Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E Ğİ TSEL OYUNLAR (Educational Games) Sibel Somyürek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E Ğİ TSEL OYUNLAR (Educational Games) Sibel Somyürek."— Sunum transkripti:

1 E Ğİ TSEL OYUNLAR (Educational Games) Sibel Somyürek

2 E ğ itsel Oyunlar Eğitim+ Eğlence=Eğitlence Education+Entertainment=Edutainment

3 E ğ itsel Oyunlar Birbirinden oldukça farklı iki tür öğrenci için kullanılır: İlköğretim, ortaöğretim okul öncesindeki küçük çocuklar İş eğitimi alan üniversite öğrencileri veya çalışan yetişkinler

4 Türleri Macera ve Rol Oynama Oyunları Ticaret Oyunları Pano Oyunları Mücadele Oyunları Mantık Oyunları ve Bulmacalar Kelime Oyunları

5 Genel Faktörler Hedef ve amaçlar Kurallar Yarış Meydan Okuma Fantezi (Hayal Gücü) Güvenlik E ğ lence Dönütler / Geri Bildirimler Zorluklar/ Karşıtlık Etkileşim Sunum veya Hikaye

6 Hedef ve amaçlar Her oyunun sonunda ulaşmayı hedefledi ğ i bir amacı vardır: ◦ Puan toplamak ◦ Balonları patlatmak ◦ Gizemi çözmek ◦ Bilinmeyen karaları keşfetmek ◦ Kelimeleri tahmin etmek ◦ Problemleri çözmek Oyunun amacı ile ö ğ renme amacı arasındaki ilişkinin iyi tasarlanması önemlidir.

7 Kurallar Kurallar oyunda izin verilen ve sınırlanan davranışların neler oldu ğ u ile ilişkilidir. Kurallar oyunu ilginç kılmalı, meydan okunacak ve çoklu oyuna izin verecek şekilde tasarlanmalıdır.

8 Yarış Oyunlar bir biçimde yarışma gerektirir: ◦ İ nsanlarla ◦ Bilgisayarla ◦ Kendiyle ◦ Zamanla Pek çok oyun bunları bir arada içerir.

9 Meydan Okuma Bir amaca ulaşmak için kişinin aşması gerekenler ya da başarması gerekenler vardır. ◦ Kayalara tırmanmak ◦ Saklı bir anahtarı bulmak ◦ Ateş edildi ğ inde vurulmamak Meydan okuma düzeyinin ö ğ renciye uygun olması önemlidir.

10 Fantezi Oyunlar ö ğ renenleri motive etmek için hayal gücünden faydalanır. ◦ Gerçe ğ e yakın bir ortam ◦ Gerçekten çok farklı bir ortam/durum

11 Güvenlik Gerçek yaşam etkinliklerine bir anoloji oluştururlar ve zor/tehlikeli etkinlikleri güvenli bir ortamda deneme şansı sunarlar ◦ İ ş e ğ itimi ◦ Mücadele oyunları

12 E ğ lence Tüm oyunların birincil amacı e ğ lenceli olmasıdır. Yeni bir bilgi/beceriyi kazandırırken motivasyonu artırmayı amaçlar. Mutimedya tekniklerinin(video, üç boyutlu animasyon, ses efektleri) kullanımı oyunların e ğ lence boyutunu artırır.

13 Kaynakça Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (2001). Multimedia For Learning. Allyn and Bacon, Boston, London, Toronto, Sydney,Tokyo, Singapore.


"E Ğİ TSEL OYUNLAR (Educational Games) Sibel Somyürek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları