Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“İLAÇ TÜKETİMLERİNİN KONTROL ALTINA ALINMASI” – İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ Ecz. Fatma EŞKİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“İLAÇ TÜKETİMLERİNİN KONTROL ALTINA ALINMASI” – İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ Ecz. Fatma EŞKİN."— Sunum transkripti:

1 “İLAÇ TÜKETİMLERİNİN KONTROL ALTINA ALINMASI” – İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ Ecz. Fatma EŞKİN

2 KONU BAŞLIKLARI 2010 yılı stok analiz raporunda eşdeğer kurum karşılaştırmasında yüksek bulunan yatan hasta başına düşen ilaç tüketiminin değerlendirilmesi 2011 yılında konu ile ilgili yapılan çalışmalar 2011 yılı ilk 8 aylık dönemdeki verilerle karşılaştırılması

3 Bakanlığımız tarafından başta ilaç, tıbbı sarf ve laboratuvar alım miktarları, fiyatı, tüketim ve devir tutarları, fiili ve azami stok düzeyleri takip ve analiz edilmektedir. Mayıs 2011 de Strateji Geliştirme Başkanlığının Afyon’da verdiği eğitimde hastanemizin stok analiz raporu değerlendirilmiş ve kurumumuzun eşdeğer hastanelerle mukayese edildiğinde yatan hasta başına düşen ilaç ve medikal malzeme tüketiminin fazla olduğu sonucuna varılmıştır.

4 2010 YıLı EŞDEĞER HASTANELER KURUM KARŞıLAŞTıRıLMASı Kurum Adı Yatak sayısı Toplam Muayene Yatan Hasta İlaç Tüketimi Medikal Malz. Tüketimi Yatan Hasta Başına Düşen İlaç Tüketimi Yatan Hasta Başına Medikal Malzeme Tüketimi A Eğitim ve Araştırma Hastanesi 876 1.031.938 30.418 3.544.1174.319.767 117 TL142 TL B Eğitim ve Araştırma Hastanesi 664 934.454 37.636 3.303.8385.828.329 88 TL155 TL C Eğitim ve Araştırma Hastanesi 498 1.564.921 29.296 4.216.9106.145.222 144 TL210 TL İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi (s) 688 986.076 30.436 10.143.48312.173.005 333 TL400 TL

5

6

7 İlgili rapor tarafımızdan incelendiğinde 2010 yılı ilaç tüketimi hesabında form 56 da belirtilen sadece yatan hasta sayısı baz alındığı görülmüştür. 2010 yılında Form 56 da yatan hasta dışında bildirilen ve yüksek maliyete sahip kemoterapi, diyaliz gibi günübirlik tedavi kapsamına giren hastaların ilaçlarıda hastanemiz eczanesi tarafından karşılandığı halde hasta başı ilaç tüketim hesabına alınmadığı görülmüştür.

8 Bir diğer dikkate almamız gereken faktör ise, belli dönemlerde yayınlanan hastane SGK kesintileridir. Bu kesintiler, hastanede yatan hastaların tedavileri için gerekli olan ilaç ve ya tıbbı malzemelerde yapılan dış reçete kesintilerdir ve tüketime yansımayan ve hastane döner sermayesinden karşılanan bedellerdir. (Örn: 2010 yılında hastanemiz SGK ilaç kesintisi 73 TL olması, 2011 yılı ocak-mayıs arası SGK ilaç kesintisi 18.538 TL olması gibi) (Ocak-Mayıs 2011 tüm kurum hastanelerin toplam SGK İLAÇ KESİNTİSİ 9.827.491 TL’dir )

9 Y ATAN H ASTA BAŞıNA DÜŞEN ILAÇ MALIYETINI DÜŞÜRMEK IÇIN 2011 YıLı IÇERISINDE YAPıLAN ÇALıŞMALAR Sağlık Uygulama tebliğine göre günübirlik tedavi kapsamına giren ilaçların hastane tarafından karşılanma zorunluluğu olmaması göz önüne alınarak ve hasta mağduriyetine sebep olmayacak şekilde, hekimler ile beraber çalışma yapılarak; özellikle kemoterapi tedavi ilaçlarından kurum iskontosu uygulanmadığı için faturalandırmada zarar edilen muadilsiz ve pahalı ilaçlar tespit edilmiştir ve alım miktarları değerlendirilmiştir. (örn: velcade flk, mabthera flk gibi…

10 İlaç alım ihalelerinde yaklaşık maliyet çalışmalarımızda ilaç için KDV hariç en avantajlı depocu fiyatını baz alırken ek olarak; 2011/29 sayılı genelge gereği bakanlığımızın KDS sisteminden MKYS fiyat sorgulama ekranından ortalama fiyatı ve aynı zamanda faturalandırma aşamasındaki fiyat farkını görmek için ilacın kurum iskontolu depocu fiyatıda göz önüne alınmaktadır.

11

12 Hastanemizde 2011 yılında yeni kurulan NUTRİSYON KOMİTESİ hastanemizde kullanım ihtiyacı ve maliyeti göz önüne alınarak ‘Enteral- Parenteral Nutrisyon Şartnamesi’ hazırlama çalışmaları başlatmıştır. Aynı zamanda yatan hastaların nutrisyon durumlarını takip edebilmek için hbys sistemine NRS 2002 yöntemi kullanılarak nutrisyon risk skoru belirlenmektedir. Bu çalışmalar; ihale aşamasında rekabeti artırarak ürünün daha düşük maliyetle teminini ve aynı zamanda hekime doğru hasta beslenmesi yönünde yol göstererek gereksiz TPN kullanımını önleme amacı ile yapılmaktadır.

13 2010-2011 TPN TÜKETİM VERİLERİ KARŞILAŞTIRILMASI PBS2010 TÜKETİMİ (ADET) 2011 TÜKETİMİ (8AY)(ADET) AZALMA (YÜZDE) KABİVEN 1440 PERİFERAL 40411870-50% OLİCLİNOM EL N4 1000 ML 79263313-50%

14 J ATC grubu Sistemik Antiinfektif ilaçlar için her ay düzenli olarak toplanan ENFEKSİYON KONTROL KOMİSYONU tarafından 3 aylık antibiyotik tüketimi servis bazında incelenmektedir ve değerlendirilmektedir. Komisyon kararı gereği; gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için yatan hasta enfeksiyon konsültasyonları maksimal 10 günde bir otomasyon üzerinden yenilenmekte ve kontrolleri yapılmaktadır. Konsültasyonlarda SUT hükümleri doğrultusunda antibiyogram sonuçlarına göre duyarlı olan en düşük maliyete sahip antibiyotik seçimi için günlük tedavi maliyet hesabı EKK’ye sunulmuştur.

15 Hastanemizde HASTA GÜVENLİĞİ KOMİSYONU bünyesinde (Başhekim Yard., Farmakoloji Uzm, Dahiliye Uzm, Anestezi Uzm, Eczacı) dan oluşan AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ oluşturuldu. 2012 yılı için öncelikli olarak hastanemizde gereksiz antibiyotik kullanımının azaltılmasına yönelik Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile birlikte yapılabilecekler tartışıldı. Sistemik antiinfektifler başta olmak üzere sağlık personeline akılcı ilaç kullanımı ile ilgili eğitimler planlandı. Hekimlerin AİK konusundaki yaklaşımlarını ve bilgi düzeylerini değerlendirmek için anket düzenlenmesi ve yıl içinde yapılacak eğitimlerle yıl sonunda bunların değerlendirilmesi planlandı. Yatan hasta başına düşen ilaç tüketimini azaltmak için dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise; hasta tedavileri için günlük verilen ilaçlarda ex olma, tedavinin stoplanması, taburcu gibi nedenlerle servislerde biriken ilaçlar için; İlaç İade Formu ile ilgili hasta hesabından düşülerek stoklara geri döndürülmesidir.

16

17 2011 YILI 8 AYI(OCAK-AĞUSTOS) BOZYAKA EĞT. ARŞ. HST. YATAN HASTA BAŞINA DÜŞEN İLAÇ VE MEDİKAL MALZEME TÜKETİMİ Kurum Adı YATAK SAYISI YATAN HASTA SAYISI İLAÇ TÜKETİMİ Medikal Malzeme Tüketimi Yatan Hasta Başına Düşen İlaç Tüketimi Yatan Hasta Başına Medikal Malzeme Tüketimi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 68830.924 4.317.1446.633.882 140 TL215 TL

18 2011 YILI İLK 8 AYIN FORM 56

19

20 2010-2011 YILI VERİLERİ KARŞILAŞTIRILMASI Yapılan çalışmalar neticesinde bir önceki yıla göre: İlaç ihale miktarı, İlaç tüketimi ve Medikal tüketimi %50 ve üzerinde azaltılmış olup kurumda yaklaşık 5 Milyon TL tasarruf sağlanmıştır.


"“İLAÇ TÜKETİMLERİNİN KONTROL ALTINA ALINMASI” – İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ Ecz. Fatma EŞKİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları