Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜLKEMİZDE MESLEKİ REHBERLİK ALANINDA ÖNEMLİ BİR AŞAMA:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜLKEMİZDE MESLEKİ REHBERLİK ALANINDA ÖNEMLİ BİR AŞAMA:"— Sunum transkripti:

1 ÜLKEMİZDE MESLEKİ REHBERLİK ALANINDA ÖNEMLİ BİR AŞAMA:

2 Mesleki Rehberlik Mesleki Rehberlik Her yaştan bireylere,
Yaşamlarının herhangi bir döneminde, Eğitsel ve mesleki tercihlerini yapabilmeleri, Kendileri ve mesleklerini geliştirebilmeleri ve sürdürebilmeleri için verilen destek hizmetleridir.

3 Mesleki Rehberlik Mesleki Rehberlik
Bireylerin, istihdam edilmelerinde destek sağlamak, İşgücü piyasasında olan bireylere mesleki kararlarında yardımcı olmak, İşgücü piyasası ihtiyaçları ile bireylerin özelliklerini daha iyi eşleştirmek, Eğitimi bırakma oranlarını düşürmek için önemlidir. Mesleki Rehberlik

4 Eğitim 2020 Temel Hedefleri
Eğitim 2020 Hedefleri Öğrenci hareketliliği İstihdam Dil yeterlilikleri

5 Eğitim 2020 Temel Göstergeleri Eğitim 2020 Temel Göstergeleri
Hayat boyu öğrenme ve hareketliliği geliştirmek: 2020 yılına kadar ,yetişkinlerde en az %15 Temel becerileri kazandırmak: 15 yaşında,temel becerileri kazanmamış olanların en fazla % 15 Okulu bırakanların oranını düşürmek: En fazla %10 Erken çocukluk eğitimini yaygınlaştırmak: 4 yaş ve üstünde, en az %95

6 Mesleki rehberlik…. Geleneksel mantıkta temel olarak genç insanlara, örgün eğitime ve artan bir şekilde işsizlere yönelik hizmetlere odaklanır. Proaktif yaklaşım ise mesleki rehberliğin hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile tüm hedef gruplar için olmasını gerektirmektedir. 6

7 Mesleki Rehberlik Hizmetlerinde Kamu Politikaları
Tüm bu kamu politikaları: Mesleki rehberliği, teknolojik ve ekonomik değişimi yakalamak, Ülkenin küresel piyasalarda rekabet edebilmesini sağlamak üzere tasarlanmış insan kaynakları geliştirme stratejisinin bir parçası olarak proaktif bir politika mantığı ile ele almayı gerektirmektedir.

8 Mesleki Rehberlik Hizmetleri AB ve OECD Ülkeleri ortak noktalar
Mesleki Rehberlik alanında tüm Avrupa Birliği ve OECD Ülkelerinde ortak noktalar: Mesleki Rehberlik Hizmetleri AB ve OECD Ülkeleri ortak noktalar Okulu erken bırakmayla mücadele etmek, Risk gruplarının işgücü piyasasına ve eğitime tam entegrasyonlarını kolaylaştırmak, Yoksulluğu azaltmak yönünde uygulanan aktif tedbirlerden biri olarak görülmektedir.

9 Mesleki Rehberlik Hizmetleri AB ve OECD Ülkeleri ortak noktalar
Avrupa Mesleki Rehberlik Politikası Çerçevesi Mesleki Rehberlik Hizmetleri AB ve OECD Ülkeleri ortak noktalar Özetle Tüm vatandaşlara sağlanan genel bir haktır. Serbest piyasa ekonomisi için önemlidir. Yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Hizmetler, kamu, özel sektör, sendikalar, üniversiteler ve STK’lar tarafından yürütülmektedir.

10 Rehberlik ve Bilgi İletişim
Rehberlik ve BİT Rehberlikte bilgi eksikliğini ortadan kaldırmak Daha çabuk, daha ucuz, ve daha basit hizmet vermek Bireylerin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak Kendi kendine hizmet almayı geliştirmek Yüz yüze iletişime alternatif değil, destekleyici

11 Rehberlik ve Bilgi İletişim
Rehberlik ve BİT Kanada’da internet, Bilgi kaynağı olarak hizmetleri verenlerin ilk tercihi Sokaktaki insan için de ikinci tercih BİT tabanlı hayat boyu rehberlik araçları? Interaktif etkileşim Videokonferans E posta Sohbet odaları /chat rooms) Forumlar BİT yeterliliklerin geliştirilmesi!!

12 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ MESLEKİ REHBERLİK BİLEŞENİ
12

13 Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bileşeni
mbs.meb.gov.tr Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bileşeni AMAÇ: Bireylerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine uygun meslekleri seçebilmelerini, Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine erişimlerini sağlamak ve hayat boyu öğrenmelerini desteklemektir.

14 Mesleki Rehberlik Bileşeni
2004 yılında proje paydaşları ile MRDB Hizmetleri İşbirliği Protokolü, 2006 yılında Dünya Bankası ile ikraz anlaşmasının imzalanması ile hayata geçmiştir. 14

15 Mesleki Rehberlik Bileşeni
Protokol tarafları, diğer kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilen Ilgaz ve TÜSSİDE çalıştayları ile ülkemizdeki mesleki rehberlik hizmetlerine farklı bir açılım sağlanmıştır 15

16 Mesleki Rehberlik Bileşeni
MRDB hizmetleri bileşeninin amacı ; bireylerin hayatları boyunca kendilerini, eğitim ve istihdam fırsatlarını değerlendirerek mesleki gelişim, tercih ve kararlarını belirleme süreçlerine yardım etmektir. 16

17 Kurumlar arası işbirliği Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi
Projenin Çıktıları Kurumlar arası işbirliği Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi Program Gelişimi Personel Gelişimi

18 Kurumlar arası İşbirliği
Mesleki rehberliği geliştirme birimi (MERGEB) kurulması, Mutabakat belgesinin ve stratejik planın hazırlanması faaliyetleri bulunmaktadır.

19 Mutabakat Belgesi Mutabakat Belgesi
2004 yılında imzalanan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışma Hizmetleri İşbirliği Protokolü gereğince tüm tarafların katılımı Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışma Hizmetleri İşbirliği Mutabakat Belgesi hazırlanmış ve Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

20 Mutabakat Belgesi Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanmasının kolaylaştırılmasına yönelik olarak paydaşların rol, görev ve sorumluluklarının yer aldığı bir işbirliği belgesidir.

21 Mutabakat Belgesi Tarafları
mbs.meb.gov.tr Mutabakat Belgesi Tarafları MEB MYK (ÖERDHGM) TİSK ÇSGB (İŞKUR) TÜİK TÜRK-İŞ TOBB TESK YÖK MPM DPT KOSGEB

22 ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ

23 Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi
mbs.meb.gov.tr Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi Kendini değerlendirme Eğitim İş piyasası olmak üzere üç temel boyuttan oluşan bütünleşik online bir sistemdir.

24 Günümüzde öne çıkan sorular
İlgilerim, yeteneklerim neler? Nasıl bir eğitim almalıyım? Bir iş bulabilmem için yeterli ve gerekli becerileri nasıl kazanacağım? İşverenlerin çalışanlarından talep ettikleri mesleki beceriler neler ? Geleceğin meslekleri neler? Transfer edilebilir beceriler …iletişim becerileri..son avrupa birliği ana yeterliklleri içinde 2 temel yeterlik problem çözme iletişim becerileri bunlarda bu becerilerin içinde yer alır..

25 Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin Hedef Kitlesi
mbs.meb.gov.tr Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin Hedef Kitlesi Öğrenciler Gençler Yetişkinler Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler İşsizler Emekliler

26 Neden MBS? Mesleki rehberlik çalışmalarına her yaştan bireylerin erişimini sağlamak, Mesleki rehberlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, MEB, İŞKUR ve diğer kurum ve kuruluşlar kapsamında verilen mesleki rehberlik çalışmalarına destek sağlamak, Ülke genelinde farklı kurum ve kuruluşlar arasında verilen mesleki rehberlik çalışmalarında eşgüdüm sağlamak.

27 Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi Bütünleşik Sistem Tasarımı
mbs.meb.gov.tr Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi Bütünleşik Sistem Tasarımı Tümüyle dinamik bir yapıda tasarlanmıştır. Tüm güncelleme ve yeni bilgi girişimi MEB MERGEB tarafından düzenli olarak yürütülebilmektedir. MBS’nin yapısı sistemi besleyen tüm protokol taraflarının sunacakları bilgiyi de dinamik olarak güncelleyen onların sistemleri ile entegre çalışan bir algoritmaya sahiptir. Sistemleri yetersiz olan kurumlar da tanımlı kullanıcı kimlikleri ile bilgi girişi yapacaktır. Böylece örneğin işsizliğe ilişkin elde edilen bir veri eşzamanlı şekilde sistemde yer bulabilmektedir. Sistem ilgili kurumlara gereken zamanda bilgi girişimi otomatik olarak hatırlatacaktır. Sistem mümkün olduğunca akıllı bir sistemdir.

28 Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminde Bütünleşik Sistem Tasarımı
mbs.meb.gov.tr Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminde Bütünleşik Sistem Tasarımı Birey, sistemde yer alan ölçme araçlarına (ilgi, yetenek, mesleki değer) verdiği cevaplarla kendini tanıma boyutunda öz değerlendirmesini yaparak profil elde etmektedir. 28

29 Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminde Bütünleşik Sistem Tasarımı
mbs.meb.gov.tr Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminde Bütünleşik Sistem Tasarımı Sistem araştırmacının özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Bireyin bilgi yoğunluğu içerisinde kaybolmasını engellemek üzere kurgulanmıştır. Böylece bireyin eğitim gibi temel bilgilerine bakılarak ihtiyaç duymayacağı linkleri göstermeyecek bilgilerde eleme yapacaktır. Örneğin liseyi tamamlamış bir birey sistemden faydalandığında ve eğitim bilgilerini istediğimde sistem ona gidilebilecek orta öğretim kurumlarını getirmeyecek onunla ilgili olanları getirecektir.

30 MBS’de Ölçme Araçları Yetenek ölçeği Mesleki değer ölçeği
Meslek gruplarıyla eşleştirilmede temel alınacak, birey profillerini belirlemek amacıyla üç ölçme aracı geliştirilmiştir. Yetenek ölçeği Mesleki değer ölçeği İlgi ölçeği (Kısa form) mbs.meb.gov.tr 30

31 Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi
mbs.meb.gov.tr Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi Eğitim Boyutu İŞ İlköğretim, ortaöğretim, üniversite, yaygın eğitim Kurslar ve sertifika programları, Burslar, ödüller, Uluslararası eğitim bilgileri ve fırsatları Ploteus, Euroguidance vb.

32 Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi
mbs.meb.gov.tr Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi İş Piyasası Boyutu Sistemde; İş piyasası tahminleri, gözde meslekler, mesleklere ilişkin bilgileri vb. kapsayan mesleki görünümler ile, Bireylerin İş sınavlarına hazırlanmaları, İş arama yöntemleri, İş görüşme becerileri İş başvurusu yapma vb. becerilerini geliştirmeye yönelik bilgiler yer almaktadır.

33 MBS ile kazançlarımız…
mbs.meb.gov.tr MBS ile kazançlarımız… Hizmetlerin web tabanlı olarak tüm hedef gruplara “her an/her yerden” erişiminin sağlanması, Kullanıcı bilgilerinin kanıta dayalı veri tabanı oluşturması, Mesleki kararların oluşturulması sürecinde önemli bir araç olması, Eğitim ve is piyasası bilgilerinin bir arada yer aldığı veritabanı oluşturması, EĞİTEK’in teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi

34 mbs.meb.gov.tr Yaygınlaştırma….. Sistemin BİT tabanlı diğer teknolojik araç ve yöntemlerle desteklenmesi Interaktif etkileşim, Videokonferans, E posta, Forumlar

35 mbs.meb.gov.tr Sürdürülebilirlik… Mutabakat taraflarının MBS’nin sürdürülebilirliği ve güncellenmesi sürecinde ekip ruhu ile çalışması, Hayat boyu öğrenme sürecine somut bir katkı sağlaması,

36 Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi;
ülkemize özgün bir yapı içinde, ülkemizin koşullarına uygun ancak dünya standartlarında geliştirilmektedir.

37 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
mbs.meb.gov.tr DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Böylece bireyin eğitim gibi temel bilgilerine bakılarak ihtiyaç duymayacağı linkleri göstermeyecek bilgilerde eleme yapacaktır. Örneğin liseyi tamamlamış bir birey sistemden faydalandığında ve eğitim bilgilerini istediğimde sistem ona gidilebilecek orta öğretim kurumlarını getirmeyecek onunla ilgili olanları getirecektir.


"ÜLKEMİZDE MESLEKİ REHBERLİK ALANINDA ÖNEMLİ BİR AŞAMA:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları