Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Ufuk Yılmaz İzmir, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Ufuk Yılmaz İzmir, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH."— Sunum transkripti:

1 Dr. Ufuk Yılmaz İzmir, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

2  İlaçlar, istenmediği halde damar dışına kaçabilir  Etrafındaki subkutan dokuya yayılabilir  Şiddetli, irreversibıl değişikliklere kadar gidebilen lokal hasara sebep olabilir.

3  % 0.1 - 6.5

4  Katater yerinde yanma, kızarıklık, şişlik, ağrı  Birkaç saat içinde ödem ve kızarıklık  Birkaç gün içinde indurasyon  Birkaç hafta içerisinde cilt ülserasyonu ve nekroz  Nekroz, periost-tendon –fasya’ya kadar ilerleyebilir.

5

6

7  İlaç veriliş hızı  Damarın bulunduğu ve ekstravazasyonun oluştuğu dokunun özellikleri  Ekstravaze olan ilacın özellikleri (vezikan)  Ekstravaze olan ilacın miktarı

8 DNA-bağlayan vezikan ilaçlar  Alkilleyici ajanlar (Nitrojen mustard)  Antrasiklin antibiyotikler (Doksorubusin, epirubusin, idarubusin, daunorubusin)  Diğer antikanser antibiyotikler (Mitomisin-C, daktinomisin, mitoksantron) DNA-bağlamayan vezikan ilaçlar  Alkilleyiciler (amsakrin)  Plant alkoloidler ( Vinblastin, vinkristin, vindesin,vinorelbin)  Taksanlar (Dosetaksel, paklitaksel)  Epipodofilotoksinler (etoposid, teniposid)  Platinler (konsantre oksaliplatin)  Dakarbazin, 5-FU İrritan ilaçlar  Bleomisin, carboplatin, siklofosfamid, gemsitabin, ifosfamid, irinotekan, topotekan, melfalan, karmustin

9  Sağlıklı bir venöz yoldan çalışmak  Ciltaltı dokuların az olduğu alanlar SAKINCALI  Dolaşımı bozulmuş ekstremiteler SAKINCALI  Ekstravazasyonun erken farkedilmesi  Damar yolunun kontrolü, ilaçlar ile yapılmamalı  Sağlık görevlisi ile iletişim  Eğitim almış elemanlar

10  İnfüzyonu durdur, katateri çıkarma  Enjektör ile katater içindeki /etrafındaki ilacı geri al  Vezikan ilaç ekstravaze ise ilaç miktarını tahmin et  DNA bağlayan vezikan; lokal soğutma  DNA-bağlamayan vezikan; lokal ısıtma (4x15dk/24-48h)  Ekstremite yukarıya kaldırılmalı  Değişiklikler baştan itibaren fotoğraflanmalıdır.  Oluş zamanı, ilac tipi ve miktarı, yapılanlar dokümente et

11  İrritan ya da DNA-bağlamayan vezikan ilaç: cildin bütünlüğünde bir bozulma olmaz  DNA- bağlayan ilaç ile ülser ve ciddi doku kayıpları gelişebilir.

12  Hemen sonra/tedavinin ilerleyen dönemleri  Ekstravazasyonun ilk 24 saati içinde; ekstravazasyondan etkilenmiş dokunun çıkarılması  Oluşan ağrının şiddeti erken cerrahi işareti olabilir  Ekstravazasyondan 10 gün sonra hasta asemptomatik ise müdahale gerekmeyebilir  Eğer ağrı-ülserasyon ilerler ise debridman ve greft  Erken plastik cerrahi ile komplike işlemler, infeksiyon riski ve düzelme süresinde azalma

13  Vezikan ilaç ekstravazasyonlarında “antidot”  Topikal /injeksiyon  Bir çok ilaç etkisiz.  İlacının kutusu / prospektus önerileri.

14  Subkutan doku hyaluronik asitleri yıkar,  İlacın dokuda yayılır ve absorbsiyon alanı artar  Vinka, etoposid, paklitaksel için kullanılır.  Antrasiklin, enfekte/kanseröz cilt kullanılmamalıdır. Hyalurinidaz preperatları;  Amphase (Hyaluronidase injection; 150 U/ml)  Vitrase (ovine hyaluronidase 200 U/ml)  Hylenex recombinant (hyaluronidase human injection,150 U/ml)

15  Katater çıkarılmamış ise; 1-6 ml (150-900 U) hyalorinidaz izotonik Nacl ile sulandırılarak verilir.  Katater çıkarılmış ise; Saat yönünde SC uygulama yapılır.  Önerilen doz ekstravaze ilacın 1 ml için 1 ml hyalurinidaz şeklindedir. Bu doz 3-4 saat ara ile tekrarlanabilir.

16  Cilt permabilitesi ve doku penetrasyonunu arttırır  Ekstravaze ilacın absorbsiyonunu sağlar  Antioksidan  %50-100 lük DMSO solusyon  Ekstravazasyon sahasının da dışına taşılarak uygulanır.

17  Mechlorethamine vezikan etkisini nötralize eder.  Konsantre sisplatinin ekstravazasyonu  4-8 ml. %10 lık sodyum thiosülfat 6 ml injeksiyonluk steril su ile sulandırılır.  Mechlorethamine’in her 1 miligramı için 2 ml,  Her 100 mg sisplatin için 2 ml karışım  Katater içinden verilir.  Ekstravaze alan etrafında 1 ml ciltaltı injeksiyonlar, saat yönünde 3-4 saat ara ile tekrarlanarak uygulanır.

18  Antrasiklin ekstravazasyon IV uygulanır  Doksorubusinin kardiyak toksisitesini azaltmak için kullanılır  Ekstravazasyonun olmadığı ekstremiteden verilir  Antrasiklin-Fe kompleksi ile serbest radikal oluşumunu ve doku nekrozunu, demiri bağlayarak önler

19  İlk 6 saatde uygulanmalıdır  1000 mg/m2/d1, 1000 mg/m2/d2, 500 mg/m2/d3  Maksimum 2000 mg /gün  Kreatinin klirensi <40 ml/dak; doz %50 azalt  Uygulamadan 15 dk önce soğuk uygulama durdurulmalı ve DMSO uygulanmamalıdır.

20  Savene (dexrazoxane for injection, Topotarget Demark)  Totect (dexrazoxane for injection, Topotarget USA)


"Dr. Ufuk Yılmaz İzmir, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları