Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cümle çeşitleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cümle çeşitleri."— Sunum transkripti:

1 Cümle çeşitleri

2 Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin çeşidine göre farklıdır?
A)Yarınki kazdan bugünkü yumurta yeğdir B)Hangi gün vardır akşam olmadık? C)Şubatın sonundan martın onundan kork D)Akıl için yol birdir

3 Cevap:C

4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamında olumsuzluk yoktur ?
A)Ne ders çalıştı ne oyun oynadı B)Onun bu konuda bilgisi yok değil C)Günlerce ne aradı ne sordu D)Bu iş senin bildiğin gibi değil

5 Cevap:B

6 Hangisi soru cümlesidir?
A)Bu ağaçların nasıl yetiştirildiğini biliyorsunuz B)Neler söylediğimi bir hatırlayabilsem C)Onlar niçin böyle uzak duruyorlar D)Hangi gömleği alacağına karar ver

7 Cevap:C

8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart söz konusudur?
A)Kar yağınca yollar erkenden kapandı B)Yağmurdan önce yola çıktıklarını söyledi C)Yüzmeyi bilenler karşı kıyıya geçtiler D)Bu elbiseyi geri almak üzere sana veriyorum

9 Cevap:D

10 Evin önündeki, araba eşyalarımızı taşımaya elverişli değildi
Evin önündeki, araba eşyalarımızı taşımaya elverişli değildi.Cümlesiyle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Sıralı cümledir B)Olumsuz cümledir C)İsim cümlesidir D)Kurallı cümledir

11 Cevap:A

12 Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümle değildir?
A)Çabuk parlayan çabuk söner B)Düşüne düşüne görmeli işi sonra pişman olmamalı kişi C)Cahilden kork aslandan korkma D)Dağ dağ üstüne olur ev ev üstüne olmaz

13 Cevap:B

14 Yaşamak, düşünmektir cümlesi aşağıdakilerden hangisine uygundur?
A)Birleşik- olumlu- kurallı –isim B)Basit-olumlu-kurallı-isim C)Birleşik-olumlu-kurallı-fiil D)Basit-olumsuz-kurallı-fiil

15 Cevap:A

16 Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit cümledir?
A)Akıllı adam kabında uyuyan su gibidir B)Bakmakla öğrenilse köpekler kasap olurdu C)Zehir gelince acı kaçar D)Umut çalışkanlıkların rüyasıdır

17 Cevap:D

18 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yapısına göre sıralı bir cümledir?
A)Boynuz öküze semer eşeğe yük olmaz B)Açılan solar ağlayan güler C)Mal, adama hem dost hem düşman D)Akılsız dosttan akıllı düşman hayırlıdır

19 Cevap:B

20 Her büyük bir kitap bir hareket ve her büyük hareket bir kitaptır
Her büyük bir kitap bir hareket ve her büyük hareket bir kitaptır.Cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Bağlı cümledir B)Olumsuz cümledir C)Devrik cümledir D)Basit cümledir

21 Cevap:D

22 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik yoktur?
A)İyi kitaplar başarıya doğru uzatılmış köprüdür B)Kendi vatanını tanımamak kadar ayıp varmıdır? C)Korkaklığın en kötüsü insanın kendi kendine acımasıdır D)Körle yatan şaşı kalkar

23 Cevap)C

24 Aşağıdakilerden hangisi birleşik cümledir?
A)Sınavlar yaklaşıyor, heyecanımız artıyor B)Dostluğumuz duru su gibi akıp gidiyor C)Kütüphanede birkaç kez onunla karşılaşmıştık D)Bu otobüsün pek de yolcusu yoktu

25 Cevap:B

26 Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?
A)Niçin ağladığını bir türlü öğrenemedik B)Babanın kitapları mı bunların hepsi? C)Ne zaman, nerede konuşacağınızı bilin D)Asıl beklediğim günler Perşembe günleriydi

27 Cevap:B

28 Aşağıdakilerden hangisi girişik birleşik cümledir?
A)Onun küçük kardeşi tam üç kez sınıfta kaldı B)Kitap çok güzeldi elimden bir türlü bırakamadım onu C)Çalışan her zaman kazanır D)O kadar yolu gittim, her şeyi yerinde gördüm

29 Cevap:C

30 Çalışan insanın en büyük sorunlarından biri kitap okuyamamaktır cümlesi ile ilgili olarak aşağıdaki söylenenlerden hangisi yanlıştır? A)Fiil cümlesidir B)Birleşik cümledir C)Olumsuz cümledir D)Kurallı cümledir

31 Cevap:A

32 Anlamına göre hangi cümle diğerlerinden farklıdır?
A)Ayşe yeşilay kolunun üyesi değil B)Kitap okumanın faydası görünmüyor değil C)Bazı insanlar çevreye karşı duyarlı değil D)Hayvanları koruma yeterli önlemler alınıyor değil

33 Cevap:B

34 Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumlu halde anlamca olumsuzdur?
A)Ali ne resmi sever ne müzüği B)Söylediklerini anlıyor değilim C)Kitap okumayı sevmiyordu D)Sorunlarımı çözmeye uğraşıyorum

35 Cevap:A

36 Aşağıdakilerden hangisi sıralı bağımsız bir cümledir?
A)Çok söyleme arsız edersin;aç bırakma, hırsız edersin B)Elmayı soy da ye armudu say da ye C)Herkes aklını pazara çıkarmış yine kendi aklını beğenmiş D)Deliye bal tattırmışlar;çarşıda katran bırakmamış

37 Cevap:D

38 Aşağıdakilerden hangisi ünlem cümlesidir?
A)İnsan ömrü boyunca pek çok şeye alışır B)Herkes güzel konuşmayı ister C)Yeter artık kesin şu gürültüyü D)Acaba bu ses nereden geliyor

39 Cevap:C

40 Aşağıdakilerden hangisi emir cümlesidir?
A)Annemi öyle çok özledim ki B)Ah, havalar bir iyileşse C)Ödevlerinizi zamanında yapmalısınız D)Hemen bahçe kapısını kapat

41 Cevap:D

42 Aşağıdakilerden hangisi şart cümlesidir?
A)Bu kitabı okursan gerçekleri öğrenirsin C)Kendini beğenmek akıllı insanların davranışı değildir D)Bahar gelince herkes kırlara çıktı

43 Aşağıdaki cümlelerin hangisi bağlı bir cümledir?
A)Oraya gittim ve işi yerinde inceledim B)Sabreyle işine,hayır gelsin başına C)Bu işin sebebini bende anlamadım D)Gerçekler er geç ortaya çıkar

44 Cevap:A

45 Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir sıralı cümledir?
A)Her işte bir hayır vardır B)Güvenme varlığa düşersin darlığa C)Kadının fendi erkeği yendi D)Öpülecek el ısırılmaz

46 Cevap:B

47 Aşağıdakilerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?
A)Yaylada hava çok serinmiş B)Güzele bakmak sevaptır C)Mağazandan bir gömlek al D)Bedava sirke baldan tatlıdır

48 Cevap:C

49 Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur?
A)Bugün ne bağa ne de pazara giderim B)Sınıftaki çocuklardan biri hastalanmadı C)Odunları akşama kadar taşıyamayız D)Elimdeki bütün olanaklarını kullanarak oğlunu en güzel okullarda okuttu

50 Cevap:B

51 Tarih şuuru vatan ve toprak şuurudur.
Bu cümle yapısı bakımından aşağıdakilerden hangisine uygundur? A)Basit cümledir B)Bağlı cümledir C)Sıralı cümledir D)Birleşik cümledir

52 Cevap:A

53 Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur?
A)Terbiye nefisini başkaları için unutmuş görünmektir B)Zeka da her şey gibi kuvvetini kaybeder C)Zora dağ dayanmaz D)Sanatına kim hor bakar boynuna torba takar

54 Cevap:C

55 Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
A)Altın ateşte cesur adam felaketlerde anlaşılır B)Dikenli çalı çok zaman yumuşak güller açar C)Ev alma komşu al D)Acıların en acısı,mutlulukları hatırlamaktır

56 Cevap:D

57 Aşağıdakilerden hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?
A)Düzenli olarak spor yapmıyor değilim B)Yağmur dinmeden kimse yola çıkmasın C)Sizinle akşama kadar tartışacak değilim D)O, işi yüzünden köyünden ayrılamamış

58 Cevap:A

59 Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumsuz cümledir?
A)Kerim Ağa eve vaktinde varamamış B)Mutfakta bir kilo on bile yoktu C)Reçel bir türlü koyulaşmamıştı D)Oğlunu bir kez olsun kucaklayamamış

60 Cevap:B


"Cümle çeşitleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları