Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKOLOJİ. EKOLOJİ EKOLOJİ NEDİR? Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekosistem ise canlı ve cansız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKOLOJİ. EKOLOJİ EKOLOJİ NEDİR? Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekosistem ise canlı ve cansız."— Sunum transkripti:

1

2 EKOLOJİ

3 EKOLOJİ NEDİR? Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekosistem ise canlı ve cansız çevrenin tamamıdır. Biyotik; üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar gibi canlı faktörler ile abiyotik; toprak, su, hava, iklim gibi cansız faktörler ekosistemi oluşturur.

4 Ekosistemi canlı ve cansız elemanlar oluşturur.
Canlı elemanlara biyotik, cansız elemanlara abiyotik elemanlar denir.

5 1. Abiyotik Faktörler Abiyotik faktörler, canlıların yaşamlarını devam ettirebilecekleri çevresel koşullardır. Cansız faktörler, belirli bir çevrede hangi türlerin yaşayabileceğini belirler. Işık, iklim, sıcaklık, su, toprak ve mineraller vb. elemanlar abiyotik faktörlerdendir.

6 2. Biyotik Faktörler Bir ekosistemde bulunan ve birbirlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen canlı varlıkların hepsine birden biyotik faktör denir. Biyotik faktörler, ekosistemdeki nişlerine göre üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere üçe ayrılır.

7 Canlılar Ekolojik organizasyon düzeylerine göre;
Organizma —> Popülasyon —> Komünite —> Ekosistem —> Biyosfer şeklinde sıralanır.

8 Ekolojide kullanılan bazı terimler vardır. Bunların başlıcaları;
Populasyon:  Belirli sınırlar içerisinde barınmakta olan aynı türden oluşan bireyler topluluğunu ifade eder. Ekolojinin biyotik faktörler içerisinde en küçük birimidir. Popülasyonlar kendi kendine yeterli değildir.

9 Komünite:  Bir bölgede yerleşen popülasyonlar topluluğudur. Abiyotik faktörlerle birlikte Komüniteler kendi kendilerine yetebilen topluluklardır.

10 Ekosistem:  Bir alandaki canlı ve cansız faktörlerin tümü ekosistemi oluşturur.

11 Habitat:  Bir canlı türünün rahatça beslendiği, barındığı, ürediği yaşam alanına denir. Habitat, canlının yaşama adresidir.

12 Niş:  Niş, türün ekosistemdeki rolüdür.

13 Flora:  Belirli bir bölgeye adapte olmuş ve o bölgede yaşamını sürdüren bitki topluluğudur.

14 Fauna:  Belirli bir bölgeye adapte olmuş ve o bölgede yaşamını sürdüren hayvan topluluğudur.

15 Biyotop:  Canlıların yaşamlarını sürdürmek için uygun çevresel koşullara sahip coğrafi bölgedir.

16 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"EKOLOJİ. EKOLOJİ EKOLOJİ NEDİR? Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekosistem ise canlı ve cansız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları