Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Levonorgestrel İntrauterin Sistem ve Endikasyonları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Levonorgestrel İntrauterin Sistem ve Endikasyonları"— Sunum transkripti:

1 Levonorgestrel İntrauterin Sistem ve Endikasyonları
Prof. Dr. N. Cem FIÇICIOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı & ÜYTM Direktörü

2 LNG-IUS 32 mm İntrauterin Levonorgestrel Salgılayan Sistem
Toplam 52 mg LNG içerir. Günlük salınım dozu 20μg 5 yıllık kullanım 5. yıl sonunda günlük salınım 10-14μg/gün Steroid rezervuar 52 mg LNG 32 mm LNG intrauterin sistem, 32 mm uzunluğunda ve 32 mm genişliğinde, T şeklinde, polietilen yapılı bir cihazdır.. T şeklindeki kolları radyolojik olarak görülmesini sağlamak amacı ile baryum sülfat içermektedir. Aktif madde olan LNG gövdesindeki silikon bir rezervuarda bulunmaktadır. 52 mg LNG içeren bu rezervuar kontrollü hormon salınımını sağlayan bir zarla kaplıdır. Cihaz yerleştirildikten sonra günlük 20mikrogr LNG salgılamaya başlar, 5 yıl sonunda bu miktar yaklaşık mikrogr düzeyine iner.

3 Farmakokinetik-LNG Doku düzeyi
LNG-IUS OKS 30µg/24 st mg E µg LNG Endometriyum (pg/mg doku) ± Myometriyum (pg/mg doku) ± ± 0.46 Fallop tüpleri (pg/mg doku) Rölatif olarak düşük olan plazma konsantrasyonlarının aksine endometriyal dokuda LNG düzeyi çok yüksektir LNG-IUS ile OK karşılaştırıldığı bir çalışmada; Endometriyal dokudaki LNG konsantrasyonu intrauterin sistem kullanan olgularda oral kontraseptif kullanan olgulara oranla çok daha yüksek bulunmuş. LNG düzeyi açısından Myometriyum, tuba ve yağ dokusunda oral alım ile LNG-Ius arasında fark bulunmamış.. Nilsson et al., 1982

4 Farmakokinetik-LNG Serum Düzeyi
İlk aylarda μg/mL 2 yıl içine 100 μg/mL Nilsson CG et al., Contraception 21: ;1980 Xiao BL et al., ., Contraception 41: ;1990 İlk ay > 400 μg/mL, takip eden 3-6 ay 300 μg/mL Lockhat FB et al., Fertil Steril, 83: ; 2005 LNG-IUS temelde lokal olarak etki etmesine rağmen endometriyuma salınan LNG sistemik dolaşıma da bir miktar geçer. Serum LNG düzeyi ile ilgili klasik bilgi; sistem yerleştirildikten sonraki ilk aylarda mikrogr düzeyinde seyredip sonrasında 100 mikrogr seviyelerine indiği yönünde idi. Ancak lockhat’ın 2005’de fertil steril’de yayımladığı sonuçları bu klasik bilgi ile çelişmekte. Lockhat çalışmasında mirena sonrası LNG serum düzeylerini 1. ayda 459 ± 100mikrogr; 3. ayda 368 ve 6. ayda 357 mikrogr civarında tespit etmiş.

5 Farmakokinetik-LNG Serum Düzeyi
Her koşulda plazma progesteron düzeyleri kombine OK, minihap ve norplant ile sağlanan düzeylerden çok daha düşüktür.

6 Endometriyal Değişiklikler
Stromada yaygın dezidualizasyon ve eşlik eden lökosit infiltrasyonu Yüzey epitelinde ve glandlarda atrofi Damarlanmada değişiklikler Epitelyal glandların sekretuar aktivitesinde duraklama Endometriyal fonksiyonel tabakada incelme Lokal yüksek LNG düzeyleri endometriyal supresyon Jones RL and Critchley OD, Hum Reprod, 2000, suppl 3

7 Endometriyal Değişiklikler
İlk aylarda dezidualize stroma içinde bazı endometriyal bölgelerde sekretuar aktivite devam edebilir (kırılma kanaması) Endometriyal değişiklikler cihaz yerleştirildikten 3 ay sonra tamamlanır ve artık mikroskopik değişiklik izlenmez. Endometriyal değişikliklerin yaklaşık 3 ay gibi bir sürede oturması ve sonrasında başka değişklik olmaması hastada başlangıçta oluşan düzensiz kırılma kanamalarını ve sonra bunların nasıl iyileştiğini de açıklar. Jones RL and Critchley OD, Hum Reprod, 2000, suppl 3 Pekonen et al., JCEM, 1992

8 Over - Hipofize etkisi Ovulasyon inhibisyonu için 50µg/gün üzerinde salınım gerekirken sistem 20µg/gün LNG salgılar. Anovulatuar sikluslar genelde ilk yıl izlenir, LNG-IUS sonrası siklusların %85’i ilk 3ay da anovulatuardır, sonrasında siklusların büyük kısmı ovulatuar olur. Overin LNG-IUS’e cevabı doğrudan serum LNG düzeyine bağlıdır. Xiao B et al. Contraception. 41:353–362; 1990. Nilsson CG et al. Fertil Steril. 41:52–55; 1984

9 Levonorgestrel ( pg/ml)
LNG-IUS olgularında serum E2 ve P4 düzeyleri normal ovule olan kadınlarla benzerdir. Estradiol (pg/ml) Levonorgestrel ( pg/ml) Adet gören olgular 103.9 (n= 66) 175.2 (n=62) Amenoreik olgular 132.7 (n=20) 179.9 Amenoreye, ovulasyon inhibisyonu değil, LNG’in endometriyum üzerindeki inaktive edici etkisi neden olmaktadır. Bu nedenle LNG-IUS ile adet görmeye devam eden ve amenoreik olan kadınların serum estrojen-progesteron düzeyleri arasında fark yoktur. Luukkainen, 1990

10 LNG-IUS Kontraseptif amaçlı kullanım Kontrasepsiyon dışı kullanım
Menoraji (idiopatik hipermenore)(myom) Endometriozis ile ilişkili pelvik ağrı Adenomyozis ile ilişkili pelvik ağrı HRT endometriyum korunması Endometriyal hiperplazi ve end Ca tedavisi Tamoksifen-adjuvan tedavisi

11 Kontraseptif amaçlı kullanım
Servikal mukus koyulaşır. Endometrium proliferasyonu engellenir. C) Sperm hareketleri azalır. Fertilizasyonu inhibe eder. İmplantasyon inhibe olmaz. Acil kontrasepsiyonda kullanılamaz Luukkainen et al. 2001

12 Kontraseptif etkinlik
Geri dönüşümlü kontraseptif yöntemler içinde en etkin olanıdır. Başarısızlık oranı % 0.1 (sterilizasyona eşdeğer, hatta ondan daha iyi) Cochrane Review; 21 RCT LNG-IUS ile bakırlı RİA’ların etkinliği karşılaştırılmış. LNG-IUS = bakır alanı > 250mm2 RİA LNG-IUS >> bakır alanı < 250mm2 RİA The ESHRE Capri Workshop Group, Hum Rep Update,14, 197–208, 2008 French R, et al. Cochrane Database Syst Rev CD

13 Fertilitenin geri dönüşü Kümülatif gebelik oranları (%)
Endometriyal morfolojik değişiklikler IUS çıkarıldıktan sonraki 3 ay içinde normale döner. Bir yıllık yaşam tablosu gebelik oranları 30 yaş altı kadınlarda , % 89 100 80 60 Kümülatif gebelik oranları (%) Mirena 40 Copper T 380A 20 3 6 9 12 Aylar Andersson K et al. Contraception 1992;46: Belhadj H et al. Contraception 1986;34:

14 Kontrasepsiyon dışı kullanım
Menoraji , “idiopatik hipermenore”, “myoma uteri”, “kanama bozuklukları” Adenomyozis ile ilişkili pelvik ağrı Endometriozis ile ilişkili pelvik ağrı HRT endometriyum korunması Endometriyal hiperplazi ve end Ca tedavisi Adjuvan Tamoksifen tedavisinde endometriyum korunması?

15 Menoraji tedavisinde LNG-IUS
LNG-IUS ülkemiz dahil olmak üzere yüzün üzerinde ülkede menoraji tedavisi için ruhsatlandırılmıştır LNG-IUS menstrüel kanamanın azaltılmasında en etkin ve en az yan etki profiline sahip medikal tedavidir. LNG-IUS, cerrahi ile karşılaştırıldığı randomize kontrollü çalışmalarda etkinlik açısından cerrahi ile eşdeğer bulunmuştur. Kaunitz et al., Obstet Gynecol 113: ; 2009 Marjoribanks et al., Cochrane Database Sys Rev 2006 National Institute for Health and Clinical Excellence-NICE, 2008

16 LNG-IUS vs Histerektomi
Menoraji yakınması olan 236 hasta (5 ayrı merkez, Finlandiya) Yaş: 43 ± 3 RCT 119 olgu LNG-IUS 117 olgu TAH 5 yıl takip; yaşam kalitesi değerlendirilmesi Literatürdeki en geniş seri; Finlandiya’da 5 ayrı üniversite hastanesine menoraji şikayeti ile başvuran 236 hastanın dahil edildiği randomize kontrollü çalışmadır. Çalışmada 119 olgu LNG-IUS, 117 olgu TAH grubuna alınmış. 5 yıllık takip sonrasi yaşam kalitesi değişik skalalar ile değerlendirilmiş. Hurskainen R et al., JAMA, 2004

17 LNG-IUS vs Histerektomi
5. yılda değerlendirilen 232 olgu (%99) LNG-IUS randomize edilen olguların %42’si sonunda histerektomiye gitmiş Yaşam kalitesi, işlem memnuniyeti açısından gruplar arasında fark yok. Maliyet TAH grubunda iki kat daha fazla 5. Yılın sonunda mirena grubuna alınan hastaları %42’sinin değişik sebeplerle histerektomiye gitmiş olduğu görülmüş. Yaşam kalitesi ve işlem memnuniyeti açısından kalan hastalar arasında fark olmadığı izlenmiş. Mirena sonrası histerktomiye giden hastalar da dahil edildiğinde bile işlem maliyeti mirena grubunda daha düşükmüş. Hastaya ilk planda mirena önerip gerekirse tah yapmanın daha az komplikasyonlu ve daha ucuz bir işlem olduğu sonucuna varılmış. Hurskainen R et al., JAMA, 2004

18 LNG-IUS vs End Ablasyon
LNG-IUS vs endometriyal ablasyon, literatürde 16 çalışma mevcut Bu çalışmaların 11’i prospektif, randomize, kontrollü Metaanaliz için uygun olan çalışma sayısı 6. Menoraji tedavisinde LNG-IUS ile endometriyal ablasyonu karşılaştıran çalışmaların metaanalizinde, Kaunitz et al., Obstet Gynecol 113: ; 2009

19 LNG-IUS vs End Ablasyon
6 RCT metaanalizi; Toplam 390 olgu; LNG-IUS 194 ablasyon 6,12 ve 24. aylarda kanama miktarı, yaşam kalitesi, işlem başarısı incelenmiş. Mevcut 6 çalışmadaki toplam hasta sayısı: 390.. Kaunitz et al., Obstet Gynecol 113: ; 2009

20 LNG-IUS vs End Ablasyon
6, 12 ve 24. aylarda Her iki yöntem de kanamayı anlamlı olarak azaltmış. Tedavi etkinliği açısından gruplar arası fark yok. Tedavi başarısızlığı açısından fark yok. (LNG-IUS %13.4 vs End Ablasyon %18.9) Yan etki açısından fark yok. Kaunitz et al., Obstet Gynecol 113: ; 2009

21 LNG-IUS vs End Ablasyon
Anestezi gerektirmez ya da çok az gerektirir Fertiliteyi etkilemeden hipermenoreyi tedavi eder. Eş zamanlı olarak etkin kontrasepsiyon sağlar. Periop ve uzun dönem komplikasyon riski çok düşüktür. Kaunitz et al., Obstet Gynecol 113: ; 2009

22 Myoma Uteri / LNG-IUS Myomlarla ilgili kan kaybını azaltır “< 12 hafta uterus içi düzgün” , “uterus içi düzgün distorsiyon yok” 1 yıl takip Kanama miktarı azalmış Hb, ferritin seviyelerinde artmış Myom volumlerinde azalma ? Kaunitz et al., Contraception, 75, , 2007 Grogievira et al Fertil Steril 2003

23 Kanama bozukluğunda kullanımı
Kanama bozukluğu olan, menorajisi standart medikal tedaviye dirençli toplam 16 hasta; 13 olgu VonWillebrand Hastalığı 2 olgu Faktör 11 eksikliği 1 olgu Hermansky Pudlak Mirena sonrası Hb konsantrasyonları Petlerde görsel olarak kanama miktarı değerlendirilmesi (PBACS) Kanama bozukluğu olup, menorajileri kombine OK, traneksamik asit gibi standart medikal tedaviye yanıt vermeyen, klasik cerrahi dışında şansı kalmayan hastalara mirena uygulanmış. Hermansky Pudlak: albinizm ve nistagmusun eşilk ettiği bir platelet hastalığı.. Kingman CEC et al, BJOG 111: ; 2004

24 Kanama bozukluğunda kullanımı
Kalıtsal koagülopatili Menoraji sorunu standart medikal tedaviye (KOK, traneksamik asit..) dirençli Tek şansı cerrahi tedavi olan olgularda cerrahi öncesi bir seçenek olarak denenmelidir. Kingman CEC et al, BJOG 111: ; 2004

25 Dismenore tedavisinde LNG-IUS
Endometriozis ve adenomyozis ile ilişkili dismenore tedavisinde etkinliğini gösteren randomize kontrollü çalışmalar mevcuttur. The ESHRE Capri Workshop Group, Hum Rep Update,14, 197–208, 2008 Bednarek PH et al., Int J Women’s Health, ,;2009

26 Adenomyozis Adenomyozise bağlı dismenoresi olan 94 olgu, LNG-IUS, 3 yıl takip Dismenore (VAS) Uterus hacmi Serum CA125 seviyesi bazal, 3, 6,12, 24, 36. aylarda izlem Adenomyozisde etkinliğini araştıran literatürdeki en geniş çalışma. Adenomyozis tanısı TVUSG ile ve semptomlardan yola çıkılarak koyulmuş (çalışmanın güçsüz yönü) Visual analog skala kullanılarak dismenore değerlendirilmiş. Eş zamanlı olarak adenomyozisdeki tedavi edici özelliğini değerlendirmek adına uterin hacim ve ca125 düzeyleri de bakılmış. Sheng et al., Contraception, 79; , 2009

27 Adenomyozis Dismenore için VAS; 77.9 ± 14.7  11.8 ± 17.9 p<0.001
(Bazal) vs (36.ay) En belirgin iyileşme sistem yerleştirildikten sonraki ilk 3-6 ay içinde izlenmiş. 36. ay sonunda overall tatmin: %72.5 Dismenoredeki dramatik düzelme sistem takıldıktan sonraki 3-6 ay içinde izlenmiş. 36. ayın sonunda VAS 11.8’e düşmüş. Sheng et al., Contraception, 79; , 2009

28 Adenomyozis Uterus hacmi sistem yerleştirildikten sonraki 6. ve 12. ayda anlamlı olarak ↓. 113 ± 46 mL  94 ± 40 mL  87 ± 35 mL Bazal vs 6.ay vs 12.ay Serum CA125 seviyesi 6. aydan başlayarak anlamlı olarak ↓ Sheng et al., Contraception, 79; , 2009

29 Adenomyozis Ekspulsiyon oranı kontaseptif amaçlı kullanımdakine kıyasla yüksek bulunmuş. (94/15 olgu, %15.9) Ekspulsiyon nedenleri; Uterusun büyük olması Kavitenin distorsiyonu Hipermenore olabilir. Sheng et al., Contraception, 79; , 2009

30 Adenomyozis Sistem yerleştirildikten sonraki ilk aylarda göreceli olarak yüksek olan LNG serum konsantrasyonları başlangıçtaki dramatik iyileşmeyi açıklayabilir. Levonorgestrel E2 reseptörlerini down-regüle ederek ektopik endometriyal dokuda da glandular inaktivite ve stromal dezidualizasyon yapabilir Lockhat FB et al., Fertil Steril, 83: ; 2005 Hurskainen R et al., Mol Hum Reprod 6:1013-8; 2000

31 Endometriozis Semptomlar Pelvik ağrı Dismenore Tedavi dezavantajları
Sistemik yan etkiler kompliansı azaltır Düzenli kullanım gerekir Tekrarlayan dozlar gerekir Semptomlar Pelvik ağrı Dismenore Tedavi seçenekleri Antiöstrojenler danazol progestinler GnRH-a Kombine OK Aromataz inhibitörleri

32 Endometriozis Semptomatik endometriozis tedavisinde lokal salınan LNG kullanımının teorik avantajları: Endometriyal glandular atrofinin indüklenmesi Stromada yaygın dezidual transformasyon Endometriyal hücre proliferasyonunun down-regülasyonu Apoptotik aktivitenin indüklenmesi Antiinflammatuar ve immünomodüler etkileri The ESHRE Capri Workshop Group, Hum Rep Update,14, 197–208, 2008 Grimes DA et al., Contraception, 75: S55-59; 2007

33 Endometriozis rektovaginal lezyonlar
Daha önce konservatif cerrahi tedavi uygulanmış Derin rektovaginal lezyonları eksize edilmemiş 11 semptomatik olgu LNG-IUS, 1 yıl takip Fedele L et al., Fertil Steril, 75: ; 2001

34 Endometriozis rektovaginal lezyonlar
Başlangıçta tüm olgularda mevcut olan; Orta/şiddetli dismenore Menstruasyon dışı pelvik ağrı 1 yıl sonunda kaybolmuş. İlk yılın sonunda 9 kadın oligomenoreik, 2 kadın amenoreik durumda. Fedele L et al., Fertil Steril, 75: ; 2001

35 Endometriozis rektovaginal lezyonlar
Transrektal US; 6. ayda rektovaginal lezyonlarda anlamlı gerileme izlenmiş. Genelde ilaç tedavisine cevapsız olarak bilinen lezyonlarda progestajenik bir tedavinin etkinliğini ispatlayan çalışma. Başağrısı 4, meme hassasiyeti 4, sebore 3, kilo artışı 4 olguda izlenmiş. Fedele L et al., Fertil Steril, 75: ; 2001

36 Endometriozis Semptomatik peritoneal ve yüzeyel ovariyan lezyonlar;
Pelvik ağrı nedeni ile yapılan L/S’de evre I-3 endometriozis saptanan ve cerrahi tedavi uygulanmadan LNG-IUS takılarak operasyonu sonlandırılan 34 olgu LNG-IUS sonrası 1, 3, 6. aylarda ve sonrasında her 6 ayda bir takip Lockhat et al., Hum Rep : ; 2004 Lockhat et al., Hum Rep : ; 2005

37 Endometriozis 6. ayı tamamlayan 29 olgunun 26’sına L/S uygulanmış.
6. ayda ortalama endometriozis skoru ↓ %62’sinde 12.2 ±  10.7 ± (p< 0.05) (bazal) vs (6.ay) %30.8 olguda skordaki azalma evrede de değişikliğe neden olmuş. Lockhat et al., Hum Rep : ; 2004 Lockhat et al., Hum Rep : ; 2005

38 Endometriozis AFS skoru değişikliği –VAS (ağrı şiddeti) ilişkisi (6.ay) 6 Ayda hastalık progresyonu (n) Bazal VAS (ortalama-cm) 6 ay VAS (ortalama-cm) Skoru düzelenler (16) 7.6 ± 1.4 4.7 ± 3.3 Skor aynı kalanlar (2) 7.3 ± 0.6 7.0 ± 0.6 Skoru kötüleşenler (8) 7.5 ± 1.2 4.5 ± 3.2 Endometriozis semptomlarında düzelme ile evrenin azalması arasında parelellik saptanmamış. Semptomların iyileşmesi mutlaka evrenin ve skorun da azalması anlamına gelmiyormuş. 6. ayda skoru AFS skoru kötüleşen hastalarda da Vas’da anlamlı olarak azalma izlenmiş. Lockhat et al., Hum Rep : ; 2004 Lockhat et al., Hum Rep : ; 2005

39 Endometriozis Dismenore için VRS (verbal rating score) 3 yıl içinde sürekli olarak düşmesine rağmen dramatik iyileşme ilk 18 ayda olmuş. Lockhat et al., Hum Rep : ; 2004 Lockhat et al., Hum Rep : ; 2005

40 Tekrarlayan Endometriozis
Son 1 yıl içinde konservatif cerrahi uygulanan Dismenore şikayeti (orta-ağır) tekrarlayan Gebelik düşünmeyen 20 olgu LNG-IUS sonrası 1. yılda VAS ve VRS değerlendirilmiş. Vercellini P. Et al., Fertil Steril 72:505–508.;1999

41 Tekrarlayan Endometriozis
VAS (100 mm) Bazal vs 1. yıl 76 ± 12 vs 34 ± 23 VRS (0-3) Bazal vs 1. yıl 2.5 ± 0.5 vs 1.2 ± 0.5 %75 tedaviden memnun %10 kararsız %15 memnun değil Vercellini P. Et al., Fertil Steril 72:505–508.;1999

42 Endometriozis-postoperatif tedavi
Endometriozis konservatif cerrahisi sonrası dismenore nüksü riskini azaltır. Endometriotik odakların komple çıkarıldığı ya da koterize edildiği 40 olguda 1. yıl sonunda dismenore nüks oranları: LNG-IUS grubunda 2/20 Sadece cerrahi grubunda 9/20 Vercellini P, et al., Fertil Steril 80:305–309; 2003.

43 Hormon replasman tedavisi
ERT alan olgularda etkin endometriyal koruma sağlar. 90 üzerinde ülkede bu amaçla ruhsatlandırılmıştır. Pekçok değişik randomize kontrollü çalışmanın ortak sonucu LNG-IUS’in hormon replasman tedavisinde güvenilir şekilde endometriyal koruma sağladığı yönündedir. Ayrıca minimal düzeydeki sistemik etkisinin meme üzerine olumlu etkisi araştırılmaktadır. MacIsaac L and Espey E. Obstet Gynecol Clin N Am 34:91–111; 2007 Hampton et al, Human Reprod 2005

44 Endometriyal Hiperplazi Tedavisi
End hiperplazi tanısı alıp LNG-IUS yerleştirilen 105 olgu Prospektif gözlemsel çalışma Cihaz yerleştirildikten sonraki 3. ve 6. ayda pipelle bx, takip eden her 6 ayda bx tekrarı Tedavi başarısı pipelle bx sonuçları ve 1 ve 2. yıldaki histerektomi spesmenleri ile belirlenmiş. Literatürdeki en kapsamlı çalışma UK çalışması. Varma R et al., Eur J Obstet Gynecol Rep Biol, 139: ;2008

45 Varma R et al., Eur J Obstet Gynecol Rep Biol, 139: 169-175;2008

46 Endometriyal hiperplazi
LNG-IUS özellikle atipisiz (basit-kompleks) hiperplazi tedavisinde etkindir. Olumlu etkiler olguların çoğunda ilk yılda ortaya çıkar Tedavi monitörizasyonu 6 ay aralarla alınan pipelle bx ile yapılabilir. Atipisiz endometriyal hiperplazide histerektomi oranlarını azaltmada umut vericidir. Varma R et al., Eur J Obstet Gynecol Rep Biol, 139: ;2008

47 Tamoksifen Meme ca nedeni ile en az 1 yıldır adjuvan TMX kullanan 122 olgu; 64 kadın LNG-IUS, 58 kadın kontrol grubu Tedavi öncesi TVUS ve office H/S ile end değerlendirilmesi 1 yıl LNG-IUS sonrası Tüm olgularda H/S ile görülen ve histolojik olarak doğrulanan dezidualizasyon Yeni polip gelişimi izlenmemiş. LNG-IUS meme kanserli olgularda güvenirliği kesin değil, bu amaçla kullanım henüz onaylanmıyor. Meme ca adjuvan tedavisinde kullanılan tamoksifen uterusu stimüle eder; Endometriyal polip, Myom, Endometriyal hiperplazi, Endometriyal kanser riskini artırır. Adjuvan tmx kullanan kadınları içeren randomize kontrollü tek çalışma var. Gardner FJ et al., Lancet, 356 : ; 2000

48 LNG-IUS / yan etkiler Olumsuz etkiler Over kistleri Kırılma kanamaları
Depresyon Akne Baş ağrısı Meme hassasiyeti Kilo artışı

49 TEŞEKKÜRLER ÜYTM Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu Prof. Dr. C.Fıçıcıoğlu
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu Doç.Dr.Narter Yeşildağlar Doç.Dr Aslı Somunkıran Yrd.Doç.Dr.Rukset Attar Yrd.Doç.Dr. Gazi Yıldırım Asist.Dr. Nilufer Çetinkaya Asist.Dr. Yücel İnan Asist.Dr. Canan Yılmaz Torun ÜYTM Prof. Dr. C.Fıçıcıoğlu Yrd.Doç.Dr. Gazi Yıldırım Yrd.Doç.Dr.O.Akçın Yrd.Doç.Dr. Ü.Uslu Bio.B.Tekand S.Hem. N.Cingöz Hem. F.Köse Koord.Ö. Ateş Sekreter.N.Özgüneysu, A.Afacan

50 Teşekkürler…

51 Ektopik gebelik 42 analizi yapılan çalışma
Aktif korunmayan cinsel aktif kadınlarda 100 kadın yılında LNG-RIS kullananlarda 1000 kadın yılında 0.2, bakır RIA kullananlarda 0.5 olarak bulunmuş Bednarek et al., IJWH 2009

52 Menoraji / Kanama paterni değişiklikleri
LNG’in endometriyum üzerine güçlü antiproliferatif etkisi İlk 4-6 siklusta lekelenme oluşur Sonrasında kanama miktar ve süre olarak azalır. Amenore; İlk yıl %15-20 olguda olur. Uzun süreli kullanımda %30-40 görülür Mens kanamasını hem miktar hem de süre olarak azaltır. Jones RL and Critchley OD, Hum Reprod, 2000, suppl 3 Hidalgo M, Contraception. 2002;65:129–132.

53 Kontrasepsiyon dışı kullanım
Estrojen kullanımının kontrendike olduğu Sistemik progestin tedavisini tolere edemeyen kadınlarda; sistemik hormonal kontrasepsiyonun sağladığı ek faydaların çoğunu sağlar Menstrüel kan kaybı Dismenore Pelvik ağrı gibi semptomları azaltır. Farklı jinekolojik sorunların tedavisinde kullanılmaktadır.

54 LNG-IUS vs End Ablasyon
Operasyon değil Zaman geçtikçe etkisi daha belirgin hale gelir Cerrahi bilgi gerektirmez Eş zamanlı kontrasepsiyon sağlar Adenomyozisde de tedavi edicidir. End Ca’yı önler Kanama tanısı ve evaluasyonu kolaydır 5 yıl için maliyeti düşüktür. Fertilite korunur. Histerektomiye gidiş oranı daha düşüktür. Komplikasyonları da olabilen bir operasyon Zamanla rezidüler ve tekrarlayan işlem gerekliliği artar. Cerrahi bilgi, yetenek.. Korunma ayrıca gerekir Adenomyozis sorun olabilir End Ca’yı önlemez End Ca tanısını güçleştirir 5 yıl için maliyet yüksektir, ek işlemler gerektirebilir Fertilite kaybedilir Histerektomiye gidiş oranları yüksektir


"Levonorgestrel İntrauterin Sistem ve Endikasyonları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları