Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTİANEMİK İLAÇLAR Anemi : kanda alyuvarların total sayılarının veya kan hacmine göre nisbi sayılarının azalmasıdır. Bütün ülkelerde sık görülür En sık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTİANEMİK İLAÇLAR Anemi : kanda alyuvarların total sayılarının veya kan hacmine göre nisbi sayılarının azalmasıdır. Bütün ülkelerde sık görülür En sık."— Sunum transkripti:

1 ANTİANEMİK İLAÇLAR Anemi : kanda alyuvarların total sayılarının veya kan hacmine göre nisbi sayılarının azalmasıdır. Bütün ülkelerde sık görülür En sık sebebi beslensel faktörlerin eksikliğine bağlı olanlardır. (B12 vitamini ve folik asid)

2  Diğerleri  Kemik iliğinin kimyasal etkenlerle depresyonu  Organik lezyonlar  Böbrekte yeterli eritropoetin yapılamaması  Kronik enfeksiyonlar(tüberküloz, akciğer enf., kanser, romatoid artrit, lupus eritomatozis, inflamatuvar kolon hastalıkları)

3 ANEMİLERİN KLİNİK BELİRTİLERİ  Çabuk yorulma  Güçsüzlük  Baş dönmesi  Tinnitus  Çarpıntı (palpitasyon)  Taşikardi  Eforla gelen dispne  Zonklayıcı başağrısı  Uyku kalıbının bozulması

4  Muayenede (cilt ve mukoza soluk, orta derecede taşikardi, nabız basıncında artma, sistolik ejeksiyon üfürümü, hafif periferik ödem)

5 Demir eksikliğine bağlı anemiler  Ülkemizde ve bütün dünyada sık görülür  Sıklıkla gebelerde ve bebeklerde görülür  Demir eksikliği anemisi mikrositik, hipokrom tiptedir  Kronik kan kaybı

6  Gereksinimin arttığı durumlarda( gebelik, hızlı büyüme döneminde, kr. ateşli hast.)  Absorbsiyonun azalması(aklorhidri, kancalı kurt enfestasyonu, kronik isal, gastrektomi, antiasid ilaçlarla uzun süreli tedavi,)  Çay içilmesi yenilen besinlerin içinde demir tuzlarının absorbsiyonunu azaltır

7 Folik asid eksikliğine bağlı anemiler  Besinler içinde yeteri kadar alınmaması  Alkolizm veya askobik asid eksikliği  Barsaktan absorbsiyonunu azalması( malabsorsiyon, fenitoin, fenobarbital vb)  Gebelik  Kr. Karaciğer hast.,  Folik asid antagonistleri (metotreksat, primetamin, trimetoprin vb)

8 Pernisyöz anemi ve B12 vitamin eksikliğine bağlı anemiler  Pernisyöz anemi 50 y yukarı yaşta görülür  Makrositik bir anemidir  Otoimmünitenin röl oynadığı  Primer neden mide mukozasındadır

9  Mideden asit salgılanması yanı sıra intrinsik faktör salgılanması durmuştur  B12 emilimi intrinsik faktörle kompleks yaptıktan sonra incebarsağın ileum kısmından emilir

10 DEMİR  Demir hem molekülünün yapısında bulunur  Globin zinciriyle birleşirhemoglobini oluşturur  Hemoglobin dokulara oksijen taşınmasında rol oynar  Demir duedonum ve proksimal jejunumdan emilir

11  Vücutta depolanmış demir başta retiküloendotelyal sistem ve karaciğer hücrelerinde ve dokularda depo edilmiştir  Ferritin adı verilen bir proteine bağlı olarak

12  Absorbsiyonu:  Besinler içinde demir ferrik( Fe 3)demir şeklindedir  Midenin asid ve pepsin salgısı demirin absorbsiyonunu artırır  Gastrektomilerde, aklorhidride azalır

13  Besinlerdeki askorbik asid, metionin ve sistein abs. artırır  Antiasid ilaçlar, tetrasiklinler, fluorokinolonlar absorbsiyonu azaltır  Günlük gereksinim diyete, yaşa, sekse ve diğer faktörlere göre

14 Demir preparatları  Genellikle oral kullanılır  Bu bileşiklerde demir ferrodemir halindedir  Demir tuzları günde 3 kez tercihen yemeklerden sonra verilir  Açkarna verilmesi biyoyararlanımı artırır  Mide barsak üzerine tahriş edici etkisi var  C vitamini abs artırır

15  Demir sülfat heptahidrat  Kuru demir sülfat  Demir fumarat  Demir glukonat  Demir askorbat  Demir hidroksit polimaltoz, ferrik amonyum sitrat

16 Parenteral demir preparatları  Demir eksikliğinde rutin kullanılmaz  Agızdan demir alınmasının sakıncalı veya yararsız olan hast.  Agızdan düzenli demir alamayan hast  Gebelikte geç farkedilen ağır anemi  Antiasid ilaçlar veya tetrasiklin gibi uzun süre ilaç kullananhast

17  Preparatlar:  Demir dekstran kompleksi(ferrum hausman amp)  Demir sorbitol kompleksi(jectofer amp.)

18  Hastanın tedaviye cevabının değerlendirilmesi için en az 3-4 hafta ilaç verilir  Bu sürede hemoglobin 2 g/dl artma olursa cevap yeterli  Tedavi 3-6 ay devam edilir  Hemoglobin normale dönünce depoların dolması için tedaviye yarı dozda 2 ay devam edilir

19 Yan tesirleri  Bulantı  Epigastrik ağrı  Diyare  Feçeste demir sülfürden dolayı siyah renk  Gizli kan testlerini bozar  İntramusküler enjeksiyon derin yapılmassa kastan cilt altına sızan demir koyu renge neden olur

20 Zehirlenme  Çocuklar tarafından aşırı miktarda alınması sonucu olur  Tedavide; desferoksamin (deferoksamin)  Absorbsiyonu önlemek(sodyum bikarbonat veya fosfat solüsyonu)  Desferoksamin yoksa kalsiyum disodyum EDTA kullanılır

21  Kronik demir zehirlenmesine hemosideroz  Ciltte bronz renginde diskolorasyon yaparsa hemokromatozis tedavide desferoksamin ve flebotomi  Demir fazlalığı erkeklerde bazı kanserlere yol açar( kolon, akciğer, mesane, özefagus,)

22 B12 Vitamini (kobalaminler)  Çok ufak miktarları ile etki yapar  B12 vitamini folik asitle birlikte hücre bölünmesi ve çoğalması için gerekli DNA sentezinde rolü var

23  B12 eksikliğinde SSS de ellerve ayaklarda paresteziler, vibrasyon ve pozisyon duyumsamasının azalması  Derin tendon reflekslerinde azalma  İleumdan abs edilir  Emilimi için intrinsik faktör gereklidir

24 preparatları  Siyanokobalamin  Hidroksokobalamin  İ.m. ve s.c. yapılır

25 Folik asid  Folik asid eksikliğine bağlı durumlarda B12 etkisiz  B12 yetersizliğinde folik asid etkili ancak nörolojik belirtileri düzeltmez  Pernisyöz anemide tek başına folik asid verilmez  Kalsiyum folinat; metotreksata ve dihidrofolat redüktazı inhibe eden ilaçlara bağlı anemide kullanılır

26 Eritropoietin (epoetin)  Böbreklerden salgılanan ve kemik iliğinde eritrosit proliferasyonunu düzenleyen birprotein  Böbrek yetmezliği  Aplastik anemi, multipl myelom, kanser vb anemilerde kullanılır Epoetin pahalı ve sık hipertansiyon yapar

27 Diğer hemotopoetik faktörler  Granülosit koloni stimüle edici faktör (filgrastim)  Granülosit makrofaj koloni stimüle edici faktör ( molgromostin)


"ANTİANEMİK İLAÇLAR Anemi : kanda alyuvarların total sayılarının veya kan hacmine göre nisbi sayılarının azalmasıdır. Bütün ülkelerde sık görülür En sık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları