Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi Çevre Görevlisi Eğitimi

2 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
İÇERİK MEVCUT UYGULAMA ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

3 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
İÇERİK MEVCUT UYGULAMA -VERİLEN İZİN/LİSANSLAR -İLGİLİ YÖNETMELİKLER -DEZAVANTAJLARI ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

4 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
İÇERİK MEVCUT UYGULAMA ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ -E.DEVLET UYGULAMALARI -AMAÇ /TANIM ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

5 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
İÇERİK MEVCUT UYGULAMA -AMAÇ/ TANIMLAR -İZİN/LİSANSA TABİ OLAN İŞLETMELER -YETKİLİ MERCİİLER -BAŞVURU VE ONAY ŞEKİLLERİ -SÜREÇ -BELGENİN İPTALİ/GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ -AVANTAJLARI/FAYDALARI -DANIŞMANLIK FİRMALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
MEVCUT UYGULAMA İZİNLER Derin Deniz Deşarjı Gürültü Emisyon Deşarj /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

7 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
MEVCUT UYGULAMA LİSANSLAR Atık Kabul Tesisi Atık lisansları /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

8 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
MEVCUT UYGULAMA İLGİLİ YÖNETMELİKLER Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği PCB/PCT Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği SKKY İdari Usuller Tebliği Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön. Çevresel Gürültünün Değer. ve Yönetimi Yön. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

9 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
MEVCUT UYGULAMA DEZAVANTAJLARI Sanayici Açısından Birden fazla yere birden fazla başvuru Her başvuruda aynı evraklar İzin sürelerinin farklı olması Hukuki konularda yaşanan sıkıntılar Endüstri üzerindeki yükün fazlalaşması Yetkili Merci Açısından Sağlıklı izin sisteminin olmaması = sağlıksız denetim sistemi Sağlıklı envanter sistemi oluşmamakta Bilgi alışverişi daha zordur Tesisin çevre açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi zordur /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

10 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
MEVCUT UYGULAMA /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

11 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ E.DEVLET UYGULAMALARI Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ( ) 15 Nolu Eylem Çevrimiçi Çevre İzinleri Proje Sahibi Kuruluş; Çevre ve Orman Bakanlığı İlgili Kuruluşlar; İçişleri Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yerel Yönetimler /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

12 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ AMAÇ/TANIM İşletmelerin kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca; Çevre ile ilgili almak zorunda oldukları çeşitli izinlerin başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi ve bu merciler tarafından onaylanma sürecinin çevrimiçi tamamlanabilmesini sağlamaktır. /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

13 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Nisan 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete 1. BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. BÖLÜM : Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ve Yetkili Merciler 3. BÖLÜM : Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu, Değerlendirilmesi ve Verilmesi 4. BÖLÜM :Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri 5. BÖLÜM : Diğer Hükümler EK-1 :Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2 :Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK-3 Ek-3A : Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ek-3B : Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri Ek-3C : İzin Lisans Sürecinin Tamamlanması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler EK-4 : EK-5 :Çevre İzin Belgesi (Bakanlık) EK-6 :Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Bakanlık) EK-7 :Çevre İzin Belgesi (İl Müdürlükleri) EK-8 :Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Müdürlükleri) /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

14 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve tesisler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi azaltılması kontrolü için tek bir çevre izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

15 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Çevre izni : Mevzuat gereğince verilmekte olan emisyon, deşarj, gürültü kontrol ve derin deniz deşarjı izinlerini, EMİSYON ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ Çevre İzinleri ATIK SU DEŞARJ DERİN DENİZ DEŞARJ /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

16 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, Atık Kabul Tesisi Bitkisel Atık Yağ Toplama Atık Yağ Geri Kazanım ÖTL Geri Kazanım Çevre Lisansları Atık Akü Geri Kazanım Tıbbi Atık Sterilizasyon Tehlikeli Atık Bertaraf/Geri Kazanım Tehlikeli Atık Ara Depolama PCB Arındırma/Bertaraf Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Ambalaj Atığı Geri Kazanım /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

17 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Geçici faaliyet belgesi: İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için 7. maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek süreler için tesise verilen belgeyi, İşletme : Tesis ve faaliyetlerin bütününü, Tesis : Havaya, suya veya toprağa emisyon veren her bir üniteyi; makineler, aletler veya diğer sabit düzenekleri; üzerinde madde depolanan, boşaltılan, iş yapılan mülkleri, /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

18 Tesislerin veya faaliyetlerin
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler Tesislerin veya faaliyetlerin Kirletici vasfı dikkate alınarak belirlenmiş olup, EK-1 Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler 10 ana başlık altında 64 tesis ve/veya faaliyet Örnek Petrol rafinerileri EK-2 Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler 10 ana başlık altında 188 tesis ve/veya faaliyet Örnek Tuz işletmeleri /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

19 İşletme ve Faaliyetler İşletme ve Faaliyetler
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yetkili Merciiler Yetkili Merciiler BAKANLIK EK-1 İşletme ve Faaliyetler İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ Ek-2 İşletme ve Faaliyetler /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Başvurular Başvurular ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Başvuru Şekli MEVCUT UYGULAMADA BU YÖNETMELİKLE Tamamen elektronik /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

22 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Onaylar Islak İmza Mobil İmza Elektronik İmza /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

23 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

24 Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci iki aşamalıdır; Geçici Faaliyet Belgesi Alınması Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

25 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Yönetmelik Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi ve belgeler sunulur En fazla bir yıl sürelidir Bu süre zarfında izin veya lisansa esas teşkil edecek Ek-3C’ de belirtilen bilgi, belge ve raporlar hazırlanır 1- Geçici Faaliyet Belgesi alınması /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

26 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-3A GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU/ TESİSİN KİMLİĞİ Tesisin / Faaliyetin Adı Tesisin / faaliyetin Adresi İli İlçesi Ada, Parsel, Pafta Koordinat Bilgileri Vergi Dairesi ve Numarası SGK İşyeri Sicil No Ticaret / sanayi Odası No Tesis Yetkilisi TC Kimlik No Nace Kodu Üretim Konusu Üretim Kapasitesi Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge ÇED Mevzuatına Göre Durumu /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

27 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Ek-3A GEÇİÇİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU 1. Tesisin/Faaliyetin Adı : 2. Tesisin/Faaliyetin Adresi Tel : Faks : Web : e-posta: 3. İli 4. İlçesi 5. Ada, Parsel Ve Pafta Numarası Ada : Parsel : Pafta (Kadastro Paftası) : 6. Koordinat Bilgileri Sağa Değer (Y) : .... (m) Yukarı Değer (X) : (m) Dilim Numarası : Pafta (1/25.000’lik harita) : Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/ ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir. 7. Vergi Dairesi ve Numarası 8. SGK İş Yeri Sicil No 9. Ticaret/Sanayi Odası No 10. Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası 11 Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet Alanı (NACE kodu) ……………… (Lütfen seçiniz) 12* Üretim Konusu 13* Yıllık Üretim Kapasitesi Ürün Cinsi Kapasitesi /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

28 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 14* Tesisin/Faaliyetin : A. Toplam Alanı (m2): B. Kapalı Alanı (m2) : C. Vardiya Sayısı : Ç. Çalışan Kişi Sayısı: D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat): Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl): E. Çalışma Şekli:  Sürekli  Kesikli Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi: 15. Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge  Sanayi Bölgesi  Yerleşim Alanı  Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul vb.)  Mücavir Alan Sınırları İçinde  Mücavir Alan Sınırları Dışında  Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan)  Organize Sanayi Bölgesi  İhtisas Sanayi Bölgesi  Diğer (belirtiniz) ……………… 16. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler  ÇED Olumlu Kararı  ÇED Gerekli Değildir Kararı  ÇED Kapsamı Dışında /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

29 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-3 GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Ortak Belgeler Özel Belgeler ÇED Belgesi Yapı Kullanım İzni Ticaret Sicil Gazetesi İşletme Belgesi Vaziyet Planı İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapasite Raporu Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Acil Durum/Müdahale Planı İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri Sanayi Sicil Belgesi Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

30 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE
LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER İZİN KONULARI Emisyon 8- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı* Gürültü Kontrolü - Atıksu Deşarjı 8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı ( tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge ( tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Derin Deniz Deşarjı 8- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı*** 10- Sanayi Sicil Belgesi Bertaraf Atık Yakma ve Birlikte Yakma 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı *** 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı. Sayılı İmar Kanunun Kapsamında; 2.1-12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; - Yapı kullanma izin belgesi - İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 2.2-12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; - İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vb.) -İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 3-Ticaret Sicil Gazetesi ** /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

31 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Düzenli Depolama 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı *** 10- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Ara Depolama Tehlikeli Atık 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı*** 10- Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol 11- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Ön İşlem Tıbbi Atık Sterilizasyon Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi 9- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Arındırma PCB Arındırma 4-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge. 5-İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge 6-Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları) 7-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları) /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

32 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecinin tamamlanması zorunludur. Yönetmelik Ek-3C’de belirtilen bilgi ve belgeler sunulur Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve yetkili merci tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işletmeye idari yaptırım uygulanır 2- Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

33 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-3C SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER -Emisyon Ölçüm Raporu -Akustik Rapor -Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi -Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi -Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi -Teknik Yeterlilik Raporu -Fizibilite Raporu -Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu MadeniYağ Lisansı -Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, -Çevre Yönetim Sistem Belgesi -Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

34 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK -Deneme Yakması Planı -Deneme Yakması Sonuç Raporu -Tesise kabul edilen atıkların analizi Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler -Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor - Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler -Biyolojik indikatör analiz raporu -Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı -Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler -Faaliyet Raporu -İzleme Raporları /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

35 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE
LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Ek-3C İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER İZİN KONULARI Emisyon 1- Emisyon Ölçüm Raporu Gürültü Kontrolü 1- Akustik Rapor Atıksu Deşarjı 1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı 1- Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı 1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık 1- Teknik Yeterlilik Raporu 2- Fizibilite Raporu Tehlikesiz Atık Atık Yağ 1- Teknik Yeterlilik Raporu 2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı 3- Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, 4- Çevre Yönetim Sistem Belgesi Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı 1- Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Bertara Atık Yakma ve Birlikte Yakma Deneme Yakması Planı Deneme Yakması Sonuç Raporu Düzenli Depolama 1- İzleme Raporları /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

36 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK LİSANS KONULARI Ara Depolama Tehlikeli Atık 1- Teknik Yeterlilik Raporu 2- Tesise kabul edilen atıkların analizi 3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Ön İşlem Tıbbi Atık Sterilizasyon 1- Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor 2- Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler 3- Biyolojik indikatör analiz raporu Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme 1- Teknik uygunluk Raporu Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 1- Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Tanker Temizleme 1- Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Hurda Metal 1- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Atık Kabul Tesisi 1- Faaliyet Raporu Arındırma PCB Arındırma /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

37 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-1 Faaliyetleri İçin 1- Başvuru 2- İnceleme 3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi Çevre İzin ve Lisansı Birimi 4- İzin ve Lisans Başvurusu (İlgili yönetmeliklerde) Çevre İzin ve Lisansı Birimi İlgili Teknik Daireler 5- İnceleme 6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi Çevre İzin ve Lisansı Birimi /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

38 EK-1 e Başvuru İÇOM’ne Bilgi Verilir İÇOM’ne Bilgi Verilir
Bakanlık(ÖDD) İnceleme Uygunsa Geçici Faaliyet Belgesi Verilir İdari Yaptırım Ve Eksikliklerin tamamlanması (6 ay ek süre) Geçici Faaliyet Belgesi Onaya Sunulur HAYIR Geçici Faaliyet Belgesi İptal Edilir İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması EVET İşletmeciye Bilgi Verilir İlgili Daire Başkanlıklarına Gönderilir. İşletmeciye Bilgi Verilir EVET Eksikliklerin tamamlanması (80 Gün) İlgili yönetmelik şartlarına göre Değerlendirilmesi 30 gün HAYIR HAYIR EVET İÇOM’ne Bilgi Verilir İzin Belgesi Onaya Sunulur İşletmeciye Bilgi Verilir

39 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-2 Faaliyetleri İçin 1- Başvuru 2- İnceleme 3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi 4- İzin ve Lisans Başvurusu (İlgili yönetmeliklerde) İl Çevre ve Orman Müdürlükleri 5- İnceleme 6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

40 EK-2 e Başvuru ÇOB’na Bilgi Verilir ÇOB’na Bilgi Verilir
İÇOM-ÇYŞM İnceleme Uygunsa Geçici Faaliyet Belgesi Verilir İdari Yaptırım Ve Eksikliklerin tamamlanması (6 ay ek süre) Geçici Faaliyet Belgesi Onaya Sunulur HAYIR Geçici Faaliyet Belgesi İptal Edilir İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması EVET İşletmeciye Bilgi Verilir İşletmeciye Bilgi Verilir EVET Eksikliklerin tamamlanması (80 Gün) İlgili yönetmelik şartlarına göre Değerlendirilmesi 30 gün HAYIR HAYIR EVET ÇOB’na Bilgi Verilir İzin Belgesi Onaya Sunulur İşletmeciye Bilgi Verilir

41 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE
LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği İzin/Lisans Koşullarında Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda İşletme Faaliyetine Devam Eder EVET Süre Verilecek mi? İş Termin Planı Sunuldumu 1 Yıla Kadar Süre Verilir Uygunsuzluk Giderildimi EVET EVET HAYIR HAYIR HAYIR Belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur. /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

42 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği 5 yıl geçerli İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda 5 yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunur. /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

43 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği 1-İşletmenin başka bir adrese taşınması, faaliyet yerinin değişmesi, 2- İşletmenin faaliyet konusundaki değişiklikler, 3-İşletmenin yakıtında ve yakma sistemindeki değişiklikler, 4-İşletmenin toplam üretim kapasitesinin 1/3 oranında artması, 5-İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün 1/3 oranında artması, Çevre İzin/Lisans Belgesinin Yenilenmesini Gerektirir 4. ve 5. fıkrada belirtilen oranların altında kalan değişikliklerin çevre izin veya çevre izin ve lisansında değişiklik gerektirip gerektirmediği izni veren yetkili merci tarafından karara bağlanır, /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

44 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği İşletmede yapılan değişiklikler sonucu çevreye verilen emisyon miktarının azaltıldığı ölçüm ve analiz sonuçlarıyla belgelendiği takdirde çevre izin veya çevre izin ve lisansında değişiklik gerektirip gerekmediği hususu izni veren yetkili merci tarafından karara bağlanır, Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisans belgesi değişiklik talepleri yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan işletmelerin çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin veya çevre izin ve lisansı almak üzere yeniden başvuru yapılır. /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

45 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili merciye bildirilir. İşletmede bu maddenin üçüncü fıkrasındaki değişiklikler yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir. Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler” /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

46 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri Başvuru dosyasını eksiksiz ve doğru olarak hazırlamak ve başvuruyu yapmak, Tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmek, Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmak, Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmak, Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmak, Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmek, /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

47 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle -Ön İzin/ön Lisanslar İçin Toplam Belge Sayısı 199 -Geçici Faaliyet Belgesi aşamasında Toplam Belge Sayısı 16 -5 İzin ve 17 Lisans Konusunu içeren tek bir Çevre İzin/Lisansı İçin her belge sisteme bir kez yüklenmekte -Aynı Belge 5 İzin ve 17 Lisans için Her Seferinde Tekrar Talep Edilmekte ÇED Belgesi Yapı Kullanım İzni Ticaret Sicil Gazetesi İşletme Belgesi Vaziyet Planı İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapasite Raporu ÇED Belgesi (22 Adet ÇED Belgesi) Yapı Kullanım İzni (22 Adet ) Ticaret Sicil Gazetesi (22 Adet ) İşletme Belgesi (22 Adet ) Vaziyet Planı (22 Adet ) İş Akım Şeması ve Proses Özeti (22 Adet) Kapasite Raporu (22 Adet ) Toplam 154 Belge ( 147 Belge Tekrar) Toplam 7 Belge /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

48 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle -Her bir İzin/Lisans İçin Hizmetin Değerlendirme, eksikliklerin tamamlanması ve sonuçlandırılma süreci ve süresi farklı Değerlendirme Süreleri; -15 gün, -45 iş günü, -2 ay, -6 ay vb… Eksikliklerin tamamlanması ? Belirgin Süreler yok İşlemin Sonuçlandırma Süreleri -1 yıl -2 yıl vb… -Değerlendirme, Eksikliklerin Tamamlanması ve İşlemin Sonuçlandırması için tek süreler ve tek süreç -İzin/Lisans Dosyasının Hazırlanması; GFB Alınmasından sonra 6 ay içinde -1.Değerlendirme; 80 Gün içerisinde -Eksikliklerin Tamamlanması -2.Değerlendirme; 20 Gün içerisinde Toplam 1 yıl içerisinde İşlem Sonuçlandırılır. /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

49 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle -Tüm İzin/Lisans Konularını içeren Tekbir Çevre İzin/Lisansı için Başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları tamamen elektronik ortamda yapılacaktır. Hiçbir aşamada basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya istenilmeyecektir. -Tüm İzin/Lisans için başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları manuel olarak basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya üzerinden yapılmaktadır. /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

50 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Tüm İzin/Lisans konularını içeren tek bir çevre/izin belgesi için tek bir noktadan tekbir başvuru yapılacak bu başvurular yetkili otorite tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanacaktır. Elektronik Ortamda Başvuru - ÖDD(Çevre İzin Lisans Birimi) -Her bir İzin/Lisans için Bakanlığın farklı birimlere ayrı başvurular yapılmakta, İzinler; -Emisyon İzni, Gürültü İzni (HYD) -Atıksu Deşarjı, Tehlikeli Madde Deşarjı (STYD) -Derin Deniz Deşarjı (DKYD) Lisanslar; -Atık Kabul Tesisi (DKYD) -Diğer Lisanslar (AYD) /ANTALYA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

51 SORULARINIZ İÇİN izinlisans@cevreorman.gov.tr 0.312. 207 64 82
51


"Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları