Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 421 Zekeriya Aktürk, Nezih Dağdeviren EQuiP Türkiye Delegeleri Aile Hekimliğinde Kalite Kursu Kalite Sistemleri ve Kalite İyileştirme Araçları Prof.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 421 Zekeriya Aktürk, Nezih Dağdeviren EQuiP Türkiye Delegeleri Aile Hekimliğinde Kalite Kursu Kalite Sistemleri ve Kalite İyileştirme Araçları Prof."— Sunum transkripti:

1 / 421 Zekeriya Aktürk, Nezih Dağdeviren EQuiP Türkiye Delegeleri Aile Hekimliğinde Kalite Kursu Kalite Sistemleri ve Kalite İyileştirme Araçları Prof. Dr. ; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Erzurum zekeriya.akturk@gmail.com, http://aile.atauni.edu.tr

2 / 422 Amaç : Bu dersin sonunda katılımcıların kalite sistemleri ve kalite iyileştirme araçları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Hedefler : Katılımcılar bu oturum sonunda; ISO Kalite sistemlerinin kullanım alanlarını tartışabilmeli JCI akreditasyonunun kullanım alanını açıklayabilmeli Temel kalite iyileştirme araçlarını açıklayabilmeli «Süreç» kavramını açıklayabilmeli «Prosedür» kavramını açıklayabilmeli «Talimat» kavramını açıklayabilmeli

3 / 423 www.iso.org ISO 9001 İlk kez 1987’de yayınlandı En yaygın kalite yönetim sistemi Entegre Kalite Yönetim Sistemi –ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi –OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemi –ISO 22000 HACCP Gıda güvenliği yönetim sistemi 2000200120022003200420052006200720082009 457834510349561767497919660132773867896929951486982832 1064785 http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9000

4 ISO 9001: 2008 5 ANA BAŞLIK İÇERMEKTEDİR  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (Genel şartlar, kalite el kitabı, dokümanların kontrolü, kalite kayıtlarının kontrolü)  YÖNETİM SORUMLULUĞU (Yönetim taahhüdü, müşteri odağı, kalite politikası, yetki ve iletişim, yönetimin gözden geçirilmesi)  KAYNAK YÖNETİMİ (Kaynakların sağlanması, insan kaynakları, altyapı, çalışma ortamı)  HİZMET GERÇEKLEŞTİRME (Üretim sürecinin planlanması, müşteri ile ilgili prosesler, tasarım ve geliştirme, satın alma süreci, hizmet ve servis sunumu, izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü)  ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME (Genel, izleme ve ölçme, uygun olmayan hizmetin kontrolü, veri analizi, iyileştirme) 4/ 42

5 5

6 TEMEL SÜREÇLER Organizasyonun misyonu gereği yapılan ve hizmet alıcı (Hasta ve Yakınları) ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan süreçlerdir. Örnek: Hasta Kayıt/Kabul, Poliklinik, Acil Servis, Yatan Hasta, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Tetkik, Taburcu, v.b. 6/ 42

7 YÖNETİM SÜRECİ Temel ve destek süreçlerin performansını yükseltmek için gerçekleştirilen süreçler Örnek: Planlama, Muhasebe-Finans, Kaynak Yönetimi, Kalite Yönetimi, Enfeksiyon Kontrol v.b. 7/ 42

8 DESTEK SÜREÇLERİ Temel süreçlerin gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapı ve destek hizmetlerle ilgili olan veya hizmet sunucuların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan süreçlerdir. Örnek : İç İletişim, Satın Alma, Bakım-Onarım-Kalibrasyon, Tesis Emniyeti, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Güvenlik, Temizlik v.b. 8/ 42

9 PROSEDÜRLER İŞİN SAFHALARINI TANIMLAR… KALİTE POLİTİKASINI DESTEKLER… MÜŞTERİ İSTEKLERİNİN KARŞILANMASINDA ETKİLİ OLAN TÜM FAALİYETLERİ KAPSAR… KALİTE SİSTEM PROSEDÜRÜNDE CEVAP ARANACAK SORULAR: NE GERÇEKLEŞTİRİLECEK? NEREDE ? KİM FAALİYET VE KONTROLDEN SORUMLU? NASIL GEREÇEKLEŞTİRİLECEK / KONTROL EDİLECEK? NE ZAMAN ? 9/ 42

10 10/ 42

11 11/ 42

12 TALİMATLAR BASAMAKLARI ANLATAN, KISA, BASİT, ANLAŞILIR İFADELER… PROSEDÜRÜ DESTEKLER… AMAÇ KAPSAM TANIM SORUMLULAR ÖN ŞARTLAR UYGULAMA / YÖNTEM İLGİLİ DOKÜMAN 12/ 42

13 13/ 42

14 14/ 42

15 http://www.jointcommissioninternational.org/ Akreditasyon / 4215

16 JCI I) Bakıma Ulaşım ve Bakımın Sürekliliği II) Hasta Hakları III) Hastaların Değerlendirilmesi IV) Hasta Bakımı V) Hasta ve Yakınlarının Eğitimi VI) Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği VII) Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü VIII) Yönetim, Liderlik ve Yönlendirme IX) Tesis Yönetimi ve Güvenliği X) Çalışanların Niteliği ve Eğitimi XI) Bilgi Yönetimi XII) Hasta Güvenliği / 4216

17 / 4217 http://www.scribd.com/doc/4857312/JCI-Accreditation-Process

18 / 4218

19 / 4219 Temel Kalite İyileştirme Araçları Balık kılçığı diyagramı (cause and effect diagram), Denetleme listesi (check sheet), Kontrol çizelgesi (control chart), Akış çizelgesi (flow chart), Histogram, Pareto çizelgesi Serpiştirme diyagramı

20 / 4220 1 - Balık kılçığı diyagramı (cause and effect diagram) Bir probleme yol açan faktörleri incelemede balık kılçığı diyagramı kullanışlı olabilir. Balık kılçığı diyagramı aşağıdaki dört aşamada hazırlanır: –Problemin özelliklerinin saptanması –Problemin nedenlerinin beyin fırtınası yöntemiyle incelenmesi (buna sebep-sonuç tekniği (Why- Because Technique) de denir. –Sebepleri ilişkilerine göre gruplara ayırmak –Balık kılçığı diyagramının çizilmesi

21 / 4221 Adım 1: Problem özelliklerinin saptanması SoruCevap 1. Problem nedir? Hasta başvurularına zamanında cevap verememek 2. Bu problem kimi etkilemektedir? Hastaların yaklaşık %25’i 90 dakikadan fazla bekletilmektedir. 3. Problem ne zamanlar daha fazla? Bekleme süreleri Pazartesi ve Cuma günleri daha fazla. 4. Problem nerede oluyor? Sağlık merkezinde özellikle hasta kabulde, doktor bekleme salonunda ve laboratuvarda

22 / 4222 Adım 2: Beyin fırtınası İkinci adımda ekip üyeleri bir beyin fırtınası oturumu düzenleyerek bekleme süresi probleminin sebeplerini inceler. Beyin fırtınası sonrasında problemin muhtemel sebepleri konusunda bir liste elde edilir

23 / 4223 SebepEsas sebep Çalışanlar işe geç geliyor Çalışanların ikinci bir işi var Çalışanların işe gelmeden evde yapması gereken sorumlulukları var Çalışanların işe gelmesi uzun sürmektedir Çok fazla evrak işi var Dosyalar düzensiz Arşivleme düzensiz İşlemler karmaşık Hasta kooperasyonu yok Hastalar sıralarına uymuyor Hastalar kimliklerini getirmiyor Hastalar randevularına uymuyor Yer darlığıMekan hizmet sunumu için uygun değil İşlemler çok uzun sürüyor İşlemlerde otomasyon yok Kullanılan yöntemler çok eski

24 / 4224 Adım 3: Afinite tekniği Sebeplerin grafiksel olarak gösterilmesine hazırlık aşamasında maddeler ekip üyeleri tarafından ilişkilerine göre gruplandırılır. Her katılımcı dört-beş adet kart üzerine sebeplerle ilgili faktörleri yazar. Kartlar bir panoya yapıştırılır ve gruplandırılır. Örneğin, sebepler aşağıdaki başlıklarda gruplandırılabilir: –yönetim –personel –hasta –yöntem/süreçler

25 / 4225 Adım 4: Balık kılçığı diyagramının çizilmesi

26 / 4226 2 - Pareto Analizi Uzun bekleme süreleriyle ilgili sebeplerin analiz edilmesinden sonra sıra çözmeye çalışacağımız en önemli problemi belirlemeye gelir. Bunu yapmanın bir yolu pareto analizidir.

27 / 4227 Adım 1: Frekans analizi Pareto analizindeki ilk adım sebeplerin sıklığıyla ilgili verileri toplamaktır. Problemin tanımlanmasında kullanılan veriler ve balık kılçığı diyagramı dikkate alınarak belirlenen sebeplerin önem derecesi hakkında veri toplanır. 50 adet hasta ve 20 çalışan üzerinde anket uygulanarak belirlenen her problemin önemi derecelendirilir.

28 / 4228 Araştırma sonuçları yandaki tablodaki gibi olabilir: Uzun bekleme sürelerinin muhtemel sebepleri% Yönetim hastalardan gereksiz işlemler istiyor1 Kurum karmaşık işlemler gerektiriyor1 Çok fazla evrak işi var2 Yeterli maddi kaynak yok2 Çalışma takvimi uygun değil13 Yönetim kuralları uygun değil2 Çalışanların evde çok fazla sorumlulukları var2 Çalışanların başka işleri var2 Çalışanlar zamana uymuyor6 Çalışanların eğitimi yetersiz2 Çalışanların motivasyonu yok1 Çalışanlar işe önem vermiyor1 Çalışanlar iş programına uymuyor16 Hastalar kimliklerini unutuyor1 Hastalar randevularına uymuyor2 Hasta kooperasyonu yok1 Laboratuvar sonuçları doktora geç ulaşıyor14 Kullanılan yöntemler eski12 Otomasyon yok9 İşlemler çok uzun sürüyor11

29 / 4229 Pareto prensibi bir problemin çözümünde en sık görülen sebeplere öncelik verilmesi gerektiğini söyler. Genelde problemin %80’ine yol açan dört ile altı adet sebep vardır. Bunlara “en önemli sebepler” (vital few causes) denir. En önemli sebepleri saptamak için ekip üyeleri sebepleri önem sırasına göre sıraya koyar. Ayrıca kümülatif yüzde hesaplanır

30 / 4230 Adım 2 – Kümülatif yüzde hesabı Sebep, yüzde ve kümülatif yüzdeyi içeren bir tablo oluşturulur: Sebep%Kümülatif % Çalışanlar iş programına uymuyor16 Laboratuvar sonuçları doktora geç ulaşıyor 1430 Çalışma takvimi uygun değil1343 Kullanılan yöntemler eski1255 İşlemler çok uzun sürüyor1166 Otomasyon yok975 Çalışanlar zamana uymuyor681

31 / 4231 Adım 3: Pareto Çizelgesi Artık Pareto çizelgesini çizebiliriz. Yatay (x) eksende en sık görülenden en aza doğru sebepleri sıralarız. Dikey (y) eksende ise 0-100 arasında yüzdeleri gösteririz. Her sebebin yüzdesine göre barlar çizeriz. Ayrıca grafik üzerinde kümülatif yüzdeyi de gösteririz. Son olarak y ekseninde %80 hizasından bir çizgi çekerek kümülatif yüzdeyi kestiği yerde x eksenine indiririz. Bu çizgi en önemli sebepleri gösterir.

32 / 4232

33 / 4233 Bu grafikten göreceğimiz gibi bekleme süresi probleminin %80’ine 6 adet sebebin yol açtığı anlaşılmaktadır. Diğer 14 faktör sebeplerin sadece %20’sini oluşturmaktadır. Dikkatimizi ve enerjimizi bu en sık sebeplere vererek öncelikle onları çözmeye odaklanmalıyız. Böylece sorunu kısa sürede, etkili ve maliyet etkin bir şekilde çözebiliriz.

34 / 4234 3 - Kontrol Formu (Check Sheet)

35 / 4235 4 - Takip Çizelgesi (Control chart)

36 / 4236 5 - Akış diyagramı (Flow chart) Akış diyagramında bir algoritma veya süreç şematik bir şekilde gösterilir

37 / 4237

38 / 4238 6 - Histogram Histogramda gruplandırılmış sıklıklar grafik olarak gösterilir. Bireylerin % kaçının hangi kategoriye (aralığa) düştüğünü gösterir. Histogram grafiğini bar grafikten ayıran önemli bir özellik, bireylerin ortalamasını değil, ilgili aralıktaki birey sayısını göstermesidir. Birbirine bitiştirilmiş ve üst üste binmeyen kategoriler halinde ilgili değişkenin sıklık dağılımı gösterilir.

39 / 4239 “Yaş” Değişkeninin Histogramı

40 / 4240 7 - Serpiştirme Grafiği (Scatter Diagram) Serpiştirme grafiğinde numerik iki değişkenin çeşitli değerlerine karşılık gelen koordinatlar işaretlenerek aradaki ilişki gösterilir. Değişkenlerden birisi yatay (x), diğeri ise dikey (y) ekseninde gösterilir. Değişkenler arasındaki ilişkinin kuvveti (r) hesaplanır.

41 / 4241

42 / 4242


"/ 421 Zekeriya Aktürk, Nezih Dağdeviren EQuiP Türkiye Delegeleri Aile Hekimliğinde Kalite Kursu Kalite Sistemleri ve Kalite İyileştirme Araçları Prof." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları