Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft."— Sunum transkripti:

1 CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft

2

3 34 ULUSLARARASI TİCARET, MUKAYESELİ ÜSTÜNLÜK VE KORUMACILIK
KISIM VII DÜNYA EKONOMİSİ ULUSLARARASI TİCARET, MUKAYESELİ ÜSTÜNLÜK VE KORUMACILIK 34 BÖLÜM İÇERİĞİ Ticaret Fazlaları ve Açıkları Ticaretin Ekonomik Temelleri: Mukayaseli Üstünlük Mutlak Üstünlüğe Karşı Mukayeseli Üstünlük Ticaret Hadleri Döviz Kurları Mukayaseli Üstünlüğün Kaynakları Heckscher-Ohlin Teoremi Gözlemlenen Ticaret Akımları için Diğer Açıklamalar Ticaret Engelleri: Tarifeler, İhracat Sübvansiyonları ve Kotalar A.B.D. Ticaret Politikaları, GATT ve WTO Serbest Ticaret veya Korumacılık? Serbest Ticaret Savı The Case for Protection Ekonomik Uzlaşma

4 ABD ekonomisinin “uluslararasılaşma” veya “küreselleşmesi” özel ve kamu sektöründe, girdi ve çıktı piyasalarında ve firmalar ile hane halklarında meydana gelmiştir. A.B.D. ekonomisi ile dünyanın geri kalan ülkelerinin ekonomilerinin birbirinden ayrılmaz bağları, ekonomi disiplini üzerinde derin bir etkiye sahip ve bu disiplinin içyüzünü kavramanın en önemli temelini oluşturmaktadır: Büyüklükleri dikkate alınmaksızın, bütün ekonomiler diğer ülkelere bir ölçüde bağımlı ve kendi sınırları dışındaki olaylardan da etkilenmektedirler.

5 Ticaret Fazlaları ve Açıkları
ticaret fazlası Bir ülkenin ihracatının ithalatından fazla olma durumu. ticaret açığı Bir ülkenin ithalatının ihracatından fazla olma durumu.

6 Ticaretin Ekonomik Temeli: Mukayeseli Üstünlük
Mısır Kanunları On dokuzuncu yüzyılın başlarında ithalatı azaltmak ve tahıl ihracatını desteklemek için İngiliz Parlamentosu tarafından yasalaştırılan tarifeler, sübvansiyonlar ve kısıtlamalardır. mukayeseli üstünlük teorisi Ricardo’nun teorisine göre uzmanlaşma ve serbest ticaret tüm ticaret ortakları için, hatta mutlak olarak daha az verimli olanlar için bile, kazançlı olacaktır (reel ücretler artacak).

7 Ticaretin Ekonomik Temeli: Mukayeseli Üstünlük
Mutlak Üstünlüğe karşı Mukayeseli Üstünlük mutlak üstünlük Bir ülke bir malı üretmede diğer ülkenin o malı üretirken kullandığından daha az kaynak kullanıyorsa o ülkenin diğer ülke üstünde o malı üretmede avantajı olur. mukayeseli üstünlük Bir ülkenin diğer ülkeye kıyasla bir malın üretiminde elde ettiği avantaj. Bu avantaj söz konusu mal bu ülkede diğer ülkeye kıyasla diğer mallar cinsinden daha düşük maliyetle üretilebildiğinde ortaya çıkar.

8 Ticaretin Ekonomik Temeli: Mukayeseli Üstünlük
Mutlak Üstünlüğe karşı Mukayeseli Üstünlük Karşılıklı Mutlak Üstünlükten Kazançlar

9 Ticaretin Ekonomik Temeli: Mukayeseli Üstünlük
Mutlak Üstünlüğe karşı Mukayeseli Üstünlük Karşılıklı Mutlak Üstünlükten Kazançlar  ŞEKİL Ticaret Öncesi Avusturalya ve Yeni Zelanda’nın Üretim Olanakları Eğrileri Ticaret olmadan, ülkeler kendi kaynakları ve verimlilikleri tarafından sınırlandırılırlar.

10 Ticaretin Ekonomik Temeli: Mukayeseli Üstünlük
Mutlak Üstünlüğe karşı Mukayeseli Üstünlük Karşılıklı Mutlak Üstünlükten Kazançlar

11 Ticaretin Ekonomik Temeli: Mukayeseli Üstünlük
Mutlak Üstünlüğe karşı Mukayeseli Üstünlük Karşılıklı Mutlak Üstünlükten Kazançlar  ŞEKİL Ticaret Sonrası Genişleyen Olanaklar Ticaret iki ülkenin de kendi kaynak kısıtlarının ötesine geçmelerini sağlar—kendi bireysel üretim olanakları eğrilerini ötesine.

12 Ticaretin Ekonomik Temeli: Mukayeseli Üstünlük
Mutlak Üstünlüğe karşı Mukayeseli Üstünlük Karşılıklı Mutlak Üstünlükten Kazançlar

13 Ticaretin Ekonomik Temeli: Mukayeseli Üstünlük
Mutlak Üstünlüğe karşı Mukayeseli Üstünlük Karşılıklı Mutlak Üstünlükten Kazançlar

14 Ticaretin Ekonomik Temeli: Mukayeseli Üstünlük
Mutlak Üstünlüğe karşı Mukayeseli Üstünlük Ricardo’nun Planı Neden Çalışır?  ŞEKİL Mukayeseli Üstünlük Daha Düşük Fırsat Maliyeti Anlamına Gelir Pamuğun gerçek fırsat maliyeti buğdayın üretmekten vazgeçilen miktarıdır. Yeni Zelanda’da 3 balya pamuk üretmenin maliyeti 3 ölçek buğdaydır (yarım dönüm toprak buğdaydan pamuğa aktarılmak zorunda— Tablo 34.5’e bakınız). Buna rağmen, Avustralya’da 3 balya pamuğun maliyeti sadece 1 ölçek buğdaydır. Avustralya’nın pamuk üretiminde Yeni Zelanda üstünde mukayeseli üstünlüğü vardır ve Yeni Zelanda’nın da buğday üretiminde Avustralya üstünde mutlak üstünlüğü vardır.

15 Ticaretin Ekonomik Temeli: Mukayeseli Üstünlük
ticaret hadleri Bir ülkenin ithal malları için yerel ürünlerin ticaretinin yapılabileceği oran. Döviz Kurları döviz kuru İki paranın mübadele edildiği (değiştokuş yapıldığı) oran. Bir paranın diğeri cinsinden fiyatı.

16 Ticaretin Ekonomik Temeli: Mukayeseli Üstünlük
Döviz Kurları İki-Ülkeli/İki-Mallı Dünyada Ticaret ve Döviz Kuru

17 Ticaretin Ekonomik Temeli: Mukayeseli Üstünlük
Döviz Kurları Döviz Kurları ve Mukayeseli Üstünlük Eğer döviz kuru doğru aralıkta yer alırsa, serbest piyasa, her iki ülkeyi kaynaklarını mukayeseli üstünlüğünün bulunduğu sektörlere kaydırması için yönlendirecektir. Bir ülkenin ancak mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu malları dünya piyasalarında rekabet edebilir.

18 Mukayeseli Üstünlüğün Kaynakları
faktör donanımları Bir ülkenin emek, toprak ve doğal kaynaklarının miktarı ve kalitesi. Heckscher-Ohlin Teoremi Heckscher-Ohlin teoremi Bir ülkenin var olan mukayeseli üstünlüğünü faktör donanımı ile açıklayan teori: Eğer bir ülke nispeten iyi donanımlı olduğu girdilerini mukayeseli üstünlüğü olan ürünün üretiminde yoğun olarak kullanırsa, o ülke o malın üretiminde mukayeseli üstünlüğe sahiptir.

19 Mukayeseli Üstünlüğün Kaynakları
Gözlemlenen Ticaret Akımları için Diğer Açıklamalar Mukayeseli üstünlük ülkelerin ticaret yapmasında tek neden değildir. Birçok ülkenin neden aynı tür malları ithal ve ihraç ettiklerini açıklamaz. Nitekim ülke içindeki endüstriler yerli piyasayı ele geçirmek için mallarını farklılaştırırlar, bu endüstriler ayrıca dünya çapında var olan çok çeşitli zevkleri tatmin etmek için de ürünlerini farklılaştırırlar. Ülke içinde birçok ürün farklılaştırması muhtelif tercihlere doğal bir karşılık olduğu gibi ayrıca ülkeler arasındaki çeşitli tercihlere karşı da doğal bir karşılıktır. Bazı ekonomistler, elde edilmiş mukayeseli üstünlüklerden gelen kazancı doğal mukayeseli üstünlüklerden gelen kazançtan ayırırlar.

20 Ticaret Engelleri: Tarifeler, İhracat Sübvansiyonları ve Kotalar
Koruma Ekonominin bir sektörünün dış rekabetten korunma uygulaması. tarife İthalat üzerine konan vergi. İhracat sübvansiyonları Hükümetin ihracatı teşvik etmek için yerel firmalara yaptığı ödemeler. damping Bir firmanın veya endüstrinin dünya pazarında kendi üretim maliyetinin altında fiyatlardan ürünlerini satması. kota İthalatların miktarı üzerine konan limit.

21 Ticaret Engelleri: Tarifeler, İhracat Sübvansiyonları ve Kotalar
A.B.D. Ticaret Politikaları, GATT ve WTO Smoot-Hawley tarifesi ABD tarihinin (yüzde 60) en yüksek tarifelerini ayarlayan 1930’ların ABD yüksek tarife yasası. Uluslararası ticaret savaşını fitilledi ve sıklıkla ele alındığı şekliyle 1930’lardaki dünya çapındaki bunalımın nedenlerinden biri olarak ticarette azalmaya neden oldu. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması (GATT) Dış ticaretin liberalizasyonunu desteklemek için Birleşik Devletler ve diğer 22 ülke tarafından 1947’de imzalanan uluslararası antlaşma. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ülkeler arasındaki ticaret antlaşmalarının müzakere formu. Doha Gelişim Gündemi Dünya Ticaret Örgütü’nün ticaret ve gelişme konularına odaklanma girişimi.

22 Ticaret Engelleri: Tarifeler, İhracat Sübvansiyonları ve Kotalar
A.B.D. Ticaret Politikaları, GATT ve WTO Ekonomik Entegrasyon ekonomik entegrasyon İki veya daha fazla ülke serbest ticaret bölgesi oluşturmak için bir araya geldiklerinde meydana gelir. European Union (EU) The European trading bloc Avrupa Birliği (AB) 27 ülkeden oluşan Avrupa ticaret bloğu. A.B.D.-Kanada Serbest Ticaret Antlaşması 1998’de iki ülke arasındaki ticaret engellerini ortadan kaldırmak için Birleşik Devletler ve Kanada’nın mutabık kaldıkları antlaşma. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA) Tüm Kuzey Amerika’yı serbest ticaret bölgesi olarak meydana getirmek için üç ülkenin de anlaştığı, Birleşik Devletler, Meksika ve Kanada’nın imzaladığı anlaşma.

23 Serbest Ticaret veya Korumacılık?
 ŞEKİL Ticaretten Kazançlar ve Tarife Uygulamalarından Kayıplar 1$’lık Serbest Ticaret Savı 1$’lık bir tarife piyasa fiyatlarını yükseltir tüketiciler yarda başına 2$’dan yarda başına 3$’a karşı karşıya gelirler. Hükümet b’nin içinde gri ile gölgelendirilmiş alana eşit hasılalar toplar. Verimlilik kaybının iki bileşeni vardır. İlki, tüketiciler daha düşük maliyetle üretilebilecek mallar için daha yüksek fiyat ödemek zorundadırlar. İkincisi, marjinal üreticiler tekstil sektörüne girerler ve diğer mallardan uzaklaşırlar, bunun sonucunda da yerel üretimde etkinsizlik oluşur. ABC üçgeni içinde b ile gösterilen alan tarife sonucunda oluşan net ağırlık kaybı veya yük fazlasıdır.

24 Serbest Ticaret veya Korumacılık?
Koruma Savı Koruma İşlerin Kaybını Engeller A.B.D. tarihi boyunca, birçok endüstri tarafından kongre komiteleri önünde defalarca dile getirilen korumacılık yanlısı görüşler dikkate alındığında tüm koruma taleplerinin aynı tartışma temelleri Bazı Ülkeler Haksız Ticaret Uygulamaları Yaparlar WTO günümüzde bu tür anlaşmazlıkların müzakere yeridir. Ucuz Yabancı Emek Haksız Rekabet Yaratır Rekabetçi bir ekonomide ücretlerin verimliliği yansıttığını hatırlayınız: çıktının emek birimlerine yüksek oranı. ticaret akımları mutlak üstünlüğe göre değil mukayeseli üstünlüğe göredir: hatta bir ülkenin her şeyi üretmede daha etkin olması durumunda dahi tüm ülkeler ticaretten kazanç elde eder.

25 Serbest Ticaret veya Korumacılık?
Koruma Savı Koruma Ulusal Güvenliği Sağlar Diğer ülkenin mukayeseli üstünlüğünün farkına varsak bile kendi kaynaklarımızı korumak isteyebiliriz. Koruma Bağımlılığı Engeller Küçük bir ülkenin mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu yerlerde korumak politik bağımlılığa itecek ticaret ilişkilere neden olabilir. Çevresel Kaygılar bazı çevre grupları WTO’nun serbest ticaret politikalarının çevreye zarar verebildiğini ileri sürmektedir. Tartışmanın merkezi, fakir ülkelerin kirlilik yaratan endüstriler için çelik ve otomotiv fabrikalarını daha az çevre kontrolleri ile birlikte yürütmelerinden dolayı bir cennet haline geldiğidir.

26 Serbest Ticaret veya Korumacılık?
Koruma Savı bebek endüstri Genç endüstrinin uygun mukayeseli üstünlüğü geliştirmek için diğer ülkelerin sağlam endüstrilerinin rekabetinden korunmaya ihtiyacı olabilir. Protection Safeguards Infant Industries  ŞEKİL Dünya Çapında Ticari Açıklık (Endeks 100 eksi bölgedeki ortalama verimlilik oranıdır.)

27 Ekonomik Uzlaşma Uluslararası ekonomide serbest ticaret yanlıları ve korumacılar arasındaki tartışma kritik bir öneme sahiptir. Teoriye göre, tüm ülkeler uzmanlaşma ve ticaretten kazanç elde eder. serbest uluslararası ticaret reel gelirleri artırır ve yaşam standardını yükseltir. Dış rekabet bazı belirli sektörlerde iş kaybına neden olabilmesine rağmen ekonomide net iş kaybına neden olması ihtimal dâhilinde değildir ve işçiler zamanla genişleyen sektörlerde istihdam edileceklerdir. Dış ticaret ve tam istihdam konuları birlikte incelenir. Birçok konudaki anlaşmazlıklarına rağmen ekonomistlerin büyük çoğunluğu serbest ticaret lehindedir.

28 TERİMLERİ VE KAVRAMLARI GÖZDEN GEÇİRME
mutlak üstünlük mukayeseli üstünlük Mısır Kanunları Doha Gelişim Gündemi damping ekonomik entegrasyon Avrupa Birliği (AB) Döviz kuru ithalat sübvansiyonları faktör donanımları Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Heckscher-Ohlin teoremi bebek endüstri Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) koruma kota Smoot-Hawley tarifesi tarife ticaret hadleri mukayeseli üstünlük teorisi ticaret açığı ticaret fazlası ABD-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması Dünya Ticaret Örgütü (WTO)


"CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları