Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MDK Toplantısı Trabzon, 4 Mayıs 2007 YETKİN MÜHENDİSLİK İnşaat Mühendisleri Odası Yaklaşımı ve Uygulamaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MDK Toplantısı Trabzon, 4 Mayıs 2007 YETKİN MÜHENDİSLİK İnşaat Mühendisleri Odası Yaklaşımı ve Uygulamaları."— Sunum transkripti:

1 MDK Toplantısı Trabzon, 4 Mayıs 2007 YETKİN MÜHENDİSLİK İnşaat Mühendisleri Odası Yaklaşımı ve Uygulamaları

2 SUNUŞ DÜZENİ *Genel Yaklaşımlar *İMO Yönetmeliği - İlkeler - Değerlendirme Ölçüt ve Araçları  Sınavlar  Rapor ve Form  Sınavlar  Rapor ve Form *Başvuracaklara Öğütler - “Özgün Katkı” nedir ? - Sınava nasıl hazırlanmalı ? - Rapor nasıl yazılmalı ?

3 OLASI YAKLAŞIMLAR

4 BİRİNCİ YAKLAŞIM Mevcut Yasalar Çerçevesinde *Odanın yasal görevlerinden biri olarak; *Yetki kaldırmadan, yetki vermeden; *Deneyerek geliştirmeye elverişli; *İleride çıkabilecek yasa için temel olabilecek bir örnek sunmaya yönelik bir uygulama

5 İKİNCİ YAKLAŞIM Önce Yasa, Sonra Uygulama *Zorunlu, dolayısıyla eleştiriye kapalı ve tasasız bir uygulama; *Uzun bir gerçekleştirme dönemi; *Belirsizlikler içeren riskli bir macera; *Yetki kaldıran, yetki veren bir düzen

6 İMO YAKLAŞIMI *Birinci Yaklaşım Doğrultusunda; *Zorlayıcı olmayan; *Gelişmeyi ve yerleşmeyi, dolayısıyla benimsenmeyi zamana bırakan; *“Yumuşak geçiş” niteliğinde bir sistem oluşturmak

7 İMO YÖNETMELİĞİ

8 GENEL ANLAYIŞ Yetkin Mühendis, *Meslek bilgisi ve yeteneği ile, *Meslekte deneyim birikimi ile, *Kişiliği ve etik anlayışı ile belli bir olgunluk düzeyine eriştiğini kanıtlamış bir mühendistir. Ne daha eksik, ne daha fazla... Ne daha eksik, ne daha fazla...

9 GENEL ANLAYIŞ Yetkin Mühendislik, *Bir derece (Müh., Y. Müh. gibi) değildir; *Bir yetki, bir üstünlük de değildir; *Sadece bir özdeğerlendirmedir; *Bir İMO referansıdır. Hepsi bu...

10 AMAÇ *Kişiler ve toplum yararına; *Etik ilkelerine uygun; *Üstün nitelikli ve güvenilir mühendislik hizmetlerine yönelik Yetkin Mühendislik düzeninin kuruluş ve işleyiş esaslarının tanımlanması

11 GENEL YAKLAŞIM *Mühendisin var olan yetkisine ilişmeyen; *Üniversitenin diplomasına karışmayan; *Kendini kanıtlayan mühendise bir İMO referansı veren bir Yetkin Müh sistemi oluşturmak Bu çerçevede...

12 GENEL YAKLAŞIM *Zorlayıcı olmayan; gönüllülüğe dayalı; *Toplumun benimsemesi sonucunda değer ve etkinlik kazanacak bir Yetkin Müh sistemi oluşturmak

13 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE ARAÇLARI

14 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Başvuru sahibini, *Alanının temel kavramları ile uygulama yöntemlerine egemen olup olmadığı; *Diğer inş müh alanlarından bazılarında genel bilgi sahibi olup olmadığı; *Müh problemlerini bütüncül bir çözüm yaklaşımıyla ele alıp alamadığı bakımlarından değerlendirmek

15 DEĞERLENDİRME ARAÇLARI *Kendi alanının temel kavramları 1. Özel Konular Sınavı *Diğer inş müh alanlarında genel bilgi 2. Genel Konular Sınavı *Müh problemlerine bütüncül yaklaşım 3. Rapor 4. Özet Bilgi Formu

16 RAPOR VE ÖZET BİLGİ FORMU

17 RAPOR *Seçilmiş projenin (herhangi bir işin) - Tanımı ve genel yaklaşımı - Önemli/ilginç özellikleri - Güçlükler ve aşılması yolları - Başvuru sahibinin projedeki konumu - Kazanımlar ve özgün katkılar *YetMüh haketme gerekçesi *Yaklaşım ve yeteneğe ilişkin ipuçları

18 ÖZET BİLGİ FORMU *Raporla birlikte değerlendirilecek *Özenli ve eksiksiz *Tümüyle gerçeğe uygun *Deneyim birikimine ilişkin ipuçları

19 SINAVLAR

20 SINAVLAR *Genel Konular Sınavı (tüm alanlara ortak) *Özel Konular Sınavı (seçilen alan için)

21 AMAÇ VE KAPSAM Genel Konular Sınavı *İnşaat mühendisliğinin bazı alanlarında bilgi sahibi olup olmadığını yoklama Özel Konular Sınavı *Kendi alanının temel kavram ve uygulama ilkelerine egemen olup olmadığını yoklama

22 GÜÇLÜK DÜZEYİ / DERİNLİK Genel Konular Sınavı *Oldukça yüzeysel (Temel kavramı özümsemiş bir mühendisin yanıtlayabileceği sorular) Özel Konular Sınavı *Diğerine kıyasla, oldukça derinlemesine (Temel kavrama ve fiziksel olaya egemen ve uygulamayı iyi bilen bir mühendisin yanıtlayabileceği sorular)

23 SORU SEÇME ŞANSI Genel Konular Sınavı *Oldukça yüksek (Yaklaşık kırk sorudan yirmisi) Özel Konular Sınavı *Diğerine kıyasla, oldukça sınırlı (Yaklaşık yirmibeş sorudan yirmisi)

24 SONUCA ETKİ Genel Konular Sınavı *Yaklaşık 1/3 Özel Konular Sınavı *Yaklaşık 2/3 (Rapor > %20)

25 SINAV YAPISI *Çoktan seçmeli (Dört seçenek, beşincisi “Hiçbiri”) *Yanıtlanacak 20 soru *Doğru +5; yanıtsız ±0, yanlış/çoklu -1 *En az iki, daha iyisi üç ayrı sınav (Yanıtlar değişik sırada verilmiş) *Sorulara göre, 150  180 dakika süre

26 SORU NİTELİĞİ VE YAPISI *Ayrıntılı bilgiye ve hesap yöntemlerine değil, temel ilke ve kavramlara yönelik *Olabildiğince az ve basit hesap, olabildiğince yuvarlak değerler *Yanlış yanıtlar rastgele değil, beklenen yanlışlıkların vereceği değerler

27 BAŞVURACAKLARA ÖĞÜTLER

28 ÖZGÜN KATKI NEDİR ? Mühendisden beklenen özgün katkı, *Nobel’e aday olacak bir buluş değildir; *Başkasından öğrenmediğiniz, kendi geliştirdiğiniz, özgün bir uygulamadır. *Küçük/büyük olması önemli değildir. - Bir yöntemi başka bir işe uyarlama; - Bir işleme özgü düzenek geliştirme; - Bir süreçte sıra değiştirme vb. vb.

29 SINAVA NASIL HAZIRLANMALI ? *Eğer gözü kapalı uygulama yapmıyorsanız, *Temel kavramlar mektepte kalmadıysa, *Her adımınızı mühendisçe irdeliyorsanız, *Yaptığınız işin farkındaysanız, o zaman... hazırlanmaya gereksiniminiz yok demektir. *Eğer bunların tersi doğruysa, o zaman... işiniz pek de kolay olmayacak demektir.

30 SINAVA NASIL HAZIRLANMALI ? *Bu işin dersi-kursu, notu-kitabı olmaz; *Yaparak öğrenilir; ustadan öğrenilir; en çok da yapılan hatadan öğrenilir. *İki haftalık kurs, 20 sayfalık reçete, yıllar boyu birikimin yerini alamaz. İlle de bir hazırlık gerekiyorsa... İlle de bir hazırlık gerekiyorsa...

31 SINAVA NASIL HAZIRLANMALI ? *Temel kavramları gözden geçir - Başta mekanik ve mukavemet,. temel derslerin temel kavramları - Kendi alanını derinlemesine - Komşu alanları daha basit ve yüzeysel *Önceki işlerini gözden geçir - Uygulama yöntemlerinin ilkeleri - Uygulamanın kavramsal temelleri - Yönetmelikler ve ardındaki ilkeler

32 RAPOR NASIL YAZILMALI ? *Türk mühendisinin rapor yazmayı hiç sevmediği ortada. Oysa, *Rapor, mühendisin temel işlerinden biri. *Bu yüzden, yetkin mühendisliğin de temel gereklerinden biri. *Biraz açıklama yararlı olabilir; anlatılanlar bu işi kolaylaştırabilir.

33 RAPOR NASIL YAZILMALI ? Sunacağın projeyi (herhangi bir iş) seç *Özellikli iş - özellikli görev Çok iyi *Olağan iş - özellikli görev Olabilir *Özellikli iş - sıradan görev Kötü *Sıradan iş - sıradan görev Çok kötü

34 RAPOR NASIL YAZILMALI ? “Giriş” (işin tanıtımı) bölümünü yaz *Projenin özelliklerini anlat, - Ne olduğunu- Amacını/kapsamını - Yöntemini- Büyüklüğünü/süresini - Yönetimini- İş ilişkilerini vb. *Projedeki görevini anlat, - Konumunu- Yetkini/sorumluluğunu - Ekibini- Koşullarını/süreni vb.

35 RAPOR NASIL YAZILMALI ? Yaşadığın bir/birkaç problemi anlat *Problemin/güçlüğün özelliklerini anlat, - Ne olduğunu- Neden kaynaklandığını - Sonuçlarını- Neyi etkilediğini vb. *Güçlüğü nasıl aştığını anlat, - Yöntemini- Uygulamasını - Sonuçlarını- Başarı/başarısızlığını

36 RAPOR NASIL YAZILMALI ? Başarılarını ve başarısızlıklarını anlat *Başarılarını anlat, - Başardıklarını- Özgün katkılarını - Kazanımlarını - Sağladığın gelişmeyi *Başarısızlıklarını anlat, - Güçlüklerini- Başaramadıklarını - Öğrendiklerini- Sağladığın gelişmeyi

37 RAPOR NASIL YAZILMALI ? YetMüh haketme gerekçeni anlat *Yaptığın sıradan mühendislikten çok, farklı mühendislik uygulamalarını *Kazandığın yetenek ve becerileri *Geleceğe yönelik plan ve düşüncelerini *YetMüh’den ne anladığını; bunun koşullarını nasıl sağladığını vb. vb.

38 RAPOR NASIL YAZILMALI ? Yazım tekniğine özen göster *Raporun düzeni, kafa düzenini yansıtır; bütünlük ve tutarlılık çok önemli. 1. Kapsamı belirle, raporu planla 2. Bölüm başlıklarını yaz 3. Alt bölüm başlıklarını yaz 4. Herbirine yazacaklarını kısaca not et 5. Herbirinin altını doldur 6. Bütünlüğü ve tutarlılığı kontrol et

39 RAPOR NASIL YAZILMALI ? Yazım tekniğine özen göster *Rapor anlaşılsın diye yazılır; konuyu hiç bilmeyen biri, raporu anlayabilmelidir. - Tutarlı ve akıcı bir sunuş düzeni - Düzgün bir dil, anlaşılır ifadeler - Boşluk bırakma, tekrardan kaçın - Mantık herşeyin başı: neden-sonuç

40 RAPOR NASIL YAZILMALI ? Gerçekten sapma, abartıya kaçma *YetMüh üç temel gereğinden biri etiktir; yazılanlar tümüyle gerçek olmalıdır. *Yazılanların doğruluğunu destekleyen belgeler rapora eklenmelidir. *Raporun doğruluğu araştırılacak, gerekli görülen işlemler yapılacaktır.

41 SONSÖZ *Anlatılan, inşaat mühendisliğinde başlatılan uygulamanın ve bu mesleğe uygun olduğu düşünülen yaklaşımın kısa bir öyküsüdür. *Zaman içinde düzeltilip geliştirilecektir. *Uygulama ayrıntıları, diğer mesleklerin gereksinimlerine göre düzenlenebilir. *Ancak, genel kavramlarda, genel anlayış ve yaklaşımlarda uyumluluk ve uygulamada eşdüzeylilik mutlaka sağlanmalıdır.

42 SONSÖZ Bir yasa çıkarma zamanı geldiğinde, *Bir çerçeve yasa oluşturulmalı; - Genel ilke ve yaklaşımı tanımlayan - Uygulama ilkelerini sıralayan - Eşuygulama ilkelerini ortaya koyan *Her mesleğin koşul ve gereksinimlerine uygun uygulama ayrıntıları, meslek odasının çıkaracağı yönetmeliklerle düzenlenmeli; *Merkezi bir yapı eşgüdüm sağlamalıdır.

43 TEŞEKKÜRLER Sabrınız ve dikkatiniz için...

44 MDK Toplantısı Trabzon, 4 Mayıs 2007 YETKİN MÜHENDİSLİK İnşaat Mühendisleri Odası Yaklaşımı ve Uygulamaları


"MDK Toplantısı Trabzon, 4 Mayıs 2007 YETKİN MÜHENDİSLİK İnşaat Mühendisleri Odası Yaklaşımı ve Uygulamaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları