Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A) Buraya yalnız geldiğimi sakın ona söylemeyin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A) Buraya yalnız geldiğimi sakın ona söylemeyin."— Sunum transkripti:

1 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmıştır?
A) Buraya yalnız geldiğimi sakın ona söylemeyin. B) Okuma gözlüğümü nereye koyduğumu hatır­lamıyorum. C) Sizden bu filmi dikkatlice izlemenizi istiyorum. D) Onlar, birkaç hafta sonra memleketine dön­meyi düşünüyor.

2 CEVAP:A ŞIKKIDIR.

3 2. "Zamirler bir sıfat tarafından belirtilemeyen söz­cüklerdir
2. "Zamirler bir sıfat tarafından belirtilemeyen söz­cüklerdir." Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım görülmektedir? A) Senin nasıl biri olduğunu hiç bilmez miyim? B) Kapıyı çal bakalım evde kimse var mı? C) Çoğunuzun işi olduğu halde beni kırmayıp geldiniz. D) Kalabalıktan biri ayağa kalkıp bize seslendi.

4 CEVAP:A ŞIKKIDIR

5 3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sı­fat, nitelediği isim düştüğünde onun yerine geçerek zamir olur? A) Evdeki eski eşyaları atıp onun yerine yeni eş­yaları getirdik. B) Ben çiçekleri sularken diğer arkadaşlar ağaç­ları budadı. C) Hayatı boyunca fakir ailelere yardım etmeyi görev bilmişti. D) Kafesteki kuşları seyreden afacan çocuklara öğretmenleri söz dinletemiyordu.

6 CEVAP B ŞIKKIDIR.

7 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır
4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? A) Dalgalar geminin yaşlı gövdesini dövüyordu. B) Gemidekilerin çoğu kadın ve çocuktu. C) Kaptan çoğu işi kendisi yapıyordu. D) Yolcular bunun hiç bitmeyeceğini düşünme­ye başladılar.

8 CEVAP:A ŞIKKIDIR

9 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır
5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır? A) Bazı günler kimseyle görüşmek istemezdi. B) Masadaki kitapların hepsi kendisine ait değil­di. C) O, evine gelen bütün misafirlerle tek tek ilgi­lenir. D) Her hafta sonu, arkadaşlarından biriyle gez­meye çıkardı.

10 CEVAP:B ŞIKKIDIR

11 6.Belgisiz sıfat görevinde kullanılan sözcükler, be­lirttikleri isimler düştüğünde onların yerine geçe­rek belgisiz zamir görevini üstlenebilir. Örneğin "Birkaç öğrenci derse gelmedi." cümlesindeki "birkaç" sıfatı, "Birkaçı derse gelmedi." cümlesin­de zamir görevini üstlenmiştir. Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirlerden han­gisi buna örnek gösterilemez? A) Hiçbiri bu kasabaya niçin getirildiğini bilmi­yordu. B) Bazıları emek harcamadan para kazanmak istiyor. C) Birçoğunun olaydan haberi yoktu. D) Herkes çevresindekilere yardımcı olmak için uğraşıyor.

12 CEVAP:D ŞIKKIDIR

13 7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "o" sözcüğü farklı türden bir zamirdir? A) O benim en sevdiğim ceketimdi. B) Onu önce bir tamirciye götürmeliyiz. C) Onu daha yüksek bir dolaba kaldıralım. D) Ona, yaptığının yanlış olduğunu söylemelisi­niz.

14 CEVAP:D ŞIKKIDIR

15 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek halinde zamir yoktur
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek halinde zamir yoktur? Akşamki program herkesi çok etkiledi. Karanlıktan sağımı solumu göremiyordum. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yüreğimin ezildiğini, gözlerimin dolduğunu hissettim.

16 CEVAP A ŞIKKIDIR.

17 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır? Kendimi aldatılmış hissettim. Biri buna yatacağı yeri göstersin! Ona yardım etmeye çalışıyordum. Bizde onun şiirleri çok sevilir.

18 CEVAP B ŞIKKIDIR.

19 10. Deli gönül gezer gezer gelirsin Arı gibi her çiçekten alırsın Nerde güzel görsen orda kalırsın Ben senin derdini çekemem gönül Yukarıdaki dizelerde sözcük biçiminde kaç adıl kullanılmıştır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

20 CEVAP D ŞIKKIDIR.

21 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden” sözcüğü, ötekilerden farklı bir türdedir? A) Siz neden bu konuda konuşmuyorsunuz? B) Neden dünkü sınava girmedin ki? C) Bugün neden bahsedelim size? D) Bu gazeteleri neden biriktiriyorsunuz?

22 Cevap C ŞIKKIDIR.

23 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler adıl görevinde değildir? A)Lütfen şunun bunun itirazına kulak asmayınız! B)Bitsin bu sen ben kavgası; huzura ihtiyacımız var. C)Çocuk masadaki radyonun orasını burasını kurcalıyordu. D)Falanın filanın sözüyle iş yapmam ben!

24 CEVAP:D ŞIKKIDIR.

25 13. Bütün bunları sana, ona ötekine ve diğerlerine söylememiş ve sizleri onlara karşı uyarmamış mıydım ben? Bu cümlede adıl görevinde kaç sözcük vardır? a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8

26 CEVAP:D ŞIKKIDIR

27 14. Aşağıdakilerin hangisinde iyelik zamiri almış bir sözcük yoktur
14. Aşağıdakilerin hangisinde iyelik zamiri almış bir sözcük yoktur? A) Gülsen, gülün olayım Dile, kulun olayım B) Yıllar yorgun, ben yorgun Dolu dolu yaşadım hicranları C) İndim bahçesine Gülden geçilmez D) Yollarına gül döktüm Gelir de geçer diye

28 CEVAP B ŞIKKIDIR.

29 15. Aşağıdakilerin hangisinde yanıt cümlesi, bir kişi zamiridir
15.Aşağıdakilerin hangisinde yanıt cümlesi, bir kişi zamiridir? A) Hangilerinin durumu iyi? Bazılarının. B) Kimin saçları daha uzun? Bunun. C) Kaçının sorumlu dersi var? Birkaçının. D) Oturdukları ev, kendilerinin mi? Kendilerinin.

30 CEVAP A ŞIKKIDIR

31 16"Kendi" sözcüğü kişi zamirlerinin yerine kullanılabilir
16"Kendi" sözcüğü kişi zamirlerinin yerine kullanılabilir. Bu sözcüğe bütün kişi zamirlerinin yerine kullanıldığı için dönüşlülük zamiri denmektedir. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dışındaki sözcüklerin tümü zamirdir? A) Ankara'daki sokaklardan bazılarının adları değiştirildi. B) Öteki çocuklar oyunu izlerken berikiler oyuna katıldılar. C) Herkes, buraya gelenlerin kim olduğunu merak ediyordu. D) Bunları oraya ben kendim koydum.

32 CEVAP D ŞIKKIDIR.

33 17"O" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir göre­vindedir
17"O" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir göre­vindedir? A) O bir zamanlar buranın hükümdarıydı. B) Sinemada, o kalabalıkta, beni görmüş. C) Sonuçta o yanlışa düşmemeliydin. D) insan, o uzaklığı hesaplamaz mı?

34 CEVAP A ŞIKKIDIR.

35 18Aşağıdakilerin hangisinde zamir kullanılmamıştır
18Aşağıdakilerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? A) Her kitap insana değişik duygular verir. B) Yarın seninki de sınava girecek mi? C) Onun yanında her şeyi anlatacak diye korktum. D) Kimi gün bizi arar, sorunlarımızla ilgilenirdi.

36 CEVAP A ŞIKKIDIR

37 19Gösterme (işaret) zamirleri, soyut bir kavramın yerine kullanıl­dığında gerçek bir gösterme anlamı vermez. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir? A) Bu, kaç numaralı masaya bırakılacak? B) Şunu yeşil kristal vazoya koymalısın. C) Burak'ın bunu düşüneceğini sanmıyorum. D) Ona sor bakalım, nasıl yardım edebilir?

38 CEVAP C ŞIKKIDIR.

39 20Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmamıştır
20Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmamıştır? A) Nedir seni bu kadar öfkelendiren? B) Kıtlık hangi yılda olmuştu? C) Bu kadın sizin neyiniz olur? D) Bu akşam hangisini giyeceksin?

40 CEVAP B ŞIKKIDIR

41 21Aşağıdakilerin hangisinde, tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması vardır? A) Öğrencilerin korkusu, sınıfta kalmaktır. B) İnsanların çoğu, geçim derdine düşmüş. C) Onun içtenliği inandırıcı gelmiyordu bize. D) Öğrencilerin bazıları ödevlerini yapmamış.

42 CEVAP C ŞIKKIDIR

43 22Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır
22Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? A) Bu iş sensiz nasıl yapılır? B) İstediğim, seni mutlu görmek yalnızca. C) Bugün kimse yarınlara umutla bakmıyor. D) Aradığım şey, işte buydu.

44 CEVAP A ŞIKKIDIR

45 23Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? A) Ben ondan uzakta nasıl yaşarım? B) Dün kaç soru çözdüğümü biliyor musun? C) Dün anlattıklarımı hatırlıyor musun? D) Annenle birlikte nereye gidiyordun?

46 CEVAP D ŞIKKIDIR

47 24(I) Her söylediğimi çürütmeye çalışıyor
24(I) Her söylediğimi çürütmeye çalışıyor. (II) Sözü dolandırırsam insanları etkilerim sanıyor. (III) Düşüncelerimizi değiştirebilece­ğine inandırmış kendisini. (IV) Bu davranışlar gözümüzde küçül­mesinden başka bir işe yaramıyor ki. (V) Elim kolum bağlı, onun şovunu izleyeceğimi sanıyorsa aldanıyor. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde, iyelik zamiri (adıl) kullanılmamıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV.

48 CEVAP B ŞIKKIDIR

49 25Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "benim dışımdakilerin hepsi" anlamında bir belgisiz zamir (adıl) kullanılmıştır? A) Her birimiz onun etrafında pervane olmuştuk. B) Hiçbirinizin olanlardan haberi yok, neler oldu neler! C) Spor, çoğumuza zaman harcama gibi gelir. D) Söyler misin, hangimiz onun derdiyle ilgilendik?

50 CEVAP B ŞIKKIDIR

51 26"-ki" eki aşağıdakilerin hangisinde, kendisinden önceki ad tamlamasının tamlananının yerini tutacak biçimde kullanılmıştır? A) Koca adam, elindekini verip yere yığıldı. B) Bu yılkı sorular, geçen yılınkiler gibi. C) Onun düşünceleri, evdekileri hiç ilgilendirmiyor. D) Benim derdim, onunkinin yanında hiç kalır.

52 CEVAP D ŞIKKIDIR

53 27Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Yoldaki kimi araçlar, buz nedeniyle durmuştu. B) Kimi arkadaşlar sorumluluklarını bilmiyor. C) Beni kimi zaman ağlarken görür, üzülürdü. D) D) Okumak isteyen kimi görse yardım ederdi.

54 CEVAP D ŞIKKIDIR

55 28Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi iyelik zamiri almamıştır
28Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi iyelik zamiri almamıştır? A) Çiçekleri salonun en güzel köşesine koydu. B) Almanya'dan gelen halamızı karşıladık. C) Dün başladığım işimi henüz bitiremedim. D) Düşlerimin istanbul'unda onu tanıdım.

56 CEVAP A ŞIKKIDIR

57 29(I) Bu yoksul insanlar hiç konuşmadan yürürler
29(I) Bu yoksul insanlar hiç konuşmadan yürürler. (II) Kiminin sırtında bir tutam çalı, kiminin bir çuval saman vardır. (III) Birisi bir keçi yavrusunu kucağına almıştır. (IV) Bazıları mandaları köy meydanına doğru dürtükleyerek sürmektedir. (V) Kadınların pek çoğunun omzunda asılı bir torba içinde, küçük çocuklar uyumak­tadır. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV.

58 CEVAP A ŞIKKIDIR

59 30Aşağıdakilerin hangisinde sözcük biçiminde zamir yoktur
30Aşağıdakilerin hangisinde sözcük biçiminde zamir yoktur? A) Onun edebiyat merakı çocukluk yıllarında başlar. B) Bana şiir sevgisini öğretmenim kazandırdı. C) "Vadideki Zambak", severek okuduğum bir romandı. D) Bu, sembolizmin belki de en önemli özelliğidir.

60 CEVAP C ŞIKKIDIR


"A) Buraya yalnız geldiğimi sakın ona söylemeyin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları