Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GARD Türkiye Projesi Kronik solunum hastalıkları Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri Evde Sağlık Hizmetleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GARD Türkiye Projesi Kronik solunum hastalıkları Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri Evde Sağlık Hizmetleri."— Sunum transkripti:

1 GARD Türkiye Projesi Kronik solunum hastalıkları Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri Evde Sağlık Hizmetleri

2 Entegre bakım platformu Triaj Bilgilendirme Eğitim 2. Basamak hastane Evde bakım hastaneleri I. basamak Acil Servisler Sağlık bakımı dışı servisler Özel bakım kuruluşları KBYM Kronik Bakım Yönetimi Merkezi (KBYM) kronik hastalığı olan olguların organizasyon ve yönetiminden sorumludur İleri teknoloji

3 Evde sağlık hizmet (ESH) sunumu; akut hastalık, uzun süreli sağlık problemi, kalıcı engellilik veya terminal hastalıktan kaynaklanan ihtiyaçlar doğrultusunda kişiye kendi ortamında sağlık hizmeti verilmesidir.

4 ESH gerektiren solunum hastalıkları Obstrüktif Solunum Hastalıkları; KOAH, Astım, Bronşiektazi, Kistik Fibrozis, Restriktif Solunum Hastalıkları; Kifoskolyoz, İAH Nöromusküler Hastalıklar; ALS, MD, Post Polio Sendromu, Uyku ilişkili Hastalıklar Diğer; Akciğer maligniteleri, Akciğer transplantasyonu, Pulmoner Hipertansiyon, Pnömoni, Post torakotomi,

5 Kronik solunum hastalıklarında ESH sunumu; Gerekçeler Artan hastalık yükü Kronik hasta bakımı dışında hastane etkinliğinin artırılması Maliyet/etkinlik Evde bakıma olanak sağlayan teknolojik gelişim Hasta ve ailesinin memnuniyeti

6 Evde Bakımda Hedefler Genel: ► Sağ kalım↑ ►Morbidite ↓ ►Fonksiyonel Kapasite ↑ ►Yaşam Kalitesi ↑ ►Kendine bakım ↑, bağımlılığı ↓ ►Sağlıkla ilişkili harcamalarda ↓ Terminal dönem hasta: ► Fiziksel ve psikolojik rahatlığın sağlanması ► Yaşamın sonunun planlanması

7 Kronik Solunum Hastalıkları; ESH Modelleri Hastane merkezli uygulamalar; Evde hastane Erken destekli taburculuk ( < 48 saat ) Destekli taburculuk ( > 48 saat ) I. Basamak uygulamalar Vaka yönetimi Hospis

8 III ve II. Basamaktan I.basamak ESH sunumuna sevk kriterleri (I) Solunum sistemi hastalığı nedeni ile takip ve koordinasyonu gereken hastalar Solunum sistemi hastalığına eşlik eden sistemik hastalık varlığı ve/veya bu hastalığın idamesinde takip ve koordinasyon gerekliliği

9 USOT kullanan stabil durumdaki olgu; Son 1 yıl içinde 1’den fazla acil başvurusu ve hastaneye yatışı olan stabil durumdaki olgular En iyi FEV1 değerinin %50’nin altında olması ve takip gerektiren sağlık durumunun varlığı III ve II. Basamaktan I.basamak ESH sunumuna sevk kriterleri (II)

10 Günlük yaşam aktivitelerinin yapılmasını engelleyen dispne, görme-işitme ve konuşmada güçlüklerin olması, günlük yaşam aktivitelerinde yardım gereksinimi veya günlük yaşam aktivitelerini yerine getirememe (geçerli ölçekler ile değerlendirme) Hasta ve/veya hastaya bakmakla yükümlü kişilerin hastalık ve tedavi ile ilgili başa çıkma becerilerinin iyi olmaması veya tedavi ekibiyle iletişimsizliği I.basamakta ESH sunumuna sevk kriterleri (III)

11 Evde ileri teknoloji ve/veya komplike tedavi gerekliliği Sürekli izlem ve destek gerektiren sağlık bakım ihtiyacı Polikliniğe başvuramayan ancak monitorizasyon ve/veya eğitim gereken hasta Yaşlı, yalnız yaşayan ve gündüz yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlayamayan hasta Terminal dönem hasta; bakım ihtiyacının değerlendirilmesi amacıyla I.basamakta ESH sunumuna sevk kriterleri (IV)

12 Solunum Hastalıkları;Evde sağlık hizmetleri Reçete edilen tedavi, prosedürlerin uygulanması Solunumsal cihaz uygulanması,eğitim,takip,bakım Labaratuvar incelemeleri için örnek alınması Pulmoner rehabilitasyon Ev ortamının hasta yaşamına uygunluğunun sağlanması Bakım veren bireyleri desteklenmesi/ alternatif hizmet sunumu Yaşamın sonunun planlanmasında takip eden göğüs hastalıkları uzmanı ile iletişim Ventilatör bağımlı hasta takibi, bakımı takip eden göğüs hastalıkları uzmanı ile iletişim Hasta ve ailesinin eğitimi Sigaranın bıraktırılması

13 KOAH ’da Hizmetleri Evde Sağlık

14 KOAH’da ESH uygulama gerekçeleri (I); 10 yıl sonra KOAH, ölüm nedenleri arasında ilk 2 sırada yer alması beklenen bir sağlık sorunudur. Ulusal hastalık yükü çalışmasına göre KOAH ölüme neden olan ilk 3 hastalık arasındadır ve 40 yaş üstü yetişkinlerin % 20’si KOAH’lıdır. KOAH ESH’lerinde içinde yer aldığı entegre bakım sistemi ile yönetilmesi gereken bir hastalıktır.

15 KOAH atağı; Acil başvurularının %25’ini oluşturmaktadır Atak nedeniyle hospitalizasyon KOAH’la ilgili harcamaların %70’ini oluşturmaktadır. Acile başvuran her 4 hastadan 1’i evde sağlık hizmet sunumuna uygundur Thorax 2000; 55: 907-12 Cochrane systematic review, 2003 KOAH’da ESH uygulama gerekçeleri (II)

16 KOAH’da ESH modelleri kabul gören uygulamardır! Seçilmiş KOAH akut ataklı olgularda ESH güvenli ve etkili bir tedavi uygulama şeklidir. Cochrane, 2003 Hastane başvurusu yada hospitalizasyon gerektiren KOAH akut atakta evde hastane ve destekli taburculuk uygulamaları güvenli ve etkili yaklaşımlardır. (Kanıt düzeyi A) NICE Guidlines, 2004 KOAH’lı hasta müracaatının yoğun olduğu merkez hastanelerde acil başvurusunu önlemek ve erken destekli taburculuk için evde hastane uygulanması gerçekçi bir yaklaşımdır. (Kanıt düzeyi A) BTS Guideline, 2007

17 KOAH atağında evde hastane; Doktor (göğüs hastalıkları uzmanı) Hemşire Fizyoterapist Diyetisyen Sosyal hizmet uzmanı Multidisipliner Ekip Kanıt düzeyi D

18 KOAH akut atakda evde hastane uygulaması; hangi hastalar alınmalı ? Bilinç düzeyi yeterli Asidoz Ø Ciddi ko-morbidite Ø Yeterli sosyal destek Hasta tercihi dikkate alınmalı Kanıt düzeyi D

19 EVDE MEKANİK VENTİLASYON

20 Hastane ve Evde bakım ekibi iş birliği Taburculuk öncesi Hasta değerlendirilmesiDış ortam hazırlığı Klinik stabilite Sekresyon temizliği Nutrisyon Bakım üstlenici eğitimi Ekipman desteği Ev ortamının hazırlanması Mali destek/sosyal güvece Uygun ? Taburculuk Planı Evde Takip

21 Ventilatör-destekli birey; kronik ventilatuar desteğin elektif olarak spontan solunumu desteklemek için başlandığı, günde en az 4 saat ventilasyon desteği gereken bireydir. Solunum desteği NIMV’lerle yapılır,sıklıkla gece. Ventilatör bağımlı birey; spontan solunumu olmayan yada ciddi derecede bozulmuş bireyler ile spontan solunum dürtüsü olduğu halde ciddi solunum kas güçsüzlüğü nedeniyle yeterli solunum yapamayan kronik olarak günde 16 saatten uzun süreli mekanik ventilatuar destek gereksinimi olan bireylerdir, trakeostomi ile ev tipi IMV ‘lerle uygulanır.

22 Evde izlem programı Hastanın fiziksel durumu, Ventilatöre uyum, Ekipman işlerliği, Bakım verenin yeterliliği sorgulanmalı. Gerekli durumlarda takip eden II. Yada III. basamak ESH ekibine refere edilmelidir.

23 EVDE PULMONER REHABİLİTASYON

24 Entegre bakım;pulmoner rehabilitasyon Başlangıç Evde PR Tedavi Egzersiz Eğitim Pozitif yönlendirme Sağlık bakımında süreklilik Tedavi Güvenlik Transfer Ambulasyon Optimal sağlık Fonksiyon Aktif yaşam Hastane Primer / sekonder solunum hastalığı Yeni hastalık/ yaralanma Yatak istirahati Erken taburculuk Endurans 

25 Stabil KOAH’da Evde Pulmoner rehabilitasyon uygulamaları Egzersiz programı Hasta ve ailesinin eğitimi Psikososyal destek Nutrisyonel değerlendirme-destek I. Basamakta takip eden hekim pulmoner rehabilitasyona gereklilik oluşturan durumları bilerek evde pulmoner rehabilitasyon uygulamaları için yönlendirme/ iş birliği yapabilmelidir.

26 Evde pulmoner rehabiliyon; Solunum Fizyoterapisi Değerlendirme Eğitim Solunum işini  Akciğer volümlerini  Havayolu temizleme teknikleri Egzersiz eğitimi: Kuvvet & endurans Transferler Ambulasyon GYA Ev düzenlemeleri IMV+NIV Hastayı yaşadığı ortamda güvende, mobil, fonksiyonel ve bağımsız kılan kısa & uzun dönem uygulamalar

27 Değerlendirme Tıbbi geçmiş Laboratuar bulguları Kullanılan ilaçlar Yardımcı araçlar Sigara statüsü İnhaler ilaç teknikleri Sosyal durum Vital bulgular: KH, KB SpO 2 : istirahat, farklı pozisyonlar, GYA, yürüme, egz Dispne : MRC, Borg Fizyolojik cevaplar: Fiziksel aktivite & egzersiz kapasitesi Yaşam kalitesi

28 Evde pulmoner rehabiliyon; Solunum Fizyoterapisi Değerlendirme Eğitim Solunum işini  Akciğer volümlerini  Havayolu temizleme teknikleri Egzersiz eğitimi: Kuvvet & endurans Transferler Ambulasyon GYA Ev düzenlemeleri IMV+NIV Hastayı yaşadığı ortamda güvende, mobil, fonksiyonel ve bağımsız kılan kısa & uzun dönem uygulamalar

29 EĞİTİM Hasta, aile, ebeveyn, bakıcı Akut bozulma belirti & bulguları Hastalık, semptom yönetimi Yardımcı araç & gereçlerin kullanımı Aktivite & egzersiz monitorizasyonu

30 Ev ziyaretleri; birinci basamak ESH’leri için sevk edilen hastalara ev ziyareti yapmak, Hastaları II. Yada III. Basamakta yapılandırılmış ESH merkezlerine refere etmek, ESH uygulamalarında multidisipliner ekip içinde görev almak. 1.basamak hekiminin kronik solunum hastalıklarında ESH görevleri;

31 Entegre bakımda etkinlik; Fonksiyonel kapasite/ yaşam kalitesi ↑ Hastane başvurusu / acil bakım gerekliliği ↓ Sağlıkla ilişkili maliyet; ↓ Hasta ve ailesinin memnuniyeti; %91-çok memnun %9-memnun

32 Teşekkürler


"GARD Türkiye Projesi Kronik solunum hastalıkları Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri Evde Sağlık Hizmetleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları