Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SU  ENZİMATİK ÇÖZÜCÜLER  DETERJANLAR YARDIMIYLA BİR NESNEDEKİ YABANCI MATERYALİN (KİR) UZAKLAŞTIRILMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SU  ENZİMATİK ÇÖZÜCÜLER  DETERJANLAR YARDIMIYLA BİR NESNEDEKİ YABANCI MATERYALİN (KİR) UZAKLAŞTIRILMASI."— Sunum transkripti:

1

2 SU  ENZİMATİK ÇÖZÜCÜLER  DETERJANLAR YARDIMIYLA BİR NESNEDEKİ YABANCI MATERYALİN (KİR) UZAKLAŞTIRILMASI

3 TEMİZLİK Dezenfeksiyon Sterilizasyon

4 STERİLİZASYON: Cansız maddeler üzerinde bulunan mikroorganizmaların sporlar dahil öldürülmesidir. DEZENFEKSİYON: Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesidir.

5

6 Dezenfeksiyon işlemi sırasında; Ortamdaki tüm mikroorganizmaların ölmesi gerekmez. Önemli olan miktarların kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi.

7  Yüksek düzey dezenfeksiyon  Orta düzey dezenfeksiyon  Dü ş ük düzey dezenfeksiyon

8  Deri ve mukoza bütünlü ğ ünün bozuldu ğ u yerlerde kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu için kullanılır.

9  Steril vücut bölgelerine girmeyen, bütünlü ğ ü bozulmamı ş mukozalara temas eden malzemelerin dezenfeksiyonu bu grupta yer alır.

10  Normal ve bütünlü ğ ü bozulmamı ş deriye temas eden nesnelerin dezenfeksiyonu bu grupta yer alır.

11  2 a ş amalıdır. 1. Enzimatik solüsyonla ön temizlik 2. %2 gluteraldehit ile so ğ uk sterilizasyon

12

13  ÜRÜN 1 L İ TREYE 5 CC OLACAK Ş EK İ LDE HAZIRLANIR.  Aletler solüsyonun içerisine yerle ş tirilir.  3-5 dakika cerrahi aletler bu solüsyonun içerisinde bekletilir.  Temizlenen aletler solüsyondan çıkartılır. Musluk suyu ile durulanır.Temiz bir bez yardımıyla kurulanır

14  %2 oranında glutaraldehit ve korozyon inhibitörü içerir

15 ALET DEZENFEKTANI SUPER-ON-%2 Gluteraldehit Solüsyonu Dezenfektan uygulayan kişiler mutlaka eldiven, maske kullanmalıdır Çözelti dezenfeksiyon kabına boşaltılır. Solüsyonun hazırlanma tarihi mutlaka kap üzerine not edilir. Enzimatik solüsyondan geçirilmiş ve durulanmış aletler fazla suyu temiz bir bez yardımıyla alındıktan sonra, çözeltinin içerisine daldırılır ve dezenfeksiyon kabının kapağı kapatılır Dezenfektanın etki süreleri iyi bilinmeli, önerilen temas süresine uyulmalıdır. 15 dakika bekletilip aletler solüsyondan çıkartılır, steril su ile durulanır.

16 ALET DEZENFEKTANI SUPER-ON-%2 Gluteraldehit Solüsyonu Dezenfekte edilecek maddenin kaba temizliği yapılmalı ve ayrılabilir parçaları ayrılarak dezenfektana atılmalıdır. Solüsyon azaldıkça üzerine ilave yapılmamalı Ortamda organik kalıntı yoksa, dezenfeksiyon kabındaki çözelti 14 gün süre ile kullanılabilir Malzeme tamamen dezenfektana batırılmalı Solüsyon güneş ışığından korunmalı, havayla temas etmemeli Dezenfeksiyon kabının kapağı her zaman kapalı tutulmalıdır.

17

18

19  Ellerde gözle görülür kirlenme varsa mutlaka eller yıkanmalıdır  Asla ıslak ele uygulanılmamalıdır  Solüsyon bittikçe yada azaldıkça üzerine ekleme yapılmamalıdır  Asla eldiven üzerine uygulanılmamalıdır

20 20 YER VE YÜZEY DEZENFEKTANLARI

21  Yerlerin,  duvarların,  cihazların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu YER VE YÜZEY DEZENFEKTANI YÜKSEK R İ SKL İ ALANLAR İ Ç İ N

22

23  SURFANIOS 8L suya 20ml oranında hazırlanır Doz pompasının bir basımı 20 ml verir Temizlik ve dezenfeksiyonu aynı anda sağlar. NASIL HAZIRLANMALIDIR?

24  KAN VE VUCUT SIVILARI İ LE K İ RLENME VARSA 1/10 ORANINDA  Kan ve vucut sıvılarıyla kirlenme yoksa DEZENFEKS İ YON İ Ç İ N 1/100 ORANINDA HAZIRLANIR.  ÖNCEL İ KLE MEKAN İ K TEM İ ZL İĞİ N İ N YAPILMI Ş OLMASI GEREK İ R.

25

26  Kullanılacak yüzeyde kaba kir var ise mutlaka öncesinde temizlik işlemi yapılmalıdır.  Damlacıklar ile temas halinde olmayan yüzeyler dezenfekte olmaz. SİLME + SPREY + SİLME


"SU  ENZİMATİK ÇÖZÜCÜLER  DETERJANLAR YARDIMIYLA BİR NESNEDEKİ YABANCI MATERYALİN (KİR) UZAKLAŞTIRILMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları