Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE 4 PARANIN ZAMAN DEĞERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE 4 PARANIN ZAMAN DEĞERİ"— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE 4 PARANIN ZAMAN DEĞERİ
FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 4 PARANIN ZAMAN DEĞERİ

2 İÇİNDEKİLER FAİZ HESAPLAMALARI Basit Faiz Bileşik Faiz ANÜİTELER

3 Paranın Zaman Değeri Bugün alınacak bir para gelecekte alınacak aynı miktardaki paradan daha değerlidir. Çünkü hazır satın alma gücünden vazgeçilmesinin bir bedeli olacaktır. Bu bedel paranın zaman değerinden kaynaklanmaktadır. Faiz, basit ve bileşik olmak üzere iki şekilde hesaplanır;

4 Basit Faiz Faizin değişmeyen anapara üzerinden hesaplandığı faiz hesaplama yöntemidir. P= Anapara, Başlangıç Sermayesi I= Basit Faiz miktarı r= Yıllık Faiz Oranı t= süre

5 Örnek 1: 1.000 TL bir bankaya 2 yıl için %20 faizle yatırıldığında, ne kadar faiz alınacaktır?
P= TL I=P*r*t n= 2 Yıl I= 1000*0.2*2 r= 0, I= 400 TL I=? Örnek 2: Bir Banka yatırılan bir miktar para için 6 ay sonra 600 TL faiz ödemiştir. Yıllık faiz oranı %20 olduğuna göre yatırılan para ne kadardır? I= 600 TL I= P*r*t r= 0, P=I/(r*t) t= 0,5 Yıl P=600/(0,2*0,5) P=? P= TL

6 Finansta genellikle bugün yatırılan ya da alınan paranın gelecekte ulaşacağı değer ya da gelecekte alınacak paranın bugünkü değeri araştırılmaktadır. Yatırımın vade ya da gelecek değeri de S ile gösterilir.

7 Bileşik Faiz Bileşik faizde faiz, basit faizde olduğu gibi yalnızca başlangıç sermayesi üzerinden hesaplanmaz. Aynı zamanda kazanılan faiz, çekilmediği sürece, anaparaya ilave edilerek faizin de faizi hesaplanır. Herhangi bir sermayenin, i faiz oranıyla bileşik faize yatırıldığında, n dönem sonra ulaşacağı değeri aşağıda verilen eşitlik yardımıyla bulunur:

8 Anüiteler Anüitelerin GELECEK Değeri
Anüite, eşit aralıklarla verilen ya da alınan eşit ödemeler serisidir. Kira ödemeleri, tahvil faizleri anüitelere örnek olarak verilebilir. Anüitelerin GELECEK Değeri Her devre alınacak ya da verilecek eşit taksitlerin belirli bir süre sonunda ne değere ulaşacağı şu şekilde hesaplanır;

9 Anüitelerin BUGÜNKÜ (şimdiki) Değeri
Belirli bir süre içerisinde her devre alınacak ya da verilecek eşit taksitlerin bugünkü değeri şu şekilde hesaplanır;

10 Devre Uzunluğunun Bir Yıldan Kısa Olması;
r= Efektif faiz oranı J= Yıllık nominal faiz oranı m= Yıldaki faizlendirme sıklığı

11 Devamlı Anüiteler Bazı anüiteler süreklilik gösterir. Diğer bir deyişle bu tür anüitelerde vade olmayıp, eşit ödemeler sonsuza kadar devam eder;

12 Geciktirilmiş Anüitelerin Bugünkü Değeri
Finansmanda genellikle taksitler, devre başında ya da devre sonunda derhal başlayarak, vade süresince devam eder. Bununla birlikte bazı durumlarda anüiteler, belirli bir süre sonra da başlayabilirler;

13 BORÇ AMORTİSMANI ÖRNEK: Bir işletme TL’lik bir krediyi her yılın sonunda 4 eşit taksitle ödeyecektir. Yıllık faiz oranı % 18 olduğuna göre eşit taksitleri ve her yıl ödenecek faiz tutarlarını hesaplayınız.

14 BORÇ AMORTİSMANI


"ÜNİTE 4 PARANIN ZAMAN DEĞERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları