Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 HEDEF Bu eğitim süreci sonunda istendik hareketlerin veya istenmediklerin hedefine ulaşıp ulaşmadığının ölçülmesi ve eğitime katılanlar tarafından öğrenilmiş olmasıdır. AMAÇ Avrupa Birliği müktesebatı ve entegrasyonu çalışmaları kapsamında; TKGM stratejik planına ve kalite politikasına uygun olarak, ulusal ve kurumsal ilke ve standartları kurum kültürü haline getirmek, smart hedeflere uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin Kalifikasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 T eknoloji K alite G üven M emnuniyet “Minimum Risk, Optimum Kalite, Maksimum Güvenlik”

4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 Objektif kanıt, Bir şeyin doğruluğunu veya varlığını destekleyen veri. Objektif kanıt, gözlem, ölçüm, deney veya diğer araçlarla elde edilebilir.

5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 TKY 12345678 1. Müşteri odaklı kuruluş 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme 7. Verilere dayalı karar verme yaklaşımı 8. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler 4. Proses (süreç) yaklaşımı KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PRENSİPLERİ: 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 SÜREÇ / PROSES NEDİR ? VATANDAŞ ve KURUM İÇİN BİR DEĞER OLUŞTURMAK ÜZERE, GİRDİLERİ KULLANARAK ve KATMA DEĞER SAĞLAYARAK BUNLARDAN ÇIKTILAR ELDE ETMEYİ AMAÇLAYAN; Tekrarlanabilen, Tekrarlanabilen, Kontrol edilebilen, Kontrol edilebilen, Ölçülebilen, Ölçülebilen, İyileştirilebilen, İyileştirilebilen, Etkileşebilen, Etkileşebilen, Bir sahibi ve sorumlusu olan, Bir sahibi ve sorumlusu olan, Organizasyonel hiyerarşi gerektirmeyen, Organizasyonel hiyerarşi gerektirmeyen, Fonksiyonlar / Birimler arasında gerçekleşen, Fonksiyonlar / Birimler arasında gerçekleşen, işlemlerdir. 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

7 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 SÜREÇ/PROSES FORMATI Sürecin adı, Sürecin sorumlusu, Sürecin girdileri, Sürecin faaliyetleri, Sürecin çıktıları, Sürecin performans göstergeleri, Sürecin diğer süreçlerle ilişkisi. 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8 ANA SÜREÇLER ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER İŞ AKIŞ ŞEMASI/ FAALİYETLER “Ana Süreç”, “Ana Süreç”, bir çok bölümü kapsayan ve içerisinde birden çok alt sürecin bulunduğu süreçlerdir “alt süreç” Ana sürecin içerisinde yer alan süreçlere ise “alt süreç” adı verilir. “detay süreç” Alt sürecin altında da süreçler bulunabilir. Bu süreçlere “detay süreç” adı verilir. iş akış şeması, faaliyet Sonunda bir çıktısı olmayan ve tek başına bir anlam ifade etmeyen işlemler ise iş akış şeması, faaliyet olarak tanımlanır. PROSES (SÜREÇ) HİYERARŞİSİ 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ Örnek; KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ ANA SÜREÇ : Kalite Yönetim Sistemi ALT SÜREÇLER : Eğitim, İç Tetkik süreçleri DETAY SÜREÇLER : - Eğitimcilerin Belirlenmesi - Eğitimcilerin Değerlendirilmesi - Eğitimin Değerlendirilmesi 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

10 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 ANA PROSESLER; KURULUŞUN MÜŞTERİYE SUNDUĞU ÜRÜNDE DİREKT ETKİSİ OLAN VE STRATEJİK ÖNEME SAHİP EN ÜST SEVİYEDEKİ PROSESLERDİR. ALT PROSESLER; ANA PROSESLERİ OLUŞTURAN VE BİRBİRLERİ İLE ETKİLEŞİMDE OLAN PROSESLERDIR. DETAY PROSESLER; ALT PROSESLERİ OLUŞTURAN VE DAHA ALT DÜZEYDE İŞLEYİŞİ OLAN PROSESLERDİR. FAALİYETLER; DETAY PROSESLERİ OLUŞTURAN, GENELLİKLE KİŞİ/KİŞİLER BAZINDA YÜRÜTÜLEN VE KATMA DEĞER AÇISINDAN DEĞERLENDİRME İHTİYACI DUYULMAYAN, İŞİN GEREĞİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEM BASAMAKLARIDIR. 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 GENEL PROSES ŞEMASI GİRDİ KAYNAK ÇIKTI KONTROL PROSES FAALİYETLERİ 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 PROSES YAKLAŞIMI PROSESLERİN SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE TANIMLANMASI VE YÖNETİMİ İLE PROSESLERİN BİRBİRLERİ İLE ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ PROSES YAKLAŞIMI OLARAK İSİMLENDİRİLİR. 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13 1- YASAL ŞARTLARI, MÜŞTERİ ŞARTLARI VE KURULUŞUN KENDİSİNİN ORTAYA KOYDUĞU ŞARTLARIN ULAŞILMASINI VE YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK, 2-PROSESLERİN KATMA DEĞER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNCELİKLİ OLANLARIN BELİRLENMESİNİ SAĞLAMAK, PROSES YAKLAŞIMININ FAYDALARI 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 3-PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİNE AİT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLEREK PERFORMANS VE ETKİNLİĞİNE AİT SONUÇLARIN ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAMAK 4-OBJEKTİF ÖLÇÜMLERE DAYANDIRILARAK PROSESLERİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK PROSES YAKLAŞIMININ FAYDALARI 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

15 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 5-KARAR ALMADA KOLAYLIK (YÖNETİMSEL) 6-İLETİŞİM KOLAYLIĞI (MÜŞTERİ VE KURULUŞ İÇİN) 7-KAYNAKLARIN OPTİMUM KULLANIMI 8-PROSESLERİN ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞMASI PROSES YAKLAŞIMININ FAYDALARI 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 16 Destek Prosesleri Destek Prosesleri X FIRINI Temel Süreçleri Un Su Tuz Enerji Yağ Maya Un Su Tuz Enerji Yağ Maya EKMEK Girdiler Çıktılar Temizlik Eğitim Makine Bakım Makine Bakım Pazar lama Pazar lama Bilgi İşlem Bilgi İşlem Karıştırma Mayalama Yoğurma Pişirme Doküman Kontrol Doküman Kontrol Stratejik Yönetim Stratejik Yönetim İç Denetim İç Denetim Kaynak Planlama Kaynak Planlama Yönetim Prosesleri Yönetim Prosesleri 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 Ön başvuru İşlemler Kontrol ETKİLEŞİMLİ SÜREÇ Girdiler Çıktılar TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE SATIŞ SÜRECİ DestekProsesleriDestekProsesleri Temizlik Eğitim Donanım Bakım Donanım Bakım Bilgi İşlem Bilgi İşlem Arşiv İşlemleri Arşiv İşlemleri Doküman Kontrol Doküman Kontrol Kaynak Planlama Kaynak Planlama YönetimProsesleriYönetimProsesleri 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 Girdiler Çıktılar Büro ve Arazi Kontrolü Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolü SÜREÇ FAALİYETLERİ X 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ İLGİLİSİ

19 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 19 PROSESLERİN ETKİLEŞİMİ PROSESLERİN GİRDİLERİ VE HANGİ PROSESİN ÇIKTISININ AYNI ZAMANDA HANGİ PROSES İÇİN GİRDİ OLDUĞU, DİĞER BİR DEYİŞLE PROSESLER ARASI ETKİLEŞİMLER BELİRLENMELİDİR. ANCAK BU ETKİLEŞİMİN KURULUŞUN TÜM ANA PROSES, ALT PROSES VE DETAY PROSESLERİNİ İÇERMESİ GEREKTIĞI DÜŞÜNÜLÜRSE OLDUKÇA KARMAŞIK BİR YAPI OLUŞACAKTIR. 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

20 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 MÜŞTERİMÜŞTERİ MÜŞTERİMÜŞTERİ MÜŞTERİMÜŞTERİ MÜŞTERİMÜŞTERİ YÖNETİM VE DESTEK PROSESLER ÜÇ ANA PROSESİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN BİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN PROSESLERİNİN ÖRNEK GÖSTERİMİ ÖN BAŞVURUİŞLEM GERÇEKLEŞTİRME VE KONTROL ARŞİVLEME 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

21 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 BİRBİRLERİ İLE ETKİLEŞİMLERİ OLAN PROSESLERİN YER ALDIĞI BİR ŞEBEKE ÖRNEĞİ GİRDİ A GİRDİ B MÜŞTERİMÜŞTERİ MÜŞTERİMÜŞTERİ MÜŞTERİMÜŞTERİ MÜŞTERİMÜŞTERİ PROSES B PROSES A PROSES C PROSES E PROSES F PROSES D GİRDİ C ÇIKTI A ÇIKTI D GİRDİ E PUKÖ ÇIKTI B MÜŞTERİ ÇIKTI E PUKÖ ÇIKTI C GİRDİ D PUKÖ BİLİRKİŞİ SEÇİMİ DAVA LİSTELERİNİN ALINMASI SINIRLANDIRMA VE TESPİT KADASTRO MAHKEMESİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

22 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22 A.PROSESİ HIZLANDIRABİLMEK B.PROSES ÇIKTILARINI İYİLEŞTİREBİLMEK C.MUDALARI ORTADAN KALDIRIP MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK VE KATMA DEGER SAGLAMAK PROSESLERİN KONTROLU, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME KONULARI 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

23 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23 PROSES ADIMLARI 1) PROSESİN TANIMLANMASI 2) PROSES SAHİBİNİN BELİRLENMESİ 3) PROSES SINIRLARININ VE ETKİLEŞİM NOKTALARININ BELİRLENMESİ 4) PROSES İÇİN GEREKLİ KAYNAKLARIN VE EKİBİN BELİRLENMESİ 5) PROSESİN DOKÜMANTE EDİLMESİ 6) PROSES KONTROL KRİTERİ VE METOTLARININ BELİRLENMESİ (PROSES PERFORMANSINA YÖNELİK) 7) PROSESLERİN İZLENMESİ,ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZ EDİLMESİ 8) PROSESLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

24 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ PLANLA UYGULA KONTROL ET ÖNLEM AL SONSUZ YOLCULUK SONSUZ YOLCULUK

25 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK VE YASAL ŞARTLARIN, KURULUŞ VE MÜŞTERİNİN BEKLENTİ VE İSTEKLERİ YÖNÜNDEN TATMİNİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA PROSESLERDE, FAALİYETLERDE, VE HİZMETLERDE SÜREKLİ İYİLEŞME SAĞLANMALIDIR. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

26 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26 TS-EN-ISO 9001:2008 STANDARDI PROSES TABANLI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MODELİ Yönetim Sorumluluğu Yönetim Sorumluluğu Ölçme, Analiz ve İyileştirme Ölçme, Analiz ve İyileştirme Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleştirme Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi Ürün Müşteri Şartlar Müşteri Memnuniyet 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

27 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE UYGULANABİLECEK BASAMAKLAR 1-İYİLEŞTİRME İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ A) HEDEFLERİN DURUMU YÖNÜNDEN B) VERİM VE KULLANIM ORANLARI YÖNÜNDEN C) KALİTE YÖNÜNDEN D) MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNÜNDEN E) DIŞ ETKİLER YÖNÜNDEN

28 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 28 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 2-MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VERİLERİN ANALİZ EDİLMESİNDE YEDİ İSTATİSTİKSEL TEKNİK KULLANILABİLİR. - PARETO DİYAGRAMLARI - NEDEN SONUÇ DİYAGRAMLARI - HİSTOGRAMLAR - KONTROL TABLOLARI - DAĞILMA DIYAGRAMLARI - GRAFİKLER - KONTROL ÇİZELGELERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE UYGULANABİLECEK BASAMAKLAR

29 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE UYGULANABİLECEK BASAMAKLAR 3-İYİLEŞTİRME GEREKTİREN KONULARA, ALANLARA İLİŞKİN UYGULANACAK ÇÖZÜMLERİN VE YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ BU AMAÇLA PROSESLERİ İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK OLARAK; -BEYİN FIRTINASI -ÖNEM DERECESİ BELİRLEME -KATMA DEĞER ANALİZİ -MALİYET VE ÇEVRİM SÜRESİ ANALİZİ GİBİ TEKNİKLER KULLANILABİLİR.

30 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE UYGULANABİLECEK BASAMAKLAR 4- İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 5- İYİLEŞTİRİLMİŞ PROSESİN UYGULANMASI VE TEKRAR EDİLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI 6- İYİLEŞTİRME PROSESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

31 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 08.04.2015 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları