Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERIODONTOLOJİDE ORAL BİOFİLMİN GÜNLÜK MEYDAN OKUMASININ YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERIODONTOLOJİDE ORAL BİOFİLMİN GÜNLÜK MEYDAN OKUMASININ YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 PERIODONTOLOJİDE ORAL BİOFİLMİN GÜNLÜK MEYDAN OKUMASININ YÖNETİMİ

2  Dental biofilm : İNFLAMASYONUN ANA NEDENİ
ETIOLOJİSİ MANAGEMENT PFOC  Dental biofilm : İNFLAMASYONUN ANA NEDENİ Bakteri kolonisinin sıvı bir ortamda katı yüzey üzerinde gelişmeşi  karmaşık bir ilişki ile bir çok türü barındırmak

3 gingivit  Dental biofilm
ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC  Dental biofilm Biofilm gelişmesi öncelikle streptokoklar gibi koloniler ile başlar Büyümesindeki gibi, yeni türler uygun şartlar bulunduğunda daha çok anaerobik biofilmde çoğalmaya başlarlar.(anaerobik değişim)  Daha sonra bakteriyel ürünler (enzim ve toksinler) dokuları saran bir inflamasyon başlatır gingivit

4  gingivanın (diş eti) inflamasyonu
ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC  Gingivit  gingivanın (diş eti) inflamasyonu  Destek kaybı olmayan  Tam olarak geri dönüşümlü (reversible)

5  Gingivit (diş eti iltihabı) hamilelik gibi hormonal
ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC  Gingivit  Gingivit (diş eti iltihabı) hamilelik gibi hormonal sorunlarla da oluşabilir.  Eğer ilaç kullanılmazsa inflamasyon devam eder ve kronik periodontite dönüşebilir.

6  İnflamasyon bakterileyel istilaya doğal
ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC  inflamasyon  İnflamasyon bakterileyel istilaya doğal bir konakçı yanıtıdır. bakteriyel ürünler tarafından yapılan aktivasyonun altında, konakçı dokusunun inflamasyon sitokininleri (TNF, IL1, IL6 gibi) büyük farklılık yaratır  Farklı bileşenler enzimleri ostoklastlar aktive alana ve alveolar kemik yıkılana kadar stimüle edebilir (MMP gibi)  Bu dokusal yıkım perodontiti teşkil eder.

7  Tüm periodontal dokunun inflamasyonu
ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC  Periodontit  Tüm periodontal dokunun inflamasyonu  destek kaybı ve alveolar kemiğin yıkımı  Geri dönüşümsüz

8  kimyasal antibakteriyeller :
ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC  Bakteri periodontal inflamasyon kontrolünde major terapötik seçenek; bakteriyel kolonizasyonun kontrolüdür  Dental hijyen Klorheksidin  kimyasal antibakteriyeller :

9  Klorheksidin : bu seçimin nedeni
ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC  Klorheksidin : bu seçimin nedeni  Bilinen ve 50 yıldan daha uzun süren çalışmalar  Geniş antibakteriyel spektrum  mükemmel remanent etki (30%)  Çok iyi tolerans  Oral antiseptiklerin altın standartı

10  oral/periodontal inflamasyonun yönetimi
ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC  oral/periodontal inflamasyonun yönetimi  iyi bir profesyonel korumaya ihtiyaç vardır  Geleneksel hijyen  medikal ürünlerle birlikte uzatılabilir ve geliştirilebilir Bu Pierre Fabre Oral Care’ın, nerede diş hekimlerinin ve hijyenistlerin ortağı olmayı istediğini belirtir.

11 ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC
GÜNLÜK KULLANIMDA BİR ANTİBAKTERİYEL VE ANALJEZİK MOUTHWASH’I İLGİLENDİRİR

12 ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC
 seçilen ağız çalkalama solüsyonlarında in vitro bakterisidal ve fungisidal aktivite çalışması  Karyojenik bakteri testi (S.mutans, L.acidophilus), Periopatojenik bakteri testi (F.nucleatum, P.intermedia, A.actinomycetemcomitans) ve C.albicans  Klinikte ve aynı koşullar altılda %0.3 bovine albumine yapay ortamda organik bileşenler eklemek sureti ile etkileşim üzerinde bakterisidal ve fungusidal aktivite karşılaştırılması. R.O.S. Tome 34 N°3 – Septembre ; pp-1-11

13 Tantum verde (diluted)
ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC  seçilen ağız çalkalama solüsyonlarında in vitro bakterisidal ve fungisidal aktivite çalışması Corsodyl Eludril (diluted) Hextril / Oralden Meridol Tantum verde (diluted) Alodont Lacalut Plak out S.m B N L.a F.n P.i A.a C.a F B : Bakterisidal aktivite – F : fungusidal aktivite – N : yetersiz aktivite R.O.S. Tome 34 N°3 – Septembre ; pp-1-11

14 ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC
0.10% klorheksidin diglukonat mouthwash’ın in vivo antibakteriyel etkinliği Conducted in 2000 in Dresden (Germany) by Pr M. BRECX - RANDOMIZE - TEDAVİNİN KÖR DAĞILIMI - 60 HASTA - 14 günlük başlangıç evresi plak endeksi < 0.15 - 21 gün, günde 2kez ağız gargarası dışında hijyen uygulaması yoktur J.P.I.O. Vol.21 N°302-pp.253 à 259

15 ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC
0.10% klorheksidin diglukonat mouthwash’ın in vivo antibakteriyel etkinliği KLİNİK PARAMETRELER Placebo ELUDRIL p=0.0003 p=0.001 p= 0.001 J.P.I.O. Vol.21 N°302-pp.253 à 259

16 ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC
0.10% klorheksidin diglukonat mouthwash’ın in vivo antibakteriyel etkinliği KLİNİK PARAMETRELER P< 0.001 p=0.034 ns p= 0.001 Placebo ELUDRIL J.P.I.O. Vol.21 N°302-pp.253 à 259

17 ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC
0.10% klorheksidin diglukonat mouthwash’ın in vivo antibakteriyel etkinliği BAKTERİOLOJİK PARAMETRELER Placebo ELUDRIL EVOLUTION OF AERO-ANAEROBES / ANAEROBES RATIO 120 Placebo ELUDRIL 100 ns ns ns P= 80 60 40 20 J0 J7 J14 J21 J.P.I.O. Vol.21 N°302-pp.253 à 259

18 ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC
0.10% klorheksidin diglukonat mouthwash’ın in vivo antibakteriyel etkinliği SONUÇ Bu çalışma ELUDRIL’in dental plak üzerinde, gingival inflamasyonda ve ağız bakteri florasına uygunluğunu gösterir. YAYINLAR December 2001 : DZZ (Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift) August 2002 : JPIO (Journal de Parodontologie et d’Implantologie Orale) September 2003: Dental and Medical Problems (Poland)

19 ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC
periodontit üzerindeki lokal tedavide DC 071 mouthwash’ın plaseboya karşı etkinlik ve tolerans çalışması Conducted in 2000 in Strasbourg (France) by Pr H. TENENBAUM - RANDOMIZE - TEDAVİNİN KÖR DAĞILIMI - 60 HASTA - 14 GÜN BOYUNCA GÜNDE 3 KEZ GARGARA IN PRESS

20 ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC
periodontit üzerindeki lokal tedavide DC 071 mouthwash’ın plaseboya karşı etkinlik ve tolerans çalışması D0 / D15 / D56 : - Klinik değerlendirme (PI, GI, PBI) - 6 seçilmiş yerde bakteriyel örnekleme IN PRESS

21 ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC
periodontit üzerindeki lokal tedavide DC 071 mouthwash’ın plaseboya karşı etkinlik ve tolerans çalışması KLİNİK SONUÇLARI D15 D56 Eludril -16.6% Placebo 0% p= PI Eludril -7.9% Placebo -3.6% p= GI -8.5% -5.4% p= -6.2% -4.8% p= PBI -18% -10.5% p= -6.6% -6.7% NS ELUDRIL = 4413 sites PLASEBO = 4210 sites IN PRESS

22 ETIOLOGY MANAGEMENT PFOC
periodontit üzerindeki lokal tedavide DC 071 mouthwashın placeboya karşı efikasite ve tolerans çalışması BAKTERİOLOJİK SONUÇLAR Anaerobes/Aero-anaerobes oranın değerlendirilmesi Eludril Placebo D15 D56 p= 0.001 +1.9% D15 to D56 : aero-anaerobun artması -32.9% p= 0.026 6.8% D0 to D15 : anaerobun azalması -20.3% IN PRESS

23 TEŞEKKÜR EDERİM Dr Marc WATTS


"PERIODONTOLOJİDE ORAL BİOFİLMİN GÜNLÜK MEYDAN OKUMASININ YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları