Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Soner Sanioğlu İstanbul Cerrahi Hastanesi VI. Fleboloji Kongresi- 2012 İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Soner Sanioğlu İstanbul Cerrahi Hastanesi VI. Fleboloji Kongresi- 2012 İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Soner Sanioğlu İstanbul Cerrahi Hastanesi VI. Fleboloji Kongresi- 2012 İstanbul

2

3

4

5 1968 Kistner Popliteal venden tibial venlere reflünün gösterildiği ileri kronik venöz yetmezlikli hastalar aday Eksternal valvuloplasti İnternal valvuloplasti Kapak transpozisyonu Kapak transplantasyonu Birden çok kapakta yetmezlik olmasına rağmen genellikle SFV’deki ilk kapak onarılır. Derin femoral vendeki kapakta yetmezlik varsa bu da onarılmalıdır. Alternatif olarak popliteal vendeki (gate keeper) kapak onarılır.

6

7 Asendan venografi venöz sistemlerin açıklığını gösterir, venöz anatomiyi tam olarak ortaya koyar. Desendan flebografi reflüyü ve derecesini belirleme için kullanılır. Valsalva manevrasıyla uyluğun ve dizin altına uzanan reflüsü olan (grade 3 ya da 4 reflü) hastalar primer onarım adayıdırlar.

8 Primer yetmezliklerde uygulanır. Kistner tarafından tanımlanmış, Raju tarafından modifiye edilmiştir. Standart groin insizyon Femoral ve safen ven bulunur. SFV kapak lokalizasyonu saptanır. Fibröz kalınlaşma varsa adventisyal diseksiyon Strip test Valve cuspların 7/0 prolenle direkt görerek plikasyonu Raju ve Fredericks’e göre %20 picasyon yeterli

9

10

11

12

13 İlk olarak yine Kistner tarafından yapılmış Venatomiye ve heparine gerek yok Dışardan konan sutürlerle genişlemiş komissural açının daraltılması amaçlanıyor. Ancak direk vizualizasyon olmaması başarıyı azaltıyor. Bu nedenle Gloviczki angioskop valvuloplastiyi tanımlamış. Valvuloplasti sonrası darlık oluşursa longitidunal-transvers yada inverted Y-V gibi venoplastik prosedürler u ygulanabilir.

14

15

16

17 Durango 1993 De nova kapak rekonsrüksiyonu, egsize safen ven ile bicuspit kapak yapmak Prostetik greft ile eksternal banding özellikle dilatasyona sekonder gelişen reflülerde faydalı. Diseksiyon sırasındaki kontraksiyona bağlı strip test ile kapak kompetan olmuşsa yapılabilir. 2-3 cm dakron yada PTFE dilate segmentin üzerine sarılır. Eksternal banding internal ve eksternal valvuloplastiyi tamamlamak için yapılabilir.

18

19 Kistner ve Sparkuhl 1979 Posttrombotik reflü ve kasıkta profunda yada safev vende kompetan bir kapak gerekiyor. SFV ayrılarak kompetan kapaklı venöz segmentin distaline anostamoz ediliyor. Safen vendeki kapağın çabuk bozulması nedeniyle profunda daha çok tercih edilir olmuş.

20

21 Posttrombotik sendromda, transpozisyonun kullanılamadığı vakalarda yapılır. 1982 Taheri tarafından tanımlanmıştır. 4-8 cm’lik kompetan kapaklı aksiller ven segmenti femoral bifurkasyonun 4-5 cm altına interpoze edilir. Sonraki dilatasyonu engellemek için eksternal banding uygulanır. Çap uyumsuzluğu ve geç dilatasyonun transplantasyonun popliteal vene yapılarak giderilebileceği iddia edilmiştir.

22

23 Operatif mortalite %0’a yakın, DVT %0-11, Hematom %2-16 Primer etyolojide aşarı oranı daha yüksek

24

25 Prospektif randomize çalışmaların yokluğu Derin venöz cerrahinin yüzeyel cerrahi ile kombine edilmesinin sonuçları belirsizleştirmesi nedeniyle Günümüzde derin venöz yetmezliği düzeltebilen birçok yöntem tanımlanmasına karşın, bu yöntemleri uygulayan cerrah sayısı çok azdır. Yöntemlerin yaygınlaşması için daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

26 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER


"Doç. Dr. Soner Sanioğlu İstanbul Cerrahi Hastanesi VI. Fleboloji Kongresi- 2012 İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları