Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ
YÖN720 Girişimcilik Ders - II Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

2 Girişimcilik Niyeti Girişimcilik niyeti – Bireyleri girişimcilik sürecinin çıktılarının peşinden koşmaya yönlendiren güdüler olarak açıklanabilir. Niyet, eylemin uygun ve arzulanabilir olması durumda güçlenir. Girişimci öz-yeterliği: Bireyin girişimcilik sürecini başarıyla yönetebileceğine ilişkin inancıdır. Algılanan arzu: Bireyin, girişimcilik sürecinin potansiyel çıktılarını, ne derece uygun (olumlu) ya da uygun olmayan (olumsuz) biçimde gördüğüne ilişkin yargısıdır.

3 Girişimci Arka Planı ve Karakteristikleri
Eğitim Bir işletme kurabilmek için gerekli arka planı sağlar. İletişim ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Bireye daha geniş bir fırsat kümesi sunar. Buna karşın, bir girişimcinin ayırt edilmiş fırsattan yararlanmak için bir işletme kurup kurmayacağını belirlemez. Hatta girişimcilik niyeti, eğitim düzeyi ile ters orantılıdır.

4 Girişimci Arka Planı ve Karakteristikleri
Yaş Çoğu girişimci, girişimcilik kariyerine 22 – 45 yaşları arasında başlar. Bireylerin girişimcilik kariyerleri her beş yılda bir kilometre taşı olacak biçimde şekillenir. Yani bireyler, sıklıkla (25, 30, 35, 40, 45) yaşlarındayken girişimciliğe meyillidir. Erkek girişimciler, 30’lu yaşların başında, kadın girişimciler ile 30’lu yaşların ortalarında bir işletme kurma eğilimine sahiptir.

5 Girişimci Arka Planı ve Karakteristikleri
İş Deneyimi Bir işletme kurma kararı, Bireyin işinden tatmin olmaması, Önceki teknik ve sektörel deneyiminden etkilenir. Yönetsel yetenek ve girişimcilik deneyimleri, kuruluş izleyen büyüme süreci için büyük önem taşır. Önceki kurulum deneyimleri, göreceli olarak sonraki kurulumların iyi bir göstergesidir.

6 Rol Model ve Destek Sistemleri
Rol model – Girişimcinin kariyer seçim ve biçimini etkileyen bireylerdir. Ebeveynler, aile üyeleri ya da diğer girişimciler olabilir. Başarılı girişimciler, potansiyel girişimciler için katalizör görevi görür. Rol modeller, bilgi sağlayarak, öneri vererek ve rehberlik ederek girişimlerin akıl hocalığını yapar ve destekleyici bir kapasite oluşturma görevi görür. Girişimciler, bir işletmenin kuruluş sürecinde, bağlantılar kurmak ve şebekeler oluşturmak ihtiyacı duyacaklardır.

7 Rol Model ve Destek Sistemleri
Manevi Destek Grubu Girişimcilere psikolojik destek sağlayacak bir taraftar grubunun olması önemlidir. Arkadaşlar, objektif ve dürüst öneriler yapabilir, cesaretlendirebilir, sizi anlayabilir ve yardım edebilir. Akrabalar, özellikle onlar da girişimci iseler, manevi destek sağlayacak güçlü kaynaklardır.

8 Rol Model ve Destek Sistemleri
Profesyonel Destek Grubu Girişimciler, yeni bir işletme kurulumu sürecinde önerilere ve danışmaya gerek duyar. Bu anlamda, Akıl hocalarına, İş ortaklarına, Tedarikçilere, Ticaret odalarına, Kişisel bağlantılara başvurulabilir. Girişimci eylem, kişiler arası ilişkiler şebekesinde gömülüdür.

9 Azınlık Girişimcileri
Kadın girişimcilerin sayısı hızla artıyor. Hatta, ABD’de yeni bir iş kuran kadın sayısı, erkek sayısından fazladır. Yaşadığı ülkenin azınlıklarını oluşturan dezavantajlı gruplar da, kendi grupları arasındaki etkileşimler ve rol modellerin sayısındaki artış gibi nedenlerle girişimci olmaya meyillidir ve teşvik edilir.

10 Mevcut İşletmelerde Girişimcilik Niyetleri
Üst yönetim, çalışanların girişimci biçimde düşünebilecekleri ve eyleme geçebilecekleri bir iklim oluşturmalıdır. Çalışanlar, kişisel olarak da sonuçların uygun ve arzulanabilir olması durumunda bir işletme içerisinde girişimci eylemlerde bulunacaklardır.

11 Girişimci ve Geleneksel Karar Verme Sistemlerinin Karşılaştırılması
Girişimci yönetim biçimi, aşağıdaki kavramsal boyutlar açısından geleneksel yönetim biçiminden ayrılır: Stratejik yönelim, Kendini fırsata adama, Kendini kaynaklara adama, Kaynakların kontrolü, Yönetsel yapı, Ödüllendirme sistemi, Büyüme yönelimi, Girişimci kültür.

12 Girişimci ve Geleneksel Karar Verme Sistemlerinin Karşılaştırılması

13 Girişimci ve Geleneksel Karar Verme Sistemlerinin Karşılaştırılması
Kurumsal Girişimciliğe Yönlendiren Nedenler «Kendi işini yapmak» ve «kendi koşulları ile yapmak» düşüncesine yönelik ilginin artışı, Anlam arayışı ve sabırsızlığın, mevcut işletmelerde daha fazla hoşnutsuzluğa neden oluşu, İşletmelerin, düşünen çalışanların işlerini daha farklı ve daha iyi yapabileceklerine ilişkin teşvik ve destekleri ile kurumsal girişimciliği cesaretlendirmesi.

14 Girişimci ve Geleneksel Karar Verme Sistemlerinin Karşılaştırılması
Kurumsal girişimciliği en çok yansıtan çabalar aşağıdaki gibidir: Yeni işletme kuruluşu – Mevcut işletmenin içerisinde çıkacak yeni bir işletmenin kuruluşu İnovasyon – Geliştirme ve teknolojide yenilik odaklı mal / hizmet inovasyonu Kendini yenileme – İşletmenin üzerine inşa edildiği kilit düşüncelerin yenilenmesi yoluyla dönüşüm Proaktiflik – teşebbüs, risk alma, saldırgan rekabetçilik ve cesaret davranışlarını içerir.

15 Girişimci İklimin Karakteristikleri
Teknoloji öncüsüdür. Yeni düşünceler teşvik edilir. Deneme ve yanılma cesaretlendirilir. Hata hoşgörülür. Fırsat parametresi yoktur. Kaynaklar mevcut ve erişilebilirdir. Çok disiplinli takım çalışması yaklaşımı mevcuttur. Uzun vade bakış açısı vardır. Gönüllülük esaslıdır. Uygun ödüllendirme sistemleri desteklenir. Sponsor ve destekçiler mevcuttur. Üst yönetim desteklidir.

16 Kurumsal Girişimcinin Liderlik Karakteristikleri
Çevreyi anlar. Vizyonerdir. Esnektir. Yönetsel seçenekler sunar. Takım çalışmasını cesaretlendirir. Açık tartışma ortamı yaratır. Destekçi koalisyonu yaratır. Israrcıdır.

17 Mevcut İşletmelerde Kurumsal Girişimci Yapının Oluşturulması
Birinci aşama: Üst, orta, alt kademe yöneticilerin kurumsal girişimciliğe kendilerini adamalarının sağlanması gerekir. Başlangıç çerçevesini oluşturmak ve kavramı kucaklamak gerekir. Kurumsal girişimcilerin ayırt edilmesi, seçilmesi ve eğitilerek yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

18 Mevcut İşletmelerde Kurumsal Girişimci Yapının Oluşturulması
İkinci aşama: Üst yönetimin desteklemekle ilgilendiği alan ve düşünceler ayırt edilmelidir. Kavramı desteklemek için riske edilecek uygun bütçe belirlenmelidir. Her bir yeni işletme için beklenti ve hedefleri netleştirecek bütüncül program oluşturulmalıdır. Akıl hocalığı / sponsorluk sistemlerinin kurulması gerekir. Üçüncü aşama: Örgütsel esnekliği sağlayacak teknoloji sağlanmalıdır.

19 Mevcut İşletmelerde Kurumsal Girişimci Yapının Oluşturulması
Dördüncü aşama: Çalışanları eğitmeye ve deneyimlerini paylaşmaya istekli yöneticiler belirlenmelidir. Beşinci aşama: İşletmeyi müşterilerine yaklaştıracak yol ve yöntemler geliştirilmelidir. Altıncı aşama: Daha az kaynakla daha verimli olmanın öğrenilmesi gerekir.

20 Mevcut İşletmelerde Kurumsal Girişimci Yapının Oluşturulması
Yedinci aşama: Kurumsal girişimciliği destekleyecek güçlü bir destek yapısının kurulması gerekir. Sekizinci aşama: Ödüller, girişimci birimin performansına bağlanmalıdır. Dokuzuncu aşama: Başarılı girişimci birimlerin büyümelerine, başarısız olanların ortadan kaldırılmasına izin verecek bir değerlendirme sisteminin kurularak işletilmesi sağlanmalıdır.

21 Mevcut İşletmelerde Kurumsal Girişimci Yapının Oluşturulması
Sorunlar ve Başarılı Gayretler Bağımsız girişimcilerce kurulan işletmeler, bir işletmenin içerisinden çıkan işletmelere oranla daha başarılıdır. Neden? İşletmenin uzun dönemli kendini adamayı sürdürmesindeki zorluk Bağımsız karar verme özgürlüğündeki eksiklik Kısıtlı çevre Bağımsız girişimler, ortalama, İki kat hızlı kâra geçerler. İki kat kârlı olarak sona ererler.

22 Mevcut İşletmelerde Kurumsal Girişimci Yapının Oluşturulması
Başarılı bir biçimde yeni işletmeler kurmayı alışkanlık haline getiren işletmeler de mevcuttur: Minnesota Mining and Manufacturing (3M). Hewlett-Packard (HP). IBM.


"Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları