Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayvancılığımıza Genel Bakış. Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Hayvansal üretimin vazgeçilmezliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayvancılığımıza Genel Bakış. Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Hayvansal üretimin vazgeçilmezliği."— Sunum transkripti:

1 Hayvancılığımıza Genel Bakış

2 Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Hayvansal üretimin vazgeçilmezliği Ergin bir insanın günlük toplam protein gereksiniminin en az 1/3’ünün hayvansal proteinlerle karşılanması gerekir. Ergin bir insanın günlük toplam protein gereksiniminin en az 1/3’ünün hayvansal proteinlerle karşılanması gerekir. Türkiye’de hayvansal protein üretiminin yetersizliği Ülkeler Toplam protein BitkiselproteinHayvansalprotein Dünya ortalaması 703535 Türkiye846321 Hollanda983266 Kaynak: FAO – 1995 Çizelge 1. Kişi başına günlük protein üretimi / tüketimi (g)

3 Çizelge 2. Kişi başına günlük toplam ve hayvansal kökenli protein üretimi Toplam protein üretimi, g/kişi/gün Hayvansal kökenli protein üretimi, g/kişi/gün 1970200219702002 Dünya65,175,321,728,8 Afrika56,361,011,812,8 Asya52,369,98,822,0 Avrupa93,3100,848,955,6 Avrupa Birliği (15) 92,8109,051,665,4 Türkiye90,596,024,122,0 ABD98,2113,966,774,1

4 Dünyada ve Türkiye’de Hayvan Varlığı

5 Çizelge 3. Dünya hayvan varlığının değişimi Çizelge 4. Avrupa Birliği (15) hayvan varlığının değişimi 19702004 Sığır 90 777 215 78 280 588 Koyun 81 954 060 99 770 889 Keçi 9 550 739 9 550 739 11 421 424 Manda 66 279 66 279 210 983 Domuz 90 018 026 122 729 797 19702004Sığır 1 081 556 460 1 349 983 540 Koyun 1 061 098 640 1 061 892 620 Keçi 375 904 126 789 501 756 Manda 107 437 984 172 021 843 Domuz 547 241 126 945 079 589

6 Çizelge 5. Ülke gruplarında hayvan varlığının değişimi 19702002 Gelişmiş ülkeler Sığır 387 513 605 318 543 560 Koyun 551 831 050 359 191 923 Keçi 25 740 538 33 595 178 Manda 829 622 829 622 630 645 630 645 Domuz 261 144 659 285 664 080 Gelişme yolundaki ülkeler* Sığır 694 042 859 1 031 439 980 Koyun 509 267 592 702 700 698 Keçi 350 163 588 755 906 578 Manda 106 608 362 171 391 198 Domuz 286 096 467 659 415 509 *Geri kalmış ülkelerin hayvan varlığını da içermektedir.

7 Çizelge 6. Türkiye’de hayvan varlığının değişimi 19702004 Sığır 12 756 000 12 756 000 10 067 832 Koyun 36 471 000 36 471 000 25 208 215 Kıl keçisi 15 040 000 15 040 000 6 377 700 6 377 700 Ankara keçisi 4 443 000 4 443 000 230 037 230 037 Manda 1 117 000 1 117 000 103 900 103 900

8 Dünyada ve Türkiye’de Hayvansal Ürün Üretimi

9 Çizelge 7. Dünya et, süt ve yumurta üretimi, ton 19702004 ET Sığır 38 349 459 59 713 839 Manda 1 322 001 1 322 001 3 109 075 3 109 075 Tavuk 13 142 345 68 448 881 Keçi 1 288 854 1 288 854 4 366 241 4 366 241 Koyun 5 527 960 5 527 960 8 203 633 8 203 633 Hindi 1 224 183 1 224 183 5 130 226 5 130 226 Domuz 35 798 759 100 482 512 Kanatlı (tavuk, hindi vb) 15 100 747 79 164 879 79 164 879 Toplam et 100 624 366 260 097 534 SÜT İnek sütü 359 282 764 523 244 964 Keçi sütü 6 458 751 6 458 751 12 512 749 12 512 749 Koyun sütü 5 486 571 5 486 571 8 524 737 8 524 737 Manda sütü 19 593 886 76 548 298 76 548 298 Toplam Süt 391 766 098 622 141 472 YUMURTA Tavuk (56 g) 19 538 389 19 538 389 58 057 493 58 057 493

10 Çizelge 8. AB (15)’nde et, süt ve yumurta üretimi, ton 19702004 ET Sığır 7 187 947 7 187 947 7 419 912 7 419 912 Manda 2 384 2 384 3 175 3 175 Tavuk 3 067 595 3 067 595 6 926 310 6 926 310 Keçi 59 154 59 154 70 015 70 015 Koyun 681 952 681 952 986 694 986 694 Hindi 229 917 229 917 1 680 543 1 680 543 Domuz 9 636 155 9 636 155 18 042 229 18 042 229 Kanatlı (tavuk, hindi vb) 3 405 120 3 405 120 8 965 978 8 965 978 Toplam et 21 857 252 21 857 252 36 384 157 36 384 157 SÜT İnek sütü 107 818 086 119 959 843 Keçi sütü 1 258 234 1 258 234 1 702 620 1 702 620 Koyun sütü 1 403 060 1 403 060 2 285 397 2 285 397 Manda sütü 42 809 42 809 167 095 167 095 Toplam Süt 110 522 189 124 114 955 YUMURTA Tavuk (56 g) 4 808 724 4 808 724 5 212 513 5 212 513

11 Çizelge 9. Türkiye hayvansal ürünlerin üretimi, ton 19702004 ET Sığır 114 493 290 000 Manda 20 000 20 000 1700 1700 Tavuk 97 320 97 320 940 000 Keçi 59 000 59 000 46 500 46 500 Koyun 267 000 267 000 Hindi 4 660 4 660 10 200 10 200 Kanatlı (tavuk, hindi vb) 104 221 104 221 954 610 954 610 Toplam et 571 695 571 695 1 559 923 SÜT İnek sütü 5 722 600 9 607 412 Keçi sütü 481 600 481 600 259 087 259 087 Koyun sütü 860 000 860 000 771 716 771 716 Manda sütü 279 000 279 000 48 000 48 000 Toplam Süt 7 343 200 10 677 494 YUMURTA Tavuk (56 g) 95 700 95 700 581 138 581 138

12 YıllarSığıreti Manda eti Tavuk eti Keçieti Koyun eti Hindieti Domuz eti DÜNYA 197039,71,413,61,35,71,337,0 199030,61,318,41,44,21,640,1 200423,81,327,21,83,32,140,5 AB (15) 197034,40,01114,70,33,31,146,2 199028,00,00216,10,33,63,648,4 200321,30,00518,80,22,85,251,7 Çizelge 10. Yıllar itibariyle Dünya ve AB et üretiminde çeşitli türlerin payı, %

13 Yıllar SığıretiMandaetiKoyunetiKeçietiTavuketiHindieti 197020,43,647,510,517,30,8 198532,01,531,17,127,50,8 199031,31,026,45,734,80,8 199525,00,526,94,941,80,9 200025,60,323,13,846,40,9 200418,60,117,72,9960,40,7 Çizelge 11. Yıllar itibariyle Türkiye et üretiminde çeşitli türlerin payı, %

14 Türkiye’deki Hayvancılığı Değerlendirme Açısından Diğer Veriler

15 Çizelge 12. Türkiye için çeşitli yıllarda nüfus ve bu yıllar arasında nüfus artış hızı tahminleri (FAO 2004) Yıllar Nüfus (1 000 kişi) Artış hızı* (binde)YıllarNüfus (1 000 kişi) Artış hızı* (binde) 1995 63 070 18,172025 88 995 7,53 2000 68 281 15,882030 91 920 6,47 2005 73 302 14,192035 94 355 5,23 2010 77 967 12,342040 96 179 3,83 2015 82 150 10,452045 97 278 2,27 2020 85 707 8,48 8,482050 97 759 0,99 * Bir önceki dönemin sonuna doğru

16 Çizelge 13. Türkiye’de hayvan başına et ve süt verimi ile kanatlı eti, yumurta ve balık üretimi (2004 yılı) Protein, % Biyolojik değerlilik Hayvan başına süt verimi, kg Kültür ırkı 3 250 3,5 0,91 Kültür ırkı melezi 2 250 Yerli ırk 1 000 Koyun61,75,8 Ankara keçisi 29,73,8 Hayvan başına karkas ağırlığı, kg Kültür ırkı 234 14,7 0,80 Kültür ırkı melezi 203 Yerli ırk 150 Koyun17,111,9 Ankara keçisi 18,014,0 Ürünler, ton Tavuk eti 993 711 12,3 0,79 Hindi eti 10 200 13,5 Yumurta (kabuklu, 56 g) 581 435 11,01,0 Balık 587 715 18,80,82

17 Hayvansal verim DünyaABTürkiye Süt, ton/laktasyon/inek 2,04,51,6 Karkas, kg/sığır -294160 Çizelge 14. Sığırlarda bireysel verim bakımından bir karşılaştırma Kaynak : FAO - 1995

18 HAYVANCILIĞIMIZIN GELİŞEMEMESİNDE ETKİN OLAN BAŞLICA SORUNLAR İşletmelerin küçük ölçekli olması (15), İşletmelerin küçük ölçekli olması (15), Üreticilerin örgütsüz olmaları, Üreticilerin örgütsüz olmaları, Hayvanlarda genetik kapasite düşüklüğü (16, 17, 18) Hayvanlarda genetik kapasite düşüklüğü (16, 17, 18) (Genotipin ıslahına yönelik çalışmaların yetersiz olması), Pazar ve pazarlamadaki eksiklik ve hatalar, Pazar ve pazarlamadaki eksiklik ve hatalar, Hayvan hastalıklarının (salgın/paraziter) yaygınlığı (H), Hayvan hastalıklarının (salgın/paraziter) yaygınlığı (H), Kaliteli yem üretiminin yetersizliği (19), Kaliteli yem üretiminin yetersizliği (19), Bakım ve yönetim eksiklikleri (yanlış hayvan besleme), Bakım ve yönetim eksiklikleri (yanlış hayvan besleme), Kayıt tutma ve bilgi denetlemedeki eksiklikler, Kayıt tutma ve bilgi denetlemedeki eksiklikler, Yetiştiricilerin eğitim düzeyinin düşüklüğü, Yetiştiricilerin eğitim düzeyinin düşüklüğü, Ürün destek politikalarında süreklilik olmaması (D), Ürün destek politikalarında süreklilik olmaması (D), Ekstrem iklim koşulları (bölgesel hayvancılık eğilimleri). Ekstrem iklim koşulları (bölgesel hayvancılık eğilimleri).

19 Çizelge 15. Türkiye’de tarımsal işletme sayısı, işletme tiplerinin payı (%) ve ortalama işletme büyüklüğü (da) Yıllarİşletmesayısı İşletme tiplerinin payı* Ortalama arazi varlığı 123 1970 3 058 900 83,309,407,3055,8 1980 3 650 900 86,032,5211,4562,3 1991 4 091 530 72,143,4324,4352,7 2001** 3 075 516 67,422,3630,2261,0 *1. Bitkisel ve hayvansal üretimi bir arada yapan işletmeler 2. Yalnız hayvansal üretim yapan işletmeler 2. Yalnız hayvansal üretim yapan işletmeler 3. Yalnız bitkisel üretim yapan işletmeler 3. Yalnız bitkisel üretim yapan işletmeler **2001 Genel Tarım Sayımı İşletmeler (hane halkı) Anketi geçici sonucu olan bu değerler bütün köyler ile nüfusu 5 000’in altında olan yerleri kapsar. Bütün köyler ile nüfusu 25.000’in altında olan il ve ilçelerde tarımla uğraşan hane halkı sayısı 4 163 983 adet olarak bildirilmiştir.

20 Çizelge 16. Türkiye’de sığır varlığının değişimi Çizelge 17. Yıllar itibariyle sığır varlığında çeşitli genotiplerin payı, % 19702004 Sığır 12 756 000 12 756 000 10 067 832 Yıllar Kültür ırkı Kültür ırkı melezi Yerli ırk 19908,9032,2658,84 199514,4440,5145,05 200016,7844,0339,19 200420,9643,6435,40

21 IrklarSığırKoyun Kültür ırkı ve melezleri 326,5 Yerli ırklar 6893,5 Çizelge 18. Ülkemizde sığır ve koyun varlığının ırklara göre dağılımı, % Kaynak: SETBİR- 1990

22 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4. Maddesine Göre Tespit Edilen İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğ (2004) Sığır vebası, şap, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE), antraks (şarbon), kuduz, koyun-keçi çiçeği, koyun-keçi brusellozu, koyun-keçi vebası (PPR), mavidil, at vebası, ruam (mankafa), durin (at frengisi), atların enfeksiyöz anemisi, veziküler stomatitis (bulaşıcı stomatitis), equine encephalomyelitis, tavuk vebası (avian influenza), Newcastle (yalancı tavuk vebası), pullorum, kanatlı tifosu (tavuk tifosu), arıların amerikan yavru çürüklüğü, varroa, balıkların enfeksiyöz hematopoietik nekrozisi (IHN), scrapie, kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE), bonamiosis, marteiliosis, spring viraemia of carp (SVC), viral hemorajik septisemi (VHS), infectious pancreatic necrosis (IPN), bacterial kidney disease (BKD), crayfish plague (kerevit vebası) Sığır vebası, şap, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE), antraks (şarbon), kuduz, koyun-keçi çiçeği, koyun-keçi brusellozu, koyun-keçi vebası (PPR), mavidil, at vebası, ruam (mankafa), durin (at frengisi), atların enfeksiyöz anemisi, veziküler stomatitis (bulaşıcı stomatitis), equine encephalomyelitis, tavuk vebası (avian influenza), Newcastle (yalancı tavuk vebası), pullorum, kanatlı tifosu (tavuk tifosu), arıların amerikan yavru çürüklüğü, varroa, balıkların enfeksiyöz hematopoietik nekrozisi (IHN), scrapie, kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE), bonamiosis, marteiliosis, spring viraemia of carp (SVC), viral hemorajik septisemi (VHS), infectious pancreatic necrosis (IPN), bacterial kidney disease (BKD), crayfish plague (kerevit vebası) İhbarı Mecburi Olmayan Bazı Hastalıklar Infectious bovine rhinotracheitis (IBR), gumboro, ipekböceğinde karataban (nosema), tek tınaklı piroplasmosisi, Kırım-Kongo kanamalı ateşi Infectious bovine rhinotracheitis (IBR), gumboro, ipekböceğinde karataban (nosema), tek tınaklı piroplasmosisi, Kırım-Kongo kanamalı ateşi

23 Çizelge 19. Ülkemizde mera alanları – Hayvan ilişkisi Yıllar Mera alanı 1 000 ha Hayvan sayısı 1 000 baş Hektara düşen hayvan sayısı 1938 41 068 52 246 1.27 1988 21 746 85 445 4.05 Artma/eksilme,% - 47 + 64 + 218 Kaliteli yem yetersizliği - Kanatlılar: Dar boğazları - Herbivorlar: Dar boğazları

24 Türkiye’de şimdiye kadar uygulanan belli başlı teşvik ve sübvansiyonlar Karma yem sübvansiyonu Karma yem sübvansiyonu Süt teşvik primi Süt teşvik primi Damızlık hayvan teminindeki teşvik ve destekler Damızlık hayvan teminindeki teşvik ve destekler Et teşvik primi Et teşvik primi Kaynak kullanımını destekleme Kaynak kullanımını destekleme Yem bitkileri üretimini teşvik Yem bitkileri üretimini teşvik Suni tohumlama uygulamalarını teşvik Suni tohumlama uygulamalarını teşvik Buzağı primi Buzağı primi Faiz indirimi Faiz indirimi İlaç sübvansiyonu İlaç sübvansiyonu Elektrik sübvansiyonu Elektrik sübvansiyonu Doğrudan gelir desteği Doğrudan gelir desteği Mazot desteği… Mazot desteği…

25 HAYVANCILIK ALANINDA GELECEKTE TÜRKİYE AÇISINDAN ŞEKİLLENEBİLECEK SORUNLAR Hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı için hem dış baskının artacağı hem de başta yönetimler ve ithalatçı firmalar olmak üzere bu baskının sonuç vermesine çalışan iç odakların etkin olma çabalarının artabileceği, Hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı için hem dış baskının artacağı hem de başta yönetimler ve ithalatçı firmalar olmak üzere bu baskının sonuç vermesine çalışan iç odakların etkin olma çabalarının artabileceği, Çevrenin korunması ve hayvan refahıyla ilgili artan duyarlılığın karşılanmasında yetersiz kalınabileceği, Çevrenin korunması ve hayvan refahıyla ilgili artan duyarlılığın karşılanmasında yetersiz kalınabileceği, Gıda güvenliğinin öne çıkacağı ve bunun maliyetleri yükseltebileceği, Gıda güvenliğinin öne çıkacağı ve bunun maliyetleri yükseltebileceği, Kırsal alanda çok sayıda işletmenin tasfiye olacağı ve kırsal istihdamın düşeceği, Kırsal alanda çok sayıda işletmenin tasfiye olacağı ve kırsal istihdamın düşeceği, Eksik süt kotası alınması durumunda Türkiye’de yalnız süt üretiminin değil, kırmızı et üretiminin de düşeceği, Eksik süt kotası alınması durumunda Türkiye’de yalnız süt üretiminin değil, kırmızı et üretiminin de düşeceği, AB’ne uyum için gerekli alt yapının tam olarak oluşturulamayabileceği. AB’ne uyum için gerekli alt yapının tam olarak oluşturulamayabileceği.

26 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.


"Hayvancılığımıza Genel Bakış. Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması – Beslenme Hayvansal üretimin vazgeçilmezliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları