Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKCİĞER KANSERLERİ TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2004 Prof.Dr.İsmail Savaş Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKCİĞER KANSERLERİ TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2004 Prof.Dr.İsmail Savaş Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 AKCİĞER KANSERLERİ TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2004 Prof.Dr.İsmail Savaş Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 KANSER

3

4 Klinik Çalışmalar Faz I çalışmalar: Umut veren bir ilaç veya tedavi 10-20 hastada uygulanır. İlacın emniyet dozlarına bakılır. Tedavinin etkinliğine bakılmaz.

5 Klinik Çalışmalar Faz II çalışmalar: İlk fazda emniyet dozu belirlenmiş ilaç 20-100 hasta üzerinde etkinlik amacıyla çalışılır. Randomize çalışmalar değildir. İlacın emniyet değerlendirmesi de yapılır.

6 Klinik Çalışmalar Faz III çalışmalar: İki veya üç tedavi rejiminin karşılaştırıldığı randomize çalışmalardır. Hasta popülasyonu 200-1000 arasındadır.

7 Klinik Çalışmalar Faz IV çalışmalar: İlaç piyasaya çıktıktan sonra büyük topluluklar üzerindeki etkilerini veya maliyet analizlerini değerlendiren çalışmalardır.

8 66 yaşında 3 aydır öksürük ve hemoptizi yakınması olan erkek hasta 50 yıldır sigara içiyor Fizik muayene normal

9

10 CT: Sol akciğerde hilusa doğru uzanan kitle lezyon mevcut.Mediastinal lenfadenopati gözlenmiyor. Bronkoskopi sol üst lob ve lingula ayrımında endobronşiyal kitle lezyon Histopatoloji: Yassı hücreli karsinom

11

12

13 74 yaşında nefes darlığı, iştahsızlık, ateş, kilo kaybı olan erkek hasta 5 yıl önce sigarayı bırakmış.55 yıl içmiş. FM: sağ supraklaviküler LAP Sağ HT bazalde matite var ve solunum sesleri derinden geliyor. LAP aspirasyonu metastatik NSCLC

14

15 Bronkoskopik biyopsi: Yassı hücreli akciğer kanseri

16 AKCİĞER KANSERİ 1900’lü yılların başında nadir bir hastalıktı. Sigara tüketiminin artmasıyla hasta sayısında artış olmaya başlamıştır. Tüm dünyadaki kanserlerin %12.8 ve ölümlerin %17.8’inden sorumludur.

17 AKCİĞER KANSERİ Ülkemizde Erkeklerde 1.sırada (%32) Kadınlarda 6. sıradadır (%4)

18

19

20 AKCİĞER KANSERİ Ortalama görülme yaş aralığı 61-70 Hücre tipleriyle yaş ilişkisi yoktur, Hastaların 2/3’ünde eşlik eden başka bir hastalık vardır.

21 Akciğer Kanserli Hastalarda Görülen Diğer Hastalıklar <70 yaş>70 yaşTotal Hastalık yok 372331 Kardiyovasküler 192923 KOAH 192722 Serebrovasküler 375 Diğer kanser 121714 Hipertansiyon 101412 Diabetes mellitus 697 Diğer 7108 Bilinmeyen 978

22 Akciğer kanserlerinde risk faktörleri Sigara içimi Pasif sigara maruziyeti Genetik faktörler Mesleki nedenler Cins Diyet Kronik akciğer hastalıkları

23 AKCİĞER KANSERİ 1960’lı yıllarda sigara ile ilgili ilk yayınlar çıkmaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sigara tüketimi artmaktadır.

24 Sigara-Akciğer Kanseri

25 Akciğer Kanseri Gelişimi

26 AKCİĞER KANSERLERİNİN HİSTOLOJİK TİPLERE GÖRE DAĞILIMI HÜCRE TİPİ ORAN (%) Dünya Türkiye Küçük Hücreli 19 20 Squamoz Hücreli 39 45 Adenokanser 27 20 Büyük Hücreli 10 2 Diğer 8 12

27 AKCİĞER KANSERİNDE TANI AŞAMASINDA SEMPTOMLAR SEMPTOM% Öksürük46 Kilo kaybı32 Dispne30 Göğüs ağrısı30 Hemoptizi27 Ateş28 Asemptomatik15

28 Akciğer kanserinde semptom ve bulgular Primer tümörün büyümesi Tümörün mediastene bölgesel yayılımı Tümörün sistemik yayılımı Paraneoplastik sendromların oluşumuna bağlı semptom ve bulgular.

29 Primer tümöre bağlı semptom ve bulgular Öksürük Nefes darlığı Göğüs ağrısı Hemoptizi Balgam

30 Tümörün mediastene yayılımına bağlı semptom ve bulgular Vena kava süperior sendromu Disfaji Ses kısıklığı Horner sendromu Wheezing, stridor

31 Lokal yayılım

32 Tümörün sistemik etkileri Ateş Kilo kaybı İştahsızlık Halsizlik Kemik ağrıları Metastaza bağlı semptom ve bulgular

33 Paraneoplastik sendromlar Çomak parmak, Hipertrofik Osteoartropati Uygunsuz ADH salınımı Cushing sendromu Hiperkalsemi Eaton Lambert sendromu Dermatolojik görünümler Hematolojik görünümler

34 ÇOMAK PARMAK

35 LENFADENOPATİ

36 AKCİĞER KANSERİ TANISI Anamnez ve Fizik muayene Radyoloji –PA Akc Grafisi –Bilgisayarlı Tomografi –Magnetik rezonans görüntüleme PET Bronkoskopi Torasentez ve plevral biyopsiler Periferik bulgulardan yaklaşım Transtorakal biyopsiler Cerrahi işlemler –Torakoskopi –Mediastinoskopi –Torakotomi

37 AKCİĞER KANSERİ

38 AKCİĞER KANSERİ TANISI

39 AKCİĞER KANSERİNDE TANI AŞAMASINDA RADYOLOJİK BULGULAR* RADYOLOJİK BULGU% Normal2 Periferik kitle43 Santral +mediastinal kitle 52 Obstruksiyon37 Plevral effüzyon22 * Quinn D.et al. Chest 1996;110:1474-1479

40

41 Bronkoskopi Beyaz ışık LIFE

42 AKCİĞER KANSERİ TANISI

43

44 PET

45 AKCİĞER KANSERİ TANISI

46 TNM durumuna göre 5 yılllık sağkalım KHDAK TNM durumuna göre 5 yılllık sağkalım KHDAK Evre IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV TNM T1N0M0 T2N0M0 T1N1M0 T2N1M0 or T3N0M0 T1-3N2M0 orT3N1M0 T4N any M0 or T any N3M0 T any N any M1 5-yıl sağkalım (%) 61 38 34 24 13 5 1 Mountain 1997

47 EVRE IA

48 EVRE IB

49 EVRE IIA

50 EVRE IIB

51 EVRE IIIA

52 EVRE IIIB

53 KHDAK- TANI AŞAMASINDA HASTALIĞIN EVRESİ EVREORAN (%) Dünya Türkiye I13 6 II10 8 IIIA22 14 IIIB22 32 IV32 40

54 T1

55 T2

56 T3

57 T4

58

59 N1

60 N2

61 N3

62 Lenf bezi tutulumuna göre sağkalım süreleri

63 Akciğer Kanseri Tedavisine Yön Veren Koşullar 1)Tümörün histopatolojisi 2) Hastalığın evresi 3) Hastanın performans durumu

64 AKCİĞER KANSERİNDE SUBOPTİMAL TEDAVİ ORANLARI EVRE SUBOPTİMAL TEDAVİ (%) KHDAK I34 II40 III68 IV73 KHAK Sınırlı32 Yaygın28

65 ZEW (ZUBROD / ECOG / WHO) PERFORMANS SKALASI 0Normal. Normal aktivitesini sürdürebilen 1Günlük yaşantısını katlanılabilir derecede olan tümör bulguları ile sürdürebilen 2Rahatsız edici derecede tümör bulguları olan fakat vaktinin % 50’sinden fazlasını yatak dışında geçiren 3Ciddi derecede rahatsız olan ve vaktinin %50’sinden fazlasını yatağa bağlı sürdürmek zorunda kalan 4Çok rahatsız durumda olan ve tüm vaktini yatağa bağlı olarak geçiren

66 KARNOFSKY PERFORMANS SKALASI 100Şikayeti yok, hastalık bulgusu yok, normal 90Normal aktivitesini sürdürebilen, hastalık şikayet veya bulguları minimal 80Normal aktivitesine yakın, hastalığa ait bazı belirti ve bulguları olan 70Kendine bakabilen, ancak normal aktivitesi azalmış ve aktif çalışma yapamayan 60Gerektiğinde yardımla fakat sıklıkla, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen 50Sıklıkla yardımla ve medikal destekle ihtiyaçlarını karşılayabilen 40Sürekli özel yardım ve bakım gerektiren 30Ciddi düşkün olan ve hastane şartlarında yardım edilmesi gereken 20 Çok hasta, kesinlikle hastanede ve aktif destek tedavisine ihtiyacı olan 10Ölümcül derecede olan

67 PERFORMANS DURUMU ECOG 0 ve 1 iyi performans ( Normal ve günlük aktivitelerde azalma olmaksızın hafif halsizlik ) ECOG 2 ( Uyanık kaldığı saatlerin %50’den daha fazlasında yatak dışında olmak) ECOG 3 ve 4 kötü performans ( Uyanık kaldığı saatlerin %50 den fazlasını yatakta geçirmek, kendi işini yapamamak )

68 Prognostik faktörPrognostik değer Performans durumuYüksek Uzak metastaz varlığıYüksek KemikOrta KaraciğerOrta BeyinDüşük CinsiyetOrta %5’den fazla kilo kaybı Orta 65 yaş üzeriDüşük LDH artışıYüksek

69 PROGNOSTİK KRİTERLER Hastalığın evresi ve hastanın performans durumu en önemli prognostik kriterlerdir. İyi performans Kadın olmak Tek bir metastatik bölge olması Normal Ca ++ ve LDH Hemoglobinin 11 g/dL üzerinde olması Cisplatin kemoterapisi

70 Tedavisiz Akciğer Kanserinin Doğal Seyri Tedavi edilmediği takdirde tüm hastalar 3 yıl içinde öleceklerdir. Küçük hücreli akciğer kanserinde sınırlı hastalıkta ortalama yaşam 12 hafta, yaygın hastalıkta 5 haftadır.

71

72 Kim tedavi etmeli ? İngiltere York Shire’da 30 ayda, 240 hasta Bunların %49’u aktif tedavi almıştır. Ekipte göğüs hastalıkları uzmanı olmadığında aktif tedavi alma oranı %21’dir. Göğüs hastalıkları uzmanlarının görmediği hastaların histolojik tanı alma sıklığı daha az. Göğüs hastalıkları uzmanları 65 yaş altı hastaların %18’ini, 65-74 yaş arası hastaların %12’sini ve 75 yaş üzerindekilerin %2’sini cerrahiye vermişlerdir. Brown ve ark;UK

73 Multidisipliner Yaklaşım Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Medikal Onkoloji Radyasyon Onkolojisi Radyoloji Patoloji Yardımcı Sağlık Personeli Birimleri

74 Erken evre küçük hücre dışı akciğer kanseri Cerrahi uygulanamayan hastalarda fotodinamik tedavi yapılabilir. Cerrahi şansı olan hastalarda umut verici olmasına rağmen fotodinamik tedaviyle karşılaştırmalı çalışmalara gerek vardır. Elektrokoter,kriyoterapi ve brakiterapi fotodinamik tedaviye alternatif olabilir. Yüzeyel lezyonlarda Nd-YAG lazer tedavisi perforasyon riski nedeniyle önerilmemektedir.

75 Evre I küçük hücre dışı akciğer kanseri Cerrahi tedavinin diğer tedavi şekilleriyle karşılaştırıldığı randomize büyük çalışmalar yoktur. Cerrahi olarak kontrendikasyon yoksa temel tedavi cerrahi olmalıdır. Neoadjuvan ve adjuvan kemoterapinin klinik çalışmalar dışında uygulanması önerilmemektedir. Neoadjuvan ve adjuvan radyoterapi yapılmamalıdır.

76 OPERATİF RİSKİN BELİRLENMESİ FEV1 < 800 ml ise morbidite ve mortalite artmaktadır Operasyon öncesi belirlenen FEV1 değerleri, postoperatif ölçülen değerlerle korrelasyon göstermektedir PaCO2> 45 mmHg ise postoperatif risk artmaktadır 300 metreyi 6 dak.da yürüyemeyen, veya 3 kat merdiven çıkamayan kişide, operatif mortalite yüksektir. SaO2 ‘nin egzersiz sonrasi > % 4 azalması da yüksek risk göstergesidir

77 FONKSİYONEL AÇIDAN REZEKSİYON ÖNCESİ DEĞERLENDİRME Postbronkodilatatör - FEV1 > 1.5 litre ise lobektomi, FEV1> 2 L ise pnomonektomi yapılabilir İleri yaştaki hastalarda pnomonektominin riski arttırdığı dikkate alınmalıdır >70 yaş, Evre I ve II olgularda, ileri yaş operasyon kararını etkilememelidir

78 Evre II küçük hücre dışı akciğer kanseri Tedavi cerrahidir. Cerrahi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanmamalıdır. Cerrahi sonrası adjuvan kemoterapi standart olarak uygulanmamalıdır. Cerrahi sonrası adjuvan kemoradyoterapi uygulanmamalıdır. Cerrahi öncesi neoadjuvan kemoterapi uygulanmamalıdır.

79 Evre IIIA küçük hücre dışı akciğer kanseri IIIA1 :Rezeksiyon materyalinde beklenmedik lenf nodu metastazı IIIA2 :İntraoperatif olarak tek bir lenf nodülü metastazı IIIA3 :Torakotomi öncesinde - mediastinoskopi, PET ) bulunan lenf nodülü metastazı ( tek veya fazla ) IIIA4 :Birden fazla lenf nodülü metastazı, bulky hastalık

80 Evre IIIA1-2 küçük hücre dışı akciğer kanseri Opere edilmiş olgulardır. Adjuvan radyoterapi sağkalım avantajı sağlamaz.Lokal nüksü azaltır.Seçilmiş olgularda kullanılabilir. Adjuvan kemoterapi çok az bir sağkalım avantajı sağlar.Rutin olarak önerilmez. Adjuvan kemoradyoterapi sağkalım avantajı kesin olarak yoktur. Çalışmalar dışında önerilmez.

81 Evre IIIA3 küçük hücre dışı akciğer kanseri Sadece cerrahiyle elde edilen sonuçlar iyi değildir. Çalışmalar net olmasa da neoadjuvan tedavi klinik çalışmaları umut vericidir. Rutin kullanım önerilmemekle beraber neoadjuvan kemoterapi ve cerrahi sonuçları sadece cerrahiden daha iyidir. Bimodal veya trimodal tedavi sonuçları cerrahi sonuçlarından daha iyidir. Cerrahi rezeksiyonu yetersiz olanlarda postoperatif radyoterapi uygulanabilir.

82 Evre IIIA4 küçük hücre dışı akciğer kanseri Rezeke edilemeyen bulky hastalıkta sadece radyoterapi uygulanmamalıdır. Platin temelli kemoterapi ve radyoterapi sağkalıma sadece radyoterapiden daha fazla yarar sağlamaktadır. Hastanın performans durumu ve yaş gibi faktörler tedavi planlamasında önemlidir.

83 Evre IIIB küçük hücre dışı akciğer kanseri T4N0 satellit nodüllü hastalar (aynı lobda) cerrahi rezeksiyon açısından değerlendirilmeli PS: 0-1, < %5 kilo kaybı olan, malign effüzyon bulunmayan IIIB olgularda standart tedavi kombine kemoradyoterapi olmalı PS: 2, > %10 kilo kaybı olanlarda sadece radyoterapi yapılabilir

84 Evre IIIB küçük hücre dışı akciğer kanseri Hiperfraksiyone RT’nin, standart RT’ye üstünlüğünü gösteren data yetersiz !!! PS: 0-1, <%5 kilo kaybı olan hastalarda eşzamanlı-concurrent – kemoradyoterapi tercih edilmeli (SK avantajı var)

85 KEMOTERAPİ İleri evre hastalıkda 5-yıl sağkalım %1’in altındadır. İleri hastalıkta hem sağkalımı hem de yaşam kalitesini arttırmaktadır. Kemoterapi ve “best supportive care” arasında 1980 yılından bu yana birçok çalışma yapılmıştır.

86 Evre IV küçük hücre dışı akciğer kanseri Median SK 8-10 ay 1 Yıllık SK oranı % 30-35 Performans en iyi SK indikatörü 1 yıllık SK oranları * PS: 0 %36 PS: 1 %16 PS: 2 % 9 Finkelstein DM et al. JCO 1986;4:702

87 Evre IV küçük hücre dışı akciğer kanseri PS: 0-1 olan kişilere KT uygulanmalı, 3-4 olan kişilere KT verilmemeli, 2 olan olgular kişisel bazda değerlendirilmeli Cinsiyet, yaş, metastaz özellikleri ve histolojik subtip KT kararını etkilememeli

88 Evre IV küçük hücre dışı akciğer kanseri KT verilecek hastalarda ; platin bazlı, 3.jenerasyon ilaçları içeren kombinasyonlar, standart tedavi yaklaşımı olmalı 3.jenerasyon ilaçlar ( Gemcitabine, Docetaxel, Paclitaxel, Vinorelbine) yaşlı hastalarda, destek tedavisine göre SK avantajı sağlamakta

89 Evre IV küçük hücre dışı akciğer kanseri Tek ajan tedavileri, platin bazlı tedavilere bir alternatif değil 1. basamak KT için herhangi bir kombinasyon diğerine üstün değil 1. basamak KT için 3 veya 4 siklus yeterli, progresyon halinde tedavi erken sonlandırılmalı

90 KT vs BSC meta analizi BMJ 1995;311:899-909 AlkilleyicilerEtoposid veya vinca Cisplatin Total hasta2261861190 Ölüm riski1.260.870.73 P değeri0.0950.4<0.0001 Ortalama sağkalım (ay ) -1 ay+1/2 ay+1 ½ ay

91 Non cisplatin temelli rejimler YazarYılKemo ay BSC ay p Cormier19827.02.00.0005 Buccheri19907.54.60.01

92 Cisplatin temelli rejimler YazarYılKemoBSCp Rapp19885.73.90.05 Quoix19916.52.40.001 Ganz19894.73.1NS Woods19906.23.9NS Cellerino19917.94.9NS Kaasa19915.03.7NS Cartei19938.54.00.0001 Thongpraser t 19996.02.50.006 Cullen19996.74.80.03

93 Yeni tek ajanlı rejimler YazarYılRejimKemoBSCp Crawford1996Vinorelbine7.05.10.03 Anderson1997Gemcitabin e 6.16.0NS Thatcher1998Paclitaxel6.84.8<0.05 Roszkowski1999Docetaxel6.04.6<0.05 ELVIS1999Vinorelbine6.54.90.03

94 Kombine Kemoterapi YazarCisplatin+ KombineSağkalımp Wozniak6 ayVinorelbine8 ay0.0018 Sandler32 haftaGemcitabine39 hafta0.008 Gatzemeir35 haftaPaclitaxel37 hafta>0.05 Von Pawel28 haftaTirapazamine35 hafta0.008

95 ECOG 1594 Cis+PacCis+GemCis+DocCarbo+Pac Ortalama sağkalım (ay) 7.88.17.48.2 1 yıllık sağkalım (%) 31363135 Cevap oranı (%) 21 1716 Progresyonsuz sağkalım (ay) 3.54.53.63.3

96 ADJUVAN TEDAVİ Belirlenen tedaviyi (Cerrahi ) takiben verilen tedavi (kemoterapi) Adjuvan tedavi (kemoterapi)’ dir. Hedef gizli kanser odaklarını ve rezidüel tümörün ortadan kaldırılmasıdır.

97 NEOADJUVAN TEDAVİ Cerrahi tedavi veya radyoterapi tedavilerinden önce kemoterapi uygulamaya neoadjuvan veya indüksiyon tedavisi denir. Hedef sistemik hastalığın mikroskopik odaklarını ortadan kaldırmak veya primer tümörü biraz daha küçültmek veya her ikisidir. Bu sayede cerrahi ve radyoterapi uygulanacak alan küçültülebilir.

98 ADJUVAN RADYOTERAPİ Cerrahi sonrası radyoterapi uygulamasının sağkalım avantajı yoktur. Lokal nükste %24 azalma bildirilmiştir. Erken evrelerde RT komplikasyonu nedeniyle ölüm riski %21 artmış, N2 hastalıkta fark bulunamamıştır. Meta analizin zayıf yönleri Eski çalışmalar RT’de geniş alan uygulanması Cihazların eski olması Sawyer et al: Ann Thorac Surg 1997 PORT Meta analysis trialist Group Lancet, 1998

99 Adjuvan Kemoterapi Küratif rezeke edilen küçük hücre dışı akciğer kanseri nüksünün sistemik olması adjuvan kemoterapi düşüncesinin doğmasına neden olmuştur.

100 Adjuvan Kemoterapi 1975 yılından önce ve sonra yapılan Cisplatinsiz kemoterapi şemalarının sağkalım avantajı olmadığı gösterilmiştir. Hatta kemoterapiye bağlı ölüm riskinde artış olmuştur. Cerrahi rezeksiyon sonrası alkile edici ajanlarla adjuvan tedavinin sağkalıma etkisi yoktur.

101 ÇalışmaN Evre 5 yıl sağkalım % CC+KTp Shields865I- III 4635NS Karrer518I-IV2627NS Girling492I- III 3428NS Shields285I- III 2426NS Girling483I- III 3427NS

102 ADJUVAN KEMOTERAPİ NSCLC Collaborative Group metaanaliz; Cerrahi+RT vs Cerrahi+RT+KT 668 hasta Kemoterapi kolunda ölüm riskinde %6 azalma saptanmıştır. Cerrahi ve RT’ye adjuvan KT eklenmesi 2 ve 5 yıllık sağkalımda %2’lik artış sağlamış Stewart LA, for NSCLC Collaborative Group, BMJ 1995

103 ADJUVAN KEMORADYOTERAPİ ECOG çalışması Evre II (202) ve IIIa (285) hastalara Cerrahi sonrası randomize olarak RT ve RT+KT uygulanmış; Ort.Sağkalım Nüks Yan etki RT 38 ay %12 - RT+Eşzamanlı EP 39ay %13 + Keller SM, NEJM, 2000.

104 ADJUVAN TEDAVİLER Adjuvan Radyoterapi lokal kontrolü sağlar, Adjuvan Radyoterapi sağkalımı uzatmaz, Adjuvan Alkilleyicilerle kemoterapinin sağkalım üzerine etkisi yoktur, Adjuvan Cisplatinli kemoterapi lenf bezi negatif olgularda 5 yıllık sağkalımı uzattığına dair çalışmalar vardır, Adjuvan Cisplatinli kemoterapi lenf bezi pozitif olgularda sağkalım eğrileri değişkendir.

105 NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMI İleri evre veya bulky CT ‘de N2 tutulum T4 (effüzyon yok) N3 hastalık KT veya RT kombine veya ardışık Bu tedavilerden sonra rezeksiyon sağkalımı uzatır mı? Erken evre veya nonbulky T2-3N0 T1-2-3N1 CT’de N2 yok Mikroskopik N2 Başlangıç tedavi cerrahi RT’li veya RT’siz preop. KT rutin ?

106 İNDÜKSİYON RADYOTERAPİSİ Preoperatif RT 1950-1970 arasında tümörü rezeke edilebilir hale getirmek için uygulandı. Evre III 331 ve 568 olguluk iki çalışma 40-50Gy RT + Cerrahi vs sadece Cerrahi 5 yıllık sağkalım İndüksiyon RT+ Cerrahi %7-14 Cerrahi %12-16 Tam rezeksiyon ve nüks oranlarında değişiklik saptanmamıştır.

107 İNDÜKSİYON RADYOTERAPİSİ Evre IIIA hastalarda; LCSG 881 44Gy preop RT ile ortalama sağ kalım 12 ay dır. (1991 Proc Am Soc Clin Oncol ) Lokal ileri hastalıkta tek başına Preoperatif RT önerilmemektedir.

108 NEOADJUVAN KEMOTERAPİ Evre I-IIIa,b NSCLC hastaların lenf bezleri, kemik iliği materyallerinin immün boyama ve PCR incelemelerinde mikrometastazlar gösterilmiştir. Bu düşünce cerrahi ve radyoterapi verilmeden önce kemoterapi uygulanması düşüncesini gündeme getirmiştir.

109 NEOADJUVAN KEMOTERAPİ Yapılan faz III çalışmalarla konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır. İndüksiyon tedavisinde Cisplatinli Kemoterapi şemaları 2-3 kez uygulanmıştır.

110 ÇalışmaNHasta özellikleri % Ort sağ süresi 2 yıl5 yıl p T3N0pN2T4/N3Cer evre CerIndCerIndCerInd Depierre 167 0730121437412230NS Yoneda 83 --53-15143740--- Roth 60 2373085142134501536.05 Rosell 60 22730 10201037017.005 Wagner 57 0951410012 --27 NS Elias 57 01000 2319----NS Ortalama 141730421628

111

112 NEOADJUVAN KEMOTERAPİ Çalışmalarda indüksiyon tedavi kolunda daha iyi sağkalım elde edilmiştir. İki çalışmada farklılık bulunmamıştır. İki küçük çalışmada indüksiyon tedavisinde 2 yıllık sağkalım %63, diğer kolda ise %29 bulunmuştur. Tüm faz II ve III çalışmalar temelinde indüksiyon kemoterapisi rezeksiyon öncesinde yararlı görünmekle beraber daha büyük hasta sayılı çalışmalara ihtiyaç var.

113 Cerrahi öncesi Kemoradyoterapi Faz II çalışmalar göstermiştir ki; İndüksiyon kemoterapisine Radyoterapinin eklenmesi sonucu fazla etkilememektedir. Etkili olduğunu gösteren çalışma: 96 hasta IIIA (N2) ve IIIB (T4) (randomize) İndüksiyon Kemoradyoterapisi / Kemoterapi

114 Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Sınırlı evre olgularda, median SK süresi; 15.5 ay iken, yaygın evre hastalarda bu süre; 7.2 aydır Sınırlı evrede; PS >2 olması ve >60 yaş, olumsuz prognostik faktörler iken, artmış LDH düzeyi de önemli bir parametre Yaygın evrede; PS>2 olması prognozu kötüleştirmekte, yaş önemini kaybetmekte, LDH önemini korumakta

115 KHAK Evreleme Yaygın: Tümör bir hemitoraksa sınırlı değil, uzak metastaz var PDQ Guidelines 2000 Sınırlı: Tümör orijin aldığı hemitoraksla sınırlı, mediasten ve supraklavikuler tutulum mevcut

116 Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Her evrede kadınlarda prognoz daha iyi Sınırlı evre olgulardan kemoradyoterapi uygulananlarda 2 yıllık SK oranları daha yüksek Sınırlı evrede % 4.5 olgu >5 yıl yaşamakta Yaygın evrede % 4.5 olgu >2 yıl yaşamakta

117 MALİYET (Sacristan JA:Lung Cancer 2000) Cisplatin+Gemcitabine vs Cisplatin+Etoposide Evre IIIB ve IV, 135 NSCLC hasta Gem+Cis peseta Cis+Eto peseta p Kemoterapi 229 ± 79 44 ± 19<0.0001 Hastane 187 ± 240351 ± 549 Vizitler 133 ± 51151 ± 72 Total 584 ± 281589 ± 601 >0.05

118 MALİYET (Sacristan JA:Lung Cancer 2000) Gem+Cis pst Cis+Eto pst p Hasta maliyeti (pts) 584 523589 630NS Ort.sağkalım (ay) 8.77.2NS Cevap oranı (%) 40.621.9<0.05 Hastalıksız süre-ay 6.94.3<0.05 Ortalama cost- effectiveness 1 439 7122 692 374

119 Palyasyon ve yaşam kalitesi Hastaların çoğu semptomatiktir. Öksürük,hemoptizi, göğüs ağrısı,nefes darlığı Kilo kaybı, halsizlik, performansın bozulması gibi semptomlar vardır. Bu amaçla yapılmış 7 çalışma vardır.

120 YAŞAM KALİTESİ Yaşam kalitesi semptomatik rahatlama veya performans durumundan değerlendirilir. FACT-L (functional assesment of cancer therapy ) - lung Bazal, 6 hafta, 12 hafta, 6 ay ölçümler yapılır. Fiziksel, fonksiyonel, emosyonel ve sosyal iyilik halini akciğer kanser semptomlarıyla birlikte değerlendirir. (Trial outcome index)

121 AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA İZLEM Cerrahi, KT veya RT uygulanmış hastaların, tedaviler sonrasında iyi izlenmesi, izlem sırasında gereksiz tetkiklerden kaçınılması esastır Rezeksiyon yapılmış akciğer kanserinde lokal ve uzak nüksler; tümörün evresine göre değişmekle birlikte; ilk 2 yılda % 50, 5 yılda % 90 oranında ortaya çıkmakta, % 2-15 oranında ikinci primer tümörler gelişmektedir Nüks/rekürrens oranları; evre I’de %20-30, evre II’de % 50, evre III’de % 70-80’dir

122 AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA İZLEM MSKCC küratif bir tedavi sonrası; İlk yıl 3 ayda bir İkinci yıl 4 ayda bir 3. Ve 4. yıl 6 ayda bir Sonra yılda bir kontrol önermekte Her kontrolda; fizik muayene/ PA ve yan grafiler, 6 ay arayla BT yapılması bugün kabul gören yaklaşım

123 AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA İZLEM Küratif amaçlı bir tedaviyi takiben yapılan izlemde; Kan testleri, tümör işaretleyicileri, balgam sitolojileri ve PET kullanımının yeri yoktur Hastanın primer tanısını koyan ve başlangıç tedavisini yapan/planlayan doktor veya ünite, izlemini üstlenmelidir Küratif tedavi yapılan olguların sigarayı bırakması sağlanmalıdır

124 AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA İZLEM MD Anderson kökenli bir çalışmada * Rezeksiyon sonrası Rekürrens- Ortalama SK ilişkisi şu şekilde; Semptomlu hastalarda %76 rekurrens - SK:18 ay Semptomsuz hastalarda % 24 rekurrens -SK:34 ay Hastalıksız süre < 12 ay ise- SK: 13 ay Hastalıksız süre > 12 ay ise- SK: 43 ay * Walsh GL et al. Ann Thorac Surg.1995, 60: 1563-72


"AKCİĞER KANSERLERİ TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU 2004 Prof.Dr.İsmail Savaş Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları