Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ş EH İ T JANDARMA ER SAMET AKDEN İ Z ORTAOKULU AYŞEGÜL KALE AYŞEGÜL KALE PSİKOLOJİK DANIŞMAN REHBER ÖĞRETMEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ş EH İ T JANDARMA ER SAMET AKDEN İ Z ORTAOKULU AYŞEGÜL KALE AYŞEGÜL KALE PSİKOLOJİK DANIŞMAN REHBER ÖĞRETMEN."— Sunum transkripti:

1

2 Ş EH İ T JANDARMA ER SAMET AKDEN İ Z ORTAOKULU AYŞEGÜL KALE AYŞEGÜL KALE PSİKOLOJİK DANIŞMAN REHBER ÖĞRETMEN

3

4 2014-2015 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir.

5 2014 - 2015 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak 6 temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekle ş tirilecek. Ortak De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

6 Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre i ş lenen müfredatı kapsayacak ş ekilde yapılacak. Ortak sınavlar iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlı ş cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek. Sınavlarda A,B,C,D diye Dört kitapçık türü bulunacak. Ortak sınavlarda ö ğ rencilerden ücret alınmayacak.

7

8 SINAV GÜNÜSAATİDERSSINAV SÜRESİ 26 KASIM ÇARŞAMBA 09.00TÜRKÇE40 DAKİKA 10.10MATEMATİK40 DAKİKA 11.20DİN KÜLTÜRÜ40 DAKİKA HER DERSİN SORU SAYISI:20 27 KASIM PERŞEMBE 09.00FEN VE TEKNOLOJİ40 DAKİKA 10.10İNKILAP TARİHİ40 DAKİKA 11.20YABANCI DİL40 DAKİKA

9 ORTAK SINAV HANGİ KONULARI KAPSAYACAK ? AÖĞRETİME GEÇİŞ 8  Ortak sınavlarda sorulacak sorular belirlenirken, ders kitapları içerikleri değil, öğretim programları içerikleri göz önünde bulundurulacaktır.  Talim Terbiye Kurulunun yayımladığı kazanım listesine göre sorular hazırlanacaktır.

10 9  Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan değerleri ile değerlendirilecektir.  Öğrenciler, ortak sınavlar e- kılavuzuna http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir. http://www.meb.gov.trhttp://oges.meb.gov.tr

11 ORTAK SINAVLAR NEREDE YAPILACAK? Ortak sınavlara olağanüstü şartlar dışında öğrenciler kendi okullarında gireceklerdir. Hastanede ve evde eğitim gören öğrencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacaktır.

12 TEOG’DA DERSLERİN AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI TÜRKÇE MATEMAT İK FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL DİN KÜLTÜRÜ TEOG AĞIRLIKLI PUAN 444222

13 Ortak Sınavlar A ğ ırlık Katsayıları  Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin a ğ ırlık katsayıları aşa ğ ıda yer almaktadır. Ders Adı A ğ ırlık Katsayıları 1 Türkçe 4 2 Matematik 4 3 Fen ve Teknoloji 4 4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2 5 T.C. İ nkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 6 Yabancı Dil 2 TOPLAM 18

14 2015 TEOG’DE PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

15 TEOG Ortak Sınav Puanı 700 Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden değerlendirilecektir.

16 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP) NEDİR? Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama, 6, 7, 8. sınıf düzeylerinde ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

17 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI NEDİR? Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

18 www.kisiselbasari.com

19 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 497.7778 2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2) = ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 540.5556

20 ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI (OYP) Öğrencinin 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının Toplamı ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG) puanının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.

21 2015 OYP ÖRNEK HESAPLAMA OYP: TEOG + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 6. Sınıf YBP:98,000 7. Sınıf YBP:100,000 8. Sınıf YBP:95,000 8. Sınıf TEOG:675,000 olan bir öğrencinin OYP’si: 98+100+95+675=968 OYP= 968/2 = 484,000 olur.

22 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL OLACAK ?

23 Tercihler okul kodlarına ve okul türlerine göre olmak üzere iki grupta alınacaktır. A Grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içeren 15 adet tercih alınacaktır. Öğrencilerin A Grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, B Grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapılacaktır. B Grubu tercih listesinden en az 4 (dört) okul türü zorunlu olarak seçilecektir. TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

24 A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) yerleştirmesi sonucunda herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, tercih başvuruları sırasında yaptıkları B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) okul türü önceliğini içeren tercih başvurularına göre ikamet ettikleri adrese en yakın boş kontenjanı olan okula puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yerleştirilecektir. Bu yerleştirmede öğrencinin B grubu tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği okul türü sırasıyla dikkate alınarak ikametine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

25 Öğrencinin B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği türe göre sırasıyla; ikamet ettiği cadde/sokak/bulvar, ikamet ettiği mahalle, ikamet ettiği köy, ikamet ettiği bucak, ikamet ettiği ilçe ve tercih başvurusu sırasında seçeceği alternatif 3 (üç) ilçe geneline bakılarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

26  Ek yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.  Yerleştirme, yerleşemeyen öğrenci kalmayacak şekilde tasarlandığından 2. Tercih söz konusu olmayacaktır. EK YERLEŞTİRME VAR MI?

27 PUANLARIN EŞİT OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK ? OYP’lerin eşit olması halinde TEOG Sınavı puanı, Eşitliğin devam etmesi halinde 8. sınıf YBP Eşitliğin devam etmesi halinde 7. sınıf YBP Eşitliğin devam etmesi halinde 6. sınıf YBP yüksek olana öncelik verilecektir. Bunların eşit olması halinde tercih önceliği Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı dikkate alınacaktır.

28 EK PUAN NEDİR? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bilim Olimpiyat Sınavları ve Matematik Olimpiyat Sınavları ile Proje Yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın Yıl Sonu Başarı Puanına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

29 EK PUANIN KATKISI NASIL OLACAK ? Öğrencilerin yarışmalara ve olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait Yıl Sonu Başarı Puanına; Altın madalya alan veya birinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %10’u Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %9’u Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için yıl sonu başarı puanının %8’i Bu etkinliklere katılanlar için de yıl sonu başarı puanının %7’si oranında EK PUAN verilecektir.

30 HİÇBİR ZAFERE ÇİÇEKLİ YOLLARDAN GİDİLMEMİŞTİR. NAPOLEON BONAPARTE

31 BA Ş ARMAK İ Ç İ N... Do ğ ru hedef ve bilinçli çaba her ö ğ renciyi hedefledi ğ i ba ş arıya götürür.

32 “BAŞARIYA GİDEN YOL ÇOK ÇALIŞMAKTAN DEĞİL, SİSTEMLİ ÇALIŞMAKTAN GEÇER “

33 VERİMLİ ÖĞRENME NEDİR NASIL SAĞLANIR ? Verimli çalışma, düzenli bir çalışma ortamında, önceden hazırlanmış bir plana uygun ve dikkati çalışılacak konuya yoğunlaştırarak yürütülen çalışmadır.

34 “ ANLAMANIN EN İYİ YOLU TEKRAR ETMEKTİR.”

35 UNUTMAYIN...! % 100 Ö ğ renilen bir bilginin; 20 dakika içinde %50’sini 60 dakika içinde %70’ini 24 saatte ise %80’ini UNUTUYORUZ...!!!

36 SINAVLARDA NETLERİ ARTTIRMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER Sınavda, bilmek kadar bilgiyi soru çözerken kullanabilmek de önemlidir. Çünkü çoğu öğrenci, genellikle bu teknikleri uygulamadıkları için cevabı bildikleri halde birçok soruyu doğru olarak cevaplayamaz. Ve sonuçta sınavdan sonra “Aslında ben 5-10 net daha fazla yapabilirmişim, bu cevapları biliyordum ama nasıl kaçırdım hayret” derler..

37 Sorulara nasıl konsantre olabiliriz? Sınavda hangi soruya odaklanılır? Sınavda, sadece çözdüğünüz soruya odaklanmalısınız. Bir önceki soru ya da bir sonraki soru sizi hiç ilgilendirmez. Sınavı bir bütün olarak görmeyin. Her bir soru sadece bir sorudur. Konsantre olmanın anahtarı şimdide olmaktır. Şimdide değilseniz ya geçmiştesinizdir ya da gelecektesinizdir. Bu nedenle sınavda soruları çözerken kendi kendinize “Şimdi 10. sorudayım, şimdi 11. sorudayım” diye telkinde bulunun. Bu sizi çözdüğünüz soruya etkin bir şekilde odaklayacak ve konsantrasyon gücünüzü artıracaktır.

38 Sınavda dikkatsizliklerin en temel sebebi, soruyu okurken gözün cevap şıklarına takılmasıdır. Bu da, soruları gerektiği gibi anlamamızı engeller. Çünkü zihin konsantre olduğu zamanlarda sadece bir noktaya sabitlenir. Hem soruya hem cevaba bakarasınız hem soruyu hem de cevabı tam olarak anlayamazsınız. Sonra “Aa hayret, “değildir”i fark etmemişim, “çıkarılamaz” ifadesini atlamışım” gibi cümleler söyleriz. Sorulara nasıl konsantre olabiliriz?

39 Ş ıkları sonuna kadar okuyun Bilgiye dayalı sorularda, dikkatsizlik oranınızı en aza indiren en etkin yöntem,okurken, cevaba elinizi ya da bir kâğıt parçasını kapatmaktır. O zaman isteseniz de gözünüz cevaba kaymaz, soruyu tamamen okursunuz ve en etkili bir şekilde anlarsınız.

40 Önemli bilgilerin altını çizin Sorulardaki önemli bilgilerin altını çizerseniz görsel dikkatinizden kaçan bilgiler, dokunsal dikkatinizden kaçmaz. !!!

41 Bir sorudaki en önemli ifade nedir? Bir sorudaki ön önemli ifade en son ifadedir. Soruda neyin istendiği çoğunlukla en son ifadede belirtilir. Bu ifadeyi balon içerisine alarak özel olarak dikkatinizi verin. Çünkü beynimiz, çoğunlukla “değildir, çıkarılamaz” gibi olumsuzlama ifadelerini olumlu algılamaya eğilimlidir. Ve olumsuzlamalardan dolayı çok sayıda soru kaçırılır.

42 Uzun paragraf sorularını nasıl okumalı? Bu sorularda önce soru kökünü okuyun sonra bu bakı ş açısıyla paragrafı okuyun. Ve özelikle bu sorularda çeldiricilerin çok oldu ğ unu bilerek soruları çözün. A ve B ş ıklarına dikkat!!! Özellikle çeldirici cevaplar bu sıklarda gizlidir bu nedenle bu ş ıklarda daha dikkatli olun. Hatırlayamadı ğ ımız soruları nasıl geçebiliriz? Hatırlayamadığınız sorulara daha sonra dönmek için yanına bir soru işareti koyun ve geçin. O soruyu sonra hatırlayabilirsiniz. Ancak, o soruda zaman kaybederseniz daha rahat yapabileceğiniz soruları kaçırabilirsiz!

43 Sorulara Önyargı ile yaklaşma! Soruları çözerken sorunun ne istediği önemlidir. Sorulara önce düz, basit bir mantıkla yaklaşın ve sorunun sizden ne istediğine yoğunlaşın. Sizin soruyu nasıl anlamak istediğiniz değil, sorunun sizden ne istediği önemlidir. Sınavda nasıl dinlenelim? Sınavda 5 soru bitirdikten sonra 5-10 saniye dinlenebilirsiniz. Ayrıca sınavın yarısında da yine 20-30 saniye dinlenebilirsiniz. Bu dinlenme sürelerinde; Gözlerinizi kapatın ve gözlerinizi dinlendirin. Derin nefes alın biraz içinizde tutun ve yavaşça verin. Suyunuzdan için. Kaşlarınızın üzerine masaj uygulayın. Kaşlarınızın üzerine masaj uygulayın. Etrafınızdaki kişileri rahatsız etmeden gerinin. Gerinme iyi bir rahatlama yöntemidir. Kendinize, “her şey iyi gidiyor” gibi pozitif telkinlerde bulunarak kontrolün elinizde olduğunu hatırlayın. Unutmayın, iyi dinlenirseniz daha konsantre ve rahat olursunuz. Bu da size daha çok net yaptırır...

44 Genel Tavsiyeler Hiçbir soruya önyargıyla yaklaşmayın. Tüm soruları okuyun ve çözmeye çalışın!!! Soru köklerine dikkat edin “değildir”, “olamaz”, “yanlıştır” gibi ifadeleri gözden kaçırmayın!!! Zor sorular üzerinde fazla vakit kaybetmeyin. Fakat bazen zor ve karmaşık görünen soruların cevaplarının çok basit olabileceğini de unutmayın.!!! Bazı sorularda, soruda verilenlerden cevaba gidemiyorsanız, şıkları kullanarak cevaba ulaşmaya çalışın. !!!

45 Yaşamınızda Hep Doğru Seçeneği Bulmanız Dileğiyle... Sevgiyle kalın…

46 AYŞEGÜL KALE AYŞEGÜL KALE


"Ş EH İ T JANDARMA ER SAMET AKDEN İ Z ORTAOKULU AYŞEGÜL KALE AYŞEGÜL KALE PSİKOLOJİK DANIŞMAN REHBER ÖĞRETMEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları