Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI"— Sunum transkripti:

1 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI

2 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMASI
Üreme çağında görülen ve herhangi bir organik nedene veya sistemik bir hastalığa bağlı olmayan (veya organik bir nedene bağlanamayan) kanamalardır. Ağır menorajilerden 2-3 ayda bir lekelenmeye kadar giden geniş bir dağılımı vardır.

3 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI
Daha çok menarştan hemen sonra ve menopoz öncesinde görülürler. %50 si yaş arasında görülür Daha çok anovulatuar kanamalardır

4 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI
Normal menstruasyon Ortalama 40 ml kan kaybı 21-35 günlük aralarla 2-7 gün süre

5 ANORMAL UTERUS KANAMALARI
Gebelik komplikasyonları Benign lezyonlar Myoma Polip Adenomyozis Endometritis Travma Yabancı cisim Malign lezyonlar Sistemik hastalıklar Koagulasyon bozukluları Hiipotiroidi Karaciğer hastalıları İyatrojenik Steroidler Antikoagulanlar Sedatifler Digitaller RIA

6 UTERUS KANAMALARI Menoraji Metroraji Menometroraji Polimenore Oligomenore Amenore İntermenstruel

7 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI
Çekilme kanamaları (Withdrawal) Estrogen Oeferektomi RT Progesteron Menstruasyon. İyatrojenik Kırılma (yıkılma) kanamaları. (Breakthrough) Estrogen Anovulasyon Progesteron İyatrojenik Halban sendromu

8 Normal menstruasyon Çekilme kanamasıdır.
Tüm endometriumda aynı anda olaylanır. Yeni bir ovariyan siklusu başlatan olaylar aynı zamanda menstruel kanamanın durmasını sağlayan olaylardır.

9 Normal menstruasyon E ve P
KANAMA KONTROLU Trombus plakları Endometriumun büzüşmesi. Vazokontriksiyon Vazomotor reaksiyon Doku kollapsı Prostaglandinler Lizozomal enzimler Estrogen etkisi Apoptozis Platelet ve Fibrin direk etkili. Myometrial kasılmaların rolü önemsiz.. Diğer enzimler

10 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI
Progesteron 17 beta HSDehidrogenaz ve sulfotransferaz aktivitesini artırır. Estrogen reseptörlerini azaltır.. Estradiol’on Estrone sulfat’a dönüşmesini hızlandırır Antiestrogenik etki gösterir

11 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI
Anovulatuar kanama Estrogen etkisiyle damarlanma artmıştır. Bir taraf yıkılırken diğer taraf iyileşir. Dökülme eşzamanlı olmaz. Aşırı proliferasyon, aşırı kanama

12 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALAR TEDAVİ
Gözlem Medikal E P E+P PG inhibitörleri Danazol Hemostatik ajanlar GnRH agonistleri Progesteronlu RIA Cerrahi Dilatasyon ve küretaj Endometrial ablasyon Rezeksiyon Roller Ball Lazer Termal RFEME Elit Histerektomi

13 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI TANI
Obesite Adenomyozis? Myoma Travma Koagulopati belirtileri Hipotiroidi,Karaciğer Has Atrofi Servikal erozyon Öykü Fizik muayene CBC Endometrial biopsi Görüntüleme yöntemleri Adet düzeni Kanama miktarı İlaç kullanımı Ağrı Kontrasepsiyon

14 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI
Foley

15 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI Tanıda görüntüleme yöntemleri
Vaginal USG Hidrosonografi HSG Histeroskopi Sens Spes USG % %90 Histeroskopi % %90

16 DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI Tedaviyi etkileyen faktörler.......
Kanamanın cinsi Kanamanın miktarı Hastanın genel durumu Hastanın yaşı Hastanın fertilite isteği

17 AKUT KANAMA Kombine OK 4x1/gün 7 gün Progesteron antiestrojenik etkisi nedeniyle iyileşmeyi geciktirebilir. Progesteron tek başına etkili değildir. Estrogen Endometriumun hızla yenilenmesini Lizozomal membranların stabilizasyonu CEE 1-4x2,5 mgr/gün oral 21-25 gün 2x5 mgr MPA son 7güne eklenir. Kanama genellikle ilk 24 saatte azalır. 48 saatte durmazsa tanı gözden geçirilmelidir.


"DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları