Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLAR DARUL ERKAM
İSLAMA DAVET İLK MÜSLÜMANLAR DARUL ERKAM

3 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Hz. Peygamber Müddessir Sûresinin nâzil olması üzerine insanları İslâm'a davet etmeye başladı. Kaynaklar onun kendisine peygamberlik görevi verilmesinden itibaren üç (veya dört) yıl boyunca İslâm’ı özel yaymaya çalıştığını ve genel davet yapılması emredilene kadar özel davetin devam ettiğini kaydederler.

4 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bu süre zarfında Hz. Peygamber tebliğini; Önce ailesine, Sonra da dostlarına ve Güvendiği kişilere yapmıştır.

5 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk İslama Girenler; Hz. Peygamber ilk davetini hanımı Hz. Hatice’ye yaptı. Nâzil olan ayetleri ona okudu. “Şimdi bana kim inanır?” deyince Hatice “Kimse inanmazsa ben inanırım” cevabını vererek Hz. Peygamber’in peygamberliğini ilk olarak tasdik etme şerefine nail oldu.

6 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk İslama Girenler; Hz. Peygamber, daha önce Cebrâil aleyhisselamın kendisine öğretmiş olduğu abdest ve namazı Hz. Hatice’ye öğretti

7 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk İslama Girenler; Hz. Peygamber’in kızları; Zeyneb, Rukıye ve Ümmü Gülsüm de anneleri ile aynı zamanda İslâm'a girdiler. Fatıma ise o sırada henüz 4-5 yaşlarında bir çocuktu.

8 Hz Hatice Doğum : 555 Evlenme : 595 (40 yaş) Ölümü : 620 (Nübv. 10)
Kasım D: 596 Ö: 598 Zeynep D:600 Ö:630 Rukiye D:603 Ö:625 Ümmü Gülsüm (22) Fatıma D:605 Ö:633 Abdullah (3 ay) Eşi : Ebu’l As İlk Eşi: Utbe İlk Eşi: Uteybe Eşi: Hz Ali İkinci Eşi: HzOsman Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ali Öl: çocuk Ali Öl: çocuk Ali Öl: çocuk Ali Öl: çocuk Ali Öl: çocuk Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep

9 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk İslama Girenler; Hz. Hatice ve kızlarından sonra, Hz. Peygamber’in evinde oturan ve o sıralarda henüz; On veya on bir yaşında bulunan Ali b. Ebû Tâlib ile Hz. Peygamber’in azatlısı Zeyd b. Hârise de iman ettiler.

10 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Hz. Peygamber’i Hz. Hatice ile birlikte namaz kılarken gören Hz. Ali bunun mahiyetini öğrenmek isteyince, Hz. Peygamber Allah’ın seçmiş olduğu dinin bu olduğunu bildirdi. Onu tevhid dini İslâm’ı kabule, faydası ve zararı olmayan putlara tapmayı terk etmeye davet etti.

11 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Hz. Ali önce babasıyla istişare etmek istediğini söyledi. Ancak Hz. Peygamber, davetin açıklanmasından önce bunun yayılmasını hoş görmediği için, gizli tutmasını istedi. Ertesi gün Hz. Ali babasına danışmaya gerek duymadan iman etti.

12 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bir gün Ebû Tâlib, Hz. Peygamber’i Hz. Hatice ve Hz. Ali ile birlikte namaz kılarlarken gördü ve bu din hakkında bilgi istedi. Hz. Peygamber bu dinin Allah’ın, meleklerin ve babası İbrahim’in dini olduğunu ve Allah’ın kendisini elçi olarak gönderdiğini bildirdi.

13 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Ebû Tâlib’i iman etmeye davet etti. Ebû Tâlib ise, dedelerinin dininden ve inandığı şeylerden vazgeçmeyeceğini ifade etti. Ancak olumsuz tepki göstermediği gibi, hayatta olduğu sürece onu koruyacağına dair söz de verdi.

14 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Aile bireylerinden sonra tebliğ sırası yakın arkadaşlarına gelmişti. Hz. Peygamber’in güvenilir ve sadık dostu Ebû Bekir onun davetine olumlu cevap vererek hiç tereddüt etmeksizin iman etti.

15 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Alem, ‘’La İlahe İllallah’’ ı bu kişilerden duyuyordu. Hz Muhammed Hz Hatice 4 kızı Hz Ali Hz Zeyd Hz Ebu Bekir. Ebu Bekir’in, iman halkasına dahil olmasıyla, imanın anne ve babası oldu adeta.

16 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İman yolunun yolcusu olacak çocuklar doğurmaya başladı. 7 günde 7 erkek doğurdu adeta. Her güne bir yiğit.

17 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Zübeyr b. Avvâm (1.nci gün) Sa’d b. Ebû Vakkâs (2.nci Gün) Ebu Ubeyd İbni Cerrah (3.ncü gün) Abdurrahman b. Avf, (4.ncü gün)

18 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Osman b. Affân, (5.nci Gün) Said İbn.Zeyd (6.ncı Gün) Talha b. Ubeydullah, (7.nci gün) Ebû Bekir’in daveti üzerine Müslüman olmuşlardır.

19 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Miladi 610 yılının Ramazan ayı insanlık tarihi açısından çok önemlidir. Çünkü bu tarih, vahyin insan ile buluştuğu; semanın emini olan Cibril’in, arzın emini olan Muhammedü’l Emin’e en büyük emniyet ve güven kaynağı olan Kur’an’ı getirmeye başladığı bir tarihtir.

20 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Vahye ilk muhatap olan Hz. Peygamber etrafındaki bir avuç insana bu risalet davasını anlatmaya başlamış ve çok geçmeden etrafında az da olsa bir iman halkası oluşmuştu. Bu arada gök sofrasından ayetler süzülüp gelmeye devam ediyor, ALLAH (c.c.) her gönderdiği yeni mesajlarıyla muhataplarına farklı yükümlülükler ve sorumluluklar yüklüyordu.

21 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İşte daha işin başlangıcında Efendimiz (a.s.) gelen ayetlerin muhtevasından aldığı ilham ile bir medreseye, bir talim ve eğitim mekanına ihtiyaç duymuştu. Daha doğru bir ifade ile; Risalet davasını omuzlayacak yiğitlerin yetiştirileceği bir havuza ciddi anlamda gerek olduğunu hissetmişti.

22 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Efendimiz bu ihtiyacı hisseder hissetmez; “acaba neresi olabilir?” diye düşünmeye başlamış, ama elinin altındaki bir avuç insanın evlerinin böyle bir iş için uygun olmadığını fark etmişti; öyleyse dışarıdan biri olmalıydı; ama kim? ALLAH Resulü (s.a.v.) böyle bir eğitim yuvasına kimin sahiplik edeceğine dair zihninde çeşitli planlar yaparken, yanına o günlerde 16 yaşlarında bir delikanlı geldi.

23 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bu genç o gün İslam mesajının en azılı düşmanlarından olan Ebu Cehil ve Velid b. Muğire’nin yeğeni Erkam b. Ebi’l Erkam’dı. Genç Erkam amcalarından bu yeni dine dair bazı olumsuz sözler işitmiş, işin asıl mahiyetini öğrenmek için de bizzat Efendimiz’e gelip olayın içeriğine dair bilgi edinmek istemişti.

24 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar ALLAH Resulü karşısında duran bu temiz fıtratlı gence o ana kadar risalete dair ne biliyor ise anlatmış, delikanlıda hemen orada iman ederek, iman halkasına dahil olmuştu. Kaynaklarda bazı farklar olsa da, genç Erkam’ın 16. Müslüman olduğu söylenir. Bu ilk buluşmada Nübüvvet güneşinin elinden iman şerbetini içen Erkam, ALLAH Resulü’nü evine davet etmişti.

25 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Efendimiz bu gence evinin yerini sormuş; “ben yarın sana gelirim” demiş ve ona bir de tavsiyede bulunmuştu: “ Ey Erkam! Şimdilik iman ettiğini kimseye söyleme!” Bu uyarının altında Efendimiz’in bir planı yatıyordu; genç Erkam iman halkasına girer girmez, ALLAH Resulü; “acaba bu gencin evi eğitim yapmamıza uygun mudur?” diye düşünmeye başlamıştı.

26 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Efendimiz, Erkam’ın iman edişinin ertesi günü, yanına sağının adamı olan Hz. Ebubekir’i alarak o eve doğru gitti; tarif edilen yolu takip ederken, bir taraftan da yolları süzüyor konum itibari ile evin planlanan işe uygun olup-olmadığını gözden geçirerek yürüyordu.

27 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Evin konumu ve bulunduğu yer çok uygundu; İşlek bir caddede, Kabe’ye yakın bir yerde, Hacıların yolunun üzerinde ve Safa tepesinin hemen bitişiğindeydi. ( Erkam’ın evi bugün ki Mekke’de; Hilton otelinin hemen arkasına düşmektedir; hiçbir tarihi eser varlığını devam ettiremediği gibi bu evden de ne yazık ki herhangi iz kalmamıştır.)

28 ERKAM’IN EVİ

29 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Efendimiz (a.s.) Hz. Ebubekir ile birlikte genç Erkam’ın evine girdiklerinde, Erkam sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı. Bu güzel misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istiyor, elinden geleni yapmaya çalışıyordu. İkramlar yapıldı, hal-hatır soruldu, sonrasında genç Erkam misafirlerine evini gezdirmek istedi.

30 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Ev konum olarak bir eğitim yuvasına uygun olduğu gibi, mekan ve yapı olarak da çok uygundu. Büyükçe bir bahçesi ve oldukça müsait bir salonu vardı. Efendimiz evi gezdikçe hayran oluyor ve beğendiğini her fırsatta söylüyordu. İşte tam bu anda genç Erkam, kendinden beklenen sözü dile getirerek dedi ki:

31 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar “ Ya Resulullah! Evim artık evinizdir. İstediğiniz zaman ve istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.” ALLAH Resulü Erkam’ın bu teklifine öyle bir sevindi ki; günlerdir zihnini meşgul eden soruna çözüm bulmanın mutluluğu ile evin sahibine teşekkür edip, dualarda bulundu.

32 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Efendimiz’in (a.s.) Erkam’ın bu fedakarlığına karşı yıllar sonra Medine’de daha kendisinin evi yokken ona ev alarak, vefasını ortaya koyması, o gün için bu işten ne kadar memnun olduğunun en büyük işaretidir. Artık ALLAH Resulü o günden sonra bu eve yerleşecek ve risalet davasını omuzlayacak yiğitleri yetiştirmek için bu mekanı kullanacaktı.

33 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Efendimiz Erkam’ın evini böyle bir iş için uygun olduğuna kanaat getirmesinin sebepleri sadece evin konum ve yapı olarak uygun olmasından kaynaklanmıyordu. Bunun başka sebepleri de vardı. Ne idi bu sebepler?

34 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Biz, Efendimiz’in Erkam’ın evini seçerken şu 4 hususu dikkate aldığını düşünüyoruz. Evin sahibi Erkam, Mahzûm oğullarına mensup bir gençti. Kırk yıl kalsa, Müslümanların bu kabileye mensup birinin evinde oldukları hiç kimsenin aklına gelmezdi.

35 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Çünkü bu kabile; Hem İslam mesajına en fazla düşman, Hem de Efendimiz’in mensup olduğu Abdulmuttalip ailesi ile sürekli çekişme halinde olan bir kabileydi. Bu çekişmenin boyutunu anlamak için şu örneği hatırlamamız yeterlidir:

36 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Ebu Cehil bir gün Hz. Ali’yi yolda görür; Ali o günler 10 küsur yaşlarında bir çocuktur, ikisi biraz Efendimiz ile alakalı konuşurlar, en sonunda Ebu Cehil der ki; “Amcanın oğlu doğru söylüyor, ama ben yine de ona karşı olacağım” Hz.Ali, Ebu Cehil’in bu sözüne şaşırır; “hem doğru söylediğini kabul edeceksin, hem karşı çıkacaksın bu nasıl bir çelişkidir!” der.

37 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Ebu Cehil bu tavrının gerekçelerini şöyle açıklayacaktır: “Biz yıllardır sizinle her konuda çekişiyor, yarışıyorduk. Siz Kabe’ye hizmet ettiniz, biz de hizmet ettik, Siz hacılara su dağıttınız biz de dağıttık, Siz gelen geçen yolculara yardımcı oldunuz biz de olduk,

38 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Şimdi siz kalkmış bizden Peygamber çıktı diyorsunuz! Peki biz nerden bulalım Peygamber’i!”

39 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Ebu Cehil’in bu sözleri, mensup olduğu Mahzûm oğullarının genel düşüncesini yansıtan çok güzel bir örnektir. İşte Erkam böyle bir aileye mensuptu; bunun için hiç kimse Erkam’ın Müslüman olduğuna ihtimal vermez, hele hele evini Muhammed’in davasına medrese yapacağını hiç tahmin etmezlerdi.

40 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar 2. Erkam’ın evi hem stratejik bir konuma, hem de yapı itibari ile bir okula çok müsait idi. Öncelikle o gün için fark edilmemek çok önemliydi; evin bulunduğu konumda da fark edilmesi imkansızdı. Çünkü ev çok işlek bir cadde üzerindeydi. Kalabalık oldukça yoğun olduğu için kimin girip kimin çıktığı belli olmuyor, bundan dolayı da eve gelip gidenleri tespit etme imkanı oluşmuyordu.

41 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Ayrıca Kabe’ye o evden tam dört ayrı yoldan gelinip, gidilebilme imkanı vardı. Yolların her hangi birinde bir tehlike olsa alternatif yollar kullanılabilirdi. Bundan dolayı konum itibari ile bu iş için daha uygun bir yer olamazdı.

42 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Hacıların en fazla kullandığı yol olması hasebiyle, hacılardan davet edilecekler çok rahat bir şekilde bu eve götürülebilir ve hiç kimsenin de bundan haberi olmazdı. Yapı itibari ile de, yani iç mimarisiyle de ev böyle bir işe çok elverişliydi. Güzel bir bahçesi, büyük bir salonu vardı. O gün özellikle cemaatle namaz kılmak için, böyle bir salon kesinlikle ihtiyaçtı.

43 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bunun için Erkam’ın evi gerek iç yapı olarak, gerek konum olarak, kullanım açısından oldukça müsaitti. Unutmayalım ki; Hz. Ömer Nübüvvetin 6. yılında Müslüman olduğunda, onun 129. Müslüman olduğu söylenir; demek ki, Erkam’ın okulunda en az bu kadar kişi bir arada bulunma imkanına sahip olabiliyorlardı.

44 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar 3. Erkam’ın o gün için Müslüman olduğunu Mekke bilmiyor ve Erkam imanını okulun selamet ve maslahatı için saklıyordu. Bunu bizzat ona tavsiye eden Efendimiz’in kendisiydi.

45 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Erkam yaşlarında bir delikanlıydı. Hiç kimse böyle büyük bir iş için, bu yaşlarda genç birine ait bir evin tercih edileceğini düşünmezdi. Bu sebepleri göz önünde bulundurarak Efendimiz, Erkam’ın evini İslam’ın ilk medresesi ve okulu olarak tercih etmişti. Artık ev bulunmuş, sıra eve seçilecek talebelere ve o evde takip edilecek ders programına gelmişti.

46 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Allah Resulü (s.a.v.) Erkam’ın evini nebevî medrese olarak belirleyince, sıra o eve alınacak talebelere gelmişti. Erkam b. Ebi’l Erkam’ın 16. Müslüman olduğunu hatırlarsak, o gün için iman halkasına dahil olan insan sayısının halen 20’yi bulmadığını söyleyebiliriz.

47 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İşte böyle bir ortamda Erkam’ın evi İslam’ın ilk medresesi olarak belirlenmiş ve Efendimiz (a.s.) bir madenci titizliğinde bu medreseye öğrencilerini seçmeye başlamış, herkesi değil; sadece bazı özel hususiyetleri taşıyan talebeleri bu medreseye kabul etmişti. Bu noktada, Efendimiz’in Mekke yıllarında, bildiğimiz gibi gizli ve açık davet dönemleri diye değil özel ve genel bir davet vardır. 

48 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Özel davet ise; içerisinde bir gizlilik barındırsa da, bu davette muhatabın kimliği çok önemlidir. Herkes değil, sadece seçilenler davet edilir. Dolayısı ile Efendimiz’in Daru’l Erkam yılları; bir gizli davet yılları değil, özel davet yıllarıdır. Bu özel davet yıllarında Allah Resulü (s.a.v.) risalet davasını omuzlayacak bir kadronun yetişmesi için gayret göstermiştir.

49 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bu kadro, risalet davasının çekirdek kadrosu olacaktı. İşin çekirdek kısmının çok sağlam olması davanın selameti açısından şarttı. Bundan dolayı Efendimiz çok ciddi bir gayret ile bu kadroyu oluşturmaya çalışıyordu.

50 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bu işin ne kadar önemli olduğunu çok iyi fark etmiş olan Allah Resulü, Daru’l Erkam’a aldığı öğrencilerde oldukça titiz davranıyor, her önüne çıkanı değil, dikkatli bir seçicilikle talebelerini tespit ediyordu.

51 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Çünkü; Şartlar çok ağırdı, Zaman sınırlıydı, Yapılacak işler ise oldukça fazlaydı. Bundan dolayı Efendimiz’in o günler için kumaş kalitesi düşük, hammaddesi bozuk yada maden değeri diğerlerine göre daha az olan insanlarla uğraşacak zamanı yoktu.

52 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Onlar davetin ikinci merhalesine kalmalıydılar; gün çekirdek kadronun inşa günüydü. Peki Efendimiz nasıl seçiyordu bu çekirdek kadroya alacağı öğrencileri? Seçim işi çok önemliydi ve bu noktadan bugünlerde de Erkam’ın evlerini oluşturmak isteyenlere çok mühim mesajlar vardı.

53 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Allah Resulü’nün talebelerini seçerken gözettiği hususiyetler için bir çok şey söylenebilir, ama biz 4 önemli noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Allah Resulü, o gün için yük olacakları değil, yük alacak insanları seçiyordu. Davetin ilk yıllarında zaten var olan ağır sorumluluklara, birde sorunlu insanların yüklerini taşıma gibi, insan takatini zorlayacak bir durumun oluşmasına meydan vermiyordu.

54 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Böylelerini o gün için davetin ikici merhalesine bırakıyor, sırtına yük alabileceklere öncelik veriyordu. Toplum içerisinde etkili olan insanları seçiyor, asla etkisiz elemanların üzerine yatırım yapmıyordu. Efendimiz çekirdek kadronun inşasında o gün bile bulundukları sosyal çevrede nesne değil, aktif öznelerin üzerine hesaplar yapıyordu.

55 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Cahiliye yıllarında toplum içerisinde belli konumu olanlara öncelik tanıyor, bu şahısların insanlar üzerinde daha etkili olacağını dikkate alıyordu.

56 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar O gün için köle olanlar içerisinden seçtiklerinde bile bu hususiyetleri gözetiyor; her köleyi değil, bu özellikleri bünyesinde barındıranları seçiyordu. Özellikle Efendimiz (a.s) Erkam’ın okulunun sadece zayıflara, kölelere, toplumun dışlamış olduğu zümrelerin tekeline girmesine asla müsaade etmiyor, bu konuda oldukça titiz davranıyordu.

57 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Yine Allah Resulü (s.a.v.) o gün için tek bir cinsiyet üzerinde yoğunlaşmıyor, Erkam’ın evinin kadın-erkek herkesi kuşatmasına önem veriyordu. Mekke’nin sosyal yapısını çok iyi bilen Efendimiz, Erkam’ın evinin asla her hangi bir kabilenin ve ailenin denetimine girme zeminini oluşturmuyor, tüm aileleri kuşatarak ve özellikle her aileden en az bir bireyi alarak, toplumun tamamında mesajın etki etmesine özen gösteriyordu.

58 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar 4. Son olarak Efendimiz (a.s.) yaş konusunda da ciddi bir sınırlama getirmiyor, ama özellikle gençler üzerinde yoğunlaşıyordu.

59 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Şimdi yukarıda ileri sürdüğümüz tespit ve iddialarımızı ispat edecek bilgileri dikkatlerinize sunarak, daha fazla bu nebevi modelden istifade etmenin yollarını aramamız gerektiğinin altını yeniden çizmek istiyorum. Erkam’ın evinin nebevî medrese olarak istihdam edilmesinin üzerinden 6 ay geçmişti ki, bu evin talebelerinin sayısı 45’e varmıştı.

60 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Cinsiyet: Erkam’ın evini oluşturan 45 talebeden; 28’i erkek, 17’si kadındır. Bu oran nebevî medresenin tek bir cinsiyetten oluşmadığının en büyük delilidir. Bu medresede yetiştirilen, risalet davasını omuzlayacak çekirdek kadroda erkekler kadar kadınlarında aktif görev alarak bulunduklarına şahit oluyoruz.

61 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Allah Resulü yeryüzünün en büyük iman hamlesini yaparken erkekler kadar hanımlardan da istifade etmiştir. Ekonomik Yapı: Erkam’ın evinin ilk 45 talebesinin ekonomik yapılarını incelediğimizde, mevcut bilgilerimizde, genelde bu döneme ait bilgilerde biz risalet davasının zayıf, fakir ve köleler eliyle gerçekleştiği iddialarına rastlarız.

62 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Ama görüyoruz ki, bu 45 kişiden 34’ü zengin, 11’i ise fakirdir. Bu veri ile şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; Efendimiz çekirdek kadronun inşasında; Ayakları yere sağlam basan insanları tercih ederek, evinde un derdinde olanlardansa, bu sorununu kısmen halletmiş olanları seçmiş, Yük olanları değil, yük alacakları belirlemiştir.

63 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Sosyal Yapı: Bu nebevî medresenin talebeleri; asabiyet ateşinin en üst düzeyde yandığı bir ortamda, bu ateşi söndürecek ve insanlar arasında imana dayalı bir kardeşlik oluşturma adına hep farklı farklı kabile ve ailelerin müntesiplerinden oluşturulmuştur. İlk 45 kişinin aile mensubiyetleri dikkate alınarak bir liste çıkardığımızda, bu talebelerin tam 16 farklı aileye mensup olduklarını görürüz. 

64 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar O günün Mekke’sinde 9 önemli kabilenin var olduğunu hatırlarsak, demek ki daha ilk günlerde İslam’ın mesajı Mekke dışına, mesela; Gifar’a ve Necid’e kadar uzanmış, buralardan da çekirdek kadro içerisine bazı şahıslar dahil edilmiştir. Bu noktada Efendimiz’in çok hassas davrandığına ve özellikle kabileler konusunda Hz.Ebubekir’in Efendimiz’e oldukça katkısı olduğuna şahit oluyoruz.

65 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Şöyle ki; Hz. Ebubekir bir nesep/soy alimiydi. Bölgedeki tüm kabile ve aileleri çok yakından tanıyordu. Hz. Ebubekir elde ettiği bilgiler ışığında bazen “Ya Resulullah! Falanca kabileye mensup talebemiz yok, onlardan bir tanesini kazanmamız lazım, çünkü o kabilenin şöyle şöyle hususiyeti var” diyor ve bu konuda Efendimiz’i uyarıyordu.

66 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Allah Resulü’de bu uyarıları dikkate alıyor, zihin dünyasında belirlediği talebelik vasıflarına uygun bir isim arıyor, bulunca da bu ismi kazanmanın yollarını zorluyordu. Yaş: Son olarak bu 45 kişinin yaş ortalamasının ne olduğuna gelirsek; ortalama yaşın takriben 25 olduğunu görürüz.

67 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Efendimiz Daru’l Erkam’a talebe seçerken özellikle bir yaş grubuna takılmamış, diğer özellikleri daha fazla önemsemiştir. Böyle olmasına rağmen 40 yaşında olan Allah Resulü’nün etrafında o günlerde hep gençlerin olduğunu görürüz.

68 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Erkam’ın evinin ilk sakinlerinden bir kaçını hatırlarsak mesela; içlerinde Hz. Hatice gibi 55, Sümeyye ve Yasir gibi 57-60, Hz. Ebubekir gibi 38 yaşlarında olanlar olduğu gibi, Ali gibi 10, Zübeyr bin Avvam gibi 16, Talha ibn Ubeydullah gibi 20, Erkam b.Ebi’l Erkam gibi 18 yaşlarında olanlarda vardı. Dolayısı ile bu 45 kişinin ortalama yaşını aldığımızda takriben 25 yaşlarında olduklarını söyleyebiliriz.

69 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Şu ana kadar Erkam’ın evinin temel hususiyetlerine dair bilinmesi gereken tüm noktalara temas ettik. Asıl üzerinde durmamız gereken husus ise Allah Resulü’nün bu evin talebelerini nasıl yetiştirdiğidir. İnsanlık tarihinin en önemli toplumsal dönüşümünü gerçekleştiren bu küçücük topluluk hangi usul ve üslup ile yetiştirilmişti.

70 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Erkam’ın evinin en önemli kısmı hiç kuşkusuz, burada yapılan eğitimin ne ve nasıl olduğu idi.  Öncelikle şunu söyleyelim ki, bu evin tek bir eğitim ve talim kitabı vardı; buda o ana kadar nazil olmuş ve üç-beş sûreyi daha geçmemiş olan Kur’an ayetleriydi. Bu ayetler ışığında Erkam’ın evindeki eğitimin bir şahsiyet eğitimi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

71 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Farklı cinslerden ve yaş gruplarından, farklı kabile ve aşiretlerden, ve tabi ki farklı ekonomik seviyelerden gelen bu talebeler aynı potaya giriyor ve nübüvvetin bu potasından, nasıl girerlerse girsinler elmaslaşmış insanlar olarak çıkıyorlardı. Bu medrese ve potanın muallimi olan Allah Resulü (s.a.v.) talebelerini çok ciddi bir şahsiyet eğitimine tabi tutuyor ve bu eğitimin seviyesini vahiyden aldığı ilham ile sürekli yükseltiyordu.

72 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Efendimiz’in Erkam’ın evinde eğitmeye başladığı bu altın nesle verdiği şahsiyet eğitiminin 3 mühim basamağı vardı.

73 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bu basamaklara dair çok temel noktalara değineceğiz. Sağlam bir akide: Allah Resulü Erkam’ın evindeki ilk talebelerine iman ve inanç esaslarına dair çok saf ve duru bir tevhid düşüncesini öğretti. Kelime-i Tevhid’in anlamına, muhtevasına ve etkisine dair bilinmesi gereken her şeyi iyice zihin dünyalarına nakşetti.

74 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bu ilk talebeler sağlam bir akideye sahip olarak, işin temelini en yetkin insandan, en güzel bir şekilde öğrendiler. Dolayısı ile işin başı ve temeli olan tevhid, çekirdek kadroda çok güzel ve derin bir şekilde öğrenildi.

75 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar 2. Aklî Eğitim: Tasavvurdan başlayarak akıl ve zihin dünyası vahyin rehberliğinde yeniden inşa edildi. Özellikle cahiliyenin tüm karanlık, eksik ve yanlış düşünceleri işin temeline inilerek düzeltildi. Bu yönü ile Erkam’ın evindeki eğitim önce imha ile başladı;

76 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Vahyin temel düşüncelerine ters ne kadar kavram var ise bunların içerisi boşaltıldı ve sonra yeniden kavramlar ilahî kelamın mesajları ile dolduruldu. Kavramlar çok önemliydi, çünkü her bir kavram, kişinin ölçü ve mihenk taşı idi. İşin başında elindeki yada zihin dünyasındaki ölçü birimi yanlış olan biri önüne gelen her şeyi yanlış ölçüp, biçecekti.

77 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bunun için öncelik bu alana verildi ve önce tasavvur, sonra akıl inşa edilmeye başlandı. Kavramlara doğru anlamları vahyin ışığında inşa ettiren her bir talebe, aklî anlamda ciddi bir mesafe kat ederek, sağlam bir akidenin üzerine, doğru yapılar inşa etmeye başladı.  Ruhi Eğitim: Erkam’ın evinde aklî eğitimin yanında ciddi bir ruhi eğitimde yapılıyordu.

78 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar 3. Ruhi Eğitim: Erkam’ın evinde aklî eğitimin yanında ciddi bir ruhi eğitimde yapılıyordu. Özellikle; Nefis terbiyesi, İradenin sağlamlaştırılması, Maddi dünyadan önce manevi dünyanın imar ve inşasına oldukça önem veriliyordu.

79 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bu noktada inen ilk ayetlerde teheccüt namazının emredilmesi, ezkar ve evradın Allah Resulü’nün hayatındaki yeri ve bunun ilk talebelerin hayatlarına nasıl yansıdığı unutulmamalıdır. Erkam’ın evinde Allah Resulü’nün talebelerinin şahsiyetini eğitirken takip ettiği bu 3 basamak aslında inen 3 sûrenin pratik karşılığı idi. 

80 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Alak Sûresinin inen ilk beş ayeti; Bir taraftan sağlam bir akide oluşturuyorken, Diğer taraftan da akılları terbiye ediyor, yani eğitiyordu. İlk inen beş ayette önce bilginin ve hakikatin mutlak kaynağının neresi olduğu belirtiliyor; 2 kez İkra, 2 kez alleme, birer kez de kalem ve ya’lem diyerek 5 ayette, 6 kez ilme ve bilgiye dair kelimeler kullanarak bilginin mutlak kaynağına dikkat çekiliyordu.

81 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bilginin kaynağına, yani islamileştirilmesine bu şekilde değinen ilk ayetler, muhatabın sağlam bir akideye kavuşması içinde, hem uluhiyyette, hem de rububiyette tevhidin inşa edilmesini istiyordu.

82 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk 5 ayette geçen 3 Esma-i İlahiye muhataplarında sağlam bir akidenin oluşmasına çaba veriyordu. Rab; Rububiyette tevhide, Halık ismi; Uluhiyette tevhide, Ekrem ismi ise; Rızıkta tevhide işaret etmekteydi.

83 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Demek ki, inen ilk beş ayet Erkam’ın evinde verilen eğitimin ilk iki maddesi olan; Sağlam akide ve akli eğitimin temelini oluşturuyordu. Ya Ruhi eğitim; Nübüvvet medresesinin muallimi olan Allah Resulü (s.a.v.) elinin altındaki bir avuç talebesini vahyin gölgesinde yetiştirirken, işin başlangıcında, ekseninde şahsiyet eğitimi olan bir usûl takip ediyordu.

84 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk inen beş ayet ile öğrencilerinin sağlam bir akide ve doğru bir aklî eğitime kavuşmaları için çaba harcıyordu. Sağlam akide ve aklî eğitim işin ilk iki basamağı ve temeliydi. Bundan sonraki sürecin ne olacağını inen Müzzemmil ve Müddessir sûreleri belirleyecekti.

85 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Erkam’ın evinde takip edilen eğitim sisteminin üçüncü basamağı; Ruhi eğitimdir. Ruhi eğitim; Bir yönü ile nefis terbiyesi, Bir diğer yönü ile iradenin tamamının eğitimidir.

86 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Alak Sûresinden sonra inen ayetler, ilk muhatabı olan Allah Resulü’ne (s.a.v.); “ Ya Eyyühe’l Müzzemmil, Kumi’l leyle illa kalile” yani; “ Ey örtülere bürünen! Gece biraz ilerleyince kalk ” diyordu.

87 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Kum/kalk diyen ayetler Efendimiz’e kalkıp ne yapmasını söylediği gibi, neden kalkması gerektiğini de söylüyordu: “Doğrusu biz sana çok ağır bir sorumluluk vereceğiz”

88 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İşte bu ağır sorumluluğun altında ezilmemek ve hakkı ile bu sorumluluğu taşımak için; Öncesinde sağlam bir akideye ve aklî bir eğitime, Sonrasında ise ruhi bir eğitim ve disipline ihtiyaç vardı.

89 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Eğitimin üçüncü basamağı işin en zor kısmı idi; çünkü geceleri kalkmak, uykuyu belli bir terbiyeye tabi tutmak, öyle herkesin yapacağı işler değildi. Bunu ancak iradesi güçlü olan bireyler yapabilirdi; zaten ilahî kelamda iradeyi hedef alarak muhataplarını inşa ediyordu. Müzzemmil Sûresindeki ayetler Allah Resulü’ne ve Erkam’ın evinin talebelerine diyordu ki:

90 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar “Geceleri kalkın, herkes uykudayken sizler uyanık olun! Çünkü sizler çok ağır bir yükümlülük ile karşı karşıyasınız. Risalet davası öyle ucuz bir dava değildir. Bu işin içerisinde; Sözlü ve fiili saldırılara uğramak var; Evden, aştan, işten, eşten Hatta candan olmak var.

91 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bu kadar sıkıntılı hallerin üstesinden ancak iradesi güçlü ve iyi bir ruhi eğitim almış olanlar gelebilir. Bunun için geceleri kalk! Dava adamı gece yetişir. Gecenin ruhbanı olmazsan eğer, gündüzün fursanı/atlısı olmazsın. Geceni ihya edemezsen, gündüzünü inşa edemezsin.

92 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar O halde; Kum/kalk! Kalk ki; kaldırabilesin, Kalk ki; taşıyabilesin, Kalk ki; risalet davasını, yani dağın taşın taşımaktan imtina ettiği bu ağır yükü omuzlayabilesin ve altında ezilmeyesin.

93 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Kalk ve yere sağlam bas! Ayakların, özellikle de sağ ayağın bir pergel gibi yerde sabit olsun; adeta çivilensin, çivin sağlam olsun. Ta ki, bu zorlu dava senin omuzlarında yükselsin ve hak ettiği noktaya ulaşabilsin.” Erkam’ın evinin talebeleri vahyin gölgesinde ve Efendimiz’in rehberliğinde böyle yetiştiriliyorlardı.

94 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Şahsiyet eğitiminin ilk üç basamağı olan; Sağlam bir akide, Aklî ve ruhi eğitim belli bir seviyeye gelince; kum/kalk diyen ikinci bir sûre daha nazil oluyordu. Aslında inen bu ayetler eğitimin farklı bir merhalesini oluşturuyordu. Şu ana kadar yapılanlar hep temsil kabiliyeti olan şahsiyetler yetiştirmekti.

95 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İşin başlangıcı burasıydı; Allah Resulü’de Erkam’ın evinin talebelerine mensup oldukları davayı hakkı ile temsil edecek bir şahsiyetlerinin olmasına gayret gösteriyordu.

96 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Temsiliyet liyakati sağlanınca semanın kapıları bir kez daha açılıyor ve gelen ayetler şöyle diyordu:  “Ya Eyyühe’l Müddessir! Kum fe enzir” yani; “ Ey içe dönük gayretler içersinde olan artık kalk, uyar ve korkut!” Gelen bu emir yeni bir sürecin başladığına işaret ediyordu;

97 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Artık öğrenciler temsiliyet makamının hakkını verecek bir konuma gelmişlerdi. O halde yapılması gereken temsiliyetten, teklifiyete geçmekti; birilerini bu mesaja davet etmek, teklif etmekti.

98 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Erkam’ın evinin talebeleri temsil makamının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirdikleri için hiç kimse onlara; “siz bu söylemi hak etmiyor, sizler kametlerinizin ötesinde bir kıraat içerisindesin” diyemiyorlardı. Çünkü onlar; yaşadıklarını anlatıyor, anlattıklarını yaşıyorlardı. Böyle olduğu içinde yeryüzünün en büyük iman hamlesi bir avuç insanın omuzlarında gerçekleşiyordu.

99 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Özel davet döneminde İslâm’ı kabul edenlerin güvenilir, sır saklayan, sâdık, putperestlikten, câhiliyenin bid’at ve sapıklıklarından hoşlanmayan ve hak dine ilgi duyan kimseler oldukları görülmektedir. Bu dönemde Müslümanlar evlerinde veya tenha dağ aralıklarında abdest alıp namaz kılabiliyorlardı.

100 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Ancak Müslümanlar toplu halde ibadet edemiyor; müşriklerin topluca bulundukları yerlerde İslâm'a davette bulunamıyorlardı; Kur’ân’ı da gizlice okuyorlardı. Çünkü İslâm’ı açıkça tebliğ ettiklerinde saldırıya uğruyorlardı.

101 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Nitekim bir gün Hz. Peygamber, biraz sonra sözünü edeceğimiz Erkâm b. Ebü’l-Erkam’ın evinde Müslümanlarla sohbet ediyorken, başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere sahâbîler, İslâm’ı müşriklere açıklamak üzere Kâbe’nin yanına gitmeyi Hz. Peygamber’e teklif ettiler. Hz. Peygamber, henüz sayılarının yeterli düzeye ulaşmadığını söyleyerek buna taraftar olmadığını açıkladı.

102 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Fakat Hz. Ebû Bekir’in ısrarına dayanamayarak hep birlikte Harem-i şerif’e gittiler. Müşrikler orada toplanmış oturuyorlardı. Hz. Ebû Bekir cesaretle ortaya atılarak müşriklere karşı konuşmaya başladı; putlara tapmaktan vazgeçip Allah’a ve Resûlüne inanmak gerektiğini anlattı.

103 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Buna hoşgörü gösteremeyen müşrikler onun üzerine saldırdılar. Utbe b. Rebîa, Hz. Ebû Bekir’i fena bir şekilde döverek kanlar içinde bıraktı. Bu arada müşrikler Hz. Peygamber’e de saldırdılar.

104 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bu durum karşısında Hz. Peygamber İslâm’ı tebliğ için uygun yerin şimdilik Erkam’ın evi (Dârülerkâm) olduğu kanaatine vardı. Mekke döneminde ve peygamberliğin ilk yıllarında Hz. Peygamber’in Dârülerkâm’daki faaliyetleri önemli bir merhale teşkil eder.

105 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Peki bir daha böyle bir iman hareketi gerçekleşmez mi? Bir daha alem Erkam’ın öğrencilerine kavuşmaz mı? Tarihte bir kez dahi olsa gerçekleşen bir olay, bir daha gerçekleşir. Yeter ki bizler elimizin altında bulunan bu büyük sermayeden istifade etmeyi bilelim ve bu güne nasıl taşınacağını iyice kavrayabilelim.

106 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar O zaman göreceğiz ki, evlerimiz Daru’l Erkam’lar olacak ve buralardan da sahabe şuurlu talebeler yetişecektir.

107 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bu arada iman eden şahıslardan bazıları şunlardır: Ebû Seleme, Osman b. Maz’un, Ubeyde b. Hâris, Saîd b. Zeyd ve hanımı Fâtıma bint Hattâb,

108 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Habbâb b. Eret, Abdullah b. Cahş, Ebû Ahmed b. Cahş, Hâlid b. Saîd, Âmir b. Füheyre, Ammâr b. Yâsir, Suheyb b. Sinan, Bilâl-i Habeşî, Ebû Zer el-Gıfârî...

109 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Hatice: Mekke'nin zenginlerindendi. Peygamberle evlendi. 25 yıllık evliliklerinde 6 çocukları oldu.

110 Hz Hatice Doğum : 555 Evlenme : 595 (40 yaş) Ölümü : 620 (Nübv. 10)
Kasım D: 596 Ö: 598 Zeynep D:600 Ö:630 Rukiye D:603 Ö:625 Ümmü Gülsüm (22) Fatıma D:605 Ö:632 Abdullah (3 ay) Hz Emame Hz Hasan Hz Hüseyin Hz Zeynep TORUNLARI TORUNLARI

111 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ali: Haşimilerden. Ebu Talib'in oğlu, Peygamberin amcaoğlu, Manevi kardeşi, Halifesi, Ehlibeyti, Vahy katibi, Damadı (Fatıma’nın eşi).

112 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Peygamber Hatice ile evlendikten sonra Ali'yi yanına aldı. Ali, hicrette peygamberin yatağına yatarak kafirleri şaşırttı. Peygamberin kızı Fatıma ile evlendi. İslam'ın kılıcı, ilmin kapısı namıyla anıldı. Aşere-i Mübeşşereden. Peygamberi, vefat ettikten sonra yıkayan, defnedendi.

113 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; 4.Halife iken Cemel'de Ayşe ve diğer muhaliflerle, Sıffin'de Muaviye ile savaştı. 661'de 63 yaşında Haricilerce şehit edildi. Oğulları Hasan ve Hüseyin'i de muhalifler şehit etti. Türbesi Kufe'dedir.

114 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ebubekir: Babası Ebu Kuhafe, annesi Ümmülhayr. Teymilerden.

115 HZ EBU BEKR VE HZ ÖMER SOYU
Fihr (Kureyş) Muharib Ğalib Lüey Ka’b Ka’b Husays Mürre Amr Temim Yakaza Kilab El-Hattab Sehm Mahzum Ebu Kuhafe Hz Ömer Cumah Hz Ebu Bekr Ö:634 HZ EBU BEKR VE HZ ÖMER SOYU

116 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Peygamberden iki yaş küçüktü. Zengin bir tacir, mekkelilerin güvendiği bir hakemdi. Servetini sonra İslam'a harcadı.

117 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; İşkencedeki müslümanları satın alıp azad etti. Kızı Ayşe'yi peygambere nikahladı.

118 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Cahiliyede puta tapmaz, içki içmez, günaha dalmazdı. Sıddık namıyla tanındı. Hicrette peygamberin yanındaydı, mağarada peygamberle saklandı.

119 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Bütün savaşlara katıldı. Hac emiri oldu. Peygamber öldüğünde dağılanları toplayıp şu hutbeyi okudu: Ey nas, Muhammede tapan varsa bilsin ki o öldü, Allah'a tapan varsa bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez.

120 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; İttifakla halife seçildikten sonra yalancı peygamberlerle savaştı. Kuranı topladı. 142 hadis rivayet etti. 634'de vefat etti.

121 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Zeyd: Peygamberin kölesiydi, azat edildi, evlatlığa alındı. Manevi oğlu oldu. Peygamber ona Zeynep'i nikahladıysa da geçinemediler,

122 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Zeynep peygambere nikahlandı. Seriyye komutanlığı yaptı, 629‘ da Mute'de şehit oldu.

123 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Osman: Emevilerden. Babası Affan.

124 HAŞİMİLER VE EMEVİLER’İN SOYU
Abduşşems (Ümeyye) Abd-i Menaf Haşim 5 Erk-5 Kız (Şeybe) Abdulmuttalib Harb Ebu’l Asl Hz Abdullah Hz Abbas Ebu Talip (İslamı Red) Ebu Leheb (İslamı Red) Hz Hamza Ebu Sufyan Affan El-Hakem Zübeyr (isl.önce öl) Haris (isl.önce öl) Yezid Hz Osman Ö:656 Mervan Kusem Dırar Muaviye Yezid Abdül Melik (Emevi Half) HAŞİMİLER VE EMEVİLER’İN SOYU Mukavvim Hacl

125 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Namı zinnureyn (peygamberin iki kızıyla evlendiğinden, Rukiye ölünce Ümmü Gülsüm'le evlendi). Aşerei mübeşşereden. Rukiye ile Habeşistan'a gidenlerden. Bedir dışındaki savaşlara katıldı. 644'de halife oldu.

126 Hz Muhammed (s.a.v) EŞLERİ ÇOCUKLARI 2.1.1 HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ
Hz Hatice M25/H40 Sevde b. Zem’a (Dul) M53 Hz Aişe H1-H2 evlendi Hz Hafsa b. Ömer Hz Zeynep b. Hüzeyme Hz Zeynep b. Cahş Hz Ümmü Seleme Hz Ümmü Habibe (H7) Hz Cüveyriye b.Haris Hz Safiyye b. Huyey (H7) Hz Meymune b. Haris (H7) Hz Mariyetül Kıptiyye Ebu Leheb’in çocukları ilkEşi: Utbe ilkEşi: Utbe İlk Eşi: Uteybe İlk Eşi: Uteybe ÇOCUKLARI Kasım ( ) Zeynep ( ) Rukiye ( ) Ümmü Gülsüm (22) Fatıma (605,633) Abdullah (3 ay) İbrahim (17 Ay) Eşi : Ebu’l As Eşi : Ebu’l As Eşi : Ebu’l As Eşi : Ebu’l As Eşi : Ebu’l As Eşi: HzOsman Eşi: HzOsman Eşi: HzOsman Eşi: HzOsman Eşi: HzOsman Eşi: Hz Ali Eşi: Hz Ali Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Ali Öl: çocuk Ali Öl: çocuk Ali Öl: çocuk Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Hz Ümame Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Abdullah 2 yaş ölm. Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hasan Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Hüseyin Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep Hz Zeynep TORUNLARI TORUNLARI

127 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Sebe taraftarları evini kuşattı, oruçluyken Kuran okurken şehit edildi (656). Cenazesini Zübeyr kaldırdı, Baki mezarlığına gömüldü. Osman zengindi, vahy katibiydi.

128 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Kuranı çoğalttı. Lakabı Naşirul Kuran'dı. 146 hadis rivayet etti.

129 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Abdurrahman: Babası Avf. Zühreoğullarından. Habeşistan'a gidenlerden. Uhud'da yaralandı. 651'de vefat etti.

130 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Sad: Zühreoğullarından, babası Ebu Vakkas. Bütün savaşlara katıldı, Kadisiye'de zafer kazandı. Fitne devrinde Cemel ve Sıffin'e katılmadı. 674'de Medine'de öldü.

131 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Zübeyr: Babası Avvam.

132 (Şeybe) Abdulmuttalib
Kilab Zühre Kusay Abduddar Abdul-Uzza Abd-i Menaf Esed Haşim (Amr) (Şeybe) Abdulmuttalib Amr Nevfel Hüveylid Varaka El-Avvam Hz Hatice Hz Abdullah Ez-Zubeyr Ö:656 Hz Muhammed (s.a.v) HZ HATİCE’NİN SOYU

133 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ayşe'nin kardeşi Esma ile evlendi. Habeşistan'a giden kafiledeydi. Yermuk savaşında yaralandı. Zengindi. Ali'ye karşı Cemel'de muhalif saftaydı. 656'da şehit edildi. 38 hadis rivayeti vardır.

134 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Talha: Ashabı şuradan (Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Sad, Abdurrahman). Teymilerden. Babası Abdullah. Bedir savaşında Şam'daydı. Uhud'da peygamberi korurken yaralandı. Hz Ali'nin halifeliğine zorla biat etti sonra muhaliflere katıldı.

135 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Cemel'de yer aldı. 656'da öldü. 38 hadis rivayeti vardır.

136 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ebu Ubeyde: Fihroğullarından, Habeşistan'a gidenlerden, 639'da taun salgınında öldü, Mezarı Şeria'da Amya'dadır.

137 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Said: Babası Zeyd. Adevioğullarından. Ömer'in eniştesi. Habeşistan muhacirlerinden. Talha ile Şam'dayken Bedir'e katılamadı. 671'de Medine'de öldü.

138 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Hamza: Peygamberin amcası ve sütkardeşi. Haşimilerden.

139 HAŞİMİLER VE EMEVİLER’İN SOYU
Abduşşems (Ümeyye) Abd-i Menaf Haşim 5 Erk-5 Kız (Şeybe) Abdulmuttalib Harb Ebu’l Asl Hz Abdullah Hz Abbas Ebu Talip (İslamı Red) Ebu Leheb (İslamı Red) Hz Hamza Ö:625 Uhud Ebu Sufyan Affan El-Hakem Zübeyr (isl.önce öl) Haris (isl.önce öl) Yezid Hz Osman Ö:656 Mervan Kusem Dırar Muaviye Yezid Abdül Melik (Emevi Half) HAŞİMİLER VE EMEVİLER’İN SOYU Mukavvim Hacl

140 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Allah'ın arslanı lakablı. Seriyye komutanı. Bedir'de düelloya çıkan üç sahabiden biri (Ali, Ubeyde, Hamza). Uhud'da 625'de Habeşli Vahşi'nin mızrağıyla şehit oldu.

141 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ömer: Namı Faruk. Peygamberden on üç yaş küçüktü. Babası Hattab. İkinci halife.

142 HZ EBU BEKR VE HZ ÖMER SOYU
Fihr (Kureyş) Muharib Ğalib Lüey Ka’b Ka’b Husays Mürre Amr Temim Yakaza Kilab El-Hattab Sehm Mahzum Ebu Kuhafe Hz Ömer Cumah Hz Ebu Bekr Ö:634 HZ EBU BEKR VE HZ ÖMER SOYU

143 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Suriye, Filistin, Mısır, İran'ı fethetti. Halefini seçemeden, Ebullülü adlı bir İranlı köle tarafından sabah namazında zehirli hançerle vuruldu, üç gün sonra öldü.

144 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Cafer: Ebu Talib'in oğlu, Ali'nin kardeşi. Habeşistan 'a gidenlerin başkanı. Namı Tayyar. Mute'de şehit oldu.

145 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ebu Zer El Gıffari : Ebu Zerr daha önceden putperestliği terketmişti. Belli bir düzen ve biçimde değil de aklına nasıl gelirse o şekilde Allah'ın adını zikreder, namaz kılardı.

146 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'in durumunu duyunca, doğru bir haber getirmesi için kardeşini gönderdi.

147 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Kardeşi Mekke'ye geldi ve Peygamber'in yanına giderek Kur'ân sûrelerini dinledi. Geri dönüp Ebu Zerr'e: "Bir adam gördüm, halk ona 'dinden döndü=hanîf oldu' diyor, ama O güzel ahlak ve temizlenmeyi öğretiyor, anlattığı sözler şiir değil, bambaşka şeyler, senin hareket tarzın O'na çok benziyor" dedi.

148 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İlk Müslümanları Kısaca Tanıyalım; Ebu Zerr bu sözlerle yetinmedi. Kalkıp doğruca Mekke'ye gitti. Hz. Peygamber'in anlattıklarını doğrudan mübarek ağzından dinledi ve islâm'ı kabul etti. Hayatı boyunca dünyevî iş ve ilişkilerden uzak durdu. Müslüman için mal, mülk, servet yığmanın doğru ve caiz olmadığına inanıyordu.

149 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Dârülerkam’ın ikametgah olarak kullanılması ilk Müslümanların İslâm’ı kabul tarihlerine bir esas teşkil etmiştir. Nitekim kaynaklarda sahâbîlerin Müslüman oluşları, Resûlullah’ın “Dârülerkam’a girmesinden önce”, “Darülerkam’da iken” ve “Dârülerkam’dan sonra” şeklinde tarihlendirilmiştir.

150 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Hz. Peygamber, nübüvvetin 6. yılında Zilhicce ayında Hz. Ömer’in Müslüman olmasıyla Dârülerkam’dan ayrılmıştır.

151 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Hz. Peygamber, “En yakın akrabanı uyar” (Şuara 214) ve “Ey Muhammed! Artık emrolunanı açıkça ortaya koy. Puta tapanlara aldırış etme“ (Hicr 94) âyetlerinin nâzil olması üzerine açıkça İslâm'a davet etmeye, önce yakın akrabalarından başlamak üzere tüm Kureyş’e, daha sonra da diğer kabilelere tebliğde bulunmaya başladı.

152 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Şuarâ Sûresinde, açıkça en yakın akrabasını uyarması emrediliyordu. Şüphe yok ki bu, diğer insanlara topluca ulaşabilmesi için bir basamak teşkil edecekti. Bu âyetin nâzil olması üzerine Hz. Peygamber bir ziyafet tertipleyerek yakın akrabalarından kırk veya kırk beş kişiyi evine davet etti.

153 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Yemekten sonra amcası Ebû Leheb, onun konuşmasına fırsat vermeden ileri atılarak söze başladı ve “...Kabilesine senin getirdiğin gibi kötü (!) bir şey getiren kimse görmedim” diyerek onu susturdu.

154 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Hz. Peygamber maksadını anlatamadan topluluk dağıldı. Ebû Leheb’in bu davranışı Hz. Peygamber’in gücüne gitti.

155 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bir kaç gün sonra bir toplantı daha tertipledi. Bu toplantıda “Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamdeder, O’ndan yardım talep eder, O’na inanır, O’na dayanırım . Allah’tan başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. O birdir, eşi ve benzeri yoktur.” diyerek söze başladı

156 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Kendilerine; yalan söylemeyeceğini, kendilerini aldatmayacağını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

157 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar “Allah öyle bir Allah’tır ki, O’ndan başka ilah yoktur. Hiç şüphesiz ben, özellikle size ve genel olarak bütün insanlara Allah’ın elçisiyim. Allah’a andolsun ki, siz uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi de diriltileceksiniz. Yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında da ceza göreceksiniz. Cennet de cehennem de ebedîdir. İlk uyardığım da sizlersiniz.”

158 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Hz. Peygamber’in konuşmasından sonra; Amcası Ebû Tâlib, onun sözlerini güzel bulduğunu belirterek, emrolunduğu üzere görevine devam etmesini söyledi; onu koruyup destekleyeceğini bildirdi; ancak kendisinin atalarının dininden ayrılamayacağını ifade etti.

159 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Diğer amcası Ebû Leheb ise, bunun kötü(!) bir şey olduğunu söyleyerek akrabalarının onun faaliyetine engel olmalarını istedi; şayet onun davetini kabul ederlerse zillete maruz kalacaklarını, himaye ederlerse öldürüleceklerini söyledi.

160 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Ebû Tâlib tekrar söz alarak, sağ oldukları müddetçe onu koruyacaklarını ifade etti. Hz. Peygamber’in halası Safiye, Ebû Leheb’e karşı çıkarak davranışının hoş olmadığını açıkladı. Ebû Tâlib de Safiye’yi destekledi. Hz. Ali de Hz. Peygamber’i destekleyeceğini söyledi. Onun henüz bir çocuk olması dolayısıyla davetliler gülüştüler ve daha sonra dağıldılar.

161 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bu toplantıda Ebû Tâlib’in oğlu Câfer ve Muttaliboğullarından Ubeyde b. Hâris İslâmiyet'i kabul etti.

162 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Peygamberimiz İslâm’ı tüm Mekkelilere tebliğe karar verdi. Safâ tepesine çıkarak; “Ey Kureyş topluluğu !” diye seslendi. Kureyş kabilesi toplanınca, “Şayet size şu dağın eteğinde bir süvari birliği var desem bana inanır mısınız?” diye sordu. “Evet, senin yalan söylediğini görmedik” cevabını aldı.

163 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bunun üzerine şunları söyledi: “Öyleyse ben büyük bir azaba dûçâr olacağınızı size haber veriyorum. Abdülmuttaliboğulları! Abdümenâfoğulları! Zühreoğulları!... Allah bana en yakın akrabamı uyarmamı emretti. Siz “Allah’tan başka ilah yoktur” demedikçe benim size ne dünyada ve ne de ahirette bir faydam dokunur”.

164 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Hz. Peygamber sözlerini bitirir bitirmez, Ebû Leheb ayağa kalkarak “Helak olasıca! Bizi bunun için mi topladın?” diye tepki gösterdi.

165 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Böylece Hz. Peygamber İslâm’ı tüm Mekkelilere tebliğ etmiş oluyordu. Hz. Peygamber İslâm’ı daha geniş kitlelere yayabilmek için Mekke çevresinde kurulan Ukâz, Mecenne ve Zülmecâz gibi panayırları dolaşarak buralara ticaret maksadıyla gelen Arap kabilelerine ve hacılara, İslâm’ı anlatıyordu.

166 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ

167 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar İbn Sa'd, Hz. Peygamber'in, peygamberliğin dördüncü yılından itibaren açık davet yürüttüğünü ve bunun on yıl sürdüğünü kaydeder.

168 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Hz. Peygamber’in Mekke’de hem Kureyş’e ve hem de diğer kabilelere bu şekilde İslâm’ı anlatması hicrete kadar devam etmiştir. O, daha sonra Taif’te oturan Sakîf kabilesine de gidecektir.

169 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Ebû Leheb, Hz. Peygamber’i her yerde takip ederek sözlerini yalanlıyor, onun bir sihirbaz ve yalancı olduğunu, kabilesini birbirine düşürdüğünü, bu yüzden sözlerine itibar edilmemesi gerektiğini söylüyordu. Diğer Kureyş müşrikleri de sürekli olarak İslâm’ın yayılmasını engellemeye çalışıyorlardı

170 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Değişik kabilelerin farklı tepkileri oluyordu. Kimisi kaba, kimisi kibar, bazısı kaçamak ve bazısı dolaylı bir şekilde karşılık veriyordu. Ama sonuç daima olumsuzdu.

171 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Bazılarının politik nedenlerle, örneğin Kureyş'ten çekindikleri için ret cevabı vermeleri dikkat çekicidir. Nitekim Evs kabilesinden Enes b. Râfi', "Biz Kureyşle ittifak yapmak maksadıyla buraya geldik. Kureyş'e düşman olarak geri dönemeyiz" demiştir.

172 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.2. İslama Davet ve İlk Müslümanlar Fakat kendisine takınılan tavır ne olursa olsun Hz. Peygamber sebatla, ümitsizliğe kapılmadan, azimle yoluna devam ediyor, her fırsatta davetini tekrarlıyordu


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları