Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer"— Sunum transkripti:

1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer
Lecture PowerPoints By Lami Kaya, © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

2 Chapter 7 Transmission Media
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

3 Topics Covered 7.1 Introduction 7.2 Guided And Unguided Transmission
7.3 A Taxonomy By Forms Of Energy 7.4 Background Radiation And Electrical Noise 7.5 Twisted Pair Copper Wiring 7.6 Shielding: Coaxial Cable And Shielded Twisted Pair 7.7 Categories Of Twisted Pair Cable 7.8 Media Using Light Energy And Optical Fibers 7.9 Types Of Fiber And Light Transmission 7.10 Optical Fiber Compared To Copper Wiring 7.11 InfraRed Communication Technologies 7.12 Point-To-Point Laser Communication 7.13 Electromagnetic (Radio) Communication © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

4 Topics Covered 7.14 Signal Propagation 7.15 Types Of Satellites
7.16 GEO Communication Satellites 7.17 GEO Coverage Of The Earth 7.18 Low Earth Orbit (LEO) Satellites And Clusters 7.19 Tradeoffs Among Media Types 7.20 Measuring Transmission Media 7.21 The Effect Of Noise On Communication 7.22 The Significance Of Channel Capacity © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

5 7.1 Introduction This chapter
continues the discussion of data communications considers transmission media, including wired, wireless, and optical media gives a taxonomy of media types introduces basic concepts of electromagnetic propagation explains how shielding can reduce or prevent interference and noise explains the concept of capacity © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

6 7.2 Guided And Unguided Transmission
How should transmission media be divided into classes? There are two broad approaches: By type of path: communication can follow an exact path such as a wire, or can have no specific path, such as a radio transmission By form of energy: electrical energy is used on wires, radio transmission is used for wireless, and light is used for optical fiber We use the terms guided (wired) and unguided (wireless) transmission to distinguish between physical media copper wiring or optical fibers provide a specific path and a radio transmission that travels in all directions through free space Term wired is used even when the physical medium is an optical fiber © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

7 7.2 Rehberli ve Rehbersiz İletim
İletim ortamı nasıl sınıflara ayrılabilir? İki geniş yaklaşım mevcut: Yol’un tipine göre: iletişim tam yol’u takip eder, mesela kablo üzerinden, yada spesifik bir yol yoktur, radyo iletimi gibi Enerjisi’ne göre: Kabloda elektrik enerjisi kullanılır, kablosuz bağlantılarda ise radyo iletimi kullanılır, ve optik fiberlerde ışık kullanılır Biz Rehberli (Kablolu) ve Rehbersiz (kablosuz) terimlerini iletişim için kullanılan fiziksel ortam için kullanıyoruz Bakır kablolar yada optik fiberler spesifik bir yol sağlarlar, ve radyo iletiminde ise boş olan bütün yerlere iletim sağlanır Kablo terimi fiziksel ortam optik fiber olduğu zamanda kullanılır © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 7 7

8 7.3 A Taxonomy By Forms Of Energy
Figure 7.1 illustrates how physical media can be classified according to the form of energy used to transmit data Successive sections describe each of the media types Like most taxonomies, the categories are not perfect and exceptions exist For example, a space station in orbit around the earth might employ non-terrestrial communication that does not involve a satellite Nevertheless, our taxonomy covers most communications © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

9 7.3 Enerjiye göre Karşılaştırma
Şekil 7.1 fiziksel ortamın veri iletimi için kullandığı enerjiye göre sınıflandırmasını göstermektedir Başarılı bölümler bütün ortam tiplerini açıklar Bütün karşılaştırılmalarda, kategoriler mükemmeldir Bazı istisnalar mevcuttur Mesela, dünya etrafındaki yörünge içerisinde bulunan uzay istasyonları yerkabuğuna ait olmayan(non-terrestrial ) iletişim için kullanılabilir ve uydu içermez Bununla birlikte, bizim karşılaştırmamız bütün iletişim şekillerini kapsar © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 9 9

10 7.3 Enerjiye göre Karşılaştırma
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

11 7.4 Background Radiation And Electrical Noise
Electrical current flows along a complete circuit all transmissions of electrical energy need two wires to form a circuit a wire to the receiver and a wire back to the sender The simplest form of wiring consists of a cable that contains two copper wires Each wire is wrapped in a plastic coating it insulates the wires electrically The outer coating on the cable holds related wires together to make it easier for humans who connect equipment © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

12 7.4 Geriplan Radyasyon ve Elektriksel Gürültü
Elektriksel halihazırdaki akışlar devre boyunca görünür Bütün iletimler iki bakloya ihtiyaç duyarlar, bir tanesi alıcının devresi için diğer göndericinin devresi için En basit Kablo iki bakır içeren kablodur Her kablo plastik plaka ile kaplanmıştır Kabloyu elektriksel izole eder Kablo üzerindeki dışardaki kaplama kabloları bir arada tutmaya yarar, böylelikle insanlar cihazları birbirine daha rahat bağlarlar © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 12 12

13 7.4 Background Radiation And Electrical Noise
Computer networks use an alternative form of wiring To understand why, one must know three facts: Random electromagnetic radiation, called noise, permeates the environment In fact, communication systems generate minor amounts of electrical noise as a side-effect of normal operation When it hits metal, electromagnetic radiation induces a small signal random noise can interfere with signals used for communication Because it absorbs radiation, metal acts as a shield Thus, placing enough metal between a source of noise and a communication medium can prevent noise from interfering © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

14 7.4 Geriplan Radyasyon ve Elektriksel Gürültü
Bilgisayar ağları kablolamanın alternatif bir formunu kullanır Nedenini anlamak için, üç gerçeğin bilinmesi gerekir: 1. Rasgele elektromanyetik radyasyon, genelde gürültü olarak bilinir, çevreye nüfus eder Doğrusu, iletişim sistemleri küçük çapta elektriksel gürültü üretirler, normal işlemlerin yan etkisi olarak 2. Metal’e çarptığı zaman, elektromanyetik radyasyonküçük sinyaller içerir Rasgele gürültü iletişim için kullanılan sinyallere karışabilir Çünkü radyasyonu emerek içine alır, metal kalkan etkisi gösterir Böylelikle, gürültü kaynağına yeteri derecede metal yerleştirilirse, iletişim sistem ortamı gürültüden ötürü oluşacak karışımı önler © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 14 14

15 7.5 Twisted Pair Copper Wiring
The third fact in the previous section explains the wiring used with communication systems There are three forms of wiring that help reduce interference from electrical noise Unshielded Twisted Pair (UTP) also known as twisted pair wiring Coaxial Cable Shielded Twisted Pair (STP) Twisting two wires makes them less susceptible to electrical noise than leaving them parallel as shown in Figure 7.2 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

16 7.5 Twisted Pair Copper Wiring
Önceki bölümdeki üçüncü gerçek iletişim sistemlerinde kullanılacak kablolamada anlatılacaktır Elektriksel gürültüyğ azaltamak için kullanılacak üç çeşit kablolama yöntemi vardır Unshielded Twisted(bükülmüş) Pair (UTP) also known as bükülmüş kablolama olrak ta adlandırılır Coaxial Cable (koaksiyal kablo ) Shielded Twisted Pair (STP) Twisting two wires makes them less susceptible to electrical noise than leaving them parallel as shown in Figure 7.2 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 16 16

17 7.5 Twisted Pair Copper Wiring
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

18 7.5 Twisted Pair Copper Wiring
Figure 7.2 illustrates why twisting helps When two wires are in parallel there is a high probability that one of them is closer to the source of electromagnetic radiation than the other one wire tends to act as a shield that absorbs some of the electromagnetic radiation Thus, because it is hidden behind the first wire, the second wire receives less energy In the figure, a total of 32 units of radiation strikes each of the two cases In Figure 7.2a, the top wire absorbs 20 units, and the bottom wire absorbs 12, producing a difference of 8 In Figure 7.2b each of the two wires is on top one-half of the time, which means each wire absorbs the same amount of radiation © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

19 7.5 Twisted Pair Copper Wiring
Şekil 7.2 neden bükmenin yardımcı olduğunu gösterir İki kablo paralel olduğu zaman Bunlardan birtanesinin elektromanyetik radyasyon içeren kaynağa diğerinden daha yakın olma olasılığı daha yüksektir Bunlardan birtanesinin kalkan etkisi gösterip elektromanyetik radyasyonu emer Böylelikle, ilk kablonun arkasına saklı olan kablo, ikinci kablo daha az enerji alır Şekilde, toplamda 32 ünite radyasyon her iki durumu etkiler Şekil 7.2a, En üstteki kablo 20 ünite emer, ve alttaki 12 tanesini, fark 8 dir Şekil 7.2b Her kablo eşit sayıda ünite alır, bu her ikisinin eşit büyüklükte radyasyon emdiği manasına gelir. © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 19 19

20 7.6 Shielding: Coaxial Cable And Shielded Twisted Pair
Although it is immune to most background radiation, twisted pair wiring does not solve all problems Twisted pair tends to have problems with: strong electrical noise close physical proximity to the source of noise high frequencies used for communication If the intensity is high or cables run close to the source of electrical noise, even twisted pair may not be sufficient (e.g., in a factory that uses electric arc welding equipment) if a twisted pair runs above the ceiling in an office building on top of a florescent light fixture, interference may result Sometimes, it is difficult to build equipment that can distinguish between valid signals and noise means that even a small amount of noise can cause interference when high frequencies are used © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

21 7.6 Shielding: Coaxial Cable And Shielded Twisted Pair
Arkaplandaki radyasyona bağışıklığı olmasına rağmen , bükülmüş İkili(Twisted pair ) kablo bütün problemleri çözmez Bükülmüş İkili(Twisted pair )kablonunda şu tarz problemlere sahiptir Gürültünün kaynağına yakınlığı derecesinde fiziksel gürültüye yakınlık derecesinde güçlü elektriksel gürültü İletişimde kullanılan yüksek frekanslar Eğer yoğunluk fazla ise yada kablolar elektriksel gürültüye yakın bir yerde çalışıyorsa, bükülmüş İkili kabloyu kullanmak yararsızdır (mesela, elektrik ark kaynağı üreten fabrikanın kullanması) Eğer bükülmüş İkili kablo ofis binasının tavanının üzerine döşenmiş ise ve Florescent ışık demirbaşının üstünde ise, sonuç karışım(interference ) olacaktır Bazı zamanlarda, doğru sinyal ile gürültüyü ayırt edecek cihaz yapmak zordur Yüksek frekans kullanımlarında küçük derecede gürültü, karışıma sebebiyet verebilir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 21 21

22 7.6 Shielding: Coaxial Cable And Shielded Twisted Pair
Forms of wiring are available that have extra metal shielding The most familiar form is the wiring used for cable television known as coaxial cable (coax) the wiring has a thick metal shield formed from braided wires that completely surround a center (inner) wire that carries the signal Figure 7.3 illustrates the concept The shield in a coaxial cable forms a flexible cylinder around the inner wire that provides a barrier to electromagnetic radiation from any direction The barrier also prevents signals on the inner wire from radiating electromagnetic energy that could affect other wires A coaxial cable can be placed adjacent to sources of electrical noise and other cables, and can be used for high frequencies © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

23 7.6 Shielding(kalkanlama): Coaxial Cable And Shielded Twisted Pair
Kablolamanın özel bir çeşide daha mevcut, extra metal kalkanlama Bunun için kullanılan en bilindik kablolama yöntemi televizyon kablosudur coaxial cable olarak bilinir the wiring has a thick metal shield formed from braided wires that completely surround a center (inner) wire that carries the signal Şekil 7.3 bu konsepti şekillendirir coaxial kablosu formunun içindeki kalkan içerdeki kablonun etrafındaki esnek silindir şeklinde olmasına sebebiyet verir Buda herhangi bir yönden elektromanyetik radyasyona bir bariyer sağlar Bariyerler iç kablo içerisindeki sinyalleri elektomanyetik enerji radyasyonuna karşı korur Bu diğer kablolarada uygulanabilir Coaxial kablo elektriksel gürültü yaratan kaynaklara komşu yerlere koyulabilir ve yüksek frekanslarda kullanılabilirler © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 23 23

24 7.6 Shielding: Coaxial Cable And Shielded Twisted Pair
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

25 7.6 Shielding: Coaxial Cable And Shielded Twisted Pair
Using braided wire instead of a solid metal shield keeps coaxial cable flexible but the heavy shield does make coaxial cable less flexible than twisted pair wiring Variations of shielding have been invented that provide a compromise: the cable is more flexible, but has slightly less immunity to electrical noise One popular variation is known as shielded twisted pair (STP) The cable has a thinner, more flexible metal shield surrounding one or more twisted pairs of wires In most versions of STP cable, the shield consists of metal foil, similar to the aluminum foil used in a kitchen © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

26 7.6 Shielding: Coaxial Cable And Shielded Twisted Pair
Katı metal yerine şeritli kablonun kullanımı coaxial kablonun kullanımını daha esnek kılar Fakat ağır kalkan coaxial kabloyu daha az esnek kılar, Kalkanlamadaki değişiklikler keşfedilerek uzlaş sağlanır: Kablo daha esnektir, fakat elektriksel gürültüye daha az bağışıklıdır Kalkanlana bükülmüş kablolardan önemli bir tanesi STP olarak bilinir Kablo daha ince, daha metal kalkanla sarılmış bir yada iki bükülmüş kablodan daha esnektir STP kablosunun çok çeşidi vardır, kalkan metal yaprak içerir, mutfakta kullanılan aliminyum yaprağa benzer © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 26 26

27 7.7 Categories Of Twisted Pair Cable
Standards organizations worked together to create standards for twisted pair cables used in computer networks American National Standards Institute (ANSI) Telecommunications Industry Association (TIA) Electronic Industries Alliance (EIA) Figure 7.4 summarizes the main categories © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

28 7.7 Categories Of Twisted Pair Cable
Bilgisayar ağlarında kullanmak için Standart organizasyonlar bükülmüş kabloların standartlarını oluşturmak için beraber çalışırlar American National Standards Institute (ANSI) Telecommunications Industry Association (TIA) Electronic Industries Alliance (EIA) Şekil 7.4 bu ana kategorileri listeler © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 28 28

29 7.7 Categories Of Twisted Pair Cable
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

30 7.8 Media Using Light Energy And Optical Fibers
According to the taxonomy in Figure 7.1, three forms of media use light energy to carry information: Optical fibers InfraRed transmission Point-to-point lasers The most important and widely used type is optical fiber Each fiber consists of a thin strand of glass or transparent plastic encased in a plastic cover An optical fiber is used for communication in a single direction One end of the fiber connects to a laser or LED used to transmit light The other end of the fiber connects to a photosensitive device used to detect incoming light To provide two-way communication two fibers are used, one to carry information in each direction © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

31 7.8 Media Using Light Energy And Optical Fibers
Şekil 7.1 deki karşılaştırmaya göre, bilgi taşımak için ışık enerjisinin kullanmış olduğu üç ortam şekli mevcuttur: Optik fiberler InfraRed iletişim Point-to-point lazerler Bunlardan en önemli ve en geniş çapta kullanılan olanı optik fiberdir Fiberlerin herbiri ince cam tel (strand of glass) içerir, yada tümüyle plastik kapla kaplanmış saydam plastik Optik fiber tek yönlü iletişim için kullanılıyor Biber’in bitiş noktasında bulunan ucunda lazer yada LED bulunuyor, buda ışığı iletiyor Fiberin diğer ucu fotosensitif (photosensitive ) cihaza bağlı buda gelen ışığı algılamada kullanılıyor İki yönlü iletişim kurabilmek için İki fiber kullanılıyor, her yöne bilgi taşımak için bir tane © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 31 31

32 7.8 Media Using Light Energy And Optical Fibers
Why does light travel around a bend in the fiber? when light encounters the boundary between two substances its behavior depends on the density of the two substances and the angle at which the light strikes the boundary For a given pair of substances there exists a critical angle, θ measured with respect to a line that is perpendicular to the boundary If the angle of incidence is exactly equal to the critical angle light travels along the boundary When the angle of incidence is less than θ light crosses the boundary and is refracted When the angle is greater than θ degrees light is reflected as if the boundary were a mirror Figure 7.5 illustrates the concept © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 32 32

33 7.8 Media Using Light Energy And Optical Fibers
Işık neden fiberin içerisindeki kıvrımın etrafından dolaşır? İki madde arasındaki sınır oluşuyor ışıkla karşı karşıya gelince its behavior depends on the density of the two substances and the angle at which the light strikes the boundary Verilen çift madde için Kritik önemde bir açı mevcut, θ measured with respect to a line that is perpendicular to the boundary Eğer geliş açısı kritik açıya eşit ise Işık sınır boyunca hareket eder Eğer gelişaçısı θ daha az ise Işık çarpraz sınırda ve yansıtılır Eğer gelişaçısı θ daha fazla ise light is reflected as if the boundary were a mirror Şekil 7.5 bu konsepti şekillendirir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

34 7.8 Media Using Light Energy And Optical Fibers
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

35 7.8 Media Using Light Energy And Optical Fibers
Reflection in an optical fiber is not perfect Reflection absorbs a small amount of energy If a photon takes a zig-zag path that reflects from the walls of the fiber many times the photon will travel a slightly longer distance than a photon that takes a straight path The result is that a pulse of light sent at one end of a fiber emerges with less energy and is dispersed (i.e., stretched) over time Dispersion is a serious problem for long optical fibers The concept is illustrated in Figure 7.6 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

36 7.8 Media Using Light Energy And Optical Fibers
Optik fiberdeki yansıma mükemmmel değil Yansıma ufak çapta enerji emilimine neden olur Fiberin duvarları arasında foton zig-zag çizer ve birçok sefer tekerrür eder the photon will travel a slightly longer distance than a photon that takes a straight path Sonuç olarak, gönderilen ışıkta bir darbe oluşur ve uçtaki fiber daha az enerji ortaya çıkar ve zaman içerisinde dağıtılır Dağıtma(Dispersion ) ottik fiberlerdeki ciddi problemlerden bir tanesidir Bu konsept Şekil 7.6’da gösterilmiştir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 36 36

37 7.8 Media Using Light Energy And Optical Fibers
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

38 7.9 Types Of Fiber And Light Transmission
Three forms of optical fibers have been invented that provide a choice between performance and cost: Multimode, Step Index the least expensive and used when performance is unimportant the boundary between the fiber and the cladding is abrupt which causes light to reflect frequently dispersion is high Multimode, Graded Index fiber is slightly more expensive than the step index fiber it has the advantage of making the density of the fiber increase near the edge, which reduces reflection and lowers dispersion Single Mode fiber is the most expensive, and provides the least dispersion the fiber has a smaller diameter and other properties that help reduce reflection Single mode is used for long distances and higher bit rates © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

39 7.9 Types Of Fiber And Light Transmission
Three forms of optical fibers have been invented that provide a choice between performance and cost: Optik fiberler üç formda keşfedilmiştir böylelikle performans ve maliyette bir seçim yapılması gerekir Çoklu mode(Multimode ), Step Index the least expensive and used when performance is unimportant the boundary between the fiber and the cladding is abrupt which causes light to reflect frequently dispersion is high Çoklu mode(Multimode ), Graded Index fiber is slightly more expensive than the step index fiber it has the advantage of making the density of the fiber increase near the edge, which reduces reflection and lowers dispersion Basit Mode fiber is the most expensive, and provides the least dispersion the fiber has a smaller diameter and other properties that help reduce reflection Single mode is used for long distances and higher bit rates © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 39 39

40 7.9 Types Of Fiber And Light Transmission
 Single mode fiber and the equipment used at each end are designed to focus light A pulse of light can travel long distances without becoming dispersed Minimal dispersion helps increase the rate at which bits can be sent because a pulse corresponding to one bit does not disperse into the pulse that corresponds to a successive bit How is light sent and received on a fiber? The key is that the devices used for transmission must match the fiber Transmission: LED or Injection Laser Diode (ILD) Reception: photo-sensitive cell or photodiode LEDs and photo-sensitive cells are used for short distances and slower bit rates common with multimode fiber; single mode fiber, used over long distance with high bit rates, generally requires ILDs and photodiodes © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

41 7.9 Types Of Fiber And Light Transmission
Basit modetaki fiber ve her iki uçta kullanılan cihaz ışığa odaklanması için dizayn edilmiştir Darbelenen ışık uzun mesafeyi dağıtıma uğramadan katedebilir Gönderilecek bitlerin artırılması için minimum derecede dağılıma ihtiyaç var because a pulse corresponding to one bit does not disperse into the pulse that corresponds to a successive bit Işık fiber üzerinden nasıl gönderilip alınır? İletim için kullanıcak cihazın fiberleri uyuşmak zorunda İletim: LED yada Injection Laser Diode (ILD) Alma: photo-sensitive cell yada photodiode Ledler ve photo-sensitive hücreler kısa mesafeler için kullanılır ve daha yavaş bit oranları için genelde multimode fiber kullanılıyor Basit mode’taki fiber, uzun mesafe için kullanılır ve yüksek veri oranına sahiptir, genelde ILDs ve photodiodes ihtiyaç duyar © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 41 41

42 7.10 Optical Fiber Compared To Copper Wiring
Optical fiber has several properties that make it more desirable than copper wiring Optical fiber is immune to electrical noise has higher bandwidth and light traveling across a fiber does not attenuate as much as electrical signals traveling across copper However, copper wiring is less expensive Ends of an optical fiber must be polished before they can be used Installation of copper wiring does not require as much special equipment or expertise as optical fiber Copper wires are less likely to break if accidentally pulled or bent Figure 7.7 summarizes the advantages of each media type © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

43 7.10 Optical Fiber Compared To Copper Wiring
Optik fiber’in sahip olduğu çok özellik kendisinin bakır kablolamadan daha fazla istenmesine neden oluyor Optik fiber Elektriksel gürültüye bağışıklı Daha yüksek bant genişliğine sahip Işığın fiber boyunca hareket etmesi elektriksel sinyallerin bakır üzerinden hareket etmesi kadar incelmez/zayıflamaz Fakat, bakır kaplama daha az maliyetli Uçlardaki fiberlerin kullanılmadan önce parlatılması gerekir Bakır’ın kurulumu özel cihaz gerektirmez ve optik fiberdeki uzman ihtiyacı duyulmaz Çekilme yada bükülmeye karşı bakır daha az hassastır Şekil 7.7 her ortamın avantajlarını sıralar © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 43 43

44 7.10 Optical Fiber Compared To Copper Wiring
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

45 7.11 InfraRed (IR)Communication Technologies
IR use the same type of energy as a TV remote control: a form of electromagnetic radiation that behaves like visible light but falls outside the range that is visible to a human eye Like visible light, infrared disperses quickly Infrared signals can reflect from a smooth, hard surface An opaque object as thin as a sheet of paper can block the signal, as does moisture in the atmosphere IR commonly used to connect to a nearby peripheral The wireless aspect of infrared can be attractive for laptop computers because a user can move around a room and still access Figure 7.8 lists the three commonly used infrared technologies along with the data rate that each supports © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

46 7.11 InfraRed (IR)Communication Technologies
IR TV uzaktan kumandasında kullanılan aynı enerji çeşidini kullanır: Elektromanyetik radyasyonu görünen ışık gibi hareket eder fakar insan gözünün mesafesi dışına çıktığı zaman düşer Işık gibi görünebilir olması, infrared hızlı derecede yayılır İnfrared sinyaller daha düzgün bir şekilde yansırlar, katı yüzeyde Isı geçirmez objeler kağıt kadar ince olsalar dahi sinyali geçirmezler, atmosferdeki rutubette aynı şekilde davranır IR genelde yakın çevrelerde kullanılır IR’ın Kablosuz bakış açısı Laptop bilgisayarlarına cazip olabilir Odanın etrafında dolaşan kullanıcı hala ulaşabiliyor Şekil 7.8 genelde kullanılan IR teknolojisini listeler © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 46 46

47 7.11 InfraRed (IR)Communication Technologies
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

48 7.12 Point-To-Point Laser Communication
A pair of devices with a beam that follows the line-of-sight IR are classified as providing point-to-point communication Other point-to-point communication technologies also exist One form of point-to-point communication uses a beam of coherent light produced by a laser  Laser communication follows line-of-sight, and requires a clear, unobstructed path between the communicating sites Unlike an infrared transmitter, however, a laser beam does not cover a broad area the beam is only a few centimeters wide The sending and receiving equipment must be aligned precisely to insure that the sender's beam hits the sensor in the receiver They are suitable for use outdoors, and can span great distances As a result, laser technology is especially useful in cities to transmit from building to building © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

49 7.12 Point-To-Point Laser Communication
Cihaz çiftleri direkt olarak doğru çizgi(line-of-sight)’yi takip eder IR noktadan noktaya(point-to-point ) iletişim şeklinde sınıflandırılabilir Diğer noktadan noktaya iletişim teknolojileri mevcuttur noktadan noktaya iletişim sağlayan iletişimin bir çeşidi direkt uyumlu ışık oluşturabilen lazer’dir Lazer iletişimi doğru çizgi’yi takip eder, ve açık engellenmemiş yola ihtiyaç duyar IR göndericiye benzemeden, direkt lazerler geniş bir alanı kaplamazlar sadece az santimere genişliğinde çalşıabilirler Alıcı ve gönderici cihazlar sıraya dizilmiş bir şekilde olmak zorunda, böylelikle göndericinin ışını alıcının sensörüne vuracağının garantisi veriliyor Dışarısı için uygun, ve uzak mesafelere genişleyebilir Sonuç olarak, lazer teknolojisi şehirlerde binalardan binalara iletişim için kullanışlı olabilir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 49 49

50 7.13 Electromagnetic (Radio) Communication
Most common form of unguided communication consists of wireless networking technologies that use electromagnetic energy in the Radio Frequency (RF) range RF transmission has a distinct advantage over light RF energy can traverse long distances and penetrate objects such as the walls of a building The exact properties of electromagnetic energy depend on the frequency The term spectrum to refer to the range of possible frequencies Organizations allocate frequencies for specific purposes In the U.S., the Federal Communications Commission (FCC) sets rules for how frequencies are allocated It sets limits on the amount of power that communication equipment can emit at each frequency © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

51 7.13 Elektromanyetik (Radio) İletişim
Kılavuzsuz iletişimin en yaygın şekli kablosuz ağ iletişimidir Bu Radyo frekans (RF) mesafesinde elektromanyetik enerjinin kullanılmasıdır RF iletimi ışığa göre farklı avantajlar içerir RF enerjisi uzun mesafeler katedebilir ve nesnelerin içerisinden ve bina duvarlarının içerisinden geçebilir Elektromanyetik enerjinin tam özellikleri frekansına bağlıdır Spectrum terimi olası frekans aralıklarını temsil eder Organizasyonlar frekansları spesifik amaçlar için alırlar Amerikada, Federal Communications Commission (FCC) kuralları koyar ve frekansların nasıl alınacağını düzenler It sets limits on the amount of power that communication equipment can emit at each frequency © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 51 51

52 7.13 Electromagnetic (Radio) Communication
 Figure 7.9 shows the overall electromagnetic spectrum and general characteristics of each piece As the figure shows one part of the spectrum corresponds to infrared light described above the spectrum used for RF communications spans frequencies from approximately 3 KHz to 300 GHz it includes frequencies allocated to radio and television broadcast as well as satellite and microwave communications © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

53 7.13 Elektromanyetik (Radio) İletişim
 Şekil 7.9 bütün elektromanyetik spectrum gösteriri ve herbir parçanın genel karakteristiğinide Şekil gösterir Yukarda tanımlanan infrared ışıkarı spectrum’unnir bölümünü içerir Specrumda RF iletişimden kullanılan frekanslar vardır ve genellikle 3 KHz den 300 GHz aralığını gösterir Radyo ve televizyon yayınarını içeren frekanslarıda içerir, bunun yanında uydu iletişimi ve mikrodalga iletişimde mevcuttur © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 53 53

54 7.13 Elektromanyetik (Radio) İletişim
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

55 7.14 Signal Propagation Amount of information an electromagnetic wave can represent depends on the wave's frequency The frequency of an electromagnetic wave also determines how the wave propagates Figure 7.10 describes the three broad types of propagation  lowest frequencies electromagnetic radiation follow the earth's surface, which means if the terrain is relatively flat it will be possible to place a receiver beyond the horizon from a transmitter medium frequencies a transmitter and receiver can be farther apart, because the signal can bounce off the ionosphere to travel between them highest frequencies radio transmission behave like light the signal propagates in a straight line from the transmitter to the receiver and the path must be free from obstructions © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

56 7.14 Sinyal Yayılımı Elektromanyetik dalga üzerindeki ufak bir bilgi dalganın bağlı olduğu frekansı temsil edebilir Elektromanyetik dalganın frekansı dalganın nasıl yayıldığını hesaplayabilir Şekil 7.10 üç çeşit yayılımı tanımlar En düşük frekanslar electromagnetic radiation follow the earth's surface, which means if the terrain is relatively flat it will be possible to place a receiver beyond the horizon from a transmitter Orta seviyede frekanslar a transmitter and receiver can be farther apart, because the signal can bounce off the ionosphere to travel between them En yüksek frekanslar radio transmission behave like light the signal propagates in a straight line from the transmitter to the receiver and the path must be free from obstructions © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 56 56

57 7.14 Signal Propagation Wireless technologies are classified into two broad categories as follows: Terrestrial Communication uses equipment such as radio or microwave transmitters that is relatively close to the earth's surface Typical locations for antennas or other equipment include the tops of hills, man-made towers, and tall buildings Non-terrestrial Some of the equipment used in communication is outside the earth's atmosphere (e.g., a satellite in orbit around the earth) Frequency and amount of power used can affect following: the speed at which data can be sent the maximum distance over which communication can occur characteristics, such as if signal can penetrate a solid object © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

58 7.14 Sinyal Yayılımı Kablosuz iletişim iki ana kategoride sınıflandırılabilir Karaya ait (Terrestrial) Radyo ve mikrodalgade iletişim için kullanılan cihazların göndericileri dünya yüzeyine yakındır Genelde Anten yerleri Tepelerin üstü, insan yapımı kulelerin tepesi ve uzun binalardır Karaya ait olmayan (Non-terrestrial) Bazı iletişim cihazları dünya atmosferinin dışını kullanabilirler (mesela dünya yörüngesindeki uydu) Frekans ve kullanılan güç şunlara sebebiyet verebilir: Gönderilecek verinin hızına İletişimin göründüğü maksimum uzaklık Karakteristiği, mesela sinyal katı objelerin içine işleyebilir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 58 58

59 7.14 Sinyal Yayılımı © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

60 7.15 Types Of Satellites The laws of physics (specifically Kepler's Law ) govern the motion of an object, such as a satellite, that orbits the earth In particular, the period (i.e., time required for a complete orbit) depends on the distance from the earth Communication satellites are classified into three broad categories depending on their distance from the earth Figure 7.11 lists the categories, and describes each. © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

61 7.15 Uydu Çeşitleri Fizik kanunları hareket eden (özlellikle Kepler's Law ) nesnenin yönetimi, mesela uyfu, dünya yörüngeleri Özellikle, periyod (tam yörünge için gerekli olan zaman ) dünyadan uzaklığına bağlıdır. Uydu iletişimi üç çeşit şekilde sınıflandırılabilir Dünyadan uzaklıklarına bağlıdır Şekil 7.11 bu kategorileri listeler ve herbirini açıklar © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 61 61

62 7.15 Uydu Çeşitleri © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

63 7.16 GEO Communication Satellites
As Figure 7.11 explains, the main tradeoff in communication satellites is between height and period Advantage of a satellite in Geostationary Earth Orbit (GEO) is that the orbital period is exactly the same as the rate at which the earth rotates If positioned above the equator, a GEO satellite remains in exactly the same location over the earth's surface at all times A stationary satellite position means that once a ground station has been aligned with the satellite the equipment never needs to move Figure 7.12 illustrates the concept © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

64 7.16 GEO Uydu İletişimi Şekil 7.11 şunları açıklar, uydu iletişimlerinde asıl tradeoff yükseklik ve periyotlardadır Geostationary Earth Orbit (GEO) uydusundaki avantaj yörüngesel periyottadır, buda tam olaraj dünyanın dönüş periyodu ile tam olarak aynıdır Eğerekvator üzerinde sabitlernirs, GEO uydusu dünya yüzeyine uzaklığı ve pozisyonu değişmeden aynı kalır. Yerinde duran uydunun pozisyonu yerdeki bir istasyondan sıraya dizilmiş bir şekildedir Cihazların hareket ettirilmesine ihtiyacı yoktur Şekil 7.12 bu konsepti şekillendirir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 64 64

65 GEO Uydu İletişimi © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

66 7.16 GEO Communication Satellites
The distance required for a geostationary orbit is 35,785 kilometers or 22,236 miles which is approximately one tenth the distance to the moon What such a distance means for communication? consider a radio wave traveling to a GEO satellite and back at the speed of light, 310 meters per second, the trip takes: A delay of approximately 0.2 seconds can be significant for some applications For electronic transactions such as a stock exchange offering a limited set of bonds, delaying an offer by 0.2 seconds may mean the difference between a successful and unsuccessful offer © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 66 66

67 7.16 GEO Uydu İletişimi Geostationary yörüngesine gerekli olan uzaklı 35,785 kilometre yada 22,236 mildir Dünyanın ay’a olan uzaklığının onda birine eşittir Bu uzaklık iletişim için ne manaya geliyor? GEO uydularına giden ve dönen radyo dalgalarını dikkate alalım Işık hızını ele alalım,saniyede 310 metre,ve gidip gelme şu kadar vakit alır Gecike yaklaşık 0.2 seniyedir, ve bazı uygulamalar için faydalıdır Elektronik islem mesela stok takip programı limitli derecede bono/işlem sunar, gecikme 0.2 saniye belki başarılı ve başarısız iletim sunma manasına gelir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

68 7.17 GEO Coverage Of The Earth
How many GEO communication satellites are possible? There is a limited amount of ``space'' available in the geosynchronous orbit above the equator because communication satellites using a given frequency must be separated from one another to avoid interference the minimum separation depends on the power of the transmitters but may require an angular separation of between 4 and 8 degrees However, as technology is evolving it’s possible allocate more satellites on orbit © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

69 7.17 GEO Dünya Kapsamı Kaç adet GEO iletişim mümkündür?
Ekvator üzerinde limitli sayıda geosynchronous uydusu için yer vardır Çünkü, iletişim uydularına verilen frekanslar karışımı önlemek için ayrıştırılmalıdırlar En düşük ayırım göndericinin gücüne bağlıdır but may require an angular separation of between 4 and 8 degrees Fakat, Teknoloji gelişiyor ve yörüngeye daha fazla uydu yerleştirilebilecek © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 69 69

70 7.17 GEO Coverage Of The Earth
What is the minimum number of satellites needed to cover the earth? Three Consider Figure 7.13, which illustration three GEO satellites They are positioned around the equator with 120 separation In the figure, the size of the earth and the distance of the satellites are drawn to scale © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 70 70

71 7.17 GEO Coverage Of The Earth
What is the minimum number of satellites needed to cover the earth? Three Consider Figure 7.13, which illustration three GEO satellites They are positioned around the equator with 120 separation In the figure, the size of the earth and the distance of the satellites are drawn to scale © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 71 71

72 7.17 GEO Dünya Kapsamı © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

73 7.18 Low Earth Orbit (LEO) Satellites And Clusters
Low Earth Orbit (LEO) is defined as altitudes up to 2000 Km As a practical matter, a satellite must be placed above the fringe of the atmosphere to avoid the drag produced by encountering gases Thus, LEO satellites are typically placed at altitudes of Kilometers or higher LEO offers the advantage of short delays (typically 1 to 4 ms) The disadvantage of LEO is that the orbit of a satellite does not match the rotation of the earth From an observer's point of view on the earth an LEO satellite appears to move across the sky Means that a ground station must have an antenna that can rotate to track the satellite Tracking is difficult because satellites move rapidly The lowest altitude LEO satellites orbit the earth in approximately 90 minutes higher LEO satellites require several hours © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

74 7.18 Low Earth Orbit (LEO) uyduları ve Kümelemeler
Low Earth Orbit (LEO) yüksekliği 2000 Km olarak tanımlanmıştır Pratik manada, uydu atmosferin kenarına yerleştirilmiştir ve oluşturulan gazlardan etkilenmemesi için buraya konulmuştur Böylelikle, LEO uyduları Kilometre yada daha yüksek mesafelere yerleştirilmiştir LEO küçük gecikmeler sunuyor buda çoğu uygulamaya avantaj sağlıyor (1 ile 4 milisaniye) LEO nun dez avantajı uydunun yörüngesi dünyanın dönüş hızı ile uyuşmaması Dünyadaki gözlemci bakış açısı ile LEO uyduları gök yüzünde hareket ediyoır olarak görünür Means that a ground station must have an antenna that can rotate to track the satellite İzlemesi zordur çünkü uydular hızlı hareket ederler En düşük yükseklikteki LEO uyduları dünyaya 90 dakika uzaklığındadır higher LEO satellites require several hours © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 74 74

75 7.18 Low Earth Orbit (LEO) Satellites And Clusters
LEO satellites used in clustering or in array deployment A large group of LEO satellites are designed to work together A satellite in the group can also communicate with other satellites in the group Members of the group stay in communication, and agree to forward messages, as needed For example, consider what happens when a user in Europe sends a message to a user in USA A ground station in Europe transmits the message to the satellite currently overhead (above it) The cluster of satellites communicate to forward the message to the satellite in the cluster that is currently over a ground station in USA Finally, the satellite currently over USA transmits the message to a ground station © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

76 7.18 Low Earth Orbit (LEO) uyduları ve Kümelemeler
LEO uyduları kümeleme yada dizi planlama şekilinde kullanılırlar Büyük LEO uyduları grubu şeklinde tasarlanır ve birlikte çalışır Grup içerisindeki Uydu diğer grup içerisindeki uydular ile iletşime geçebilirler Grup üyeleri iletişim halinde bulunurlar, ve gerektiğinde mesajları iletmek konusunda anlaşmaya vararlar Mesela, Avrupadan Amerikaya bir mesaj gönderildiğinde ne olduğunu bir düşünün Avrupadaki yer istasyonu mesajları kendi üzerindeki uyduya gönderir Uydular kümesi mesajı iletmek için Amerikadaki diğer uydu kümeleri ile iletişime geçerler Son olarak, Amerika etrafında bulunan uydu kümesi mesajı yerdeki istasyona iletir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 76 76

77 7.19 Tradeoffs Among Media Types
The choice of medium is complex Choice involves the evaluation of multiple factors, such as: Cost materials, installation, operation, and maintenance Data rate number of bits per second that can be sent Delay time required for signal propagation or processing Affect on signal attenuation and distortion Environment susceptibility to interference and electrical noise Security susceptibility to eavesdropping © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

78 7.19 Medya Tipleri Arasındaki tradeoff’lar
Ortamı seçmek zor bir iştir Seçim için birsürü faktörün değerlendirilmesi gerekiyor, mesela: Maliyet materials, installation, operation, and maintenance Veri oranı number of bits per second that can be sent Gecikme time required for signal propagation or processing Sinyal efekti attenuation and distortion Çevre susceptibility to interference and electrical noise Güvenlik susceptibility to eavesdropping © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 78 78

79 7.20 Measuring Transmission Media
The two most important measures of performance used to assess a transmission medium: Propagation delay the time required for a signal to traverse the medium Channel capacity the maximum data rate that the medium can support Nyquist discovered a fundamental relationship between the bandwidth of a transmission system and its capacity to transfer data known as Nyquist Theorem It provides a theoretical bound on the maximum rate at which data can be sent without considering the effect of noise If a transmission system uses K possible signal levels and has an analog bandwidth B. The maximum data rate in bits per second, D is © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

80 7.20 İletim Ortamı Hesaplaması
İletişim ortamı değer biçmek için iki en önemli performans ölçümü şunlardır: Yayılma Gecikmesi (Propagation delay) the time required for a signal to traverse the medium Kanal Kapasitesi (Channel capacity) the maximum data rate that the medium can support Nyquist iletim sisteminin bantgenişliği ile kapasitesi arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir, Nyquist Theorem’i olarak bilinir Gönderilecek verinin maksimum oranı teorik sınırını vermiştir ( karşılaşacağı gürültü hesaba katılmaksızın ) Eğer sistem K olasılıklı sinyal seviyesi kullanıyor ve B analog bantgenişliğine sahipse, Saniye başına düşen maksimum veri oranı , D = © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 80 80

81 7.21 The Effect Of Noise On Communication
Nyquist's Theorem provides an absolute maximum that cannot be achieved in practice a real system is subject to small amounts of electrical noise such noise makes it impossible to achieve the theoretical maximum transmission rate Claude Shannon extended Nyquist's work to specify the maximum data rate that could be achieved over a transmission system that experiences noise The result, called Shannon's Theorem where C is the effective limit on the channel capacity in bits per second B is the hardware bandwidth S/N is the signal-to-noise ratio, the ratio of the average signal power divided by the average noise power © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

82 7.21 Gürültünün İletime Etkisi
Nyquist teoremi pratikte ulaşılamayacak maksimum veri oranını gösterir Gerçek sistemde ufak derecede elektriksel gürültüye maruz kalır Bu tarz gürültüler teorik olarak maksimum iletim oranına ulaşmayı imkansız kalır Claude Shannon, Nyquist yapmış olduğu işi genişletmiş ve iletim sistemlerinde tecrübe edilmiş gürültü ile iletilebilecek maksimum veri oranını bulmuştur Sonuç, Shannon's Theorem’idir C kanal kapasitesindeki efektif limittir ve saniye başı bitlerle ölçülür B donanım bantgenişliğidir S/N sinyal-gürültü (SNR) oranı, ortalama sinyal gücünün ortalama gürültü oranına bölümüdür © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 82 82

83 7.21 The Effect Of Noise On Communication
As an example of Shannon's Theorem Consider a transmission medium that has the following: a bandwidth of 1 KHz an average signal power of 70 units an average noise power of 10 units The channel capacity is: The signal-to-noise ratio is often given in decibels (abbreviated dB), where a decibel is defined as a measure of the difference between two power levels Figure 7.14 illustrates the measurement © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

84 7.21 Gürültünün İletime Etkisi
Shannon's Theoreme örnek, İletim ortamının şu değerlere sahip olduğunu düşünün: Bantgenişliği of 1 KHz Ortalama sinyal gücü 70 ünite Ortalama gürültü gücü 10 ünite Kanal kapasitesi: Sinyal-gürültü oranı genelde decibel şeklinde verilir (dB olarak kısaltılır) Şekil 7.14 bu hesaplamayı gösterir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 84 84

85 7.21 Gürültünün İletime Etkisi
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

86 7.21 The Effect Of Noise On Communication
Once two power levels have been measured, the difference is expressed in decibels, defined as follows: Using dB as a measure has two interesting advantages: First, it can give us a quick idea about outcome of an operations: a negative dB value means that the signal has been attenuated a positive dB value means the signal has been amplified Second, if a communication system has multiple parts arranged in a sequence The dB measures of the parts can be summed to produce a measure of the overall system © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

87 7.21 Gürültünün İletime Etkisi
İki güç seviyesinden biri hesaplanmıştır, fark decibel olarak ifade edilmiştir, aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: dB kullanımı, iki enteresan avantaj hesaplanır: İlki, hızlı fikir sağlamamıza imkan sağlar a negative dB value means that the signal has been attenuated a positive dB value means the signal has been amplified İkincisi, eğer iletişim sistemi birsürü bölümü sıralı şekilde ayarlanmışsa The dB measures of the parts can be summed to produce a measure of the overall system © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 87 87

88 7.21 The Effect Of Noise On Communication
Example: The voice telephone system has a signal-to-noise ratio of approximately 30 dB and an analog bandwidth of approximately 3000 Hz To convert signal-to-noise ratio dB into a simple fraction divide by 10 and use the result as a power of 10 (i.e. 30/10 = 3, and 103 = 1000, so the signal-to-noise ratio is 1000) Shannon's Theorem can be applied to determine the maximum number of bits per second that can be transmitted across the telephone network: or approximately 30,000 bps Engineers recognize this as a fundamental limit faster transmission speeds will only be possible if the signal-to-noise ratio can be improved © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

89 7.21 Gürültünün İletime Etkisi
Örnek: Ses telefonu istemi SNR değeri yaklaşık 30 dB ve analog bantgenişliği yaklaşık 3000 Hz SNR oranını dB’den basit parçalara çevirmek için divide by 10 and use the result as a power of 10 (i.e. 30/10 = 3, and 103 = 1000, so the signal-to-noise ratio is 1000) Shannon Theorem maksimum sayıda bitlerin hesaplamasına uyarlanabilir, ve telefon ağının ileteleceği şekillenir: yada yaklaşık 30,000 bps Mühendisler bunun farkına vardılar ve daha hızlı iletimi sağlayabilmek için SNR oranının iyileştirilmesi gerekiyor © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 89 89

90 7.22 The Significance Of Channel Capacity
Nyquist and Shannon Theorems have consequences for engineers who design data communication networks: Nyquist's work has provided an incentive to explore complex ways to encode bits on signals: Encourages engineers to explore ways to encode bits on a signal Because a clever encoding allows more bits to be transmitted per unit time Shannon's Theorem is more fundamental because it represents an absolute limit derived from the laws of physics No amount of clever encoding can overcome the laws of physics It place a fundamental limit on the number of bits per second that can be transmitted in a real communication system © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

91 7.22 Kanal kapasitesi Anlamı
Nyquist ve Shannon Theoremleri veri iletim ağları üzerine uğraşan mühendisleri etkilemiştir ve bu etkileşimin sonuçları olmuştur Nyquist araştırması, encode edilen bitlerin komplex yolların keşfi konusunda önemlidir Mühendisleri encode edilen bitler konusunda keşfi konusunda cesaretlenmiştir Çünkü akıllı encodinf verilen zaman aralığında daha fazla bit gönderimini sağlar Shannon teoremi daha temeldir çünkü fizik kanunlarından türemiştir No amount of clever encoding can overcome the laws of physics It place a fundamental limit on the number of bits per second that can be transmitted in a real communication system © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 91 91


"Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları