıtlarının ve sicillerin tutulmasını sağlamak, Uygulamaları denetlemek, konut politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, Belirlenmiş politika, plan ve stratejilere göre uygulamayı temin ve sonuçlarını takip etmek. görevleri Bakanlığımıza verilmiştir.

5 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.20125 Bakanlığımız Görev ve Yetkileri  13.12.2010 tarihi itibariyle Yapı Kooperatifleri iş ve işlemleri; - Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Yapı Kooperatifleri Dairesi Başkanlığı (Merkez Teşkilatı) - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Taşra Teşkilatı) tarafından yürütülmektedir.

6 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.20126 Bakanlığımız Görev ve Yetkileri Kentsel ve kırsal alanlara ilişkin konut politikalarının belirlenmesi, Konut ihtiyacının tespiti ve mevcut konut stokunun ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesini sağlamak hedeflenmektedir.

7 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.20127 Bakanlığımız Görev ve Yetkileri “Yapı Kooperatifleri Otomasyonu ve Denetleme Projesi” Elektronik ortamda yürütülmesi, Tüm süreçleri denetlemek, Tüm işlemleri şeffaf hale getirmek, Konut edinmesinde kooperatiflerden kaynaklanan sıkıntıların en aza indirilmesini sağlamak, hedeflenmiştir.

8 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.20128 Müdürlüğümüz Görev ve Yetkileri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere ait hükümleri, Ana sözleşme hükümleri,

9 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.20129 Müdürlüğümüz Görev ve Yetkileri Konut Yapı Kooperatifleri İlimizde 77 Konut Yapı Kooperatifi bulunmaktadır

10 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201210 Müdürlüğümüz Görev ve Yetkileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri İlimizde 5 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bulunmaktadır

11 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201211 Müdürlüğümüz Görev ve Yetkileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri İlimizde 6 Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi bulunmaktadır

12 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201212 Müdürlüğümüz Görev ve Yetkileri Konut Yapı Kooperatifleri (77), Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri (5), ve Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifleri (6) Toplam 88 Yapı Kooperatifi bulunmaktadır.

13 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201213 Müdürlüğümüz Görev ve Yetkileri 1.Yapı Kooperatifleri Kuruluş İşlemlerini gerçekleştirme. Örnek Ana Sözleşme. Kooperatif ismini denetlemek. Ana Sözleşmeyi onaylamak. 2.Genel Kurul toplantı taleplerini değerlendirmek. Toplantı tarihinden 15 Gün önce başvuru yapmak. Toplantıdan 30 gün önce toplantı kararı almış olmak. Çağrıyı yapanların yetkili olduklarına dair Ticaret Sicil Müdürlüğü onayı.

14 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201214 Müdürlüğümüz Görev ve Yetkileri 3.Bakanlık Temsilcisi görevlendirmek. Madde 87’ye göre Bakanlık temsilcisi görevlendirmek. 4.Ana sözleşme hükümleri ve Kooperatifler Kanununa uygun kararlar alındığını denetlemek. Genel kurulun toplantıya uygun çağrılması, Gazete ilanı, Toplantı gerekli çoğunluğunun sağlanıp sağlanmadığı (Nisap ¼) Gerektiği zaman Divan Kurulunu uyarmak ve yönlendirmek.

15 Müdürlüğümüz Görev ve Yetkileri Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201215 5.Genel Kurul Toplantılarını Yapı Kooperatifleri Otomasyonu ve Denetleme Projesi ortamına atmak. Otomasyon sistemine Kooperatif yetkililerince bilgi takibi amaçlı girilebilmekte. Bakanlık temsilcileri tarafından Kooperatif bilgilerini güncellemek amacı ile girilebilmekte. Bakanlık yapılan işlemleri anında takip edebilecek. Kooperatif Yönetim kurulu şeffaf bir şekilde Kooperatifin durumunu inceleyebilmektedir.

16 Yapı Kooperatifleri Otomasyonu ve Denetleme Projesi Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201216

17 Yapı Kooperatifleri Otomasyonu ve Denetleme Projesi Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201217

18 Yapı Kooperatifleri Otomasyonu ve Denetleme Projesi Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201218

19 Müdürlüğümüz Görev ve Yetkileri Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201219 6.Ana sözleşme hükümleri ve Kooperatifler Kanununa aykırılığın tespiti halinde savcılığa suç duyurusunda bulunmak. 01 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasında genel kurul toplantısı yapılmaması halinde (45. Madde) Yevmiye Defterinin usulüne uygun kapatılmaması halinde (T.T.K. Madde 67)

20 Müdürlüğümüz Görev ve Yetkileri Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201220 7.Yapı Kooperatiflerinin Tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Tapu alınmasının ardından tasfiye toplantısı yapılır. 1 yıl geçtikten sora tasfiye gerçekleşir ve Kapanış Toplantısı yapılır. 8.Bakanlık uygulamalarını Kooperatiflere iletilmesini sağlayarak İl dahilinde Kooperatifçiliği geliştirmek. 2012 Dünya Kooperatifler Yılı

21 Müdürlüğümüz Görev ve Yetkileri Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201221 9.Bakanlığımıza veya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetler sonucunda gelen denedim taleplerini gerçekleştirmek.(Madde 90) Yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin yöneticilerine çalışmalarında yol gösterici olmak, Ortaklarının kooperatif uygulamaları hakkında bilgilendirilmesini sağlamak ve menfaatlerini korumak, Yapı kooperatiflerin yaşadığı güven kaybı sorununu gidererek kamuoyu nezdinde itibarını yükseltmek, hedeflenmektedir.

22 Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201222 Müdürlüğümüz Görev ve Yetkileri Genel Kurul Toplantıları Mesai Saati içinde yada dışında talep edilebilir. Genel Kurul Toplantılarına sadece bakanlık temsilcileri katılabilmekte, yeterli olunmaması durumunda Bakanlıkça daha önce belirlenen Müdürlük temsilcileri katılabilmektedir. Bir temsilci bir günde en fazla iki toplantıya katılabilmektedir. 3 yıl üst üste Genel Kurul Toplantısı yapmayan kooperatifler kanunen dağılmış sayılmaktadır.

23  Teşekkürler… Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.201223


"Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - 04.09.20121 YAPI KOOPERATİFLERİ İMAR, İSKAN ve KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları