Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZARF (BELİRTEÇ).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZARF (BELİRTEÇ)."— Sunum transkripti:

1 ZARF (BELİRTEÇ)

2 1. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili zaman yönünden belirten bir sözcük kullanılmıştır ? A) Bir gün bu şehirden gidecekti. B) Geçip gitmiş milyonlarca yıl. C) Kümese doğru usulcacık yaklaştı. D) Onların gönülleri güneş doludur.

3 CEVAP: A A seçeneğinde “bir gün” ifadesi “git(mek)” eylemini zaman yönünden belirtmiştir.

4 2. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır ? A) Sen benimle neden konuşmuyorsun ? B) Bu kadar sorunun üstesinden nasıl geleyim ? C) Yurt dışına ne zaman çıkacaksınız ? D) Bu kitapları nereden aldın ?

5 CEVAP:D A, B ve C seçeneklerinde soru anlamı soru zarfıyla sağlanmıştır. D seçeneğinde “nereden” sözcüğü soru zamiri olarak kullanılmıştır.Soru anlamı zamirle sağlanmıştır.

6 3. SORU “Temiz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır? A)Komşumuz temiz bir araba almış. B)Onun temiz bir kalbi vardır. C)Çocuklar temiz odayı kirletti. D)Makine bulaşıkları çok temiz yıkamış.

7 CEVAP:D “... temiz yıkamış.” derken temiz sözcüğü yıkamak fiilinin nasıl yapıldığını göstermiştir.Fiili nitelediği için zarftır.

8 4. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf olarak kullanılmıştır? A)Kırk dökük eşyaları sattık. B)Çocukluğumu hayal meyal hatırlıyorum. C)Yalan yanlış bilgilerle karşıma gelme. D)Yolun ortasında kısa kısa çizgiler var.

9 CEVAP:B Hayal meyal ikilemesi hatırlıyorum fiilini nitelediği fiilin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verdiği için zarftır.

10 5. SORU Aşağıdakilerin hangisinde durum zarfı vardır?
A)Yarışmacılardan biri üzüntüden ağladı. B)Dün akşam çok eğlendik. C)Yolcu otobüsü yavaşça durdu. D)Dürüst insanları pek severim.

11 CEVAP:C Durum zarfı “nasıl” sorusuna cevap verir.C seçeneğinde fiile nasıl sorusu sorulduğunda anlamlı bir cevap alındığından doğru cevap C’dir.

12 6. SORU Aşağıdakilerin hangisinde birden çok zarf vardır?
A)Düğün havanın kararmasıyla başladı. B)Beklediğimiz başarı geç geldi. C)İşlerini çabuk bitirip hemen dışarı çıktı. D)Kısa sürede herkesin gönlünü kazandı.

13 CEVAP:C C seçeneğindeki hemen ve dışarı sözcükleri zarftır.

14 7. SORU Aşağıdakilerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır?
A)Bazen içimden çalışmak gelmiyor. B)Ablam henüz yemeği hazırlamamıştır. C)Memur, gelen evrakları peş peşe imzaladı. D)Ragıp amca ara sıra bize uğrardı.

15 CEVAP:C A, B ve D seçeneğindeki “bazen, henüz ve ara sıra” zaman zarfıdır.Ancak C seçeneğinde böyle bir durum yoktur.Durum zarfı vardır.

16 8. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmıştır?
A)Nasıl bir istekte bulundu? B)Vezneden ne kadar para almış? C)Hangi yolu kullanmalıyız? D)Neden hiç konuşmuyorsun?

17 CEVAP:D A, B, C şıklarında soru sıfatı vardır.D seçeneğinde ise soru zarfı vardır.

18 9. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
A)Zaman zaman yoğunluğumuz artıyor. B)Dağınık evi çarçabuk toparladı. C)Hasta, yatağından doğrulamadı. D)Çok uyuduğundan gözleri şişmiş.

19 CEVAP:C Zaman zaman, çarçabuk ve çok sözcükleri zarftır.C seçeneğinde zarf yoktur.

20 10. SORU Nasıl ışıl ışıl olur, yağmurdan sonra açınca güneş.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki zarf türlerinden hangisi yoktur? A)Durum zarfı B)Zaman zarfı C)Soru zarfı D)Miktar zarfı

21 CEVAP:D Cümlede fiile sorulan “ne kadar” sorusuna bir cevap olmadığı için miktar zarfı yoktur.

22 11. SORU “Rahat” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? A)Rahat bir yolculuk yaptık. B)Bütün dertlerden uzak rahat yaşıyoruz. C)Bu koltuklar çok rahat. D)Rahat insanlarda stres olmaz.

23 CEVAP:B A, C ve D şıklarında rahat sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır.Ancak B seçeneğinde zarf olarak kullanılmıştır.

24 12. SORU Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soru zarfı olarak kullanılmaz?
A)Kim? B)Nasıl? C)Ne zaman? D)Ne kadar?

25 CEVAP:A Fiile kim sorurusu özneyi bulmak için sorulur.Bu yüzden cevap A’dır.

26 13. SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı kullanılmamıştır? A)Dışarı çıkınca rahatladık. B)Ailece piknikten geri döndük. C)Onu içeriye almadık. D)Ders çalışmak için yukarı çıktı.

27 CEVAP:C C seçeneğinde “içeriye” zarf değil isimdir.İçeriye sözcüğü belirli bir yeri ifade eder.Örneğin evin içerisi için içeriye kullanılabilir.Ve bu durumda içeriye bir isim olmuştur.Zarf olmaktan çıkmıştır.

28 14. SORU Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarftır? A)Garsondan şekersiz kahve istedi. B)Ona biraz para verdim. C)Yemek çok lezzetli olmuş. D)Neşesiz halin beni üzüyor.

29 CEVAP:C C seçeneğindeki lezzetli fiili etkiler.Fiilin nasıl olduğunu, durumunu anlattığı için zarftır.


"ZARF (BELİRTEÇ)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları