Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE ADI TEMİZ HAYAT. PROJE ADI TEMİZ HAYAT PROJE KONUSU Küfür ve argonun yaygın olarak kullanıldığının gözlenmesi üzerine; özellikle yetişmekte olan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE ADI TEMİZ HAYAT. PROJE ADI TEMİZ HAYAT PROJE KONUSU Küfür ve argonun yaygın olarak kullanıldığının gözlenmesi üzerine; özellikle yetişmekte olan."— Sunum transkripti:

1

2 PROJE ADI TEMİZ HAYAT

3 PROJE KONUSU Küfür ve argonun yaygın olarak kullanıldığının gözlenmesi üzerine; özellikle yetişmekte olan çocuk ve gençlerimizin bu iletişim tarzından olumsuz etkilenmemeleri için bu projenin öncelikle okulumuzda ve tüm okullarımızda uygulamaya konulması.

4 PROJE AMACI Toplumumuzda giderek yaygınlaşan küfürlü ve argo konuşmanın önüne geçilmesi

5 DÜZENLEYEN KURUM Fatih Anadolu Lisesi

6 PROJE KAPSAMI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Terme Fatih Anadolu Lisesi

7 PROJEYE GİRİŞ Dil, sosyal ve canlı bir varlık olduğu kadar çeşitli sosyal kesimlere göre de değişiklik gösterebilmektedir. Bunun en iyi örneklerinden biri "Argo" dur. Argo, bir sözcüğe belli bir kesimin topluluğun veya grubun sözlük anlamından çıkarak yeni anlamlar yüklenmesidir.

8 PROJEYE GİRİŞ Prof. Dr. Doğan Aksan "Argonun; asker argosu, öğrenci argosu" gibi çeşitlerini belirterek argonun sosyal kitlelerdeki farklılıklarına dikkat çekmiştir. Bu projenin temel amacı, yanlış sosyalleşmeler sonucunda ortaya çıkan argo dil kullanımının, farklı okul türlerine ve cinsiyete göre nasıl farklılaştığını, ortaöğretim öğrencileri örnekleminde ortaya koymaktır.

9 PROJENİN ALT AMAÇLARI Argo dil kullanımı cinsiyete göre nasıl farklılaşmaktadır? Argo dil kullanımı, okul türüne göre nasıl farklılaşmaktadır? Öğrenciler argo dil kullanımını nasıl kazanmaktadır? Argo dil kullanımının öğrencilerin akademik başarı durumlarına göre nasıl farklılaşmaktadır? Bu dilin kullanılması arkadaşlığı nasıl etkilemektedir? Argo dil kullanımının öğrencilerin yatılılık ve gündüzlülük durumlarına göre nasıl farklılaşmaktadır?

10 PROJENİN ÖNEMİ Argo dil kullanımının farklı eğitim kurumları düzeyinde ortaya koyması ve karşılaştırma yapma imkânı sunması. Farklı eğitim kurumlarından yola çıkarak argo dil kullanımının kaynaklarının anlama noktasında, yordama yapabilme şansı vermesi. Genellikle küfür olarak algılanan argo dil kullanımının aslında farklı anlamlar içeren bir dil olduğunu ortaya koyması. Argo dil kullanımının cinsiyet bakımından kullanımının karşılaştırılması

11 PROJENİN ÖNEMİ Öğrenciler arasında argo dil kullanımının yerinin belirlenmesi. Sıklıkla kullanılan argo kelimelerin saptanması. Argo dil kullanımının dili etkili kullanmaya etkisinin bulunması. Argo dil kullanımının sosyal ortamlara göre nasıl bir fark oluşturduğunun ortaya konulması. Dili argo kullanmaya yönelten etkenlerin belirlenmesi. Argonun dile etkisinden yola çıkarak, argonun iletişim kopukluklarına neden olup olmadığının araştırılması.

12 PROJENİN ANA HİPOEZİ Farklı nedenlerden kaynaklanan argo dil kullanımı okul türlerine göre farklılıklar göstermektedir.

13 PROJENİN ALT HİPOTEZİ Argo dil kullanımı kişinin sosyal çevresi, ailesi ve okul yaşantısındaki iletişimini etkiler. Liselerde yapılan bu ve bunun gibi projeler sonunda argo dil hakkında yanlış bilgiler düzeltileceğinden argo dil kullanımı azalabilir. Liselerde argo dil kullanımı cinsiyete göre farklılık gösterir. Genellikle kız öğrencilerin çevresindeki erkek öğrencilerin dili argo kullanması kızların konuşması üzerinde etki yapar.

14 PROJENİN ALT HİPOTEZİ Kişinin arkadaş çevresinin şekillendiği lise döneminde, dili argo kullanan arkadaşlar edinmesi, onun sosyal hayatını ve ahlak durumunu etkiler. Argo dil kullanımı öğrenciler arasındaki iletişimde kişinin kendisini olumsuz ifade etmesini etkiler. Günümüzde genellikle düz liselerinde, meslek liselerinde dili argo kullanan öğrenciler mevcuttur diye düşünülür. Ancak seviyesi ve sosyal statüsü yüksek okullarda da argo dil kullanımı vardır ve kültürü etkiler. Argo dil kullanımı ile öğrencinin akademik başarısı arasında bir ilişki vardır.

15 KÜFÜR-KÖTÜ SÖZ KULLANIM NEDENLERİ
Dikkat Çekme İhtiyacı: Eğer çocuğunuz kötü sözler ve küfürler kullanıyorsa bunu etraftakilerin ilgisini çekmek ve tüm dikkatleri üzerinde toplamak amacıyla yapıyor olabilir.

16 KÜFÜR-KÖTÜ SÖZ KULLANIM NEDENLERİ
Anlamını bilmeden tekrar edilen kelimeler: Çocuklar yeni öğrendikleri sözcükleri anlamlarını bilmeden de olsa tekrar ederler. Bu yeni öğrenilen kelimeler kötü söz ve küfür içerikli olduğunda da yetişkinler için bir o kadar şaşırtıcı ve rahatsız edici olabilmektedir.

17 KÜFÜR-KÖTÜ SÖZ KULLANIM NEDENLERİ
Büyümenin ispatı ve kabul edilme kaygısı: Çocuklar bazı durumlarda büyüdüklerini kanıtlamak veya belirli bir çevre tarafından kabul görmek için kaba davranışlar içine girebilir ve küfürlü konuşmaya başlayabilirler.

18 KÜFÜR-KÖTÜ SÖZ KULLANIM NEDENLERİ
Olumsuz duygular ve küfür: Bazı çocuklar istediklerini elde etmek için veya olumsuz duygularını karşısındakine ifade etmek için kötü sözlere ve küfürlere başvuruyor olabilirler. Bu noktada çevrelerinde gözlemledikleri yetişkinlerin etkisi çok büyüktür. Örneğin kendi babasının küfürlü konuşma ve olumsuz duygularını kötü sözlerle ifade etme alışkanlığı olan çocuğun da duygularını ifade etmek konusunda aynı yöntemi benimsemesi kaçınılmazdır.

19 Çocuğumun küfürlü konuşmasını engellemek için ne yapmalıyım?
Küfür ve kötü sözler kullanan çocuğunuza gülerek veya öfkelenerek tepki vermemelisiniz. Çocuğunuzla bu konuyu konuşmalı, ona kullandığı kelimenin kaba ve kötü bir söz olduğunu, bu şekilde konuşarak karşısındakini incitebileceğini anlatabilirsiniz.

20 Dinimizde küfürlü sözlerin hükmü nedir?
İslamiyet’in ruhuna ters düşen her türlü hareket ve sözlerde bulunmak caiz değildir. Şaka yolla dahi olsa bunlardan uzak durulmalıdır. Kur’an’da ve Hadisi Şeriflerde, bizleri küfürlü sözlerden, başkalarını alaya almaktan, çirkin ve kaba lafızları kullanmaktan nehyeden birçok nas varid olmuştur. Bunlardan bazılarını örnek olarak alıyoruz.

21 Dinimizde küfürlü sözlerin hükmü nedir?
“Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Ne malûm? Belki alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi karalamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra insanın adının kötüye çıkması, fâsık damgası yemesi ne fena bir şeydir! Kim tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir.” (Hucurât Suresi, 49/11)

22 Dinimizde küfürlü sözlerin hükmü nedir?
“Ey iman edenler! Sakın şeytanın izinden gitmeyin. Her kim şeytanın peşinden giderse bilsin ki o kendisinden hep fena, çirkin ve meşrû olmayan şeyleri yapmasını ister. Eğer Allah’ın lütuf ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Ancak Allah dilediğini temizleyip arındırır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.” (Nur Suresi, 24/21) (Başka ayetlerde de ‘fahşa’ ve ‘münker’ yasaklanmıştır ki, her türlü küfür bu yasağın kapsamına girer)

23 Dinimizde küfürlü sözlerin hükmü nedir?
“Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı: Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru yükselmiş bir ağaç gibidir ki Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Düşünüp ders çıkarsınlar diye Allah insanlara böyle temsiller getirir. Kötü söz ise, gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkarılabilen, kökleşip yerleşmeyen değersiz bir ağaca benzer.” (İbrahim Suresi, 14/24-26)

24 Dinimizde küfürlü sözlerin hükmü nedir?
"Mü'min; insanları kötüleyen, lânetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir." (Tirmizî, Birr 48)

25 Dinimizde küfürlü sözlerin hükmü nedir?
"Bir işte çirkinlik bulunması onu lekeler; bir işte hayâ duygusunun bulunması ise onu süsler." (Tirmizî, Birr 47)

26 Dinimizde küfürlü sözlerin hükmü nedir?
Bunların dışında hadislerde dilin önemine dikkat çeken, bırakalım insanları çeşitli varlıklara ve hayvanlara bile küfretmeyi yasaklayan çeşitli hadisler mevcuttur.

27 PROJENİN GEREKÇESİ Terme ilçemiz geneli halk arasında günlük iletişim süreçlerinde küfür ve argonun yaygın olarak kullanıldığının gözlenmesi üzerine; özellikle yetişmekte olan çocuk ve gençlerimizin bu iletişim tarzından olumsuz etkilenmemeleri için bu projenin öncelikle okulumuzda ve tüm okullarımızda uygulamaya konulması düşünülmüştür.

28 PERFORMANS KRİTERLERİ
Toplumumuzda giderek yaygınlaşan küfürlü ve argo konuşmanın önüne geçilmesi, Okullarda başlayarak toplumsal duyarlılık oluşturup, gelecek nesillerimize küfürsüz bir ortam bırakmak,

29 PROJENİN KONUSU Türk Milli Eğitim Sistemi’nin temel amaçlarından olan dilimizin etkin, kuralına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

30 AMAÇLAR Türk Milli Eğitim Sistemi’nin temel amaçlarından olan dilimizin etkin, kuralına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, Toplumumuzda giderek yaygınlaşan küfürlü ve argo konuşmanın önüne geçilmesi, Okullarda başlayarak toplumsal duyarlılık oluşturup, gelecek nesillerimize küfürsüz bir ortam bırakmak,

31 AMAÇLAR Yetişmekte olan çocuk ve gençlerimize küfürlü ve argo konuşmanın dışında alternatif iletişim yöntemlerini öğreterek sağlıklı iletişim kurma becerileri kazandırmak, Küfür ve argo konuşmanın yaratabileceği fiziksel ve ruhsal şiddeti engellemek, Bütün bu amaçları gerçekleştirerek Milli Eğitim Bakanlığı’mızın ‘şiddeti önleme eylem planlarına katkıda bulunmak,

32 HEDEFLER Ders kitaplarının her türlü argo kelimeden arındırılması gerekir. İnsanların öğrenme süreçlerinden birinin "model alarak öğrenme" olduğu düşünüldüğünde; anne, baba, öğretmenlerin bu tür kelimeleri kullanmaktan kaçınmaları gerekir. Yazılı ve görsel medya mümkün olduğu kadar argo kelimelere yer vermemelidir. Televizyon dizilerinin reyting uğruna kullandıkları argo dil, terk edilmelidir. Argo dil kullanımının önüne geçilmesi için RTÜK gibi kuruluşların daha etkili denetimler yapması gerekir.

33 HEDEFLER Argo dil kullanımının Türkçemize büyük zarar verdiği düşünüldüğünde, bu konuyla ilgili özellikle eğitim kurumlarında bilgilendirici çalışmalar yapılmalıdır. Eğitim kurumlarında "argo dile hayır!" temalı kampanyalar düzenlenmelidir. Sık kullanılan argo sözcüklerin yerine alternatif sözcüklerin üretilmesi gerekir. Eğitim kurumlarında argo dil kullanan öğrencilerin bu tür davranışları pekiştirilmemelidir. Aileler, cep telefonu, internet kullanan çocuklarının bu tür haberleşme araçlarında argo kelimeler kullanmamalarına özen göstermeli ve tedbirler almalıdırlar. Örneğin, aile paketi, çocuk paketi gibi internet bağlantılarında filtreleme uygulamasına gidilmelidir.

34 KAPSAM Terme Fatih Anadolu Lisesi.

35 İLKELER Küfürsüz lisan edepli insan
Amacımız öğrencilerimizin davranışlarında pozitif hareketlenmeler oluşturabilmek İletişimlerini daha temiz ve daha güzel hale getirebilmek Dillerindeki temizlikle başlayarak bütün benliklerini temizlemelerinin önünü açmak

36 İLKELER Davranışlarını olumlu yönde etkileyebilmek
Ahlaki seviyenin yükseltilmesi Güzel ve etkili konuşabilme Bağırma çağırma küfretme yoluyla üstünlük sağlamak yerine fikirlerini güzel cümleler kurarak aktarabilme Fikirleriyle ön plana çıkabilme.

37 DAYANAK 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu.
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu- 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

38


"PROJE ADI TEMİZ HAYAT. PROJE ADI TEMİZ HAYAT PROJE KONUSU Küfür ve argonun yaygın olarak kullanıldığının gözlenmesi üzerine; özellikle yetişmekte olan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları