Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI. DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMASI Üreme çağında görülen ve herhangi bir organik nedene veya sistemik bir hastalığa bağlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI. DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMASI Üreme çağında görülen ve herhangi bir organik nedene veya sistemik bir hastalığa bağlı."— Sunum transkripti:

1 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI

2 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMASI Üreme çağında görülen ve herhangi bir organik nedene veya sistemik bir hastalığa bağlı olmayan (veya organik bir nedene bağlanamayan) kanamalardır. Ağır menorajilerden 2-3 ayda bir lekelenmeye kadar giden geniş bir dağılımı vardır.

3 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI Daha çok menarştan hemen sonra ve menopoz öncesinde görülürler. Daha çok anovulatuar kanamalardır %50 si 40-50 yaş arasında görülür

4 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI Normal menstruasyon –Ortalama 40 ml kan kaybı –21-35 günlük aralarla –2-7 gün süre

5 ANORMAL UTERUS KANAMALARI Gebelik komplikasyonları Benign lezyonlar –Myoma –Polip –Adenomyozis –Endometritis –Travma –Yabancı cisim Malign lezyonlar Sistemik hastalıklar –Koagulasyon bozukluları –Hiipotiroidi –Karaciğer hastalıları İyatrojenik –Steroidler –Antikoagulanlar –Sedatifler –Digitaller –RIA

6 UTERUS KANAMALARI Menoraji Metroraji Menometroraji Polimenore Oligomenore Amenore İntermenstruel

7 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI Çekilme kanamaları (Withdrawal) –Estrogen Oeferektomi RT –Progesteron Menstruasyon. İyatrojenik Kırılma (yıkılma) kanamaları. (Breakthrough) –Estrogen Anovulasyon –Progesteron İyatrojenik Halban sendromu

8 Normal menstruasyon Çekilme kanamasıdır. Tüm endometriumda aynı anda olaylanır. Yeni bir ovariyan siklusu başlatan olaylar aynı zamanda menstruel kanamanın durmasını sağlayan olaylardır.

9 Normal menstruasyon E ve P Endometriumun büzüşmesi. Lizozomal enzimler Apoptozis Diğer enzimler Vazomotor reaksiyon Prostaglandinler Vazokontriksiyon Trombus plakları Doku kollapsı Estrogen etkisi Platelet ve Fibrin direk etkili. Myometrial kasılmaların rolü önemsiz.. KANAMA KONTROLUKANAMA KONTROLU

10 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI –17 beta HSDehidrogenaz ve sulfotransferaz aktivitesini artırır. Progesteron –Estradiol’on Estrone sulfat’a dönüşmesini hızlandırır –Estrogen reseptörlerini azaltır.. Antiestrogenik etki gösterir

11 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI Anovulatuar kanama –Estrogen etkisiyle damarlanma artmıştır. –Bir taraf yıkılırken diğer taraf iyileşir. Dökülme eşzamanlı olmaz. –Aşırı proliferasyon, aşırı kanama

12 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALAR TEDAVİ Gözlem Medikal –E –P –E+P –PG inhibitörleri –Danazol –Hemostatik ajanlar –GnRH agonistleri Progesteronlu RIA Cerrahi –Dilatasyon ve küretaj –Endometrial ablasyon Rezeksiyon Roller Ball Lazer Termal RFEME Elit –Histerektomi

13 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI TANI Öykü Fizik muayene CBC Endometrial biopsi Görüntüleme yöntemleri Adet düzeni Kanama miktarı İlaç kullanımı Ağrı Kontrasepsiyon Obesite Adenomyozis? Myoma Travma Koagulopati belirtileri Hipotiroidi,Karaciğer Has Atrofi Servikal erozyon

14 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI Foley

15 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI Tanıda görüntüleme yöntemleri Vaginal USG Hidrosonografi HSG Histeroskopi Sens Spes USG%54 %90 Histeroskopi%79 %90

16 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI Tedaviyi etkileyen faktörler....... Kanamanın cinsi Kanamanın miktarı Hastanın genel durumu Hastanın yaşı Hastanın fertilite isteği

17 AKUT KANAMA Estrogen –Endometriumun hızla yenilenmesini –Lizozomal membranların stabilizasyonu CEE –1-4x2,5 mgr/gün oral –21-25 gün –2x5 mgr MPA son 7güne eklenir. Kanama genellikle ilk 24 saatte azalır. 48 saatte durmazsa tanı gözden geçirilmelidir. Kombine OK –4x1/gün –7 gün Progesteron antiestrojenik etkisi nedeniyle iyileşmeyi geciktirebilir. Progesteron tek başına etkili değildir.


"DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI. DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMASI Üreme çağında görülen ve herhangi bir organik nedene veya sistemik bir hastalığa bağlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları