Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLEŞİMİ VE İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLEŞİMİ VE İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 ETKİLEŞİMİ VE İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ
PROSESLERİN YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ VE İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

2 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
HEDEF Bu eğitim süreci sonunda istendik hareketlerin veya istenmediklerin hedefine ulaşıp ulaşmadığının ölçülmesi ve eğitime katılanlar tarafından öğrenilmiş olmasıdır. AMAÇ Avrupa Birliği müktesebatı ve entegrasyonu çalışmaları kapsamında; TKGM stratejik planına ve kalite politikasına uygun olarak, ulusal ve kurumsal ilke ve standartları kurum kültürü haline getirmek, smart hedeflere uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin Kalifikasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

3 “Minimum Risk, Optimum Kalite, Maksimum Güvenlik”
T eknoloji K alite G üven M emnuniyet “Minimum Risk, Optimum Kalite, Maksimum Güvenlik”

4 Objektif kanıt, Bir şeyin doğruluğunu veya varlığını destekleyen veri.
Objektif kanıt, gözlem, ölçüm, deney veya diğer araçlarla elde edilebilir.

5 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PRENSİPLERİ:
1. Müşteri odaklı kuruluş 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme 7. Verilere dayalı karar verme yaklaşımı 8. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler TKY 1 2 3 4 5 6 7 8 4. Proses (süreç) yaklaşımı KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

6 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
SÜREÇ / PROSES NEDİR ? VATANDAŞ ve KURUM İÇİN BİR DEĞER OLUŞTURMAK ÜZERE, GİRDİLERİ KULLANARAK ve KATMA DEĞER SAĞLAYARAK BUNLARDAN ÇIKTILAR ELDE ETMEYİ AMAÇLAYAN; Tekrarlanabilen, Kontrol edilebilen, Ölçülebilen, İyileştirilebilen, Etkileşebilen, Bir sahibi ve sorumlusu olan, Organizasyonel hiyerarşi gerektirmeyen, Fonksiyonlar / Birimler arasında gerçekleşen, işlemlerdir. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

7 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
SÜREÇ/PROSES FORMATI Sürecin adı, Sürecin sorumlusu, Sürecin girdileri, Sürecin faaliyetleri, Sürecin çıktıları, Sürecin performans göstergeleri, Sürecin diğer süreçlerle ilişkisi. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

8 PROSES (SÜREÇ) HİYERARŞİSİ
PROSES (SÜREÇ) HİYERARŞİSİ “Ana Süreç”, bir çok bölümü kapsayan ve içerisinde birden çok alt sürecin bulunduğu süreçlerdir ANA SÜREÇLER ALT SÜREÇLER Ana sürecin içerisinde yer alan süreçlere ise “alt süreç” adı verilir. DETAY SÜREÇLER İŞ AKIŞ ŞEMASI/ FAALİYETLER Alt sürecin altında da süreçler bulunabilir. Bu süreçlere “detay süreç” adı verilir. Sonunda bir çıktısı olmayan ve tek başına bir anlam ifade etmeyen işlemler ise iş akış şeması, faaliyet olarak tanımlanır. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 8

9 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
Örnek; KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ ANA SÜREÇ : Kalite Yönetim Sistemi ALT SÜREÇLER : Eğitim, İç Tetkik süreçleri DETAY SÜREÇLER : - Eğitimcilerin Belirlenmesi - Eğitimcilerin Değerlendirilmesi - Eğitimin Değerlendirilmesi KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 9

10 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
ANA PROSESLER; KURULUŞUN MÜŞTERİYE SUNDUĞU ÜRÜNDE DİREKT ETKİSİ OLAN VE STRATEJİK ÖNEME SAHİP EN ÜST SEVİYEDEKİ PROSESLERDİR. ALT PROSESLER; ANA PROSESLERİ OLUŞTURAN VE BİRBİRLERİ İLE ETKİLEŞİMDE OLAN PROSESLERDIR. DETAY PROSESLER; ALT PROSESLERİ OLUŞTURAN VE DAHA ALT DÜZEYDE İŞLEYİŞİ OLAN PROSESLERDİR. FAALİYETLER; DETAY PROSESLERİ OLUŞTURAN, GENELLİKLE KİŞİ/KİŞİLER BAZINDA YÜRÜTÜLEN VE KATMA DEĞER AÇISINDAN DEĞERLENDİRME İHTİYACI DUYULMAYAN, İŞİN GEREĞİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEM BASAMAKLARIDIR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

11 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
GENEL PROSES ŞEMASI GİRDİ KAYNAK ÇIKTI KONTROL PROSES FAALİYETLERİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

12 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
PROSES YAKLAŞIMI PROSESLERİN SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE TANIMLANMASI VE YÖNETİMİ İLE PROSESLERİN BİRBİRLERİ İLE ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ PROSES YAKLAŞIMI OLARAK İSİMLENDİRİLİR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

13 PROSES YAKLAŞIMININ FAYDALARI
1- YASAL ŞARTLARI , MÜŞTERİ ŞARTLARI VE KURULUŞUN KENDİSİNİN ORTAYA KOYDUĞU ŞARTLARIN ULAŞILMASINI VE YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK, 2-PROSESLERİN KATMA DEĞER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNCELİKLİ OLANLARIN BELİRLENMESİNİ SAĞLAMAK, KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

14 PROSES YAKLAŞIMININ FAYDALARI
3-PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİNE AİT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLEREK PERFORMANS VE ETKİNLİĞİNE AİT SONUÇLARIN ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAMAK 4-OBJEKTİF ÖLÇÜMLERE DAYANDIRILARAK PROSESLERİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

15 PROSES YAKLAŞIMININ FAYDALARI
5-KARAR ALMADA KOLAYLIK (YÖNETİMSEL) 6-İLETİŞİM KOLAYLIĞI (MÜŞTERİ VE KURULUŞ İÇİN) 7-KAYNAKLARIN OPTİMUM KULLANIMI 8-PROSESLERİN ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞMASI KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

16 EKMEK X FIRINI Temel Süreçleri Yönetim Prosesleri Destek Prosesleri Un
Doküman Kontrol Stratejik Yönetim İç Denetim Kaynak Planlama Yönetim Prosesleri Un Su Tuz Enerji Yağ Maya Karıştırma Mayalama Yoğurma Pişirme EKMEK Girdiler Çıktılar Destek Prosesleri Temizlik Eğitim Makine Bakım Pazar lama Bilgi İşlem KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

17 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE SATIŞ SÜRECİ
Yönetim Prosesleri Doküman Kontrol Kaynak Planlama ETKİLEŞİMLİ SÜREÇ Girdiler Çıktılar Ön başvuru İşlemler Kontrol Destek Prosesleri Arşiv İşlemleri Eğitim Donanım Bakım Bilgi İşlem Temizlik KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

18 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolü İLGİLİSİ SÜREÇ FAALİYETLERİ Girdiler Çıktılar X Büro ve Arazi Kontrolü KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

19 PROSESLERİN ETKİLEŞİMİ
PROSESLERİN GİRDİLERİ VE HANGİ PROSESİN ÇIKTISININ AYNI ZAMANDA HANGİ PROSES İÇİN GİRDİ OLDUĞU, DİĞER BİR DEYİŞLE PROSESLER ARASI ETKİLEŞİMLER BELİRLENMELİDİR. ANCAK BU ETKİLEŞİMİN KURULUŞUN TÜM ANA PROSES, ALT PROSES VE DETAY PROSESLERİNİ İÇERMESİ GEREKTIĞI DÜŞÜNÜLÜRSE OLDUKÇA KARMAŞIK BİR YAPI OLUŞACAKTIR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

20 YÖNETİM VE DESTEK PROSESLER ÖN BAŞVURU İŞLEM GERÇEKLEŞTİRME VE KONTROL
ÜÇ ANA PROSESİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN BİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN PROSESLERİNİN ÖRNEK GÖSTERİMİ ÖN BAŞVURU İŞLEM GERÇEKLEŞTİRME VE KONTROL ARŞİVLEME KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

21 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
BİRBİRLERİ İLE ETKİLEŞİMLERİ OLAN PROSESLERİN YER ALDIĞI BİR ŞEBEKE ÖRNEĞİ GİRDİ A GİRDİ B MÜŞTERİ PROSES B PROSES A PROSES C PROSES E PROSES F PROSES D GİRDİ C ÇIKTI A ÇIKTI D GİRDİ E PUKÖ ÇIKTI B ÇIKTI E ÇIKTI C GİRDİ D MİLLİ EMLAK BİLİRKİŞİ SEÇİMİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ SINIRLANDIRMA VE TESPİT DAVA LİSTELERİNİN ALINMASI KADASTRO MAHKEMESİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

22 PROSESLERİN KONTROLU, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME KONULARI
PROSESİ HIZLANDIRABİLMEK PROSES ÇIKTILARINI İYİLEŞTİREBİLMEK MUDALARI ORTADAN KALDIRIP MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK VE KATMA DEGER SAGLAMAK KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

23 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
PROSES ADIMLARI 1) PROSESİN TANIMLANMASI 2) PROSES SAHİBİNİN BELİRLENMESİ 3) PROSES SINIRLARININ VE ETKİLEŞİM NOKTALARININ BELİRLENMESİ 4) PROSES İÇİN GEREKLİ KAYNAKLARIN VE EKİBİN BELİRLENMESİ 5) PROSESİN DOKÜMANTE EDİLMESİ 6) PROSES KONTROL KRİTERİ VE METOTLARININ BELİRLENMESİ (PROSES PERFORMANSINA YÖNELİK) 7) PROSESLERİN İZLENMESİ,ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZ EDİLMESİ 8) PROSESLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

24 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SONSUZ YOLCULUK PLANLA UYGULA KONTROL ET ÖNLEM AL KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

25 KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK VE YASAL ŞARTLARIN, KURULUŞ VE MÜŞTERİNİN BEKLENTİ VE İSTEKLERİ YÖNÜNDEN TATMİNİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA PROSESLERDE, FAALİYETLERDE, VE HİZMETLERDE SÜREKLİ İYİLEŞME SAĞLANMALIDIR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

26 Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi
TS-EN-ISO 9001:2008 STANDARDI PROSES TABANLI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MODELİ Yönetim Sorumluluğu Ölçme, Analiz ve İyileştirme Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleştirme Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi Ürün Müşteri Şartlar Memnuniyet KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

27 SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE UYGULANABİLECEK BASAMAKLAR
1-İYİLEŞTİRME İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ A) HEDEFLERİN DURUMU YÖNÜNDEN B) VERİM VE KULLANIM ORANLARI YÖNÜNDEN C) KALİTE YÖNÜNDEN D) MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNÜNDEN E) DIŞ ETKİLER YÖNÜNDEN KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

28 SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE UYGULANABİLECEK BASAMAKLAR
2-MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VERİLERİN ANALİZ EDİLMESİNDE YEDİ İSTATİSTİKSEL TEKNİK KULLANILABİLİR. - PARETO DİYAGRAMLARI - NEDEN SONUÇ DİYAGRAMLARI - HİSTOGRAMLAR - KONTROL TABLOLARI - DAĞILMA DIYAGRAMLARI - GRAFİKLER - KONTROL ÇİZELGELERİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

29 SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE UYGULANABİLECEK BASAMAKLAR
3-İYİLEŞTİRME GEREKTİREN KONULARA, ALANLARA İLİŞKİN UYGULANACAK ÇÖZÜMLERİN VE YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ BU AMAÇLA PROSESLERİ İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK OLARAK; -BEYİN FIRTINASI -ÖNEM DERECESİ BELİRLEME -KATMA DEĞER ANALİZİ -MALİYET VE ÇEVRİM SÜRESİ ANALİZİ GİBİ TEKNİKLER KULLANILABİLİR. KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

30 SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEDE UYGULANABİLECEK BASAMAKLAR
4- İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 5- İYİLEŞTİRİLMİŞ PROSESİN UYGULANMASI VE TEKRAR EDİLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI 6- İYİLEŞTİRME PROSESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

31 ARZ EDERİM


"ETKİLEŞİMİ VE İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları