Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayvancılığımıza Genel Bakış. Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Hayvansal üretimin vazgeçilmezliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayvancılığımıza Genel Bakış. Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Hayvansal üretimin vazgeçilmezliği."— Sunum transkripti:

1 Hayvancılığımıza Genel Bakış

2 Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Hayvansal üretimin vazgeçilmezliği Ergin bir insanın günlük toplam protein gereksiniminin en az 1/3’ünün hayvansal proteinlerle karşılanması gerekir. Ergin bir insanın günlük toplam protein gereksiniminin en az 1/3’ünün hayvansal proteinlerle karşılanması gerekir. Türkiye’de hayvansal protein üretiminin yetersizliği Ülkeler Toplam protein BitkiselproteinHayvansalprotein Dünya ortalaması Türkiye Hollanda Kaynak: FAO – 1995 Çizelge 1. Kişi başına günlük protein üretimi / tüketimi (g)

3 Çizelge 2. Kişi başına günlük toplam ve hayvansal kökenli protein üretimi Toplam protein üretimi, g/kişi/gün Hayvansal kökenli protein üretimi, g/kişi/gün Dünya65,175,321,728,8 Afrika56,361,011,812,8 Asya52,369,98,822,0 Avrupa93,3100,848,955,6 Avrupa Birliği (15) 92,8109,051,665,4 Türkiye90,596,024,122,0 ABD98,2113,966,774,1

4 Dünyada ve Türkiye’de Hayvan Varlığı

5 Çizelge 3. Dünya hayvan varlığının değişimi Çizelge 4. Avrupa Birliği (15) hayvan varlığının değişimi Sığır Koyun Keçi Manda Domuz Sığır Koyun Keçi Manda Domuz

6 Çizelge 5. Ülke gruplarında hayvan varlığının değişimi Gelişmiş ülkeler Sığır Koyun Keçi Manda Domuz Gelişme yolundaki ülkeler* Sığır Koyun Keçi Manda Domuz *Geri kalmış ülkelerin hayvan varlığını da içermektedir.

7 Çizelge 6. Türkiye’de hayvan varlığının değişimi Sığır Koyun Kıl keçisi Ankara keçisi Manda

8 Dünyada ve Türkiye’de Hayvansal Ürün Üretimi

9 Çizelge 7. Dünya et, süt ve yumurta üretimi, ton ET Sığır Manda Tavuk Keçi Koyun Hindi Domuz Kanatlı (tavuk, hindi vb) Toplam et SÜT İnek sütü Keçi sütü Koyun sütü Manda sütü Toplam Süt YUMURTA Tavuk (56 g)

10 Çizelge 8. AB (15)’nde et, süt ve yumurta üretimi, ton ET Sığır Manda Tavuk Keçi Koyun Hindi Domuz Kanatlı (tavuk, hindi vb) Toplam et SÜT İnek sütü Keçi sütü Koyun sütü Manda sütü Toplam Süt YUMURTA Tavuk (56 g)

11 Çizelge 9. Türkiye hayvansal ürünlerin üretimi, ton ET Sığır Manda Tavuk Keçi Koyun Hindi Kanatlı (tavuk, hindi vb) Toplam et SÜT İnek sütü Keçi sütü Koyun sütü Manda sütü Toplam Süt YUMURTA Tavuk (56 g)

12 YıllarSığıreti Manda eti Tavuk eti Keçieti Koyun eti Hindieti Domuz eti DÜNYA ,71,413,61,35,71,337, ,61,318,41,44,21,640, ,81,327,21,83,32,140,5 AB (15) ,40,01114,70,33,31,146, ,00,00216,10,33,63,648, ,30,00518,80,22,85,251,7 Çizelge 10. Yıllar itibariyle Dünya ve AB et üretiminde çeşitli türlerin payı, %

13 Yıllar SığıretiMandaetiKoyunetiKeçietiTavuketiHindieti ,43,647,510,517,30, ,01,531,17,127,50, ,31,026,45,734,80, ,00,526,94,941,80, ,60,323,13,846,40, ,60,117,72,9960,40,7 Çizelge 11. Yıllar itibariyle Türkiye et üretiminde çeşitli türlerin payı, %

14 Türkiye’deki Hayvancılığı Değerlendirme Açısından Diğer Veriler

15 Çizelge 12. Türkiye için çeşitli yıllarda nüfus ve bu yıllar arasında nüfus artış hızı tahminleri (FAO 2004) Yıllar Nüfus (1 000 kişi) Artış hızı* (binde)YıllarNüfus (1 000 kişi) Artış hızı* (binde) , , , , , , , , , , ,48 8, ,99 * Bir önceki dönemin sonuna doğru

16 Çizelge 13. Türkiye’de hayvan başına et ve süt verimi ile kanatlı eti, yumurta ve balık üretimi (2004 yılı) Protein, % Biyolojik değerlilik Hayvan başına süt verimi, kg Kültür ırkı ,5 0,91 Kültür ırkı melezi Yerli ırk Koyun61,75,8 Ankara keçisi 29,73,8 Hayvan başına karkas ağırlığı, kg Kültür ırkı ,7 0,80 Kültür ırkı melezi 203 Yerli ırk 150 Koyun17,111,9 Ankara keçisi 18,014,0 Ürünler, ton Tavuk eti ,3 0,79 Hindi eti ,5 Yumurta (kabuklu, 56 g) ,01,0 Balık ,80,82

17 Hayvansal verim DünyaABTürkiye Süt, ton/laktasyon/inek 2,04,51,6 Karkas, kg/sığır Çizelge 14. Sığırlarda bireysel verim bakımından bir karşılaştırma Kaynak : FAO

18 HAYVANCILIĞIMIZIN GELİŞEMEMESİNDE ETKİN OLAN BAŞLICA SORUNLAR İşletmelerin küçük ölçekli olması (15), İşletmelerin küçük ölçekli olması (15), Üreticilerin örgütsüz olmaları, Üreticilerin örgütsüz olmaları, Hayvanlarda genetik kapasite düşüklüğü (16, 17, 18) Hayvanlarda genetik kapasite düşüklüğü (16, 17, 18) (Genotipin ıslahına yönelik çalışmaların yetersiz olması), Pazar ve pazarlamadaki eksiklik ve hatalar, Pazar ve pazarlamadaki eksiklik ve hatalar, Hayvan hastalıklarının (salgın/paraziter) yaygınlığı (H), Hayvan hastalıklarının (salgın/paraziter) yaygınlığı (H), Kaliteli yem üretiminin yetersizliği (19), Kaliteli yem üretiminin yetersizliği (19), Bakım ve yönetim eksiklikleri (yanlış hayvan besleme), Bakım ve yönetim eksiklikleri (yanlış hayvan besleme), Kayıt tutma ve bilgi denetlemedeki eksiklikler, Kayıt tutma ve bilgi denetlemedeki eksiklikler, Yetiştiricilerin eğitim düzeyinin düşüklüğü, Yetiştiricilerin eğitim düzeyinin düşüklüğü, Ürün destek politikalarında süreklilik olmaması (D), Ürün destek politikalarında süreklilik olmaması (D), Ekstrem iklim koşulları (bölgesel hayvancılık eğilimleri). Ekstrem iklim koşulları (bölgesel hayvancılık eğilimleri).

19 Çizelge 15. Türkiye’de tarımsal işletme sayısı, işletme tiplerinin payı (%) ve ortalama işletme büyüklüğü (da) Yıllarİşletmesayısı İşletme tiplerinin payı* Ortalama arazi varlığı ,309,407,3055, ,032,5211,4562, ,143,4324,4352,7 2001** ,422,3630,2261,0 *1. Bitkisel ve hayvansal üretimi bir arada yapan işletmeler 2. Yalnız hayvansal üretim yapan işletmeler 2. Yalnız hayvansal üretim yapan işletmeler 3. Yalnız bitkisel üretim yapan işletmeler 3. Yalnız bitkisel üretim yapan işletmeler **2001 Genel Tarım Sayımı İşletmeler (hane halkı) Anketi geçici sonucu olan bu değerler bütün köyler ile nüfusu 5 000’in altında olan yerleri kapsar. Bütün köyler ile nüfusu ’in altında olan il ve ilçelerde tarımla uğraşan hane halkı sayısı adet olarak bildirilmiştir.

20 Çizelge 16. Türkiye’de sığır varlığının değişimi Çizelge 17. Yıllar itibariyle sığır varlığında çeşitli genotiplerin payı, % Sığır Yıllar Kültür ırkı Kültür ırkı melezi Yerli ırk 19908,9032,2658, ,4440,5145, ,7844,0339, ,9643,6435,40

21 IrklarSığırKoyun Kültür ırkı ve melezleri 326,5 Yerli ırklar 6893,5 Çizelge 18. Ülkemizde sığır ve koyun varlığının ırklara göre dağılımı, % Kaynak: SETBİR- 1990

22 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4. Maddesine Göre Tespit Edilen İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğ (2004) Sığır vebası, şap, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE), antraks (şarbon), kuduz, koyun-keçi çiçeği, koyun-keçi brusellozu, koyun-keçi vebası (PPR), mavidil, at vebası, ruam (mankafa), durin (at frengisi), atların enfeksiyöz anemisi, veziküler stomatitis (bulaşıcı stomatitis), equine encephalomyelitis, tavuk vebası (avian influenza), Newcastle (yalancı tavuk vebası), pullorum, kanatlı tifosu (tavuk tifosu), arıların amerikan yavru çürüklüğü, varroa, balıkların enfeksiyöz hematopoietik nekrozisi (IHN), scrapie, kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE), bonamiosis, marteiliosis, spring viraemia of carp (SVC), viral hemorajik septisemi (VHS), infectious pancreatic necrosis (IPN), bacterial kidney disease (BKD), crayfish plague (kerevit vebası) Sığır vebası, şap, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE), antraks (şarbon), kuduz, koyun-keçi çiçeği, koyun-keçi brusellozu, koyun-keçi vebası (PPR), mavidil, at vebası, ruam (mankafa), durin (at frengisi), atların enfeksiyöz anemisi, veziküler stomatitis (bulaşıcı stomatitis), equine encephalomyelitis, tavuk vebası (avian influenza), Newcastle (yalancı tavuk vebası), pullorum, kanatlı tifosu (tavuk tifosu), arıların amerikan yavru çürüklüğü, varroa, balıkların enfeksiyöz hematopoietik nekrozisi (IHN), scrapie, kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE), bonamiosis, marteiliosis, spring viraemia of carp (SVC), viral hemorajik septisemi (VHS), infectious pancreatic necrosis (IPN), bacterial kidney disease (BKD), crayfish plague (kerevit vebası) İhbarı Mecburi Olmayan Bazı Hastalıklar Infectious bovine rhinotracheitis (IBR), gumboro, ipekböceğinde karataban (nosema), tek tınaklı piroplasmosisi, Kırım-Kongo kanamalı ateşi Infectious bovine rhinotracheitis (IBR), gumboro, ipekböceğinde karataban (nosema), tek tınaklı piroplasmosisi, Kırım-Kongo kanamalı ateşi

23 Çizelge 19. Ülkemizde mera alanları – Hayvan ilişkisi Yıllar Mera alanı ha Hayvan sayısı baş Hektara düşen hayvan sayısı Artma/eksilme,% Kaliteli yem yetersizliği - Kanatlılar: Dar boğazları - Herbivorlar: Dar boğazları

24 Türkiye’de şimdiye kadar uygulanan belli başlı teşvik ve sübvansiyonlar Karma yem sübvansiyonu Karma yem sübvansiyonu Süt teşvik primi Süt teşvik primi Damızlık hayvan teminindeki teşvik ve destekler Damızlık hayvan teminindeki teşvik ve destekler Et teşvik primi Et teşvik primi Kaynak kullanımını destekleme Kaynak kullanımını destekleme Yem bitkileri üretimini teşvik Yem bitkileri üretimini teşvik Suni tohumlama uygulamalarını teşvik Suni tohumlama uygulamalarını teşvik Buzağı primi Buzağı primi Faiz indirimi Faiz indirimi İlaç sübvansiyonu İlaç sübvansiyonu Elektrik sübvansiyonu Elektrik sübvansiyonu Doğrudan gelir desteği Doğrudan gelir desteği Mazot desteği… Mazot desteği…

25 HAYVANCILIK ALANINDA GELECEKTE TÜRKİYE AÇISINDAN ŞEKİLLENEBİLECEK SORUNLAR Hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı için hem dış baskının artacağı hem de başta yönetimler ve ithalatçı firmalar olmak üzere bu baskının sonuç vermesine çalışan iç odakların etkin olma çabalarının artabileceği, Hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı için hem dış baskının artacağı hem de başta yönetimler ve ithalatçı firmalar olmak üzere bu baskının sonuç vermesine çalışan iç odakların etkin olma çabalarının artabileceği, Çevrenin korunması ve hayvan refahıyla ilgili artan duyarlılığın karşılanmasında yetersiz kalınabileceği, Çevrenin korunması ve hayvan refahıyla ilgili artan duyarlılığın karşılanmasında yetersiz kalınabileceği, Gıda güvenliğinin öne çıkacağı ve bunun maliyetleri yükseltebileceği, Gıda güvenliğinin öne çıkacağı ve bunun maliyetleri yükseltebileceği, Kırsal alanda çok sayıda işletmenin tasfiye olacağı ve kırsal istihdamın düşeceği, Kırsal alanda çok sayıda işletmenin tasfiye olacağı ve kırsal istihdamın düşeceği, Eksik süt kotası alınması durumunda Türkiye’de yalnız süt üretiminin değil, kırmızı et üretiminin de düşeceği, Eksik süt kotası alınması durumunda Türkiye’de yalnız süt üretiminin değil, kırmızı et üretiminin de düşeceği, AB’ne uyum için gerekli alt yapının tam olarak oluşturulamayabileceği. AB’ne uyum için gerekli alt yapının tam olarak oluşturulamayabileceği.

26 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.


"Hayvancılığımıza Genel Bakış. Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Hayvansal üretimin vazgeçilmezliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları