Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık kuruluşlarında doğru kayıt ve faturalandırma yöntemlerinin yapılması işletmelerin maddi kazancında büyük önem taşımaktadır. 2 Hasta Başvurusu Uygulanan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık kuruluşlarında doğru kayıt ve faturalandırma yöntemlerinin yapılması işletmelerin maddi kazancında büyük önem taşımaktadır. 2 Hasta Başvurusu Uygulanan."— Sunum transkripti:

1

2 Sağlık kuruluşlarında doğru kayıt ve faturalandırma yöntemlerinin yapılması işletmelerin maddi kazancında büyük önem taşımaktadır. 2 Hasta Başvurusu Uygulanan İşlemlerin Kayıt Altına Alınması Sunulan Hizmetin Faturalandırması Faturalandırmada Altın Kural

3 SGK (Sosyal Güvenlik Kurumunda güvencesi bulunan hastalar), Ücretli Hasta, Anlaşmalı Kurumların Hastaları (Özel Sağlık Sigortası ve Banka Yardım Sandıkları), Anlaşmalı Firma Hastaları, Yurtdışı Hastalar, Adli Vaka, İş Kazası, Trafik Kazası, Acil Hasta TBMM Mensupları, 3 Geri Ödeme Kurumlarına Göre Hasta Türleri

4 Sağlık yardımları SGK’ca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Sağlık hizmetinin finansmanını sağlanmasındaki usul ve esasları belirleyen, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerinin bildirildiği tebliğdir. 4 SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) Nedir?

5 Madde 1.4.5 - Sağlık hizmeti sunucularının sınıflandırılması Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayakta tedavide fiyatlandırmaya esas olmak üzere sınıflandırılması SUT eki “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Ayakta Tedavilerde Sınıflandırılması Listesi" nde (EK-2/A-1) yer almaktadır.“Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Ayakta Tedavilerde Sınıflandırılması Listesi" 5 SUT’ta Sağlık Hizmet Sunucuları

6 6 SUT Sağlık Tesisi Sınıflandırma Listesi STATÜKODUSINIFI KAMU U1 Üniversite hastanesi, tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezleri U2Tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan enstitüleri E1Eğitim hastanesi, genel E2 Eğitim hastanesi, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile göğüs ve göğüs cerrahisi alanında hizmet veren E3Eğitim hastanesi, kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren E4 Eğitim hastanesi, kemik hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren E5Eğitim hastanesi, ruh sağlığı alanında hizmet veren E6Eğitim hastanesi, göz hastalıkları alanında hizmet veren E7Eğitim hastanesi, onkoloji alanında hizmet veren H1Entegre ilçe hastanesi H2Gün hastanesi, tıp merkezi, dal merkezi H3Yataklı kurum, Yatak sayısı 1-99 H4Yataklı kurum, Yatak sayısı 100-499 H5Yataklı kurum, Yatak sayısı 500 ve Üstü H6Yataklı kurum, kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren H7 Yataklı kurum, kemik hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren H8 Yataklı kurum, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile göğüs ve göğüs cerrahisi alanında hizmet veren H9Yataklı kurum, ruh sağlığı alanında hizmet veren H10Yataklı kurum, deri ve zührevi hastalıklar alanında hizmet veren H11Yataklı kurum, diğer ÖZEL TMTıp merkezi DMDal merkezi ÖHÖzel hastane

7 TANIM MEDULA, SGK ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin, fatura bilgisini elektronik olarak toplamak, hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için, oluşturulmuş bütünleşik sistemdir. Genel Sağlık Sigortasının bilişim altyapısını çok uzun yıllar taşıyabilecek bir yaklaşımı benimsemiştir. Sistem, sağlıkla ilgili hizmet üreten her türlü kurumu sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlamaktadır. Sistem, Kamu hastaneleri Üniversite hastaneleri Özel hastaneler Özel tedavi merkezleri tarafından kullanılacak şekilde geliştirilmiştir. TARİHÇE Genel anlamda dört temel web servisi ile sağlanan elektronik bilgi, sağlık sunucularının kendi Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerine entegre edilmesi sağlanarak SGK bilgi işlem kayıtlarına alınmaktadır. 15/06/2007 tarihinde devreye alınan Medula V.2 Uygulaması, 01.04.2009 tarihinde Medula V.3 olarak güncellenmiş ve tüm sağlık sunucuları tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Medula

8

9 Kişiler, sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler. Sağlık tesisince kimlik tespiti yapılması zorunludur. (Acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında sağlanan Yardımlardan ücretsiz faydalananların belge ibraz edememesi durumunda, 2828 sayılı Kanun kapsamında bulunduklarını gösterir belgeye göre gerekli işlemler yürütülecek sonrasında söz konusu belgelerin ibrazı ilgili Kurumdan istenecektir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 9 Hasta Kabul İşlemleri

10 Hastanın muayene olmak istediği branşa göre SGK Online Provizyon Sistemi olan MEDULA (Medikal Ulak) üzerinden hak sahibi olduğuna dair provizyon alınır. Hasta için bir hasta başvuru no ve bu numara ile ilişkili bir takip numarası üretilir. Sağlık hizmet sunucusunda verilen hizmetler bu takip numarası ile takip edilir. Sağlık hizmet sunucusunda hastanın tedavisi boyunca aynı hasta başvuru no’suna bağlı aynı veya farklı branşlarda birden fazla takip verilebilir bu takipler birbiri ile ilişkilidirler, verilen hizmetler bu takip numaraları aracılığıyla takip edilir. Kurum bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası/provizyon verilmesi halinde, sunulan sağlık hizmetleri faturalandırılabilecektir. 10 Hasta Kabul İşlemleri

11 Başvuran hasta provizyon alamadı? Müracaat aşağıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilecektir. Acil hal, İş kazası ile meslek hastalığı hali, Trafik kazası, Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık, Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti, Analık hali, Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali, 18 yaş altı çocuklar, Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler, hasta takip numarası/provizyon alınamayan kişilerin acil servis müracaatlarına ilişkin işlemler, acil sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin Başbakanlık Genelgeleri doğrultusunda yürütülecektir.acil sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin Başbakanlık Genelgeleri 11 Hasta Kabul İşlemleri

12 SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri SUT ve eki listelerde belirtilmiştir. SUT ve eki listelerde yer almayan teşhis ve tedavi yöntemlerinin bedellerinin Kurumca karşılanabilmesi için Kurum tarafından uygun olduğunun kabul edilmesi ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından Kurumca ödenecek bedellerinin belirlenmesi gerekmektedir. SGK, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin SUT’ta belirtilen teşhis ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra teşhis ve tedavi ile ilgili diğer kurallar ile sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirleyebilir ve bu amaçla ihtisas komisyonları kurabilir. 12 Tedavi Hizmetleri Temini ve Ödeme Esasları

13 Kayıt Kabul Modülü Poliklinik Modülü Laboratuvar Modülü Radyoloji Modülü Ayaktan Hasta Takip Modülü

14 AYAKTAN PAKET DIŞI FATURALANDIRILACAK İŞLEM KONTROLÜ * EK-2/A-2) yer alan işlemler (Üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından işlem puanlarına %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır.) *SUT eki EK-2/B listesinde “9.A-Moleküler Mikrobiyoloji” * SUT eki EK-2/B listesinde “9.B-Sitogenetik Tetkikler” * SUT eki EK-2/B listesinde”9.C-Moleküler Tetkikler” * SUT eki EK-2/B listesinde”10.Refik Saydam Hıfzıssıhha Paneli” Başlığı Altında yer alan tetkikler. Pakete ilave olarak paket dışında faturalandırılır. AYAKTAN PAKET DIŞI FATURALANDIRILACAK İŞLEM KONTROLÜ * EK-2/A-2) yer alan işlemler (Üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından işlem puanlarına %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır.) *SUT eki EK-2/B listesinde “9.A-Moleküler Mikrobiyoloji” * SUT eki EK-2/B listesinde “9.B-Sitogenetik Tetkikler” * SUT eki EK-2/B listesinde”9.C-Moleküler Tetkikler” * SUT eki EK-2/B listesinde”10.Refik Saydam Hıfzıssıhha Paneli” Başlığı Altında yer alan tetkikler. Pakete ilave olarak paket dışında faturalandırılır. (1) “Ayakta tedavilerde ödeme” uygulaması kapsamında; sağlık kurumlarında ayaktan her bir başvuru için, SUT eki “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Ayakta Tedavilerde Sınıflandırılması Listesi” nde (EK-2/A-1) bulunduğu sınıfa göre belirlenmiş olan SUT eki EK-2/A Listesinde yer alan tutarlar esas alınarak ödeme yapılır. Ayaktan paket fiyat olarak ifade edebileceğimiz bu tutarlara kan tetkikleri ve direkt grafi bedelleri dahildir. Ayaktan Tedavilerde Ödeme Uygulaması (Paket Fiyat) 14

15 SIRA NOUZMANLIK DALLARIUZMANLIK KODU Eğitim ve Araştırma Genel Hastaneler (E1) 1Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi510034 2Aile Hekimliği480035 3Beyin ve Sinir Cerrahisi240044 4Çocuk Cerrahisi200039 5Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları150036 6Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları160039 7Deri ve Zührevi Hastalıkları170033 8Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji120044 9Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon180040 10Genel Cerrahi190044 11Göğüs Cerrahisi220039 12Göğüs Hastalıkları117139 13Göz Hastalıkları290034 14İç Hastalıkları100045 15Kadın Hastalıkları ve Doğum300049 16Kalp ve Damar Cerrahisi230046 17Kardiyoloji110054 18Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları280034 19Nöroloji130041 20Ortopedi ve Travmatoloji260039 21Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi250044 22Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları140039 23Spor Hekimliği400040 24Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji60040 25Üroloji270044 Bu Fiyatlara Ek-2/A-2, Genetik Tetkikleri, Refik Saydam Panelleri dışındaki tüm tetkik ve işlemler dahildir. Genel Cerrahi 44 TL Aynı Gün Tek Branş Kabul Cerrahi+D ahiliye 44TL(+)15,50TL Aynı Gün Farklı İki Branşa Kabul Ayaktan Paket Fiyat Ödeme Listesi 15

16 Aynı gün aynı uzmanlık dalına yatış verilen hastanın ek2-c (paket)listesinden işlemi yoksa bu kategoride değerlendirilir. Acil sağlık hizmetleri İş Kazası Meslek hastalığına yönelik sağlık hizmetleri Onkolojik ön tanı/tanı konulmuş hastalıklar ile ilgili tüm işlemler Organ ve doku nakline ilişkin donöre yapılan hazırlık tetkik ve tahliller Diş tedavileri Sevk belgesi ile (Maluliyet, Meslek hastalığı ve Kontrol Muayeneleri vb.) Enjeksiyon/Pansuman Alkol, Madde bağımlılığı tedavisi “Hizmet başına ödeme” Yönetimi ile faturalandırılır. Bu durumda SUT eki EK-2/A listesinde yer alan tutarlar faturalandırılamaz. Acil sağlık hizmetleri İş Kazası Meslek hastalığına yönelik sağlık hizmetleri Onkolojik ön tanı/tanı konulmuş hastalıklar ile ilgili tüm işlemler Organ ve doku nakline ilişkin donöre yapılan hazırlık tetkik ve tahliller Diş tedavileri Sevk belgesi ile (Maluliyet, Meslek hastalığı ve Kontrol Muayeneleri vb.) Enjeksiyon/Pansuman Alkol, Madde bağımlılığı tedavisi “Hizmet başına ödeme” Yönetimi ile faturalandırılır. Bu durumda SUT eki EK-2/A listesinde yer alan tutarlar faturalandırılamaz. Hizmet başına ödeme yöntemi kapsamında ayaktan muayene sonrasında aynı sağlık kurumunda, söz konusu muayene ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen tanı ve/veya tedaviye yönelik işlemler için muayene girişi yapılmaz. Ayakta Tedavide Hizmet Başına Faturalandırma 16

17 Hizmet başına ödeme yöntemi ile SUT eki EK-2/B ve EK-2/Ç listeleri esas alınarak faturalandırılır Evde Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Yöntemleri 17

18 Yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan işlemlerdir. Kemoterapi tedavisi,Radyoterapi tedavisi, Genel anestezi, bölgesel/lokal anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,Hemodiyaliz tedavileri, Kan, kan bileşenleri, kan ürünleri ve SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/G) yer alan ilaçların intravenöz infüzyonu,Genel anestezi ve sedasyon ile gerçekleştirilen dişhekimliği uygulamaları. 24 saatten kısa süreli yatışlarda yatak bedeli, gündüz yatak bedeli üzerinden faturalandırılır. Günübirlik tedavilerde SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan işlemler için gündüz yatak bedeli faturalandırılamaz. Günübirlik tedavilerde, SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan refakatçi bedeli ödenmez. 18 Günübirlik Tedaviler ve Ödeme Esasları

19 Laboratuvar Modülü Radyoloji Modülü Eczane ve Depo Modülü Ameliyathane Modülü Yatan Hasta Takip Modülü 19

20 VEZNE MODÜLÜ TİG Modülü Fatura Modülü Öncelikle epikriz incelenir. Hasta tanı ve tedavi uyumluluğu, varsa ameliyat veya müdahale, ilaç ve malzeme bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir. Eksiklik durumunda klinik ile gerekli düzeltme yapılması için görüşme yapılır. Ücretli hasta vezneye diğer hasta dosyası Fatura birimine sevk edilir. Taburcu Olan Hasta 20

21 SUT EK-2/B ve EK-2/C listesindeki birlikte faturalanmayan hizmetlerin kontrolü yapılır. SUT ’da ve Fatura İnceleme Usul ve Esaslarında; birlikte faturalandırılmayan hizmet, işlem, tetkik v.s. Kuralları, Epikrizde detaylandırılması gereken konular, fatura ekinde bulunması gereken raporlar, diğer bilgi ve belgeler açıkça belirtilmiştir. Hasta faturası Medula’ya kayıt edilmeden önce bu kurallar çerçevesinde tekrar kontrol edilir, Gerekli düzeltme ve düzenlemeler ilgili servisler ile görüşülerek yapılır. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yatarak verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri SUT eki EK-2/C listesinde yer alıyorsa” tanıya dayalı işlemler üzerinde ödeme yöntemi” ile (Paket yapılarak), yanlızca EK-2/B listesinde yer alıyorsa “hizmet başına ödeme yöntemi” ile fatura edilir.tanıya dayalı işlemler üzerinde ödeme yöntemihizmet başına ödeme yöntemi Yoğunbakım hastaları hizmet kontrolü SUT “2.4.4.H yoğun bakım tedavisi” başlığı hükümlere göre yapılır.2.4.4.H yoğun bakım tedavisi SUT EK-2/B ve EK-2/C listesindeki birlikte faturalanmayan hizmetlerin kontrolü yapılır. SUT ’da ve Fatura İnceleme Usul ve Esaslarında; birlikte faturalandırılmayan hizmet, işlem, tetkik v.s. Kuralları, Epikrizde detaylandırılması gereken konular, fatura ekinde bulunması gereken raporlar, diğer bilgi ve belgeler açıkça belirtilmiştir. Hasta faturası Medula’ya kayıt edilmeden önce bu kurallar çerçevesinde tekrar kontrol edilir, Gerekli düzeltme ve düzenlemeler ilgili servisler ile görüşülerek yapılır. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yatarak verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri SUT eki EK-2/C listesinde yer alıyorsa” tanıya dayalı işlemler üzerinde ödeme yöntemi” ile (Paket yapılarak), yanlızca EK-2/B listesinde yer alıyorsa “hizmet başına ödeme yöntemi” ile fatura edilir.tanıya dayalı işlemler üzerinde ödeme yöntemihizmet başına ödeme yöntemi Yoğunbakım hastaları hizmet kontrolü SUT “2.4.4.H yoğun bakım tedavisi” başlığı hükümlere göre yapılır.2.4.4.H yoğun bakım tedavisi Faturalandırma Süreçleri 21

22 Aynı seansta birden fazla işlem yapıldığında : Aynı seans aynı kesiden yapılan işlem puanı yüksek olan işlemin puanı tam, Sonraki işlem puanları ise herbirinin %30’u, Aynı seans ayrı kesiden yapılan işlemlerde puanı yüksek olan işlemin puanı tam, sonraki işlem puanları ise herbirinin %50’si alınarak faturalandırılır. Bu işlemler farklı uzmanlık dallarında yapılmış ise yüzdelik oranları 25 puan artırılarak uygulanır. SUT EK-2/B, EK-2/C ve EK-2/Ç listelerindeki işlem puanları 0,593 kat sayısı ile çarpılarak faturalandırılacak fiyat belirlenir. SUT hükümleri çerçevesinde hizmet başına ödeme yöntemi seçilen hastaların sağlık hizmet bedelleri SUT EK-2/B ve EK-2/Ç listesi esas alınarak faturalandırılır. Tıbbi malzeme ve ilaçlar ayrıca faturalandırılır.hizmet başına ödeme yöntemi SUT hükümleri çerçevesinde hizmet başına ödeme yöntemi seçilen hastaların sağlık hizmet bedelleri SUT EK-2/B ve EK-2/Ç listesi esas alınarak faturalandırılır. Tıbbi malzeme ve ilaçlar ayrıca faturalandırılır.hizmet başına ödeme yöntemi Taburcu Olan Hasta (Hizmet Başına Ödeme Yöntemi) 22

23 Aynı seansta birden fazla işlem yapıldığında: Aynı seans aynı kesi durumlarında yüksek puanı olan tam, diğeri işlem puanının %25’i olarak faturalandırılır. Aynı seans ayrı kesi durumlarında yüksek puanı olan tam, diğeri işlem puanının %50’si olarak faturalandırılır. Bu işlemler farklı uzmanlık dallarında yapılmış ise yüzdelik oranları 25 puan artırılarak uygulanır Hastaya EK-2/C (Tanıya dayalı işlem listesi) listesinde yer alan bir hizmet yapılmışsa HBYS sisteminde hizmetin paketi yapılır. SUT hükümleri ve EK-2/C listesinde işlemin yanında yer alan açıklamalar, 3.1.3 - Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler dikkate alınarak paket dışında ödenen malzeme, İlaç vs. Olup olmadığı kontrol edilir. Eğer hastaya SUT “3.1.4 tanıya dayalı işleme dahil olmayan tıbbi malzemeler” Listesinde yer alan sarf malzemesi kullanılmış ise bu malzemeler paket dışında ödenecek şekilde HBYS’de tanımlanır.Tanıya dayalı işlem listesi3.1.3 - Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler 3.1.4 tanıya dayalı işleme dahil olmayan tıbbi malzemeler Hastaya EK-2/C (Tanıya dayalı işlem listesi) listesinde yer alan bir hizmet yapılmışsa HBYS sisteminde hizmetin paketi yapılır. SUT hükümleri ve EK-2/C listesinde işlemin yanında yer alan açıklamalar, 3.1.3 - Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler dikkate alınarak paket dışında ödenen malzeme, İlaç vs. Olup olmadığı kontrol edilir. Eğer hastaya SUT “3.1.4 tanıya dayalı işleme dahil olmayan tıbbi malzemeler” Listesinde yer alan sarf malzemesi kullanılmış ise bu malzemeler paket dışında ödenecek şekilde HBYS’de tanımlanır.Tanıya dayalı işlem listesi3.1.3 - Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler 3.1.4 tanıya dayalı işleme dahil olmayan tıbbi malzemeler SUT EK-2/B,EK-2/C ve EK-2/Ç listelerindeki işlem puanları 0,593 kat sayısı ile çarpılarak faturalandırılacak fiyat belirlenir. Taburcu Olan Hasta (Paket Fiyat Ödeme) 23

24 Ameliyat İşlemlerinde Kesi Bilgisine Göre Ücretlendirme 24

25 2.2.2.B-1 Tanıya Dayalı İşlemleri Kapsamı Yatak Bedeli Muayene ve Konsültasyon Operasyon ve girişimler Anestezi İlaçları Yatış Dönemindeki İlaçlar(Kan Ürünleri Hariç) Kan Bileşenleri (Trambosit, Tam kan, vb) Sarf Malzemesi Anestezi Bedeli Labaratuvar, Patoloji ve Radyoloji Tetkikleri Refakatçi Bedeli Tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler Pakete dahil olup ayrıca faturalandırılamaz Paket İşlemlerin Kapsamı 25

26 Aşağıda belirtilen sürelerin aşılması halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, ayrıca faturalandırılır. a) A Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 15 gün b) B Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 10 gün c) C Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 8 gün ç) D Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 5 gün d) E Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 3 gün Paket İşlemlerin Kapsamı 26

27 15 gün içinde yapılan tüm işlemler paket faturalandırılır. A Grubu tanıya dayalı işlemler 10 gün içinde yapılan tüm işlemler paket faturalandırılır. B Grubu tanıya dayalı işlemler 8 gün içinde yapılan tüm işlemler paket faturalandırılır. C Grubu tanıya dayalı işlemler 5 gün içinde yapılan tüm işlemler paket faturalandırılır. D Grubu tanıya dayalı işlemler 3 gün içinde yapılan tüm işlemler paket faturalandırılır. E Grubu tanıya dayalı işlemler 15 gün sonunda Hizmet Başı Fatura 10 gün sonunda Hizmet Başı Fatura 8 gün sonunda Hizmet Başı Fatura 5 gün sonunda Hizmet Başı Fatura 3 gün sonunda Hizmet Başı Fatura Paket İşlemlerin Kapsamı 27

28 2.2.2.B-2 Hizmetin İptal Olması veya Yarım Kalması: Hastanın tanıya dayalı işlem öncesi hazırlık işlemleri aşamasında ölmesi veya ortaya çıkan başka sağlık sorunları nedeniyle tanıya dayalı işlem kapsamına giren bir müdahalenin yapılamaması halidir bu durumda SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem bedelleri, %10 indirimli olarak faturalandırılacaktır. 2.2.2.C Eşlik Eden Hastalık: Tanı veya tedaviye yönelik işlemler kapsamında tedavisi yapılan hastanın eşlik eden hastalıkları (hemofili, lösemi, immun yetmezlikler, organ yetmezlikleri, maligniteler, immun ve otoimmun, romatolojik hastalıklar vb) nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinin bedelleri, hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılır. 2.2.2.C Komplikasyonlar: Tanı veya tedaviye yönelik işlem sonrasında hastada komplikasyon ortaya çıkması durumunda, komplikasyona ait sağlık hizmetlerinin bedelleri aynı sağlık hizmeti sunucusunca %10 indirimli olarak hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır. Ancak hastanın önceden bilinen risk faktörleri (diabetes mellitüs, hipertansiyon, morbid obezite, alkolizm vb) bulunması halinde, bunlarla ilgili olarak gelişen komplikasyonlarda bu indirim uygulanmaz. Hizmetin İptal Olması veya Yarım Kalması Hizmet Başı Faturalandırılır %10 düşük ödenir Eşlik Eden Hastalık Hizmet Başı Faturalandırılır %100 ü ödenir Komplikasyon Hizmet Başı Faturalandırılır %10 düşük ödenir AÇIKLAMALAR Fiyatlandırmaya Etkisi Paket Fiyatı Bozan Haller 28

29 Hizmet Başı Faruralandırılır SUT eki EK-2/Ç Listesi 2.4.1 - Diş tedavileri: Paket Faruralandırılır SUT eki EK-2/C “P911146” Kadavra donör temini ve Organ Nakil Puanları esas alınır Tedavi Tipi Organ Nakli ile Fatura Edilir 2.4.2.A - Organ ve doku nakli: Paket Faruralandırılır SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan “Kemik İliği Nakli” işlem puanları esas alınır. Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi Kemik İliği ile Fatura Edilir 2.4.2.B-1 - Kemik iliği nakli Hizmet Başı Faruralandırılır SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “704.981” numaralı işlem bedeli faturalandırılabilir Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi Kök Hücre Nakli ile Fatura Edilir 2.4.2.B-2 - Mezenkimal kök hücre (MKH): Paket Faruralandırılır SUT eki EK-2/C Listesi Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi ESWL ile Fatura Edilir 2.4.4.A - ESWL metodu ile yapılacak taş kırdırma tedavileri: Paket Faruralandırılır SUT eki EK-2/D-3 Listesinde belirtilen endikasyonlar ile SUT eki EK-2/C Listesi Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi Hiperbarik oksijen tedavisi ile Fatura Edilir 2.4.4.B - Hiperbarik oksijen tedavisi Paket Faruralandırılır SUT eki EK-2/C Listesi Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi ESWT ile Fatura Edilir 2.4.4.F-4 - Ekstrakorporeal şok dalgası (ESWT) tedavisi Paket Faruralandırılır SUT eki EK-2/C Listesi ve Akut böbrek yetmezliği SUT eki EK-2/C Listesi “P704230” Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi Diyaliz ile Fatura Edilir 2.4.4.D-1 - Hemodiyaliz tedavileri: Paket Faruralandırılır SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan gruplar dikkate alınmak SUT eki EK-2/C Listesi Sağlık Kurulu ve Tedavi Tipi FTR ile Fatura Edilir 2.4.4.F - Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri Bazı Tetkik ve Tedavi Yöntemlerinin Usul ve Esasları 29

30 (1) Sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilen ilgili branşlara ait Kurumca bedeli karşılanacak tıbbi malzemelerin SUT kodları, tıbbi malzeme alan tanımları ve fiyatları aşağıdaki SUT eki listelerde tanımlanmıştır; a) Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A), b) Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1), c) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-1), ç) Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/G), d) Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H), e) Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I), f) Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/J), g) Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/K), ğ) Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/L), h) Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/M), ı) Allogreft Ürün Grubu (EK-3/N-1), i) Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2). j) Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/O), k) Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/P), Yatarak Tedavilerde Kullanılan Tıbbi Malzemeler 30

31 (2) Aşağıdaki branşlarda kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz. a) Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1), b) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-1), c) Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/G), ç) Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H), d) Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I), e) Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/J), f) Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/K), g) Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/L), ğ) Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/M), h) Allogreft Ürün Grubu (EK-3/N-1), ı) Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2). (Ek: 01/08/2013-28725/ 9 md. Yürürlük: 01/01/2014) i) Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/O), j) Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/P), Yatarak Tedavilerde Kullanılan Tıbbi Malzemeler 31

32 (3) SUT eki branş listelerinde, birden fazla branşta kullanılan tıbbi sarf malzemeleri (steril eldiven, sütur, sonda vb.) yer almamakta olup, söz konusu malzemelerin kullanıldığı branştan fatura edilmesi halinde SUT hükümleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır. (4) İlgili branş listesinde yer almayan, ancak SUT eki diğer branş listelerinde bulunan ve ilgili branş tarafından da kullanılabilir nitelikte olan malzemelerin, SUT eki diğer branş listesindeki SUT kodu ve geri ödeme kurallarına uygun olarak, ilgili branş tarafından faturalandırılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. SUT eki EK-3/M Listesinde yer alan tıbbi malzemelerin endovasküler/nonvasküler girişimsel işlem yapan branşlarca da kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”. (5) Yatan hasta tedavilerinde kullanılan tıbbi malzemeler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporları/konsey kararları düzenlendiği sağlık hizmeti sunucusunda geçerlidir. Sağlık kurulu/konsey, hizmeti veren sağlık hizmeti sunucusunda görevli hekimlerden oluşur. (6) SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzeme alan tanımlarına ait konsey kararı/sağlık kurulu raporu/heyet raporu/epikrizde 2 uzman hekim imzası acil haller için aranmaz. Hastanın acil olduğuna dair detaylı bilgi epikriz raporunda belirtilmelidir. (7) SUT eki listelerde yer alan malzemelerin, MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz. (8) Sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemeler ile bunlara ait tamir ve bakım-onarım masrafları ile yedek parça, aksesuar ve tekrar kullanılabilir sarf malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak, sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemelerin hasta kullanımına mahsus tek kullanımlık tıbbi sarf malzeme bedelleri Kurumca karşılanır. (9) Sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilen tekrar kullanılabilir tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz. (10) Laboratuvar testlerinde kullanılan tıbbi malzemeler işlem bedeli içerisinde ödendiğinden Kuruma ayrıca fatura edilemez. Yatarak Tedavilerde Kullanılan Tıbbi Malzemeler 32

33 (1) Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi ile faturalandırılan işlemlere dahil tıbbi malzemeler için de SUT ve eki listelerde belirtilen kurallar geçerlidir. (2) Tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmayan tıbbi malzemeler; a)Plak, çivi, vida, b)Kemik çimentosu, c)Eksternal fiksatör, ç) Her türlü eklem implantı, d)Omurga implantı, e)Kalp pili, f)Pace elektrodu, g)Koroner stentler, ğ) Kalp kapakları, h)İntraaortik balon, ventrikül destek cihazı, i)Kapaklı kapaksız kondüit, i)Valf ringi, j)Her türlü greft, shunt ve suni damar, k) Protezler, l)Aterektomi cihazı, m) Çift yüzlü yamalar (meshler), n) İntraoperatif nöromonitarizasyonda kullanılan tıbbi malzemeler, o) SUT eki EK-2/C Listesi açıklama bölümünde tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmadığı belirtilen tıbbi malzemelerin, SUT hükümleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır. (3) SUT eki listelerdeki işlemlerin açıklama bölümlerinde yer alan işlem puanına dahil olmadığı belirtilen tıbbi malzemelerle aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen tıbbi malzemeler de işlem kapsamı dışında değerlendirilir. Pakete Dahil Olmayan Tıbbi Malzemeler 33

34 3.2.1.A- Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında; (1) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. (2) SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, KDV dâhil alış fiyatı üzerine; %15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşılanır. SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşılanır. Yatarak Tedavilerde Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi 34

35 MALZEME TÜRLERİ SUT Malzemesi SUT da yayınlanan (EK3) listelerde yer alan kodlar SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. SUT eki EK-3 listelerinde yer alan tıbbi malzeme fiyatları, KDV hariç fiyatlardır. İlgili kanunlarda tanımlanan KDV istisna ve muafiyetler ile SUT ’ta belirtilen istisnalar ve yurt dışında faaliyet gösteren Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere KDV ilave edilerek ödenir. (SUT eki EK-3/B Listesinde yer alan tıbbi malzemelerin Bedelleri ödenmez) SUT Fiyatı +KDV Kodsuz Malzeme SUT eki listelerde yer almayan malzemelerin, MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesidir. SUT eki listelerde yer alan malzemelerin, MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz. SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, %15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi+ KDV ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşılanır Alış Fiyatı + %15 + %2 + KDV Yatarak Tedavilerde Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi 35

36 Yoğun bakım tedavileri SUT eki EK-2/C “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” yer alan puanlar üzerinden faturalandırılır. Yoğun bakım tedavisi uygulanmayan günlerde verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılabilir.“Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” Anestezi sonrası bakım hizmetleri (PACU) için yoğun bakım bedelleri faturalandırılamaz. Aynı sağlık kurumunda aynı gün birden fazla basamakta yoğun bakım tedavisi gören hasta için bir yoğun bakım bedeli faturalandırılabilir. Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığı ilk gün ile vefat ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığı gün ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yoğun bakım servisine sevk edildiği gün verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır. 36 Yoğun Bakım Hizmetleri ve Ödeme

37 37 1- http://www.sgk.gov.tr/http://www.sgk.gov.tr/ 2- http://www.tkhk.gov.tr/ Finansal Analiz Dairesihttp://www.tkhk.gov.tr/ 3-http://www.saglikaktuel.com/ 4-http://www.sgb.saglik.gov.tr/ 5- www.maliye.gov.tr Yararlanılacak WEB Siteleri

38 Teşekkür Ederim


"Sağlık kuruluşlarında doğru kayıt ve faturalandırma yöntemlerinin yapılması işletmelerin maddi kazancında büyük önem taşımaktadır. 2 Hasta Başvurusu Uygulanan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları