Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Haklar, Özgürlükler ve Din

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Haklar, Özgürlükler ve Din"— Sunum transkripti:

1 Haklar, Özgürlükler ve Din
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 10. Sınıf 5. Ünite Haklar, Özgürlükler ve Din 1

2 Hatırlatmalar Bu nesnenin telif hakları Muhammet YILMAZ’a aittir. İsimler dâhil belgede değişiklik yapılmaması kaydıyla ücretsiz olarak kullanılabilir, çoğaltılabilir ve yayınlanabilir. Bu nesnedeki filmler teknik olarak sunu ile birlikte yayınlanamadığı için çalıştırılamaz. Filmler aynı veya benzer isimlerle internetten indirilip izlenebilir.

3 10.5. Ünite: Haklar, Özgürlükler ve Din / Konular
1. Hak ve Özgürlük Kavramları 2. Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din 2.1. Yaşama ve Sağlık Hakkı 2.2. Eğitim Hakkı 2.3. Düşünce ve İfade Özgürlüğü 2.4. İnanç Özgürlüğü 2.5. İbadet Hakkı 2.6. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı 2.7. Ekonomik Haklar 3. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı 4. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar 5. Hukukun Üstünlüğü 6. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır. Okuma Metni: Hz. Ömer ve Adaleti 3

4 10.5. Ünite: Haklar, Özgürlükler ve Din / Kazanımlar
1. Hak ve özgürlük kavramlarını irdeler. 2. Temel hak ve özgürlüklerin birey ve toplum için önemini açıklar. 3. İslam dininin temel hak ve özgürlüklere verdiği önemi kavrar. 4. Başkalarının özel yaşamının gizliliği hakkına saygı duyar. 5. Hak ve özgürlüklerin kullanım sınırlarını açıklar. 6. Temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği durumlarda ortaya çıkabilecek sorunları ön görerek bunlara çözüm önerileri geliştirir. 7. Kendi hak ve özgürlüklerinin farkında olur, gerekli durumlarda hakkını arar. 8. Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyar. 9. Alkol, uyuşturucu, kumar, sigara vb. zararlı alışkanlıkların, hak ve özgürlüklerin kullanımını engellediğini fark eder. 10. İslam dininin hukukun üstünlüğüne verdiği önemi fark eder. 11. İslam dininin kul hakkına verdiği önemi açıklayarak bunun ihlalinin doğuracağı sonuçları kestirir. 12. Kul hakkı ihlallerine karşı duyarlı olur. 13. Vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye istekli olur. 14. Temel hak ve özgürlükler, vatandaşlık görevlerimiz ile ilgili Atatürk'ün sözlerinden örnekler verir. 15. Devlete karşı görevler yerine getirilmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları fark eder. 4

5 Hazırlık Çalışmaları Sizce hak ve özgürlükler sınırlandırılmalı mıdır?
Bir ülkede bulunan her dinden insan inandığı gibi yaşayabilmeli midir? Bu mümkün müdür? Düşünce özgürlüğü sizce ifade etme özgürlüğünü de içerir mi? Kişinin intihar etme hakkı var mıdır, neden?

6 1. Hak Ve Özgürlük Kavramları
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın HÜRRİYET Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin İSTİKLÂL M. Akif ERSOY Soru: Yukarıdaki mısralardaki “hak” kavramının anlamını açıklayınız.

7 Hak: Kişinin lehine olan, hukuken korunan yetki.
Kur’an’da “Hak” insaf görev sorumluluk sahibine ödenmesi gereken maddi-manevi değer Allah’a karşı yerine getirilmesi gereken görevler Diğer kişi ve devletten taleplerde bulunmak

8 Özgürlük Başkasının yönetiminde olmamaktır
Başkalarına zarar vermeden istediğini yapmaktır serbest karar vermektir kısıtlanmamaktır Özgürlük serbest hareket etmektir herhangi bir şarta bağlı olmamaktır

9 Özgürlükle ilgili slogan üretelim…
Örnek: Hak yeme, özgürlüğü incitme ! Sıra sizde: ……………………………..

10 Dikkat !!! Her özgürlüğün bir tutsaklığı olabilir…

11 İlke: Özgürlüğün eylemsel yönü vardır. Eylemsel yönü olmayan özgürlük özgürlük değildir. özgürlüğü Düşünce İnanç eylemsel özgürlüktür Seyahat Yerleşme İbadet

12 Yorumlayalım: Hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanmasına verilebilecek cevaplar neler olabilir? Özgürlükler sınırsız olabilir mi? Fayda ve zararlarını tartışınız. İnsanın özgürlüğü başkalarının özgürlüğünün başladığı yerde bitmesine örnekler veriniz.

13 Susma sustukça sıra sana gelecek…
Yorumlayınız… Susma sustukça sıra sana gelecek…

14 Özgürlük çatışmasında İslam Peygamberinin çözümü:
Kendin için istediğini başkası için de istemek, Kendin için istemediğini başkası için de istememek. Herkes için özgürlük

15 2. Bazı Haklar, Özgürlükler Ve Din
“İnsanları hak ettikleri şeylerden yoksun bırakmayın; ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın; sizi de, sizden önceki nesilleri de yaratan Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın!” (Şuara )

16 HER İNSANIN yaşam sağlık ekonomik hakkı var eğitim inanç ibadet
özel yaşamın gizliliği düşünce

17 İslam’da temel hakları korumak için 5 prensip
Canın korunması Dinin korunması Aklın korunması Şeref ve namusun korunması Malın korunması

18 2.1. Yaşama ve Sağlık Hakkı İnsanın temel hak ve özgürlüklerinden en önemlisi yaşama hakkıdır? Neden?

19 Kur’an’da Yaşama Hakkı
“…Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur…” (Maide 32) “Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın...” (İsra 33)

20 Yaşamak zor olsa da güzeldir. Onurlu yaşamak her insanın hakkıdır.

21 Sevgi, yaşama hakkını kabul etmektir.

22 Sağlık Hakkı Sağlık hakkı neden yaşama hakkı kadar önemlidir.?
Bireylerin sağlık hakkına sahip olabilmesi için neler gereklidir? Sosyal devlet anlayışının sağlık hakkı açısından önemini açıklayınız?

23 Kur’an’da ve Hadislerde Sağlık Hakkı
“…Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın…” (Bakara 195) “…Hastalık gelmeden sağlığın kıymetini biliniz…” (Hadis) “Hastalandığınızda tedavi olunuz. Şüphe yok ki Allah ilacı olmayan hiçbir hastalık vermemiştir…” (Hadis)

24 “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Yorumlayalım: “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sihhat gibi…” Kanuni Sultan Süleyman

25 2.3. Eğitim Hakkı için yapılır Eğitim
kişide var olan yetenekleri ortaya çıkarmak için yapılır iyi insan yetiştirmek beceri kazandırmak Eğitim iyi vatandaş yetiştirmek sözle davranışı birleştirmek evrensel ahlakı gerçekleştirmek

26 Kur’an’da Bilim/Bilme/Öğrenmenin Önemi
“…Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer 9) “…Kulları arasından yalnız anlama ve kavrama yeteneğine sahip olanlar Allah'tan [hakkıyla] korkarlar: [çünkü yalnız onlar bilir ki] Allah kudret Sahibidir, çok bağışlayıcıdır.” (Fatır 21)

27 Kur’an’da Bilim/Bilme/Öğrenmenin Önemi
“OKU yaratan Rabbin adına, insanı bir yumurta hücresinden yaratan! Oku, çünkü Rabbin Sonsuz Kerem Sahibidir, [insana] kalemi kullanmayı öğretendir, insana bilmediğini belleten!” (Alak 1-5)

28 Hz. Muhammed’in Uygulamaları
İlgili Hadisler “Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.” “Kadın erkek herkese ilim öğrenmek farzdır.” “İlim Çin’de bile olsa alınız” Hz. Muhammed’in Uygulamaları Mekke’de eğitim faaliyetleri… Medine’de suffa ve ashab-ı suffa, Bedir savaşında esirler…okuma yazma…

29 2.3. Düşünce Özgürlüğü İnsanın düşünmesinin kısıtlanması mümkün müdür?

30 Düşünce Özgürlüğü Yorumlayalım:
Düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı bir toplum ile düşünce özgürlüğü olan bir toplumu kıyaslayınız.

31 Düşünce Özgürlüğü: İlgili Ayetler
“Kendi kendilerine, Allah'ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve muayyen bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu, Rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr, etmektedirler.” (Rum 8) “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru !” (Al-i İmran 191)

32 kişinin serbestçe düşünebilmesidir kişinin düşündüklerini
Düşünce özgürlüğü kişinin serbestçe düşünebilmesidir kişinin düşündüklerini serbestçe konuşabilmesi yazabilmesi ifade edebilmesidir

33 2.4. İnanç Özgürlüğü “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır…” (Bakara 256) “De ki gerçek Rabb’inizdendir. Dileyen inansın dileyen inkar etsin…” (Kehf 29) “O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin.” (Gaşiye 21-22) “(Resûlüm!) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?” (Yunus 99)

34 Örnek Olay İncelemesi:
Soru: Bir grup Hıristiyan camide ibadet etmek isterlerse nasıl bir tavır takınırdınız? Örnek Olay İncelemesi: Hz. Muhammed’in Mescid-i Nebi’de Necran Hıristiyanlarına muamelesi.

35 BİR OLAY BİR GERÇEK: FATİH’İN MUAMELESİ Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u fethettikten sonra, Avrupa’da fütuhata devam ediyordu.

36 Bir seferinde Sırbistan hududuna gelmiş ve Sırbistan'ın fethi artık an meselesi idi. Sırp Kralı Brankoviç bir yanda Macaristan bir yanda da Türkler olduğu için arada zor durumda kalmıştı. Her iki büyük devletten birine sığınmak, ondan yardım istemek düşüncesiyle, her iki tarafa da elçiler gönderdi. "Sırbistan elinize geçer ve burayı fethederseniz nasıl muamele edeceksiniz?" diye fikirlerini öğrenmek istedi.

37 Sırplılar Ortodoks mezhebine mensup olduklarından,
Katolik Macar Kralı Hünyad tarafından şu cevabı aldı: —Eğer Sırbistan bizim elimize geçer ve biz oraları istilâ edersek, bütün Sırplıları Katolik edinceye kadar mücadele ederiz ve bütün kiliseleri yıkar, yerlerine Katolik kilisesi inşa ederiz...

38 Fatih Sultan Mehmed’in vermesi muhtemel cevaplar neler olabilir? Niçin?
Fatih Sultan Mehmet Hazretlerine giden elçi şu cevapla dönmüştü: —Biz Sırbistan'ı alırsak, İslâmiyet’in Allah indinde tek din olduğunu ilân ederiz. Ve bu arada hiç kimseyi, kendi dininden dönmeye zorlamayız. İsteyen eski dininin icabı olan kiliseye gider, isteyen Allah indinde tek din olan İslâmiyet’i seçer, dünya ve ahiret selâmetine kavuşur.

39 Madde 24.- Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir…
ANAYASA Madde 24.- Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir… Kimse ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz…

40 2.5. İbadet Hakkı İbadet hakkı inanç özgürlüğünün vazgeçilmez unsurudur. Neden? İnsanların ibadetlerini kısıtlamak için bir gerekçe olabilir mi? Neden?

41 “…Eğer Allah, bir kısım insanları (kötülüklerini) diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak surette, içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır giderdi…” (Hac 40)

42

43

44 2.6. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
Bir Olay / Bir ibret Hz. Ömer devlet başkanlığı döneminde gece Medine’yi dolaşırken bir evde şarkı söyleyen bir erkek sesi duyar. Duvardan aşıp içeriye girer bakar ki erkeğin yanında bir kadın bir de şarap var. Ömer, “Ey Allah’ın düşmanı sen günah işleyeceksin de Allah seni görmeyecek mi sandın der”?

45 Adam: “Acele etme mü’minlerin emiri ben bir günah işledim, sen ise üç günah işledin.
Allah, “…Birbirlerinizin kusurlarını ve ayıplarını araştırmayın…” (Hucurat 12) buyuruyor. Sen gizliye araştırdın. Allah; ”… İyilik evlere arkasından girmeniz değildir…” (Bakara 189) buyuruyor. Sen duvardan aştın. Allah; “Evleriniz dışındaki evlere sahipleri sizi tanımadan selam verip izin almadan girmeyiniz.” (Nur 27) buyuruyor, sen yanımıza izinsiz girdin. Bu cevap üzerine Hz. Ömer: “Ben seni affedersem sen de beni affeder misin?” der. Sonra birbirini affederler.

46 Değerlendirelim: Hz. Ömer’in Medine’de dolaşma ve eve giriş gerekçesi ne olabilir? Düşününüz. Hz. Ömer’in yaptığı hataları bulup defterinize yazınız. Hz. Ömer’in olayın sonundaki tavrını, bir devlet başkanı olduğunu da göz önünde bulundurarak yorumlayınız.

47 Özel Yaşam 2.6. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı Kişinin kendisine aittir
Başkalarıyla paylaşmak istenmez

48 Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
Haberleşmenin gizliliği Konut dokunulmazlığı Özel Yaşam Özel eşyaların gizliliği Her konuya güncel örnekler verelim.

49 Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
“…Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucurat 12) “Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi farkettirip (izin alıp) ev halkına selâm vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada hiçbir kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, "Geri dönün!" denilirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah, yaptığınızı bilir.” (Nur 27-28)

50 Ücret ve adaletli gelir dağılımı
2.7. Ekonomik Haklar Ekonomik Haklar Mülkiyet hakkı İş ve çalışma hakkı Ücret ve adaletli gelir dağılımı Nafaka hakkı

51 Yorumlayınız: Ekonomik Haklar
“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” (Necm 39) “İki günü birbirine eşit olan zarardadır.” (Hadis-i Şerif) “İşçiye teri kurumadan ücretini veriniz.” ( Hadis-i Şerif)

52 3. Hak Ve Özgürlüklerin Kullanımı
Yorumlayınız: Kendi özgürlüğümüzün sınırını başkasının özgürlüğü çizer. Tartışınız: Özgürlükleri yok etme veya kısıtlama özgürlüğü olabilir mi? Cevap “evet” ise bunun ölçüsünü kim belirleyecek? Özgürlüklerin korunması ferdi mi yoksa hukuki bir konu mudur?

53 4. Hak Ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar
Düşünelim, paylaşalım, tartışalım: Hangi alışkanlık veya davranışlar insanların hak ve özgürlüklerini engellemeye sebep olabilir?

54 Hak Ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar
İçki Kumar Uyuşturucu Sigara Hak Ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar Adam kayırmak Rüşvet Sahtekarlık Zina

55 İçki içmek “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.” (Maide 90) “İçki bütün kötülüklerin anasıdır.” “Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır.” “Allahü Teala İçkiye,onu içene,ona sakilik edene,onu satana,onu satın alana,onu sıkana ve onu sıktırana,onu taşıyana ve kendisi için taşınılana ve parasını yiyene lanet etmiştir.” (Hz Muhammed)

56 İçki ve Kumar “Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?” (Maide 91)

57 ALKOLLÜ İÇKİ İÇMEK Yanıltıcı Sözler: İçiyorsak Sebebi Var!..
Bir Kereden Bir Şey Olmaz!.. Süt Kuzusu Musun?!... İçenler Öldü De, İçmeyenler Ölmedi Mi?!... Efkarlıyım Abi!... Hadi Bunu Kutlayalım!...

58 Yorumlayınız…

59 Trafik kazalarının en önemli sebebi alkoldür…

60 Dinimizin yasakladığı bu kötü davranıştan uzak duralım
Dinimizin yasakladığı bu kötü davranıştan uzak duralım. Sağlıklı kalalım. Unutmayalım ki: “ALKOLLÜ İÇKİLER BAŞTA KANSER OLMAK ÜZERE BİRÇOK HASTALIĞIN ANA SEBEBİDİR.”

61 Uyuşturucu Kişiyi, aileyi ve toplumu mahveden kötü bir alışkanlıktır.
Yasal olan veya olmayan, bağımlılık yapan Maddelerin tümüne UYUŞTURUCU adı verilir. Esrar Eroin Morfin Kokain Afyon Ve buna benzer diğerleri…

62 Uyuşturucu Uyuşturucu kullanan kişi: Sağlığını kaybeder
Ailesini kaybeder Saygınlığını yitirir Mutsuz olur Başarılı olamaz Sahip olduğu her şey zamanla elinden gider Kurtulması çok zor olur

63 Sigara öldürür.

64 5. Hukukun Üstünlüğü Hukukun üstünlüğü ?
Hukuk kurallarının toplumdaki herkes için eşit olarak uygulanması, toplumun hukuk kurallarına uygun yönetilmesi.

65 Bir Ayet Bir Öğüt… “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl 90)

66 Yorumlayalım: “Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.” (Nisa 58)

67 Tartışalım: Bir toplumda sosyal adalet nasıl sağlanabilir?
Sosyal adaletin ülkemiz ve dünya için anlam ve önemi nedir?

68 Dikkat !!! Az sonra izleyeceğiniz fotoğraflar resimlerdeki ailelerin bir haftalık yiyeceklerini ifade etmektedir.

69

70

71

72

73

74 1. Fotoğrafların anlattığı gerçeği yorumlayınız. 2
1. Fotoğrafların anlattığı gerçeği yorumlayınız. 2. İslam’ın sosyal adalet için getirdiği çözümleri sayıp açıklayınız. “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurat 13)

75 5. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır Ayetlerden ilke çıkaralım:
“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir.” (Hucurat 10-11)

76 Ayetlerden ilke çıkaralım:
“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucurat 12)

77 Devlete karşı görevlerimiz
Kanunlara saygı göstermek Seçimlere katılıp oy kullanmak Devlete karşı görevlerimiz Vergi vermek Askerlik yapmak

78 DÖRT MUM Tıklayınız

79 DÖRT MUM YAVAŞÇA YANIYORDU

80 ORTAM ÇOK SESSİZDİ, KONUŞMALARI DUYULUYORDU

81 İlki konuştu; BEN “BARIŞIM” HİÇ KİMSE BENİM YANIK KALMAMI SAĞLAMAYA ÇALIŞMIYOR, İNANIYORUM Kİ SÖNECEĞİM Alevi azaldı ve söndü

82 Konuşmasını bitirdi ve söndü
İkincisi konuştu; BEN “İNANCIM” NEREDEYSE HERKES, BENİ ARTIK GEREKLİ GÖRMÜYOR , O NEDENLE DAHA FAZLA YANIK KALMAMA HİÇ GEREK YOK Konuşmasını bitirdi ve söndü

83 üçüncü mum da; BEN “SEVGİYİM”
YANIK KALMAK İÇİN GÜCÜM YOK İNSANLAR BENİ BİR KENARA BIRAKTI VE ÖNEMİMİ ANLAMADI KENDİLERİNE EN YAKIN OLANLARI BİLE SEVMEYİ UNUTTULAR dedi ve oda söndü

84 dedi ve ağlamaya başladı.
Ansızın; Bir çocuk odaya girdi ve üç mumun yanmadığını gördü. ”NEDEN YANMIYORSUNUZ? SİZİN SONUNA KADAR YANMANIZ GEREKİR." dedi ve ağlamaya başladı.

85 KORKMA, BEN HÂLÂ YANIYORUM DİĞER MUMLARI YENİDEN YAKABİLİRİZ,
BEN “UMUDUM” dedi. dördüncü mum çocuğa döndü ve;

86 PARLAYAN GÖZLERLE, ÇOCUK UMUT MUMUNU ALDI VE DİĞER MUMLARI TEKRAR YAKTI

87 UMUDUN ALEVİ YAŞAMINIZDAN HİÇ EKSİLMESİN!!!

88 …ve böylece her birimiz UMUDU, İNANCI, BARIŞI ve SEVGİYİ sürdürebilelim!!!

89 MUTLU GÜNLER… Umut Sevgi İnanç Barış

90 Cevaplayalım: Kanunlara saygı neden gereklidir?
Kanunların halkın kabul edebileceği şekilde düzenlenmiş olması niçin önemlidir? Seçimlerde oy kullanmanın kul hakkı ile ilgisi nedir? Vergi vermek neden kul hakkı ile ilgilidir? Devletin vergiyi adaletli toplaması ne demektir? Devletin vergiyi adaletle dağıtması ne demektir? Askerlik yapmak ile kul hakkının ilişkisi nedir? Askerlik yapmak hangi açıdan dinimizle ilgilidir? Şehitlik ve gazilik kavramlarını yeniden hatırlayalım. Kültümüzde; asker ocağı neden “Peygamber ocağı” olarak kabul edilir? “Mehmetçik” kavramının dinimizle ilgisi var mıdır?


"Haklar, Özgürlükler ve Din" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları