Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi Çevre Görevlisi Eğitimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi Çevre Görevlisi Eğitimi."— Sunum transkripti:

1 Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi Çevre Görevlisi Eğitimi

2 01.02.2010/ANTALYA 2 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD İÇERİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ MEVCUT UYGULAMA

3 01.02.2010/ANTALYA 3 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD İÇERİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ MEVCUT UYGULAMA -VERİLEN İZİN/LİSANSLAR -İLGİLİ YÖNETMELİKLER -DEZAVANTAJLARI -VERİLEN İZİN/LİSANSLAR -İLGİLİ YÖNETMELİKLER -DEZAVANTAJLARI

4 01.02.2010/ANTALYA 4 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD İÇERİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ MEVCUT UYGULAMA -E.DEVLET UYGULAMALARI -AMAÇ /TANIM -E.DEVLET UYGULAMALARI -AMAÇ /TANIM

5 01.02.2010/ANTALYA 5 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD İÇERİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ MEVCUT UYGULAMA -AMAÇ/ TANIMLAR -İZİN/LİSANSA TABİ OLAN İŞLETMELER -YETKİLİ MERCİİLER -BAŞVURU VE ONAY ŞEKİLLERİ -SÜREÇ -BELGENİN İPTALİ/GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ -AVANTAJLARI/FAYDALARI -DANIŞMANLIK FİRMALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ -AMAÇ/ TANIMLAR -İZİN/LİSANSA TABİ OLAN İŞLETMELER -YETKİLİ MERCİİLER -BAŞVURU VE ONAY ŞEKİLLERİ -SÜREÇ -BELGENİN İPTALİ/GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ -AVANTAJLARI/FAYDALARI -DANIŞMANLIK FİRMALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6 01.02.2010/ANTALYA 6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD MEVCUT UYGULAMA Emisyon Gürültü Deşarj Derin Deniz Deşarjı İZİNLER

7 01.02.2010/ANTALYA 7 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD MEVCUT UYGULAMA Atık Kabul Tesisi Atık lisansları LİSANSLAR

8 01.02.2010/ANTALYA 8 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD MEVCUT UYGULAMA Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.Çevresel Gürültünün Değer. ve Yönetimi Yön.Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliğiTıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiPCB/PCT Kontrolü Hakkında YönetmelikAmbalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiÖmrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön.Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön.Bitkisel Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiSKKY İdari Usuller Tebliği İLGİLİ YÖNETMELİKLER

9 01.02.2010/ANTALYA 9 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD MEVCUT UYGULAMA  Sağlıklı izin sisteminin olmaması = sağlıksız denetim sistemi  Sağlıklı envanter sistemi oluşmamakta  Bilgi alışverişi daha zordur  Tesisin çevre açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi zordur  Sağlıklı izin sisteminin olmaması = sağlıksız denetim sistemi  Sağlıklı envanter sistemi oluşmamakta  Bilgi alışverişi daha zordur  Tesisin çevre açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi zordur Sanayici Açısından Yetkili Merci Açısından  Birden fazla yere birden fazla başvuru  Her başvuruda aynı evraklar  İzin sürelerinin farklı olması  Hukuki konularda yaşanan sıkıntılar  Endüstri üzerindeki yükün fazlalaşması  Birden fazla yere birden fazla başvuru  Her başvuruda aynı evraklar  İzin sürelerinin farklı olması  Hukuki konularda yaşanan sıkıntılar  Endüstri üzerindeki yükün fazlalaşması DEZAVANTAJLARI

10 01.02.2010/ANTALYA 10 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD MEVCUT UYGULAMA

11 01.02.2010/ANTALYA 11 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) 15 Nolu Eylem – Çevrimiçi Çevre İzinleri Proje Sahibi Kuruluş; – Çevre ve Orman Bakanlığı İlgili Kuruluşlar; – İçişleri Bakanlığı – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Yerel Yönetimler E.DEVLET UYGULAMALARI

12 01.02.2010/ANTALYA 12 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ İşletmelerin kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca; Çevre ile ilgili almak zorunda oldukları çeşitli izinlerin başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi ve bu merciler tarafından onaylanma sürecinin çevrimiçi tamamlanabilmesini sağlamaktır. AMAÇ/TANIM

13 01.02.2010/ANTALYA 13 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. BÖLÜM: Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ve Yetkili Merciler 3. BÖLÜM: Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu, Değerlendirilmesi ve Verilmesi 4. BÖLÜM :Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri 5. BÖLÜM: Diğer Hükümler EK-1:Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2:Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK-3 Ek-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ek-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri Ek-3C: İzin Lisans Sürecinin Tamamlanması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler EK-4:--------------- EK-5:Çevre İzin Belgesi (Bakanlık) EK-6:Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Bakanlık) EK-7:Çevre İzin Belgesi (İl Müdürlükleri) EK-8:Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Müdürlükleri) 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. BÖLÜM: Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ve Yetkili Merciler 3. BÖLÜM: Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu, Değerlendirilmesi ve Verilmesi 4. BÖLÜM :Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri 5. BÖLÜM: Diğer Hükümler EK-1:Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2:Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK-3 Ek-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ek-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri Ek-3C: İzin Lisans Sürecinin Tamamlanması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler EK-4:--------------- EK-5:Çevre İzin Belgesi (Bakanlık) EK-6:Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Bakanlık) EK-7:Çevre İzin Belgesi (İl Müdürlükleri) EK-8:Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Müdürlükleri) 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete

14 01.02.2010/ANTALYA 14 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve tesisler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi azaltılması kontrolü için tek bir çevre izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Amaç

15 01.02.2010/ANTALYA 15 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre izni: Mevzuat gereğince verilmekte olan emisyon, deşarj, gürültü kontrol ve derin deniz deşarjı izinlerini, EMİSYONEMİSYON ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ATIK SU DEŞARJ DERİN DENİZ DEŞARJ Çevre İzinleri Anahtar Tanımlar

16 01.02.2010/ANTALYA 16 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, Çevre Lisansları Atık Kabul Tesisi Tıbbi Atık Sterilizasyon Bitkisel Atık Yağ Toplama Atık Yağ Geri Kazanım ÖTL Geri Kazanım Atık Akü Geri Kazanım Tehlikeli Atık Bertaraf/Geri Kazanım Tehlikeli Atık Ara Depolama PCB Arındırma/Bertaraf Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Ambalaj Atığı Geri Kazanım Anahtar Tanımlar

17 01.02.2010/ANTALYA 17 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Geçici faaliyet belgesi: İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için 7. maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek süreler için tesise verilen belgeyi, İşletme : Tesis ve faaliyetlerin bütününü, Tesis : Havaya, suya veya toprağa emisyon veren her bir üniteyi; makineler, aletler veya diğer sabit düzenekleri; üzerinde madde depolanan, boşaltılan, iş yapılan mülkleri, Anahtar Tanımlar

18 01.02.2010/ANTALYA 18 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Tesislerin veya faaliyetlerin Kirletici vasfı dikkate alınarak belirlenmiş olup, EK-1EK-1 Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2EK-2 10 ana başlık altında 64 tesis ve/veya faaliyet Örnek Petrol rafinerileri 10 ana başlık altında 64 tesis ve/veya faaliyet Örnek Petrol rafinerileri 10 ana başlık altında 188 tesis ve/veya faaliyet Örnek Tuz işletmeleri 10 ana başlık altında 188 tesis ve/veya faaliyet Örnek Tuz işletmeleri İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler

19 01.02.2010/ANTALYA 19 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1 İşletme ve Faaliyetler EK-1 İşletme ve Faaliyetler Ek-2 İşletme ve Faaliyetler Ek-2 İşletme ve Faaliyetler İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ BAKANLIK Yetkili Merciiler

20 01.02.2010/ANTALYA 20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ Başvurular BaşvurularBaşvurular

21 01.02.2010/ANTALYA 21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Tamamen elektronik MEVCUT UYGULAMADA BU YÖNETMELİKLE Başvuru Şekli

22 01.02.2010/ANTALYA 22 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Onaylar Elektronik İmza Mobil İmza Islak İmza

23 01.02.2010/ANTALYA 23 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç

24 01.02.2010/ANTALYA 24 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Geçici Faaliyet Belgesi Alınması Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Süreç Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci iki aşamalıdır; Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci iki aşamalıdır;

25 01.02.2010/ANTALYA 25 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1- Geçici Faaliyet Belgesi alınması Yönetmelik Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi ve belgeler sunulur En fazla bir yıl sürelidir Bu süre zarfında izin veya lisansa esas teşkil edecek Ek-3C’ de belirtilen bilgi, belge ve raporlar hazırlanır Süreç

26 01.02.2010/ANTALYA 26 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  Tesisin / Faaliyetin Adı  Tesisin / faaliyetin Adresi  İli  İlçesi  Ada, Parsel, Pafta  Koordinat Bilgileri  Vergi Dairesi ve Numarası  SGK İşyeri Sicil No  Ticaret / sanayi Odası No  Tesisin / Faaliyetin Adı  Tesisin / faaliyetin Adresi  İli  İlçesi  Ada, Parsel, Pafta  Koordinat Bilgileri  Vergi Dairesi ve Numarası  SGK İşyeri Sicil No  Ticaret / sanayi Odası No  Tesis Yetkilisi TC Kimlik No  Nace Kodu  Üretim Konusu  Üretim Kapasitesi  Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı  Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge  ÇED Mevzuatına Göre Durumu  Tesis Yetkilisi TC Kimlik No  Nace Kodu  Üretim Konusu  Üretim Kapasitesi  Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı  Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge  ÇED Mevzuatına Göre Durumu GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU/ TESİSİN KİMLİĞİ Süreç Ek-3A

27 01.02.2010/ANTALYA 27 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Ek-3A GEÇİÇİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU 1. Tesisin/Faaliyetin Adı: 2. Tesisin/Faaliyetin Adresi: Tel : Faks : Web : e-posta: 3. İli: 4. İlçesi: 5. Ada, Parsel Ve Pafta Numarası: Ada : Parsel : Pafta (Kadastro Paftası) : 6. Koordinat Bilgileri: Sağa Değer (Y) :.... (m) Yukarı Değer (X) :..... (m) Dilim Numarası : Pafta (1/25.000’lik harita) : Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir. 7. Vergi Dairesi ve Numarası: 8. SGK İş Yeri Sicil No: 9. Ticaret/Sanayi Odası No: 10. Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası :::: 11 Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet Alanı (NACE kodu) : ……………… (Lütfen seçiniz) 12* Üretim Konusu: 13* Yıllık Üretim Kapasitesi: Ürün Cinsi Kapasitesi.................................................

28 01.02.2010/ANTALYA 28 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 14* Tesisin/Faaliyetin: A. Toplam Alanı (m 2 ): B. Kapalı Alanı (m 2 ) : C. Vardiya Sayısı : Ç. Çalışan Kişi Sayısı: D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat): Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl): E. Çalışma Şekli:  Sürekli  Kesikli Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi:....... 15. Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge:  Sanayi Bölgesi  Yerleşim Alanı  Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul vb.)  Mücavir Alan Sınırları İçinde  Mücavir Alan Sınırları Dışında  Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan)  Organize Sanayi Bölgesi  İhtisas Sanayi Bölgesi  Diğer (belirtiniz)...............……………… 16. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler: ÇED Olumlu Kararı  ÇED Gerekli Değildir Kararı  ÇED Kapsamı Dışında

29 01.02.2010/ANTALYA 29 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Ortak Belgeler  ÇED Belgesi  Yapı Kullanım İzni  Ticaret Sicil Gazetesi  İşletme Belgesi  Vaziyet Planı  İş Akım Şeması ve Proses Özeti  Kapasite Raporu  ÇED Belgesi  Yapı Kullanım İzni  Ticaret Sicil Gazetesi  İşletme Belgesi  Vaziyet Planı  İş Akım Şeması ve Proses Özeti  Kapasite Raporu Özel Belgeler  Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı  Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı  Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi  Acil Durum/Müdahale Planı  İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı  Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri  Sanayi Sicil Belgesi  Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi  Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi  Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı  Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı  Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi  Acil Durum/Müdahale Planı  İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı  Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri  Sanayi Sicil Belgesi  Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi  Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Süreç Ek-3 GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

30 01.02.2010/ANTALYA 30 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER İZİN KONULARI Emisyon 8- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı* Gürültü Kontrolü - Atıksu Deşarjı 8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı 8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) Derin Deniz Deşarjı 8- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı*** 10- Sanayi Sicil Belgesi Bertaraf Atık Yakma ve Birlikte Yakma 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı *** 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı. 2-53194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında; 2.1-12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; - Yapı kullanma izin belgesi - İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 2.2-12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; - İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vb.) -İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 3-Ticaret Sicil Gazetesi ** Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

31 01.02.2010/ANTALYA 31 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge. 5-İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge 6-Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları) 7-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları) Düzenli Depolama 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı *** 10- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Ara Depolama Tehlikeli Atık 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı*** 10- Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol 11- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Ön İşlem Tıbbi Atık Sterilizasyon 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı*** 10- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı*** Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı*** Tanker Temizleme 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı*** Hurda Metal 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı*** Atık Kabul Tesisi 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Arındır ma PCB Arındırma 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı***

32 01.02.2010/ANTALYA 32 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2- Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması  Geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecinin tamamlanması zorunludur.  Yönetmelik Ek-3C’de belirtilen bilgi ve belgeler sunulur  Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve yetkili merci tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işletmeye idari yaptırım uygulanır Süreç

33 01.02.2010/ANTALYA 33 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER -Emisyon Ölçüm Raporu -Akustik Rapor -Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi -Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi -Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi -Teknik Yeterlilik Raporu -Fizibilite Raporu -Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu MadeniYağ Lisansı -Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, -Çevre Yönetim Sistem Belgesi -Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi -Emisyon Ölçüm Raporu -Akustik Rapor -Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi -Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi -Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi -Teknik Yeterlilik Raporu -Fizibilite Raporu -Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu MadeniYağ Lisansı -Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, -Çevre Yönetim Sistem Belgesi -Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Süreç Ek-3C

34 01.02.2010/ANTALYA 34 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK -Deneme Yakması Planı -Deneme Yakması Sonuç Raporu -Tesise kabul edilen atıkların analizi -Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler -Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor - Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler -Biyolojik indikatör analiz raporu -Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı -Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler -Faaliyet Raporu -İzleme Raporları -Deneme Yakması Planı -Deneme Yakması Sonuç Raporu -Tesise kabul edilen atıkların analizi -Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler -Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor - Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler -Biyolojik indikatör analiz raporu -Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı -Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler -Faaliyet Raporu -İzleme Raporları

35 01.02.2010/ANTALYA 35 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER İZİN KONULARI Emisyon 1- Emisyon Ölçüm Raporu Gürültü Kontrolü 1- Akustik Rapor Atıksu Deşarjı 1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı 1- Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık 1- Teknik Yeterlilik Raporu 2- Fizibilite Raporu Tehlikesiz Atık 1- Teknik Yeterlilik Raporu 2- Fizibilite Raporu Atık Yağ 1- Teknik Yeterlilik Raporu 2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı 3- Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, 4- Çevre Yönetim Sistem Belgesi Bitkisel Atık Yağ 1- Teknik Yeterlilik Raporu Atık Pil ve Akümülatör 1- Teknik Yeterlilik Raporu Ömrünü Tamamlamış Lastik 1- Teknik Yeterlilik Raporu Ambalaj Atığı 1- Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Bertara Atık Yakma ve Birlikte Yakma 1.Deneme Yakması Planı 2.Deneme Yakması Sonuç Raporu Düzenli Depolama 1- İzleme Raporları Ek-3C İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

36 01.02.2010/ANTALYA 36 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK LİSANS KONULARI Ara Depolama Tehlikeli Atık 1- Teknik Yeterlilik Raporu 2- Tesise kabul edilen atıkların analizi 3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Ön İşlem Tıbbi Atık Sterilizasyon 1- Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor 2- Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler 3- Biyolojik indikatör analiz raporu Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme 1- Teknik uygunluk Raporu Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 1- Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Tanker Temizleme1- Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Hurda Metal1- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Atık Kabul Tesisi1- Faaliyet Raporu Arındırma PCB Arındırma 1- Teknik Yeterlilik Raporu

37 01.02.2010/ANTALYA 37 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre İzin ve Lisansı Birimi İlgili Teknik Daireler Çevre İzin ve Lisansı Birimi 1- Başvuru 2- İnceleme 3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi 4- İzin ve Lisans Başvurusu (İlgili yönetmeliklerde) 5- İnceleme 6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi Ek-1 Faaliyetleri İçin Süreç

38 e Başvuru İÇOM’ne Bilgi Verilir Geçici Faaliyet Belgesi Onaya Sunulur Geçici Faaliyet Belgesi Onaya Sunulur İşletmeciye Bilgi Verilir İşletmeciye Bilgi Verilir Bakanlık(ÖDD) İnceleme Uygunsa Geçici Faaliyet Belgesi Verilir Bakanlık(ÖDD) İnceleme Uygunsa Geçici Faaliyet Belgesi Verilir İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması İlgili Daire Başkanlıklarına Gönderilir. İlgili Daire Başkanlıklarına Gönderilir. İlgili yönetmelik şartlarına göre Değerlendirilmes i 30 gün İlgili yönetmelik şartlarına göre Değerlendirilmes i 30 gün İzin Belgesi Onaya Sunulur İzin Belgesi Onaya Sunulur Eksikliklerin tamamlanması (80 Gün) Geçici Faaliyet Belgesi İptal Edilir Geçici Faaliyet Belgesi İptal Edilir İdari Yaptırım Ve Eksikliklerin tamamlanması (6 ay ek süre) İÇOM’ne Bilgi Verilir İşletmeciye Bilgi Veril ir İşletmeciye Bilgi Veril ir İÇOM’ne Bilgi Verilir İşletmeciye Bilgi Verilir İşletmeciye Bilgi Verilir EVET HAYIR EVET HAYIR EK-1

39 01.02.2010/ANTALYA 39 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İl Çevre ve Orman Müdürlükleri 1- Başvuru 2- İnceleme 3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi 4- İzin ve Lisans Başvurusu (İlgili yönetmeliklerde) 5- İnceleme 6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi Ek-2 Faaliyetleri İçin Süreç

40 e Başvuru ÇOB’na Bilgi Verilir Geçici Faaliyet Belgesi Onaya Sunulur Geçici Faaliyet Belgesi Onaya Sunulur İşletmeciye Bilgi Verilir İşletmeciye Bilgi Verilir İÇOM-ÇYŞM İnceleme Uygunsa Geçici Faaliyet Belgesi Verilir İÇOM-ÇYŞM İnceleme Uygunsa Geçici Faaliyet Belgesi Verilir İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması İlgili yönetmelik şartlarına göre Değerlendirilmes i 30 gün İlgili yönetmelik şartlarına göre Değerlendirilmes i 30 gün İzin Belgesi Onaya Sunulur İzin Belgesi Onaya Sunulur Eksikliklerin tamamlanması (80 Gün) Geçici Faaliyet Belgesi İptal Edilir Geçici Faaliyet Belgesi İptal Edilir İdari Yaptırım Ve Eksikliklerin tamamlanması (6 ay ek süre) ÇOB’na Bilgi Verilir İşletmeciye Bilgi Veril ir İşletmeciye Bilgi Veril ir ÇOB’na Bilgi Verilir İşletmeciye Bilgi Verilir İşletmeciye Bilgi Verilir EVET HAYIR EVET HAYIR EK-2

41 01.02.2010/ANTALYA 41 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İzin/Lisans Koşullarında Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda İzin/Lisans Koşullarında Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda Süre Verilecek mi? HAYIR İş Termin Planı Sunuldumu HAYIR EVET 1 Yıla Kadar Süre Verilir Uygunsuzluk Giderildimi HAYIR İşletme Faaliyetine Devam Eder İşletme Faaliyetine Devam Eder Belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur. EVET Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği

42 01.02.2010/ANTALYA 42 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5 yıl geçerli İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda 5 yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunur. Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği

43 01.02.2010/ANTALYA 43 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1-İşletmenin başka bir adrese taşınması, faaliyet yerinin değişmesi, 4. ve 5. fıkrada belirtilen oranların altında kalan değişikliklerin çevre izin veya çevre izin ve lisansında değişiklik gerektirip gerektirmediği izni veren yetkili merci tarafından karara bağlanır, 3-İşletmenin yakıtında ve yakma sistemindeki değişiklikler, 4-İşletmenin toplam üretim kapasitesinin 1/3 oranında artması, Çevre İzin/Lisans Belgesinin Yenilenmesini Gerektirir 5-İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün 1/3 oranında artması, 2- İşletmenin faaliyet konusundaki değişiklikler, Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği

44 01.02.2010/ANTALYA 44 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İşletmede yapılan değişiklikler sonucu çevreye verilen emisyon miktarının azaltıldığı ölçüm ve analiz sonuçlarıyla belgelendiği takdirde çevre izin veya çevre izin ve lisansında değişiklik gerektirip gerekmediği hususu izni veren yetkili merci tarafından karara bağlanır, Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisans belgesi değişiklik talepleri yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan işletmelerin çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin veya çevre izin ve lisansı almak üzere yeniden başvuru yapılır. Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği

45 01.02.2010/ANTALYA 45 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili merciye bildirilir. İşletmede bu maddenin üçüncü fıkrasındaki değişiklikler yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir. Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler” Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği

46 01.02.2010/ANTALYA 46 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Başvuru dosyasını eksiksiz ve doğru olarak hazırlamak ve başvuruyu yapmak, Tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmek, Tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmek, Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmak, Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmak, Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmak, Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmak, Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmak, Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmak, Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmek, Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmek, Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri

47 01.02.2010/ANTALYA 47 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle -Ön İzin/ön Lisanslar İçin Toplam Belge Sayısı 199 -Geçici Faaliyet Belgesi aşamasında Toplam Belge Sayısı 16 -Aynı Belge 5 İzin ve 17 Lisans için Her Seferinde Tekrar Talep Edilmekte -5 İzin ve 17 Lisans Konusunu içeren tek bir Çevre İzin/Lisansı İçin her belge sisteme bir kez yüklenmekte  ÇED Belgesi (22 Adet ÇED Belgesi)  Yapı Kullanım İzni (22 Adet )  Ticaret Sicil Gazetesi (22 Adet )  İşletme Belgesi (22 Adet )  Vaziyet Planı (22 Adet )  İş Akım Şeması ve Proses Özeti (22 Adet)  Kapasite Raporu (22 Adet )  ÇED Belgesi  Yapı Kullanım İzni  Ticaret Sicil Gazetesi  İşletme Belgesi  Vaziyet Planı  İş Akım Şeması ve Proses Özeti  Kapasite Raporu Toplam 154 Belge ( 147 Belge Tekrar)Toplam 7 Belge

48 01.02.2010/ANTALYA 48 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle -Her bir İzin/Lisans İçin Hizmetin Değerlendirme, eksikliklerin tamamlanması ve sonuçlandırılma süreci ve süresi farklı Değerlendirme Süreleri; -15 gün, -45 iş günü, -2 ay, -6 ay vb… Eksikliklerin tamamlanması ? Belirgin Süreler yok İşlemin Sonuçlandırma Süreleri -1 yıl -2 yıl vb… -Değerlendirme, Eksikliklerin Tamamlanması ve İşlemin Sonuçlandırması için tek süreler ve tek süreç -İzin/Lisans Dosyasının Hazırlanması; GFB Alınmasından sonra 6 ay içinde -1.Değerlendirme; 80 Gün içerisinde -Eksikliklerin Tamamlanması 80 Gün içerisinde -2.Değerlendirme; 20 Gün içerisinde Toplam 1 yıl içerisinde İşlem Sonuçlandırılır.

49 01.02.2010/ANTALYA 49 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle -Tüm İzin/Lisans için başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları manuel olarak basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya üzerinden yapılmaktadır. -Tüm İzin/Lisans Konularını içeren Tekbir Çevre İzin/Lisansı için Başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları tamamen elektronik ortamda yapılacaktır. Hiçbir aşamada basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya istenilmeyecektir.

50 01.02.2010/ANTALYA 50 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle -Her bir İzin/Lisans için Bakanlığın farklı birimlere ayrı başvurular yapılmakta, İzinler; -Emisyon İzni, Gürültü İzni (HYD) -Atıksu Deşarjı, Tehlikeli Madde Deşarjı (STYD) -Derin Deniz Deşarjı (DKYD) Lisanslar; -Atık Kabul Tesisi (DKYD) -Diğer Lisanslar (AYD) -Tüm İzin/Lisans konularını içeren tek bir çevre/izin belgesi için tek bir noktadan tekbir başvuru yapılacak bu başvurular yetkili otorite tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanacaktır. Elektronik Ortamda Başvuru - ÖDD(Çevre İzin Lisans Birimi)

51 51 0.312.207 64 82 207 66 73 207 65 47 0.312.287 38 27 207 64 46 ykaraca@cevreorman.gov.tr ferdem@cevreorman.gov.tr :esarioglu@cevreorman.gov.tresarioglu@cevreorman.gov.tr surun@cevreorman.gov.tr SORULARINIZ İÇİN izinlisans@cevreorman.gov.tr


"Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi Çevre Görevlisi Eğitimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları