Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖN720 Girişimcilik Ders - II Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖN720 Girişimcilik Ders - II Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ."— Sunum transkripti:

1 YÖN720 Girişimcilik Ders - II Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

2 Girişimcilik Niyeti  Girişimcilik niyeti – Bireyleri girişimcilik sürecinin çıktılarının peşinden koşmaya yönlendiren güdüler olarak açıklanabilir.  Niyet, eylemin uygun ve arzulanabilir olması durumda güçlenir. ◦ Girişimci öz-yeterliği: Bireyin girişimcilik sürecini başarıyla yönetebileceğine ilişkin inancıdır. ◦ Algılanan arzu: Bireyin, girişimcilik sürecinin potansiyel çıktılarını, ne derece uygun (olumlu) ya da uygun olmayan (olumsuz) biçimde gördüğüne ilişkin yargısıdır.

3 Girişimci Arka Planı ve Karakteristikleri  Eğitim ◦ Bir işletme kurabilmek için gerekli arka planı sağlar. ◦ İletişim ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. ◦ Bireye daha geniş bir fırsat kümesi sunar. ◦ Buna karşın, bir girişimcinin ayırt edilmiş fırsattan yararlanmak için bir işletme kurup kurmayacağını belirlemez. ◦ Hatta girişimcilik niyeti, eğitim düzeyi ile ters orantılıdır.

4 Girişimci Arka Planı ve Karakteristikleri  Yaş ◦ Çoğu girişimci, girişimcilik kariyerine 22 – 45 yaşları arasında başlar. ◦ Bireylerin girişimcilik kariyerleri her beş yılda bir kilometre taşı olacak biçimde şekillenir. Yani bireyler, sıklıkla (25, 30, 35, 40, 45) yaşlarındayken girişimciliğe meyillidir. ◦ Erkek girişimciler, 30’lu yaşların başında, kadın girişimciler ile 30’lu yaşların ortalarında bir işletme kurma eğilimine sahiptir.

5  İş Deneyimi ◦ Bir işletme kurma kararı,  Bireyin işinden tatmin olmaması,  Önceki teknik ve sektörel deneyiminden etkilenir. ◦ Yönetsel yetenek ve girişimcilik deneyimleri, kuruluş izleyen büyüme süreci için büyük önem taşır. ◦ Önceki kurulum deneyimleri, göreceli olarak sonraki kurulumların iyi bir göstergesidir. Girişimci Arka Planı ve Karakteristikleri

6 Rol Model ve Destek Sistemleri  Rol model – Girişimcinin kariyer seçim ve biçimini etkileyen bireylerdir. ◦ Ebeveynler, aile üyeleri ya da diğer girişimciler olabilir. ◦ Başarılı girişimciler, potansiyel girişimciler için katalizör görevi görür. ◦ Rol modeller, bilgi sağlayarak, öneri vererek ve rehberlik ederek girişimlerin akıl hocalığını yapar ve destekleyici bir kapasite oluşturma görevi görür. ◦ Girişimciler, bir işletmenin kuruluş sürecinde, bağlantılar kurmak ve şebekeler oluşturmak ihtiyacı duyacaklardır.

7 Rol Model ve Destek Sistemleri  Manevi Destek Grubu ◦ Girişimcilere psikolojik destek sağlayacak bir taraftar grubunun olması önemlidir. ◦ Arkadaşlar, objektif ve dürüst öneriler yapabilir, cesaretlendirebilir, sizi anlayabilir ve yardım edebilir. ◦ Akrabalar, özellikle onlar da girişimci iseler, manevi destek sağlayacak güçlü kaynaklardır.

8  Profesyonel Destek Grubu ◦ Girişimciler, yeni bir işletme kurulumu sürecinde önerilere ve danışmaya gerek duyar. Bu anlamda,  Akıl hocalarına,  İş ortaklarına,  Tedarikçilere,  Ticaret odalarına,  Kişisel bağlantılara başvurulabilir. ◦ Girişimci eylem, kişiler arası ilişkiler şebekesinde gömülüdür. Rol Model ve Destek Sistemleri

9 Azınlık Girişimcileri  Kadın girişimcilerin sayısı hızla artıyor. Hatta, ABD’de yeni bir iş kuran kadın sayısı, erkek sayısından fazladır.  Yaşadığı ülkenin azınlıklarını oluşturan dezavantajlı gruplar da, kendi grupları arasındaki etkileşimler ve rol modellerin sayısındaki artış gibi nedenlerle girişimci olmaya meyillidir ve teşvik edilir.

10 Mevcut İşletmelerde Girişimcilik Niyetleri  Üst yönetim, çalışanların girişimci biçimde düşünebilecekleri ve eyleme geçebilecekleri bir iklim oluşturmalıdır.  Çalışanlar, kişisel olarak da sonuçların uygun ve arzulanabilir olması durumunda bir işletme içerisinde girişimci eylemlerde bulunacaklardır.

11  Girişimci yönetim biçimi, aşağıdaki kavramsal boyutlar açısından geleneksel yönetim biçiminden ayrılır: ◦ Stratejik yönelim, ◦ Kendini fırsata adama, ◦ Kendini kaynaklara adama, ◦ Kaynakların kontrolü, ◦ Yönetsel yapı, ◦ Ödüllendirme sistemi, ◦ Büyüme yönelimi, ◦ Girişimci kültür.

12

13 Girişimci ve Geleneksel Karar Verme Sistemlerinin Karşılaştırılması  Kurumsal Girişimciliğe Yönlendiren Nedenler ◦ «Kendi işini yapmak» ve «kendi koşulları ile yapmak» düşüncesine yönelik ilginin artışı, ◦ Anlam arayışı ve sabırsızlığın, mevcut işletmelerde daha fazla hoşnutsuzluğa neden oluşu, ◦ İşletmelerin, düşünen çalışanların işlerini daha farklı ve daha iyi yapabileceklerine ilişkin teşvik ve destekleri ile kurumsal girişimciliği cesaretlendirmesi.

14 ◦ Kurumsal girişimciliği en çok yansıtan çabalar aşağıdaki gibidir:  Yeni işletme kuruluşu – Mevcut işletmenin içerisinde çıkacak yeni bir işletmenin kuruluşu  İnovasyon – Geliştirme ve teknolojide yenilik odaklı mal / hizmet inovasyonu  Kendini yenileme – İşletmenin üzerine inşa edildiği kilit düşüncelerin yenilenmesi yoluyla dönüşüm  Proaktiflik – teşebbüs, risk alma, saldırgan rekabetçilik ve cesaret davranışlarını içerir. Girişimci ve Geleneksel Karar Verme Sistemlerinin Karşılaştırılması

15  Teknoloji öncüsüdür.  Yeni düşünceler teşvik edilir.  Deneme ve yanılma cesaretlendirilir.  Hata hoşgörülür.  Fırsat parametresi yoktur.  Kaynaklar mevcut ve erişilebilirdir.  Çok disiplinli takım çalışması yaklaşımı mevcuttur.  Uzun vade bakış açısı vardır.  Gönüllülük esaslıdır.  Uygun ödüllendirme sistemleri desteklenir.  Sponsor ve destekçiler mevcuttur.  Üst yönetim desteklidir.

16  Çevreyi anlar.  Vizyonerdir.  Esnektir.  Yönetsel seçenekler sunar.  Takım çalışmasını cesaretlendirir.  Açık tartışma ortamı yaratır.  Destekçi koalisyonu yaratır.  Israrcıdır.

17 Mevcut İşletmelerde Kurumsal Girişimci Yapının Oluşturulması  Birinci aşama: ◦ Üst, orta, alt kademe yöneticilerin kurumsal girişimciliğe kendilerini adamalarının sağlanması gerekir. ◦ Başlangıç çerçevesini oluşturmak ve kavramı kucaklamak gerekir. ◦ Kurumsal girişimcilerin ayırt edilmesi, seçilmesi ve eğitilerek yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

18  İkinci aşama: ◦ Üst yönetimin desteklemekle ilgilendiği alan ve düşünceler ayırt edilmelidir. ◦ Kavramı desteklemek için riske edilecek uygun bütçe belirlenmelidir. ◦ Her bir yeni işletme için beklenti ve hedefleri netleştirecek bütüncül program oluşturulmalıdır. ◦ Akıl hocalığı / sponsorluk sistemlerinin kurulması gerekir.  Üçüncü aşama: ◦ Örgütsel esnekliği sağlayacak teknoloji sağlanmalıdır. Mevcut İşletmelerde Kurumsal Girişimci Yapının Oluşturulması

19  Dördüncü aşama: ◦ Çalışanları eğitmeye ve deneyimlerini paylaşmaya istekli yöneticiler belirlenmelidir.  Beşinci aşama: ◦ İşletmeyi müşterilerine yaklaştıracak yol ve yöntemler geliştirilmelidir.  Altıncı aşama: ◦ Daha az kaynakla daha verimli olmanın öğrenilmesi gerekir. Mevcut İşletmelerde Kurumsal Girişimci Yapının Oluşturulması

20  Yedinci aşama: ◦ Kurumsal girişimciliği destekleyecek güçlü bir destek yapısının kurulması gerekir.  Sekizinci aşama: ◦ Ödüller, girişimci birimin performansına bağlanmalıdır.  Dokuzuncu aşama: ◦ Başarılı girişimci birimlerin büyümelerine, başarısız olanların ortadan kaldırılmasına izin verecek bir değerlendirme sisteminin kurularak işletilmesi sağlanmalıdır. Mevcut İşletmelerde Kurumsal Girişimci Yapının Oluşturulması

21  Sorunlar ve Başarılı Gayretler ◦ Bağımsız girişimcilerce kurulan işletmeler, bir işletmenin içerisinden çıkan işletmelere oranla daha başarılıdır. ◦ Neden?  İşletmenin uzun dönemli kendini adamayı sürdürmesindeki zorluk  Bağımsız karar verme özgürlüğündeki eksiklik  Kısıtlı çevre ◦ Bağımsız girişimler, ortalama,  İki kat hızlı kâra geçerler.  İki kat kârlı olarak sona ererler. Mevcut İşletmelerde Kurumsal Girişimci Yapının Oluşturulması

22 ◦ Başarılı bir biçimde yeni işletmeler kurmayı alışkanlık haline getiren işletmeler de mevcuttur:  Minnesota Mining and Manufacturing (3M).  Hewlett-Packard (HP).  IBM. Mevcut İşletmelerde Kurumsal Girişimci Yapının Oluşturulması


"YÖN720 Girişimcilik Ders - II Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları