Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 4 PARANIN ZAMAN DEĞERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 4 PARANIN ZAMAN DEĞERİ."— Sunum transkripti:

1 FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 4 PARANIN ZAMAN DEĞERİ

2  FAİZ HESAPLAMALARI -Basit Faiz -Bileşik Faiz  ANÜİTELER İÇİNDEKİLER

3  Bugün alınacak bir para gelecekte alınacak aynı miktardaki paradan daha değerlidir. Çünkü hazır satın alma gücünden vazgeçilmesinin bir bedeli olacaktır. Bu bedel paranın zaman değerinden kaynaklanmaktadır.  Faiz, basit ve bileşik olmak üzere iki şekilde hesaplanır; Paranın Zaman Değeri

4 P= Anapara, Başlangıç Sermayesi I= Basit Faiz miktarı r= Yıllık Faiz Oranı t= süre Basit Faiz Faizin değişmeyen anapara üzerinden hesaplandığı faiz hesaplama yöntemidir.

5  Örnek 1: 1.000 TL bir bankaya 2 yıl için %20 faizle yatırıldığında, ne kadar faiz alınacaktır? P= 1.000 TL I=P*r*t n= 2 Yıl I= 1000*0.2*2 r= 0,20 I= 400 TL I=?  Örnek 2: Bir Banka yatırılan bir miktar para için 6 ay sonra 600 TL faiz ödemiştir. Yıllık faiz oranı %20 olduğuna göre yatırılan para ne kadardır? I= 600 TL I= P*r*t r= 0,20 P=I/(r*t) t= 0,5 Yıl P=600/(0,2*0,5) P=? P= 6.000 TL

6  Finansta genellikle bugün yatırılan ya da alınan paranın gelecekte ulaşacağı değer ya da gelecekte alınacak paranın bugünkü değeri araştırılmaktadır. Yatırımın vade ya da gelecek değeri de S ile gösterilir.

7  Bileşik faizde faiz, basit faizde olduğu gibi yalnızca başlangıç sermayesi üzerinden hesaplanmaz. Aynı zamanda kazanılan faiz, çekilmediği sürece, anaparaya ilave edilerek faizin de faizi hesaplanır.  Herhangi bir sermayenin, i faiz oranıyla bileşik faize yatırıldığında, n dönem sonra ulaşacağı değeri aşağıda verilen eşitlik yardımıyla bulunur: Bileşik Faiz

8  Anüite, eşit aralıklarla verilen ya da alınan eşit ödemeler serisidir. Kira ödemeleri, tahvil faizleri anüitelere örnek olarak verilebilir.  Anüitelerin GELECEK Değeri Her devre alınacak ya da verilecek eşit taksitlerin belirli bir süre sonunda ne değere ulaşacağı şu şekilde hesaplanır; Anüiteler

9  Anüitelerin BUGÜNKÜ (şimdiki) Değeri  Belirli bir süre içerisinde her devre alınacak ya da verilecek eşit taksitlerin bugünkü değeri şu şekilde hesaplanır;

10  Devre Uzunluğunun Bir Yıldan Kısa Olması;  r= Efektif faiz oranı J= Yıllık nominal faiz oranı m= Yıldaki faizlendirme sıklığı

11  Bazı anüiteler süreklilik gösterir. Diğer bir deyişle bu tür anüitelerde vade olmayıp, eşit ödemeler sonsuza kadar devam eder; Devamlı Anüiteler

12  Finansmanda genellikle taksitler, devre başında ya da devre sonunda derhal başlayarak, vade süresince devam eder. Bununla birlikte bazı durumlarda anüiteler, belirli bir süre sonra da başlayabilirler; Geciktirilmiş Anüitelerin Bugünkü Değeri

13  ÖRNEK: Bir işletme 100.000 TL’lik bir krediyi her yılın sonunda 4 eşit taksitle ödeyecektir. Yıllık faiz oranı % 18 olduğuna göre eşit taksitleri ve her yıl ödenecek faiz tutarlarını hesaplayınız. BORÇ AMORTİSMANI

14


"FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 4 PARANIN ZAMAN DEĞERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları