Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesleki Eğitim Kursları Genel Müdür Yardımcısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesleki Eğitim Kursları Genel Müdür Yardımcısı"— Sunum transkripti:

1 Mesleki Eğitim Kursları Genel Müdür Yardımcısı
TÜRKİYE İŞ KURUMU İşgücü Piyasası Ve Mesleki Eğitim Kursları Mehmet Ali ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı İSTANBUL

2 DÜNYADAKİ GELİŞMELER

3 Dünyada İşsizlik Oranları
ÜLKE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 İSPANYA 11,3 18 20 21,7 26,1 26,7 YUNANİSTAN 7,7 9,5 12,6 17,7 26,6 27,3 AB 28 7,1 9 9,7 10,7 10,9 ABD 5,8 9,3 9,6 8,9 7,8 7,3 TÜRKİYE 11,0 14,0 11,9 9,8 9,2 9,8** *Eurostat **TUİK

4 DÜNYADA İŞSİZLİKTEKİ GELİŞMELER
2008 yılında ortaya çıkan küresel krizden sonra küresel büyüme azalmış, işsizlik yeniden artmaya başlamıştır. Dünyadaki işsiz sayısı 2012 yılında 197 milyona ulaşmıştır. Sadece 2012 yılında işsizlik 4 milyon artmıştır. ILO Küresel İstihdam Eğilimleri Raporuna göre 2013 yılında küresel işsizliğin yaklaşık 5.1 milyon artarak 202 milyondan daha fazla işsize ulaşacağı tahmin edilmektedir.

5 TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

6 TEMEL GÖSTERGELER 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*) Çalışma çağındaki nüfus (Bin Kişi) 47.544 48.359 49.174 49.994 50.772 51.686 52.541 53.593 54.724 55.715 İşgücü (Bin Kişi) 22.016 22.455 22.751 23.114 23.805 24.748 25.641 26.725 27.339 28.766 İstihdam (Bin Kişi) 19.632 20.067 20.423 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110 24.821 25.960 İşsiz (Bin Kişi) 2.385 2.388 2.328 2.376 2.611 3.471 3.046 2.615 2.518 2.806 İşgücüne katılma oranı (yüzde) 46,3 46,4 46,2 46,9 47,9 48,8 49,9 50 51,6 İstihdam oranı (yüzde) 41,3 41,5 41,7 41,2 43 45 45,4 46,6 İşsizlik oranı (yüzde) 10,8 10,6 10,2 10,3 11 14 11,9 9,8 9,2 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 14,2 13,5 12,7 12,6 13,6 17,4 14,8 12,4 11,5 12,3 Genç nüfusta işsizlik oranı (%) 20,6  19,9  19,1 20 20,5 25,3 21,7 18,4 17,5 18,7 * TUİK - AĞUSTOS

7 TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
Her yıl ortalama 850 bin kişi çalışabilir nüfusa dahil olmaktadır. İşsizlik oranı yüksektir (%9,8) İşgücünün eğitim düzeyi düşüktür. İşgücünün %60’ı lise altı eğitim düzeyine sahiptir. İşgücüne katılım oranı düşüktür. (%51,6) Kadınların işgücüne katılım oranı daha da düşüktür. (%31,6) Kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne katılımları artmaktadır. (Yüksek öğrenim mezunu kadınlarımızın işgücüne katılım oranı %71,1) Kayıt dışı istihdam yüksektir. (%37,9)

8 İşgücü-İstihdam-İşsiz

9 TÜRKİYE’DE İSTİHDAMDAKİ GELİŞMELER
İstihdamdaki artış; : 4 milyon 83bin : 601 bin Türkiye 2012 yılında büyümeye devam etmiş, cari açık ve enflasyonunu azaltmıştır. Bu sebeple kredi derecelendirme kuruluşu (FITCH) Türkiye’yi yatırım yapılabilir olma derecesine yükseltmiştir.

10 İSTİHDAM EĞİTİM ALANINDAKİ YAPISAL TEDBİRLER

11 Eğitim ve İstihdam İlişkisi
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ile illerdeki bütün paydaşlar periyodik olarak mesleki eğitim ve istihdam ilişkisini kurmaktadır. Ulusal düzeyde ise istihdam ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi koordinasyon kurulu, temel politikaları eylem planları aracılığı ile koordine etmektedir. Ulusal İstihdam Stratejisi üzerindeki çalışmalar nihai hale gelmiştir.

12 2013 Yılı I. Dönem Türkiye İşgücü Piyasası Talep Araştırması

13 Türkiye İşgücü Piyasası Talep Araştırması

14 Türkiye İşgücü Piyasası Talep Araştırması
Araştırmanın Sonuçları 259 bin kişilik açık iş olduğu tespit edilmiştir. Ziyaret edilen her 3 işyerinden 1’inin açık işi bulunmaktadır. En fazla açık işin; Tekstil İşçiliği, Dikiş Makinesi Operatörü, Satış Elemanı, Garson, Kaynakçı, Güvenlik Görevlisi ve Tornacı mesleklerinde olduğu belirtilmiştir.

15 Türkiye İşgücü Piyasası Talep Araştırması
Araştırmanın Sonuçları Her 100 işverenden 75’inin nitelikli çalışana ihtiyacı bulunmaktadır . Çalışma sonuçları, ülkemizdeki ‘mesleksiz sorununu’ somut bir biçimde ortaya koymaktadır İlk 6 ayda 341 bin kişinin temininde güçlük çekildiği işverenlerce belirtilmiştir. Eleman temininde güçlük çektiğini belirten işverenlerin % 60’ı, sebep olarak mesleki nitelik ve beceri eksikliğini belirtmiştir. Yani, işverenler nitelikli çalışan bulmakta zorlanmaktadır.

16 PASİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI
İŞSİZLİK SİGORTASI ÜCRET GARANTİ FONU KISA ÇALIŞMA İŞ KAYBI TAZMİNATI 16

17 İŞSİZLİK SİGORTASI İşsizlik sigortası primi; Sigortalının prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payından oluşmaktadır. İşsizlik sigortası ödeme; İş akdinin feshinden önceki 3 yıl içinde en az 600 gün pirim ödemiş olması gerekir. Kişiye 180 ila 300 gün arasında kişiye pirim ödemesi yapılır. Fon Varlığı: 68 Milyar 448 Milyon TL’dir

18 2003 yılından itibaren uygulanmaktadır.
Ücret Garanti Fonu İşverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçilerin ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile oluşturulmuştur. 2003 yılından itibaren uygulanmaktadır. İşçilere ödemeler temel ücret üzerinden yapılır. Kısa Çalışma Ödeneği Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle, İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde uygulanır. İş Kaybı Tazminatı Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarla ilgili bir uygulamadır. Bu kuruluşlarda çalışanlardan iş sözleşmeleri tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona ermiş olanlara, iş kaybı tazminatı ödenir.

19 İŞKUR’UN İSTİHDAMA YÖNELİK TEMEL FAALİYETLERİ

20 AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI
İşsizlere aktif işgücü hizmetleri verilerek istihdam edilebilirliğinin artırılması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. * (Milyon TL)

21 AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI Kurs ve Program Türleri
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) ENGELLİ HÜKÜMLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM ve REHABİLİTASYON TOPLUM YARARINA PROGRAM

22 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI
“Her işsiz ve işverene bir iş ve meslek danışmanı” İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında; Mesleki yönlendirme İşgücü yetiştirme kurslarına yönlendirme İşe yerleştirme İşe uyum desteği İşverenlere danışmanlık hizmetleri verilmektedir Böylece; İşsizlik süresinin kısalması İstihdam ve verimliliğin artması İstihdamda devamlılığın sağlanması amaçlanmaktadır.

23 Mesleğe Yönlendirme Hizmeti Sunulan Öğrenci Sayısı
YILLAR İşyeri Ziyaret Sayısı Meslek Danışmanlığı İş Mesleğe Yönlendirme Hizmeti Sunulan Öğrenci Sayısı 2009 1.495 1.598 5.255 53.279 2010 1.499 3.649 16.075 53.795 2011 5.495 4.504 58.675 2012 36.236 2013* 39.340 TOPLAM 85.327 Kaynak: İŞKUR *30 Ekim itibarıyla

24 İŞE YERLEŞTİRME (Cinsiyet)
24

25 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda meslek edindirme, geliştirme, değiştirme eğitimleridir. İstihdamın korunması ve artırılması hedeflenmektedir. EKİM Ekim

26 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
Kursların açılma süreci İşgücü Piyasası ihtiyaç analizleri yapılmaktadır. Bu analizlere uygun olarak eylem planı hazırlanmakta ve bu eylem planı il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun onayı ile yürürlüğe girmektedir. İşyerlerinden gelen talep ile işverenin talebi Kurum kayıtlarından karşılanmaya çalışılır. Karşılanamayan kısım için mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kursları hizmet alımı ve işbirliği olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilmektedir.

27 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
Temel Özellikler Mesleki yeterlilik ve standartlara dayalı eğitim programları uygulanmaya başlanmıştır. Hizmet sağlayıcıların değerlendirme sistemi yenilenmiştir. Ön değerlendirme, teknik değerlendirme, mali değerlendirme, nihai değerlendirme aşamaları ile daha etkin hizmet alınması sağlanmıştır. Maliyetlerin standardize edilmesi ile kaynaklar etkin kullanılmaya başlanmıştır. Daha nitelikli hizmet sağlayıcıların teklif vermesinin sağlanması amacıyla teminat sistemi getirilmiştir.

28 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
İşsizlerin işbaşında eğitilmesini ve işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan En az 2 çalışanı bulunan işyerlerinde uygulanan programlardır. Ekim

29 GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI
İşsizlerin; iş planına dayalı iş kurma ve yöneltme hususlarında eğitilmesi, iş planlarını oluşturmaları, KOSGEB ve benzeri finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırması için yürütülen eğitim programlarıdır.

30 TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin, çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek kısa süreli istihdam ve geçici gelir desteği sağlayan programlardır. *

31 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM)
İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek, Sanayiye dönük alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla 2010 yılında İŞKUR, TOBB, MEB ve TOBB ETU arasında başlatılmıştır. YIL  AÇILAN KURS/ PROGRAM KURSİYER ERKEK KADIN TOPLAM 2011 4.961 27755 10967 38.722 2012 5.814 35757 19627 55.384 2013* 4.664 28.801 22.005 50.806 *

32 HÜKÜMLÜ-ESKİ HÜKÜMLÜ KURSLARI
Engelli, Hükümlü ve Eski Hükümlülere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Engelli ve Eski Hükümlü çalıştırmadığı için işverenlerden kesilen ceza paralarının aktarıldığı fondan finanse edilerek özellikle bu alandaki sivil toplum kurumları ve kuruluşlara proje karşılığı destekler sağlanmaktadır. Bu projelere katılım sağlayan engelli ve eski hükümlülerin mesleki eğitimi ve rehabilitasyonu sağlanarak işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde istihdamları sağlanmaya çalışılmaktadır. YIL ENGELLİ KURSLARI HÜKÜMLÜ-ESKİ HÜKÜMLÜ KURSLARI Erkek Kadın Toplam Kursiyer 2009 1.714 905 2.619 4.200 146 4.326 2010 2.252 1.386 3.638 5.316 167 5.483 2011 2.648 1.592 4.240 4.076 142 4.218 2012 3.753 2.519 6.272 4.284 199 4.483 2013* 3.116 1.990 5.106 1.490 111 1.601 *

33 AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI
YIL KURS (Kişi) TYÇP İŞBAŞI EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK TOPLAM 2010 42.066 4.671 8.306 2011 64.085 16.393 24.145 2012 31.773 25.475 2013* 96.640 56.918 17.184 *

34 TEŞVİKLER


"Mesleki Eğitim Kursları Genel Müdür Yardımcısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları