Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgilendirme sunumu Prof.Kazım Murat TAMER Müdür

2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarımız, Senatomuzun saygıdeğer üyeleri, 15 Ocak 2012 tarihinde Rektörlüğümüzce Ankara Devlet Konservatuvarı Müdür Vekili olarak atanmış bulunmaktayım. 1936 yılında Atatürk’ün emirleriyle kurulan Ankara Devlet Konservaruvarı’nda böylesine önemli bir göreve gelmek beni onurlandırmış,görevimin bana yüklediği sorumlulukların bilinciyle çalışmalara başlama şevki vermiştir. Bu kapsamda sorunlarımızın tespit edilebilmesi ve ivedilikle çözüm yolları aranabilmesi için tarihinde Müdür Yardımcıları atanmış, takibinde tarihinde Konservatuvar Kurulu toplanarak Yönetim kurulu seçimi yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır.

3 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
İlk olarak Anasanat /Anabilim Dallarımızın 2011 yılı bilgileri doğrultusunda faaliyet raporu hazırlanarak 17 Şubat 2012 tarihinde Rektörlüğümüze sunulması planlanmıştır. Yine aynı kapsamda Stratejik Plan çalışmaları da aynı hızda sürdürülmekte olup 20 Şubat 2012 tarihinde Rektörlüğümüze sunulacaktır. Üniversitemiz tarafından Beytepe kampusünde yapılması düşünülen yeni binamızın fiziki koşullarını belirleyebilmek üzere tüm anasanat-anabilim dallarımızdan görüş alınmış, ilgili Rektör Yardımcımız, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve anasanat - anabilim dallarımızın öğretim elemanlarının da katılacağı toplantılar gerçekleştirilerek asgari müştereklerde görüş birliğine varılması hedeflenmiştir. Konservatuvarımız bünyesinde Öğretim Elemanlarımızın aktif katılımları ile muhtelif Komisyonlar oluşturularak akademik ve idari sorunlarımızın tespiti ve çözümü planlanmıştır.

4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Bu komisyonlar: Erasmus Koordinatörlüğü ile birlikte Uluslar arası ilişkilerde koordinasyonu sağlamak, gerekli iletişimi kurmak, Konservatuvarımıza gelecek her türlü afiş, masterclass, workshop, konferans, kongre ve seminer vb. yazıların incelenmesi, gerekli tercümenin yapılarak ilgili birimlere iletilmesi hususunda Uluslar arası İlişkiler Koordinasyonu Komisyonu, Konservatuvarımızda geliştirilecek olan her tür Alt Yapı, BAB vb. projeleri geliştirmek üzere Proje Geliştirme Komisyonu,

5 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesindeki bilgi kaynaklarının kayıt altına alınarak düzenlenmesi, kullanıma sunulması ve çağdaş bilgi hizmetleri verecek bir kütüphanenin oluşturulması amacı ile Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı personeline danışmanlık hizmeti vermek, Konservatuvarımıza yapılacak olan bağışların (cd, nota, kitap gibi ) kabulünde nitelik belirlemesi ve bunun gibi işlemleri yapmak üzere Kütüphane Proje Geliştirme ve Uygulama Komisyonu, Konservatuvarımızda Eğitim- Öğretim alanında yaşanan sıkıntıları gidermek amacı ile Eğitim Komisyonu , Konservatuvarımız Lisansüstü programlarındaki sıkıntıları gidermek amacı ile Lisans Üstü Programları Araştırma ve Program Önerisi Hazırlama Komisyonu olmak üzere 5 ana başlık altında toplanmıştır.

6 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
18 Eylül 2010 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek öğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği kademeli olarak uygulanmaya başlanmış olup, bugüne kadar oluşan aksaklıkları gidermek amacı ile bünyesinde İlköğretim ve Lise barındıran diğer Konservatuvarlarla işbirliği çerçevesinde oluşturulan komisyonlarla toplantılar devam etmektedir. Bilim dalı olması sebebiyle eğitim yılında yarıyıllık sisteme geçen Müzikoloji Anabilim Dalı’nın ardından Eğitim yılında Piyano Ana sanat Dalı ve Eğitim yılı itibarı ile de tüm anasanat dallarımız yarı yıllık sisteme geçmiştir.Ancak Konservatuvar sanat eğitiminin gerekliliği olan farklılıklar şu anda üniversitemizde uygulanmakta olan yarıyıllık sistem yönetmeliğine ek maddeler konulmasını gerektirmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan ve yukarıda kısaca bahsettiğim Eğitim çalışma komisyonları bu konuda çalışmalarına başlamıştır.Yapılan çalışmalar kısa bir süre içerisinde Üniversitemiz Eğitim Komisyonuna gündem olarak gelecektir.

7 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Konservatuvarımızın alanında uzman olduğu sanatsal kurs programlarının hazırlık aşaması büyük bir hızla devam etmekte olup bu programların hayata geçirilmesi halinde hem Konservatuvarımıza nitelikli öğrenci alımı sağlanması, hem de kurs niteliğindeki eğitimle geniş bir yaş aralığındaki bireylere kaliteli eğitim vermek suretiyle Ülkemizin sanat yaşamına olumlu katkılar yapmak hedeflenmiştir.Bu programların öğretim yılında başlatılması hedeflenmiştir. Üniversitemiz Eğitim komisyonuna gelecek olan diğer bir gündemimiz de Özel Yetenek Giriş Sınav Yönergelerimiz olacaktır. Anasanat / Anabilim dalları tarafından güncelleme çalışmalarına başlanılan yönergelerimiz çalışmaların bitimi itibarıyla Eğitim Komisyonuna sevk edilecektir.

8 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
2007 yılının Eylül ayında Konservatuvarımız kütüphanesinde bulunan tüm kitap, nota, plak vb. eserler kataloglandırılmak üzere Beytepe yerleşkesine taşınmaya başlanmıştır. Taşınan tüm kitap-notaların kataloglanmalarına 2009 yılında başlanmış olup 29 Mart tarihinde Konservatuvar Kütüphanesi hizmete açılmış, nota,kitap, plak ve cd’lerin kataloglama işlemi maalesef şu ana kadar tamamlanamamıştır. Bu işleme ivme kazandırmak ve 5 ay içerisinde tamamının öğrencilerimizin eğitim hizmetine sunulması için henüz kataloglanmamış nota Konservatuvarımıza yeniden taşınarak Kütüphane Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa planlanan bir proje ile akademik personelimiz denetiminde kataloglanma işlemine başlanmıştır. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 2002 yılında kapatılan yurt binalarımızdan sonra öğrencilerimize verilemeyen kahvaltı hizmetinin sağlanması gündeme gelmiş ve öğrencilerimizin bu konudaki mağduriyetinin 15 gün içerisinde giderilmiş olacağı bilgisi bizleri mutlu etmiştir.

9 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Sayın Rektörüm, Bünyesinde İlköğretim, Ortaöğretim, Lisans ve Lisansüstü eğitim programlarını barındıran Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında, eğitim sistemimiz hakkında şu ana kadar yapılan ve yapılması düşünülen çalışmalar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Konservatuvarımız’ın diğer bir misyonu da konserler, temsiller, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenleyerek hem Ülkemizin sanat yaşamına, hem de verilen eğitime katkı sağlamaktır. Makamlarınızın desteği ile bu yıl ilk kez 9-14 nisan 2012 tarihinde Üniversitemizde Ulusal Piyano Yarışması’nı değişik üniversitelerden 24 katılımcı ile düzenlemenin heyecanını yaşamaktayız. Yarışma tertip komitemiz çalışmalarına hızla devam etmektedir.

10 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Üniversitemiz öğrencilerine yönelik, Beytepe ve sıhhiye yerleşkelerinde öğle dinletileri ve akşam konserleri yapmayı planlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda 29 şubat 2012 tarihinde Eczacılık Fakültemizde öğle dinletisi programlanmıştır. Beytepe yerleşkemizde ise şubat ayı içerisinde kesin tarihi karşılıklı görüşmelerle belirlenecek olan yerlerde öğle dinletisi ile Üniversitemizin her biriminde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projeyi hayata geçirmiş olmayı planlamaktayız. Bu görev bilinciyle, Daha ileriye… En iyiye… ulaşabilmek için başta şahsınız olmak üzere tüm yönetiminize teşekkür ederim.


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları