Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DTÖ ve AB’deki Gelişmeler Işığında 21. YÜZYILDA TÜRKİYE TARIMI Erol H. Çakmak ve A. Halis Akder ODTÜ, İktisat Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DTÖ ve AB’deki Gelişmeler Işığında 21. YÜZYILDA TÜRKİYE TARIMI Erol H. Çakmak ve A. Halis Akder ODTÜ, İktisat Bölümü."— Sunum transkripti:

1 DTÖ ve AB’deki Gelişmeler Işığında 21. YÜZYILDA TÜRKİYE TARIMI Erol H. Çakmak ve A. Halis Akder ODTÜ, İktisat Bölümü

2 30 Kasım 2005EİB-İzmir 2/42 AMAÇ  Belirleyici Unsurlar  Özet – Dünya, AB ve Türkiye  GELİŞMELER  Türkiye  DTÖ Görüşmeleri  AB  TÜRKİYE’NİN SEÇENEKLERİ

3 30 Kasım 2005EİB-İzmir 3/42 İLİŞKİLER

4 30 Kasım 2005EİB-İzmir 4/42 TAKVİM...

5 30 Kasım 2005EİB-İzmir 5/42 DİKKAT!  Dünya ticaretinde liberalleşme tartışmaları sadece tarımla sınırlı değil  Tarım ve tarım-dışı mal ve hizmetlerde denge kurulmaya çalışılıyor  Ekonominin geneli kötü durumda ise başarılı tarımdan söz edilemez.  Tarım ve tarım politikalarında algılamalar değişiyor

6 30 Kasım 2005EİB-İzmir 6/42 DÜNYADA KORUMALAR DAHA DA DÜŞECEK  TÜRKİYE’DE DE  DTÖ müzakereleri korumalara odaklanmış durumda  AB’yle tarımda tercihli ticaretin genişlemesi, GB ya da üyelik sonucunda korumalar karşılıklı olarak azalacak...  Yeterince tartışılmıyor  Türkiye’nin 2005 yılında taahhüt ettiği ve uyguladığı tarife resmi oldukça özgün

7 30 Kasım 2005EİB-İzmir 7/42 AB Ne Yapmak İstiyor?  Koruyacaklarını belirliyor, indirimi kabullendi  Rekabet gücünü korumak ve zamanla geliştirmek istiyor  Desteklerini bu amaçla değiştiriyor  Fiyatların piyasa duyarlılığını artırıyor (fiyatları düşürüyorlar)  Maliyetleri düşürmek ana amaç haline geliyor.  Yaratılmaya çalışılan ortam: Çiftlik düzeyinde, etkin üretim tekniği kullanımı, optimal girdi kombinasyonu ve üretim.

8 30 Kasım 2005EİB-İzmir 8/42 YAPISAL DÖNÜŞÜM...  Dünyadaki ve AB’deki değişime uyum gösterebilmek için yapısal dönüşümün önü açılmalı.  Yapıdan kasıt bir tarım işletmesinin üretim faktörlerinin kullanım şeklidir.  Yapısal sorunların kaynağı üretim faktörü piyasalarının aksaması ya da olmamasıdır.  Sektör yerine hanehalkı odaklı yaklaşıma ağırlık vermek daha etkili olacaktır.

9 30 Kasım 2005EİB-İzmir 9/42 TOPRAK - 1

10 30 Kasım 2005EİB-İzmir 10/42 TOPRAK - 2

11 30 Kasım 2005EİB-İzmir 11/42 Tarımda İstihdam İşgücüne Katılma Oranları, 2004 (yüzde) ErkekKadın Kır 75 38 Kent 71 18

12 30 Kasım 2005EİB-İzmir 12/42 İşteki Durum

13 30 Kasım 2005EİB-İzmir 13/42 Eğitim, Sosyal Güvenlik...

14 30 Kasım 2005EİB-İzmir 14/42 İşgücü - Son Toplam İstihdam (2004) 22 milyon Kırsal10 milyon Tarımsal 7,4 milyon Ücretsiz aile işçisi 3,7 milyon Kadın 2,7 milyon  İşgücünün tarımda istihdamı veya meşgul edilmesi veya emilmesi  İşgücünün arz-talep uyumsuzluğu tarım için daha yaygın

15 30 Kasım 2005EİB-İzmir 15/42 Tarımsal Üretim, 1968-2004 (87 fiyatlarıyla) % 1.1 % 0.5 % 1.5 % 1.7 % 0.5 Yıllık ortalama büyüme

16 30 Kasım 2005EİB-İzmir 16/42 Yıllık Büyüme (reel, 1968-2004)

17 30 Kasım 2005EİB-İzmir 17/42 Verimlilik, 1990-2004

18 30 Kasım 2005EİB-İzmir 18/42 Bölgesel İstihdam ve Üretim, 2003

19 30 Kasım 2005EİB-İzmir 19/42 POLİTİKA DEĞİŞİYOR MU? (Yüzde ÜDT)

20 30 Kasım 2005EİB-İzmir 20/42 Piyasa Fiyat Desteğinin ÜDT’de Payı (%)

21 30 Kasım 2005EİB-İzmir 21/42 Transferler

22 30 Kasım 2005EİB-İzmir 22/42 Parlak ve Parlayabilecek Tarafları... Dünya İlk-10’unda Türkiye!

23 30 Kasım 2005EİB-İzmir 23/42 Dış Ticaret – Hala İhracatçı

24 30 Kasım 2005EİB-İzmir 24/42 Net İhracat - Kimden, Ne?

25 30 Kasım 2005EİB-İzmir 25/42 Dış Ticaretin Bileşimi

26 30 Kasım 2005EİB-İzmir 26/42 AB ile İhracat ve İthalat-Üçüncü ülkelere dikkat

27 30 Kasım 2005EİB-İzmir 27/42 DTÖ-TA Yeni Anlaşma Dönemi  Ana hatlar aynı, yaklaşım daha ciddi  İÇ DESTEKLER  İHRACAT SÜBVANSİYONLARI  GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİMLERİ

28 30 Kasım 2005EİB-İzmir 28/42 Tarifeler: Taahhüt ve Uygulananlar

29 30 Kasım 2005EİB-İzmir 29/42 Türkiye’nin Taahhüt ve Uygulananları – 1/2

30 30 Kasım 2005EİB-İzmir 30/42 Türkiye’nin Taahhüt ve Uygulananları – 2/2

31 30 Kasım 2005EİB-İzmir 31/42 Olası İndirimler ve Türkiye – 1/2

32 30 Kasım 2005EİB-İzmir 32/42 Olası İndirimler ve Türkiye – 2/2

33 30 Kasım 2005EİB-İzmir 33/42 AB-OTP REFORMLARI  Reformlar OTP’nin içini boşaltıyor. Ortak çerçeve belirleyici hale geliyor.  Tek ödeme + kırsal gelişme  Üye ülkelerin belirlenen kısıtlar altında farklı politika uygulama esneklikleri artıyor.

34 30 Kasım 2005EİB-İzmir 34/42 2003’ten 2013’e  Tek Ödeme (Single Payment)  Bütçe Disiplini  Üretimden Bağımsız Destek  Desteğin Karşılığı  Desteğin Azaltılması ve Başka Tür Desteğe Geçiş (modulation)  Danışma Sistemi (Farm Advisory System)  AB-15, 25, 27 ve 2007’den sonra üyelik adayları

35 30 Kasım 2005EİB-İzmir 35/42 Ortak Kırsal Gelişme Politikası-EKSENLER  1. Eksen: REKABET GÜCÜ  İnsan kaynakları  Fiziki sermaye  Ürün kalitesi  2. Eksen: ÇEVRE VE TOPRAK YÖNETİMİ  Tarımsal toprağın sürdürülebilir kullanımı  Ormaların sürdürülebilir kullanımı  3. Eksen: KAPSAMLI KIRSAL GELİŞME  Yaşam kalitesi  Ekonomik çeşitlilik  Lider ekseni

36 30 Kasım 2005EİB-İzmir 36/42 Türkiye ve AB’de Üretici Fiyatları (€/ton)

37 30 Kasım 2005EİB-İzmir 37/42 Türkiye-AB Etkileşimi ve AB’ye Maliyeti  Tam üyeliğin etkilerini kestirmek güç  Tarım Mallarında Gümrük Birliği  Üyeliğin AB’ye tarımsal destek maliyeti  AB adaylar için geçiş sürecini nasıl planlıyor?  Türkiye’nin geçiş sürecindeki performansı belirleyici olacak

38 30 Kasım 2005EİB-İzmir 38/42 SONA DOĞRU  Yapısal Dönüşüm konusunda görüş birliği  Olmasa da zorunlu  Seçenekler: Yumuşak geçiş veya şok  Yumuşak geçişte zora düşecekleri yakalamak mümkün

39 30 Kasım 2005EİB-İzmir 39/42 AB ve Eksenler  Müzakere sürecinde ilke “Pişman olmama” (no regret)  Birinci Öncelik: Etkili Kırsal Politika  Sorunlar ve eksenlerin çözmeye çalıştıkları uyumlu, ilkeyle uyum tam  Geniş perspektifli siyasi irade ve kamu-özel kapasite olmazsa olmaz.

40 30 Kasım 2005EİB-İzmir 40/42 Rekabet Gücünü Artırmak için Ulusal Politikalar  Maliyetleri düşürmek için verimliliği artır  Daha yüksek fiyat için kalite ve güvenlik hizmetini artır  Girdilerde fiyat oluşum koşullarını düzelt  Altyapı yatırımlarıyla maliyeti düşür  Alış-veriş maliyetlerini düşür  Risk yönetimi (vadeli işlem, ürün sigortası) koşullarını oluştur.

41 30 Kasım 2005EİB-İzmir 41/42 Kalıcı Etki Sağlamak için...  Kurumsal altyapı:  Mülkiyet Hakkı  Kırsal finans – krediye ulaşım  Her türlü Ar-Ge ve yayım zinciri  Fiziksel altyapı  Yasa, yönetmelik vs. gerekli olabilir, ancak yeterli değil

42 30 Kasım 2005EİB-İzmir 42/42 SON SÖZLER  AB-OTP’ye bugünden uyum göstermeye gerek yok.  Ulusal politika uygulamaları amaca ulaşmada kalıcı iz bırakmalı  Kendi aramızda müzakere  Ulusal politika AB’ye üye olunca da önemini koruyacak


"DTÖ ve AB’deki Gelişmeler Işığında 21. YÜZYILDA TÜRKİYE TARIMI Erol H. Çakmak ve A. Halis Akder ODTÜ, İktisat Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları