Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 1 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 1 2."— Sunum transkripti:

1

2 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 1

3 2

4 3 A) ARACI TANIMA VE KULLANMAYA HAZIRLIK 1-ARA Ç TA GENEL OLARAK BULUNAN KISIMLAR VE SİSTEMLERİ A-ŞASE: Şase aracın iskelet sistemidir.Aracın t ü m aksamının monte edildiği,aracın motor,g üç aktarma organları ve diğer sistemlerini ü zerinde taşıyan kısmıdır.Kaza anında ç arpma şiddetini g ö ğ ü sleyen,gerekli kırılma noktalarından kırılarak,kaza şiddetini en aza indiren b ö l ü md ü r. B-KAROSERİ (KAPORTA): Motor,g üç aktarma organları ve tekerlekler gibi kısımların dışında kalan şase ü zerine yerleştirilen dış aksam ve d ö şeme gibi kısımlarıdır. C-G ÜÇ AKTARMA ORGANLARI: Motorun ü rettiği g ü c ü tekerlek ve lastiklere kadar ileten elemanlardır.

5 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 4 1-Debriyaj (Kavrama) : Motorun hareketini vites kutusuna aktarıp kesmeye yarayan sistemdir. 2-Vites Kutusu(Şanzıman) : Motordan gelen hareketi dişli sistemleri vasıtasıyla k üçü lterek,b ü y ü lterek veya geri harekete ç evirerek diferansiyele aktaran organdır. 3-Şaft (Kardan Mili) : Vites kutusundan ç ıkan hareketi (arka tekerleklerden ç ekişli ara ç larda) diferansiyele ileten organdır. Ö n tekerleklerden ç ekişli ara ç larda bulunmaz.4×4 arazi ara ç larında ise 2 adet şaft bulunmaktadır. 4-Diferansiyel : Motordan itibaren d ü z bir eksende gelen hareketi 90 derecelik a ç ılarla ç evirip aks millerine aktarır.D ö n ü şlerde ve virajlarda tekerleklerin farklı hızlarda d ö nmesini sağlar. (D ö n ü şlerde i ç teki tekerleklerin az,dıştan d ö nen tekerleklerin fazla d ö n ü ş ü n ü sağlar.) 5-Akslar : Diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere iletir.

6 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 5 6 – Tekerlekler ve Lastikler : Aracın yol ile temasını sağlar. Jant ü zerine monte edilen lastikler aracın y ü k ü n ü taşır direksiyon ile verilen y ö n ü izler. Motordan gelen g ü c ü ileri – geri hareket olarak yansıtır, ıslak ve kuru zeminli yollarda aracı emniyetli şekilde durdurur. Amortis ö rlere yardımcı olarak s ü r ü ş keyfini artırır. Jant, bijon cıvataları vasıtası ile aracın aks millerine monte edilir. 7- Fren Sistemi : Hareket halindeki aracı yavaşlatır. Yavaşlayan aracı durdurur.Duran aracı ise sabitler. Ayak ( Servis ) freni d ö rt tekerleğin hepsine birlikte kumanda eder, el freni sadece arka tekerleklere kumanda eder.

7 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 6 8- Direksiyon ( Ö n D ü zen Sistemi ) : Aracın istenilen y ö ne sevkini sağlar. Direksiyon simdi, direksiyon mili, direksiyon kutusu, rot ve rot başlarından oluşan sistemdir. 9- S ü spansiyon Sistemi : Mekanik, hidrolik ve havalı olarak ç alışan seyir halindeki araca yoldan gelen titreşim ve darbeleri ü zerine alarak y ü k ve yolcuya darbeleri hissettirmeyen ( Amortis ö r – Yaylar ) sistemdir.

8 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 7 2- MOTORUN TANIMI Yakıttan elde edilen ısı enerjisini mekanik enerjiye ç eviren makinalara motor denir. MOTOR Ç EŞİTLERİ 1 – Yapım Ö zelliklerine G ö re Motorlar :Yatık ( Boks ö r ) Tipi Motorlar Yıldız Tipi ( U ç ak ) Motorları 2 – Yakıtın Yanma Şekline G ö re Motolar : a) İ ç ten yanmalı motorlar : Yakıtın motor silindirleri i ç ersinde yandığı motorlardır ( Ara ç motorları ) b) Dıştan yanmalı motorlar : Buhar t ü rb ü nleri ve buharlı lokomotifler 3- Zamanlarına G ö re Motorlar : a) İki zamanlı motorlar b) D ö rt zamanlı motorlar

9 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 8 4 – Soğutma Sistemlerine G ö re Motorlar : a) Hava ile soğutmalı motorlar b) Su ile soğutmalı motorlar 5 – Yakıt Ç eşitlerine G ö re Motorlar : a) Benzinli Motorlar b ) Diesel Motorlar ( Motorinle Ç alışır ) c) L.P.G. Motorları ( Likit Petrol Gazı ile Ç alışır ) Buji ile ateşlemeli motorlarda benzin ve Lpg kullanılır. Bu motorlarda yakıt ve hava karışımı birlikte silindire emilir, Buji ile ateşlenir. Diesel motorlarda ise emme zamanında silindirler i ç erisine hava emilir sıkıştırılan hava ü zerine enjekt ö rlerden motorin p ü sk ü lt ü rerek patlamalı ateşleme oluşturulur. MOTORLARIN Ç ALIŞMA PRENSİBİ D ö rt zamanlı motorlarda d ö rt zamanın sırası : Emme – sıkıştırma – ateşleme ( İş ) – Egzos

10 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 9 EMME---SIKIŞTIRMA - ATEŞLEME---EGZOS BENZİN MOTORL ARI Silindir içerisine hava – yakıt karışımı emilir. Hava / Yakıt karışımı silindir içerisinde sıkıştırılır. Hava / Yakıt karışımı üzerine buji kıvılcımı çakar ateşlenir. Yanmış gazlar dışarı atılır. Diesel Motorlar Sadece hava silindir içerisine emilir Hava silindir içerisinde sıkıştırılır Enjektör yakıtı sıkışmış hava üzerine püskürtür, ateşleme sağlanır. Yanmış gazlar dışarı atılır. İ Ç TEN YANMALI MOTORLARDA 4 ZAMAN PRENSİBİ

11 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 10 MOTORUN BELLİ BAŞLI PAR Ç ALARI Sabit Par ç aları ; a) K ü lb ü t ö r Kapağı : K ü lb ü t ö r sistemini kapatır, motor yağını doldurma işlemi bu kapaktan yapılır. b) Silindir Kapağı : Silindirleri ü stten kapatarak yanma odalarını oluşturur. c) Motor Bloğu : Krank mili ve pistonlara yataklık eder. d) Karter : Motor yağına depoluk eder. Karter

12 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 11 MOTORUN BELLİ BAŞLI PAR Ç ALARI Hareketli Par ç alar ; a)K ü lb ü t ö r sistemi : Subapları a ç ıp kapatma işlemini yapar. b)Subaplar : Silindirlere yakıt hava karışımını veya dizel motorlarda sadece havayı almakta ( Emme subabı ) ve ateşleme sonucu oluşan yanmış gazları atmakta ( Egzos Subabı ) g ö revlidir. c)Pistonlar : Yakıttan elde edilen ısı enerjisini d ü z hareket enerjisine ç evirir. d)Segmanlar : Piston ile silindir arasındaki boşluğu kapatarak yakıt hava karışımını kartere, karterdeki motor yağını yanma odasına ge ç mesine engel olur, kompresyon ve yağ segmanı olarak iki ç eşittir. e)Piston ( Biyel ) Kolu : Pistondan gelen hareketi krank miline iletmeye yarar.

13 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 12 MOTORUN BELLİ BAŞLI PAR Ç ALARI Hareketli Par ç alar ; f)Kran Mili ( Ana Mil ) : Pistonlardan gelen d ü z itme g ü c ü n ü d ö nme hareketine ç eviren par ç adır. g)Eksantirik Mili ( Kan Mili ) : Krank milinden almış olduğu hareketi : Subaplara, yakıt otomatiğine, yağ pompasına, benzinli motorlarda distir ü b ü t ö re, dizel motorlarda enjeksiyon pompasına ileten par ç adır. Krank milinden hareketini trigier kayışı vasıtasıyla alır. h)Triger Kayışı : Ekonomik ö mr ü belli bir kilometre ile sınırlı olan kayıştır. Ara ç lar itilerek veya ç ekilierek ç alışmaya zorlanırsa kopma olasılığı y ü ksektir. Aracınızı her zaman normal olarak yani marş motoru ile ç alıştırmayı sağlayınız.

14 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 13 YAĞLAMA SİSTEMİ A ) Birbirine s ü rt ü nerek ç alışan par ç alarda direkt teması ö nleyerek aşınmayı ö nler. B ) Motor i ç erisindeki par ç aları temizleme g ö revini yapar. C) Soğutmaya yardımcı olur. D) Kompresyon ka ç aklarını ö nler.

15 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 14 SOĞUTMA SİSTEMİ Motorun ısısını en verimli ısı olan 70 – 80 derecede sabit tutmaya yarar. Hava soğutmalı motorlarda motorun soğuması motor bloğu etrafındaki hava kanat ç ıklarına hava ü flenmesi ile sağlanır. Su soğutmalı motorlarda silindirlerin etrafında ve silindir kapağı i ç indeki su kanallarında su dolaştırılarak ısının suya ge ç mesi sağlanır. Hava soğutmalı motoru su soğutmalı motordan ayıran en ö nemli ö zellik devir daim su pompası, su hortumları ve rady ö t ö r ü n olmamasıdır.

16 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 15 MARŞ SİSTEMİ Marş sistemi motorun ç alıştırılmasında ak ü den alınan elektrik enerjisi ile motora ilk hareketin verildiği sistemdir. Marşa basma s ü resi 10 – 15 saniyeyi ge ç irilmemelidir. Marş motoru hareketini krank milinin arka ucuna bağlanmış VOLAN denilen par ç aya vermektedir, ç alışan motorun yanlışlıkla tekrar marşına basılacak olursa marş dişlisi veya volan dişlisi zarar g ö r ü r.

17 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 16 ŞARJ SİSTEMİ Motor ç alıştığı s ü rece vantilat ö r kayışı vasıtasıyla krank milinden alınan hareketle şarj dinamosu ( Alternat ö r ) elektrik enerjisi ü retmeye başlar, aracın elektrik ihtiyacını karşılar, t ü keticiler kapalı ise ü retilen elektrik enerjisi ak ü de depolanır. Ak ü : Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan ihtiya ç durumunda kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine d ö n ü şt ü r ü p geri verebilen akım deposudur. Ak ü bakımında : 1) Kutup başları temiz olmalı, oksitlenme varsa temizlenmeli 2) Kutup başı bağlantıları sıkı olmalı 3) Ak ü g ö zlerinde eriyik miktarı plakaların ü zerini 1 cm ö rtm ü ş olmalı eksikse saf su ile tamamlanmalıdır 4) Ak ü tam şarjlı tutulmalı, şarjsız ak ü kışın donma tehlikesi ge ç irebilir. 5) Ak ü kutup başları araca bağlanırken ö nce ( + ) kutup sonra ( – ) kutup bağlanmalı s ö k ü l ü rken ise ö nce ( – ) sonra ( + ) s ö k ü lmelidir. 6) Ak ü kutup başlarından ( – ) Kutup başı ince, ( + ) kutup başı ise kalındır. 7)Dijital g ö stergeli ara ç larda kesinlikle ak ü takviyesi yapılmamalıdır.

18 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 17 AYDINLATMA ve İKAZ SİSTEMİ FARLAR : Kısa h ü zme far devresi 25 metre mesafeyi aydınlatır. Devre a ç ıkken g ö sterge panelinde yeşil renkli far ışığı g ö stergesi yanar, uzun h ü zmeler a ç ıldığında 100 metre mesafeyi aydınlatır g ö sterge panelinde mavi renkli far ışığı yanar, yağmurlu, karlı ve sisli havalarda mutlaka kısa h ü zmelerinizi yakarak s ü r ü ş yapınız. PARK LAMBALARI : Aracın ö n kısmında beyaz ışık veren iki adet, arka kısmında kırmızı ışık veren iki adet olmak ü zere d ö rt lambadan ibarettir. SİNYAL LAMBALARI : Aracın ö n ve arka kısmında bulunan monoton aralıklarla yanıp s ö nen sarı renkte ışık veren lambalardır. İkaz sisteminin en ö nemli lambalarıdır. Yanıp s ö nme devresi FLAŞ Ö R adı verilen par ç a ile sağlanmaktadır.

19 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 18 AYDINLATMA ve İKAZ SİSTEMİ FREN LAMBALARI : Aracın arka kısmında kırmızı ışık veren iki adet lambadır. Frene basıldığında fren pedalına bağlı bulunan fren m ü şiri vasıtasıyla yanmaları sağlanmaktadır. PLAKA LABALARI : Arka plakayı aydınlatan 20 metre mesafeden g ö r ü lebilecek şekilde beyaz ışık veren lambalardır. Park lambalarına bağlı olarak ç alışır. GERİ VİTES LAMBASI : Aracın arka kısmında ara ç geri vitese takıldığı zaman devreye giren beyaz ışık veren lambalardır, geri vites dişlisine bağlı olan geri vites m ü şiri ile lambaların ç alışması sağlanır.

20 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 19 B – ARA Ç KULLANMAYA HAZIRLIK Ara ç kullanmaya başlamadan ö nce nazari dersler tamamlanmalıdır. Ara ç komuta sistemleri ( Farlar – Sinyaller – Cam silecekleri – Debriyaj ve gaz pedalları – vites yerleri vites koluna bakılmadan vites değiştirmek amacıyla iyice ö ğrenilmelidir. Ara ç kullanmaya başlamak i ç in bir sıra takip edilir. 4) Aracın Dış Kontr ö llerinin Yapılması : Araca binmeden ö nce aracın dış kontrollerinin yapılması gerekir. Bu kontrol esnasında : 1- Aracın lastik havalarının g ö zle kontrol ü ve bijon civatalarının sıkılığına bakılır 2- Aracın altına bakılarak herhangi bir yağ veya su akıntısı olup olmadığı kontrol edilir 3- Aracın altında herhangi bir cisim veya kedi, k ö pek olup olmadığı kontrol edilir 4- Aracın dış lambalarının ( Farlar – Sinyaller – Fren Lambaları – Park Lambaları – Plaka Aydınlatma Lambası ) yanıp yanmadığı kontrol edilir. 5- Arac camlarının ve dış dikiz aynalarının sağlamlığı ve temizliği kontrol edilir. 6- Cam silecek suyu eksikse tamamlanır ve silecek lastikleri kontrol edilir. 7- Motor kaputu a ç ılarak motor yağı, soğutma suyu ve fren hidrolik yağı, eğer direksiyon hidrolikli ise direksiyon hidrolik yağ seviyeleri kontrol edilir.

21 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 20 5) KOLTUK VE AYNA AYARLARI : Aracın s ü r ü ş kontrol ü n ü ve g ü venli bir şekilde kullanılmasında en ö nemli unsur doğru s ü r ü ş poziyonudur. Ö ncelikle koltuk arkalığı ayarı yapılmalıdır. Koltuk arkalığı virajlarda dengenizi kaybetmemeniz i ç in sırtınız koltuğa yapışacak şekilde ve 90 derecelik a ç ıda olmalıdır. Koltuk mesafesi oturma esnasında bileklerinizin i ç kısmı direksiyon simidinin ü st noktasına gelecek şekilde ayarlanmalıdır bu pozisyon size direksiyonu doğru ve rahat ç evirme, vites kolu ve pedalları rahat kullanma, gerekli g ö r ü ş alanına sahip olma ve manevraları g ü venli bir şekilde yapmanızı sağlar. Direksiyon ç evirme esnasında kollar ya da dirsekler dizlere değmemelidir. Direksiyon dıştan i ç e doğru tutulur ve baş parmak simidin ü st ü nde olmalıdır, direksiyonu tutma pozisyonu saat 9 – 15 pozisyonudur. D ö n ü şlerde i ç teki el gevşetilerek dıştaki el ile direksiyon 180 derece ç evrilebilir. Tek elle kullanılan direksiyon ile acil durumlarda manevra yapılamayacağı i ç in direksiyon iki elle tutulmalıdır. Kimi ara ç lar hidrolik direksiyona sahiptir. Bu sistemle manevra yapmak kolaydır ancak tehlike anında, kaygan zeminler de aracı yolda tutmak diğerlerine g ö re biraz zordur. Koltukla direksiyon arasında ö yle bir mesafe olmalı ki dirsekler ne a ç ık ne de ç ok kapalı, hafif b ü k ü l ü durumda kalması sağlanmalıdır. Bacaklar pedallara basıldığında ç ok gergin ya da kasılmış şekilde olmamalı debriyaja tam basıldığında ayak ö ne hafif kırık olmalıdır.

22 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 21 5) KOLTUK VE AYNA AYARLARI : Taşıtlarda ö n ü m ü z ü g ö rmek kadar arkamızı g ö rmek de ö nemlidir. Ö n ü m ü ze ç ıkacak tehlikeler kadar arkamızdan gelecek tehlikelere de hazır olabilmek a ç ısından aynalara bakış y ö n ü m ü z, a ç ımız, s ü ratimiz yoldaki şeritteki konumumuz g ö stereceğimiz dikkatin ana unsurlarıdır. T ü m aynalarda bakış a ç ımızla odaklama ve g ö r ü ş a ç ısı aynı olmadığından g ö r ü şte farklılık ortaya ç ıkar, aynaların en u ç noktasında olan g ö sterme a ç ısının azaldığı ve son bulduğu aynanın g ö steremediği alana Ö L Ü NOKTA denir. İyi ayarlı ve temiz aynalar trafiği 360 derece g ö rmeyi sağlar, i ç b ü key aynalar daha geniş bir alanı g ö sterir ancak tam olarak mesafeyi g ö stermezler. Aynaya baktığınızda arkanızı boş gibi g ö rebilirsiniz ancak hemen yanınızda aynı mesafede bir ara ç olabilir, bu aracı g ö rememenizin sebebi aracın k ö r noktasında olmasıdır. Bunu ö nleyebilmek i ç in direksiyona biraz daha eğilerek aynaya bakış a ç ısını genişletmekdir. Ayna ayarları ara ç hareket ettirilmeden yapılmalıdır, iyi bir s ü r ü ş ü n temel şartlarından bir tanesi iyi bir g ö r ü ş a ç ısına sahip olmaktır. İ ç dikiz aynası arka camı komple g ö recek şekilde ayarlanmalı dış aynalar ise 90 dereceye yakın olmaldır.

23 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 22 6) EMNİYET KEMERİNİN TAKILMASI VE BAŞ DESTEKLERİ Emniyet kemeri bir kaza anında sizi ara ç ta tutacak, v ü cudun ileri, sağa sola veya yukarı fırlamasını ö nleyecek, ö l ü mc ü l bir yaralanmayı engelleyen en ö nemli ikinci derece de g ü venlik fakt ö r ü d ü r. Emniyet kemeri kesinlikle boyun b ö lgesinin ü zerinde olmamalı aksi takdirde bir kazada boğulmaya neden olabilir. Emniyet kemeri yalnız s ü r ü c ü ler i ç in değil t ü m yolcular i ç indir. Emniyet kemeri gerginlik kontrol ü yapılmalı ve mutlaka takılı olmalıdır. Emniyet kemerleri 10 yaşından k üçü k ç ocukları hi ç bir şekilde tutamaz. Bir kaza anında onlar kemerin arasından sıyrılarak, ara ç i ç erisindeki ç eşitli b ö l ü mlere ç arpar, camlardan veya kilitten kurtularak a ç ılan kapıdan dışarı fırlayabilirler. Doğru bir kemer kullanımı i ç in ; Kemerde kıvrılmalar olmamalı, kucak, karın ve boyun b ö lgesinde tam ve doğru oturma sağlanmalıdır, ç ocuklar mutlaka arkada ve ç ocuk koltuğu ile seyahat etmelidir. Emniyet kemerinin hayat kurtarma oranı %30 dur. Koltuk başlığının y ü kseklik ve mesafe ayarı ç arpmada başın ani arka hareketini ö nleyecek şekilde yapılmalı ve mesafenin ç ok az olmasına dikkat edilmelidir. Hava yastıkları gelişen teknoloji ile kazanılan ö nemli bir kaza sonrası ikinci dereceden hayat kurtarma donanımıdır.

24 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 23 7)ARACIN Ç ALIŞTIRILMASI Aracın şof ö r koltuğuna oturun ve emniyet kemerinizi takın. Koltuğu rahat edeceğiniz şekilde ayarlayın. Rahat bir s ü r ü ş i ç in, koltuğu, direksiyonun ü st kısmını tutarken arkanıza yaslanabileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Aynaları kendinize g ö re ayarlayın. Sağ ve sol aynalarda ise aracın arkasını hafiften g ö rebilecek şekilde ayarlamanızı ö neririz. Dikiz aynasını ayarlarken ise arka camı ortalayabilirsiniz. Vitesin boşta olduğuna emin olun, vites kolunu sağa sola hareket ettirin rahat hareket ediyorsa vites boştadır.

25 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 24 7)ARACIN Ç ALIŞTIRILMASI(Devam) Kontak anahtarını direksiyonun sağında bulunan anahtar girişine takın ve ileri doğru ç evirin, ilk ç evirişinizde bazı elektronik aksamı ve aydınlatmaları devreye sokarsınız. Ç evirmeye devam ederek ikinci kademeye getirdiğinizde ise g ö stergeler ç alışacaktır. G ö stergelerin bir ç oğu birka ç saniye i ç inde s ö ner. Bu g ö stergelerin s ö nmesinin ardından kontak anahtarını ileri doğru tekrar ç evirin ( Marş Motorunun Sesini Duyacaksınız ) ve ara ç ç alışıncaya kadar elinizi bırakmayın. Yaklaşık 10 – 15 saniye i ç erisinde ara ç ç alışmalıdır. Eğer ç alışması bu s ü reden uzun s ü r ü yorsa bir arıza olabilir. Hala marşa basmakta ısrar etmeyiniz. 3 – 5 Dakika bekledikten sonra tekrar marşa basma işlemini ger ç ekleştiriniz.

26 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 25 7) ARACIN Ç ALIŞTIRILMASI Ayağınızın altında 3 adet pedal vardır. Bunlar soldan sağa doğru debriyaj, fren ve gaz pedallarıdır. Sol ayağınızı debriyaj pedalına sağ ayağınızı ise fren ve gaz pedallarına basmak i ç in kullanacaksınız. Bu aşamada sol ayağınızı sonuna kadar debriyaja, sağ ayağınızı da frene basın. Aslında pedallara aracı ç alıştırmadan ö nce basmanız sizin i ç in bir tedbir niteliğinde olacaktır. İki koltuğun arasında bulunan el freni kolunu d ü ğmesine basarak aşağı indirin. Bunu yaparken d ü ğmeye basılıp kolu yukarı ç ekmeniz ve ardından d ü ğmeye basılı konumda tamamen aşağı indirmeniz gerecektir, bunu yaptığınızda g ö stergeler arasındaki ( ! ) El freni ışığı s ö necektir. Aracı birinci vitese alın, sol ayağınızı yavaş ç a debriyajdan ç ekerken sağ ayağınızı frenden kaldırıp hafif ç e gaz pedalına basın. Ara ç hareket edecektir. Kalkıştaki debriyaj ve gaz pedalı arasında ayak ilişkisi iki kefeli terazi bi ç iminde olmalıdır. Yani debriyajdaki ayak kalkarken gazdaki ayak pedala basmalıdır.

27 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 26 Vites Kutusu : S ü r ü c ü ye değişik hız se ç enekleri sunar, vites kutusunda bir ç ok dişli ç ark bulunur. Bunların birbiriyle değişik şekillerde ç alışmaları sonucu 5 hatta bazen 6 değişik hız elde edilebilir. Vites : Her t ü rl ü yol koşullarında, kalkışta, ç ıkış eğimli yollarda ve park ederken kullanılan vitesdir. Hız aralığı 0 – 20 km / h dir. Vites : Kalkış sonrası toparlanma konumudur. Hız aralığı 20 – 40 km / h dir. Vites : Yolun ve aracın durumuna g ö re hızlanma vitesidir. Hız aralığı 40 – 60 km/ h dir. Vites : Yolun ve aracın durumuna g ö re hızlanma vitesidir. Hız aralığı 60 – 80 km / h dir. Vites de yine hızlanma vitesi olup, 80 km/ h ve ü zerindeki hızlarda kullanılır. GERİ VİTES: Geri manevra, inişi eğimli yollarda park ederken kullanılan vitestir. Geri vites kullanılırken 3 tip sustalı sistem vardır. Basmalı – itmeli – ç ekmeli.

28 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 27 8 ) G Ö STERGELER Motoru ç alıştırmadan ö nce kontak anahtarı bir tur ç evrilip g ö stergeler kontrol edilir, g ö sterge ü zerindeki ışıklar s ö nd ü kten sonra motorun ç alıştırılması gerekir. G ö sterge ışıkları : S Ö NM Ü Ş ise : Arızalı herhangi bir sistemimiz yok demektir. KIRMIZI ise : O sistem arızalı demektir, servise gidilmeli ara ç o halde s ü r ü lmemelidir.SARI ise : Uyarı ışığıdır acil değilse de en kısa zamanda servise gidilmesi gerekmektedir. S ü r ü c ü n ü n kullandığı taşıtın kumanda ve kontrol sistemlerini yeterli bir seviyede bilmesi gerekir. Ara ç larda kullanılmaya başlanılan y ü ksek teknolojiler, bir yandan verimliliği ve g ü venliği arttırırken diğer yandan s ü r ü c ü lerin kullandığı ara ç lar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını gerektiriyor. Fotoğraf makineniz veya cep telefonunuz teknolojik olabilir. Bu teknolojiyi kullanmamanız ise size b ü y ü k bir zarar getirmez; ancak ara ç ü zerindeki teknolojiyi doğru kullanamazsanız can kayıpları ile sonu ç lanan bir kaza yapabilirsiniz.

29 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 28

30 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 29 8 ) G Ö STERGELER-devam Ara ç ta bulunan aktif g ü venlik sistemlerinin hepsinin bilinmesi gerekmektedir. Aracınızın farlarının nereden yandığını m ü zik sisteminin nereden ve nasıl ç alıştığını, cam sileceğinizin nereden ç alıştığını, cam rezistanslarının, havalandırma, ısıtma sistemlerinin nereden ç alıştığını bilmeniz gerekir. Seyir halinde iken s ü r ü ş g ü venliğinizi etkileyebilecek, konsantrasyonunuzu, ilginizi dağıtabilecek her şey ile mutlaka ara ç hareket halinde değil ilken ilgilenilmelidir. Ara ç kullanılırken rahat giysilerle olmalı, uygun ayakkabı giyilmelidir. G Ö STERGE SİSTEMİ G Ö REVİ : Hareket halinde veya aracı ç alıştırma başlangıcında iken s ü r ü c ü ye aracı ile ilgili bilgi veren ve arazıları bildiren şekilli ışıklar veya rakamlı sembollerdir.

31 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 30 ARA Ç TA BULUNAN G Ö STERGELER Yağ Lambası : Ara ç ta yağlama sistemi ile ilgili ikazı bildirir. Ara ç hareket halinde iken yağ lambası yanıyor ise kontak kapatılıp arızanın giderilmesi gerekir. Şarj Lambası : Şarj sistemi ile ilgili ikazı bildirir. Ara ç hareket halinde iken yanıyor ise kontak kapatılıp arızanın giderilmesi gerekir. ( Vantilat ö r kayışı kopmuş olabilir ) Hararet ( Isı ) G ö stergesi : Motor ç alıştığı s ü rece motor ısısı ile ilgili bilgi verir. Eğer hareket halinde iken ısı g ö stergesinde kırmızı sınırlara giriyor ise aracın hararet yaptığını bildirir. Yakıt g ö stergesi : Seyir esnasında s ü r ü c ü ye depodaki yakıtın seviyesini bildirir. Yakıt azaldığı anda g ö stergede sarı renkte ikaz ışığı yanar. El freni lambası : Aracın arka tekerleklerinin sabitlendiğini bildirir. El freni ikaz ışığı yanıyor ise kesinlikle ara ç hareket ettirilmez. Parkı simgeleyen kırmızı bir ışıktır.

32 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 31 ARACI KULLANIRKEN G Ö STERGELERİN RAHAT VE D Ü ZL Ü K YOL KESİMLERİNDE kontrol edilmesi gereklidir, hi ç bir zaman viraj, tepe ü st ü, k ö pr ü ve ge ç itlerde ve yerleşim b ö lgesi gibi dikkat verilmesi gereken yerlerde g ö stergelere bakılmamalıdır. B – ARA Ç LARIN PERİYODİK ARALIKLARLA YAPILACAK BAKIMLARI 1)AKARYAKIT KONTROL Ü : Motor ç alıştırıldıktan sonra yola ç ıkılmadan ö nce yakıt deposundaki yakıt miktarı yakıt g ö stergesinden kontrol edilir. G ö stergedeki yakıt miktarı kırmızı b ö l ü mden aşağı da olmalıdır. G ö sterge kırmızı b ö l ü me girince yakıt ikaz lambası da yanacaktır. İkaz ışığı yandıktan sonra ara ç 30 – 40 km daha yol gidebilir. Yakıt depoda bitmeden yakıt alınmalıdır. Yoksa ki yakıt deposunun dibinde biriken su ve pislikler yakıt sistemine giderek arızalar oluşturup sistemde tıkanmalara sebep olabilir. Dizel ara ç lar da depodaki motorin biterse sistem hava yapar ve motor ç alışmaz sistemin havasını almak zorunlu olur.

33 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 32 2)MOTOR YAĞI KONTORL Ü : Motor yağ seviyesi kontrol ü ara ç d ü z zeminde iken yapılmalıdır, motor ç alıştırılmış ise stop edilip 4 - 5 dk beklenir yağ ç ubuğu yerinden ç ıkartılıp temiz bir bezle silindikten sonra ( Kesinlikle ü st ü b ü ile silmeyiniz ) tekrar yerine takılıp yeniden ç ıkarılan yağ ç ubuğu yere paralel durumda tutulur, yağ seviyesi yağ ç ubuğunun iki ç izgi arasında g ö steriyorsa normaldir. Yağın ö l çü m ü nde seviye minimum ö l çü de yani alt ç izgide ise motor normal yağlama yapamayacağından motorun yanma riski vardır. Yağ eksikse k ü lb ü t ö r kapağının ü st ü ndeki yağ doldurma boğazından yağ ilave edilir, fazla olan yağ seviyesi ise motorun erken yağ yakmasına sebep olur ve krank mili ke ç elerini patlatarak yağ ka ç ırmalara neden olabilir. Yağ değişimleri ara ç kullanma kılavuzunda tavsiye edilen kilometrelere uygun yapılmalıdır.

34 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 33 3)RADYAT Ö R VE SİLECEK SUYU KONTROL Ü : Radyat ö r ü n yanında bulunan su takviye kabında minimum ve maksimum seviye ç izgileri arasında olmalı eksikse tamamlanmalıdır. Su takviye kabı yoksa radyat ö r kapağı a ç ılır ve su seviyesi radyat ö r peteklerinin ü zerinde ise su yeterli demektir. Eksikse peteklerin ü zerine kadar temiz ve kire ç siz su ilave edilmelidir. Kire ç li sular radyat ö r ü n peteklerinin tıkanmasına ve motorun hararet yapmasına neden olur. Motor sıcaksa su takviye kabı kapağı ve radyat ö r kapağı yavaş ç a gevşetilir, i ç inden basın ç lı buharlar ç ıkıncaya kadar beklenilir sonra kapak tamamen a ç ılır, m ü mk ü nse ilave edilecek su ılık olmalıdır. Sıcak motora soğuk su, soğuk motora ise sıcak su konulmamalıdır. Aksi taktirde radyat ö r, motor bloğu ve silindir kapağının ç atlamasına neden olunabilir. Cam sileceklerinin camları iyi temizleyebilmesi i ç in silecek suyunun sık sık kontrol edilmesi eksikse su deposunun doldurulması gerekir.

35 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 34 4)LASTİK HAVA BASIN Ç LARININ VE DİŞ DERİNLİKLERİNİN KONTROL Ü : Lastik aracın yolla temasını sağlayan kau ç uk yapıdır. İki ç eşit lastik vardır. Şamralli lastikler i ç lastiği bulunan, dublex lastikler ise i ç lastiği olmayan lastiklerdir. Aracın ö n lastiklerinden birisi dubleks ise diğerinin de dubleks olması gerekir. Aksi taktir de ara ç bir tarafa ç ekme yapar. Lastiklerin hava basın ç ları g ü venli s ü r ü ş i ç in ç ok ö nemlidir. Doğru hava basıncına sahip lastikler hayati ö nem taşır, her 10 ciddi kazadan birinin yanlış lastik hava basıncından kaynaklandığı bilinmektedir. Lastiklerin hava basıncı lastikler soğuk iken ö l çü lmelidir, ısıdan dolayı artan hava basıncı indirilmemeli olduğu değerde bırakılmalıdır. Lastik hava değerleri aracın katalogunda belirtilen ö l çü lerde olmalıdır, akaryakıt istasyonlarındaki hava saatleri doğru değer g ö stermeyebilir. Bu nedenle aracınızda kendinize ait doğru ö l çü m saatinin bulunması yararlıdır.

36 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 35 Doğru olan hava basın ç lı lastiklerde : 1) Fren daha etkili olur, duruş mesafesini azaltır. 2) Viraja girişler daha rahat olur, savrulma aza iner. 3) Direksiyon hakimiyeti daha rahat sağlanır. 4) Yakıt sarfiyatı azalır. 5) Lastiklerin yıpranması daha az ve dengeli olur.

37 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 36 Aracın lastiklerine istenilen değerden daha az hava basılırsa : 1) Aracın yakıt sarfiyatı artar. 2) Frenleme mesafesi artar. 3) Lastikler yanak kısımlarından aşınır. Aracın lastiklerinde bulunan dişler aracın yola tutunmasını, yol ü zerine birikmiş suların tahliyesini ve lastiklerin soğutulmasını sağlar. Diş derinliği azalmış bir lastik; ç abuk ısınır, yoldaki suları tahliye edemeyeceğinden yola tutunma azalır. Lastik diş derinlikleri sık sık kontrol edilmelidir. G ü venli bir s ü r ü ş i ç in lastik diş derinliği 3 mm nin altına d ü ş ü nce değiştirilmelidir. Ancak; ara ç muayene istasyonlarında aranan diş derinliği 1.6 mm dir. 1.6 mm nin altı ağır kusur sayılır ara ç muayenesi yapılmaz.

38 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 37 Aracın lastiklerine istenilen değerden daha az hava basılırsa-(devam) Lastiklerde balans ayarı yapılmadıysa ; lastikler titreşim yapar, belirli kilometre aralıklarında bu titreşim olur, direksiyon hakimiyeti zorlaşır, bağlantı samun ve bijon civatarları gevşer, ö n takım ayarları ç abuk bozulur, lastikler i ç ten veya dıştan anormal aşınır. Lastiklerin yeri her 10.000 km de bir yer değiştirilerek aşınmaların eşitlenmesi yararlıdır. Lastik ü zerindeki yazı ve rakamlar lastiklerin ebatlarını ve ö zelliklerini ifade eder. Lastiklerin biri yeni diğeri eski ise veya ö n lastiklerin hava değerleri farklı ise s ü r ü ş esnasında ara ç bir tarafa ç ekme yapar.

39 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 38 5 ) IŞIK VE İKAZ SİSTEMİ KONTROL Ü FARLAR : Seyir esnasında g ö r ü ş ü n yeterli olmasını sağlayan ışıklardır, ç alışmasını ak ü n ü n enerjisinden alır yakın h ü zmeler 25 metre uzun h ü zmeler ise 100 metre mesafeden aydınlatması gerekir. Aydınlatma yetersiz ise far ayarı yapılmalıdır. SİGORTALAR : Ara ç ta alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı korur. ( Elektrik devresini y ü ksek akıma karşı koruyan devre elemanı ) Yanmış sigortalar aynı amperdeki yeni bir sigorta ile değiştirilmelidir. FLAŞ Ö R : Sinyal lambalarının belli aralıklarla dakikada 90 – 120 defa yanıp s ö nmesini sağlar.

40 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 39 5 ) IŞIK VE İKAZ SİSTEMİ KONTROL Ü -devam AYNI DEVREYE BAĞLI LAMBALARDAN BİRİ YANMIYORSA : Amp ü l yanmıştır, kablo bağlantıları ç ıkmış veya gevşemiştir, kablo bağlantıları oksitlenmiştir. FARLARIN IŞIK ŞİDDETİ AYNI DEĞİLSE : S ö n ü k veya soluk yanan farın şasi bağlantısı gevşemiş, kopmuş veya paslanmış olabilir. FREN LAMBALARINDAN BİRİSİ YANMIYORSA : Amp ü l ü yanmış veya bağlantısı gevşemiş olabilir. Eğer ikisi birden yanmıyor ise fren m ü ş ü r ü arızalı veya sigortası yanmış olabilir. SİNYAL VERİLDİĞİNDE G Ö STERGE PANELİNDEKİ SİNYAL G Ö STERGESİ HIZLI YANIP S Ö N Ü YORSA : Sinyal lambalarından birisi ç alışmıyor demektir. Ara ç lara r ö mork veya yarı r ö mork bağlandığında; Elektrik sisteminin prize takılması zorunludur. B ö ylece r ö morkların arkasında bulunan stop, park ve sinyal lambaları ile plaka lambalarının ç alışması sağlanmış olur.

41 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 40 6) AK Ü SUYUNUN KONTROL Ü : Ak ü m ü lat ö r ( Batarya ) elektrik enerjisini kimyasal enerji halinde depo eder elektrikli alıcılar ç alıştığında, kimyasal enerjiyi tekrar elektrik enerjisine d ö n ü şt ü r ü p geri verebilir. Motor ç alışmadığı zamanda ışık ve ö zel alıcıları ç alıştırır. Motorun ilk hareketini sağlayan marş motoruna elektrik verir. Bazı ak ü ler evlerde kullanılan piller gibi kuru şarjlıdır, ara ç lardaki bazı ak ü ler ise sulu tip ak ü lerdir, bu t ü r ak ü lerde eleman kapakları a ç ılarak elektrolit seviyesi kontrol edilmelidir. Eksilme varsa kurşun plakaların 1 cm ü zerine kadar saf su ilave edilerek tamamlanır. Eleman kapaklarında bulunan k üçü k havalandırma deliklerinin a ç ık olması sağlanmalıdır, ak ü ısındığında bu deliklerden su buharını dışarı atamazsa ak ü patlama yapar.

42 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 41 C) S Ü R Ü C Ü LER TARAFINDAN YAPILACAK BASİT UYGULAMALAR 1 – TEKERLEK VE LASTİK DEĞİŞİMİ : Herhangi bir nedenle tekerlek değiştirilmek istendiğinde ara ç tan inmeden ö nce gerekli emniyet tedbirleri alınır. 1) Motor stop edilir, ara ç uygun vitese takılır ( İniş eğimli yolda geri vitese, Ç ıkış eğimli ve d ü z yolda 1. Vitese ) 2) Diğer bir tekerleğin ö n ü ne veya arkasına takoz konulur. 3) Yedek tekerlek değiştirilecek tekerleğin yanında aracın altına konulur. ( Kriko ile ara ç kaldırılırken krikodan aracın d ü şmesi halinde tekerleğin ü st ü ne d ü ş ü p başka tarafa zarar vermesi ö nlenmesi i ç indir ) 4) Jant kapağı varsa ç ıkarılır. 5) Ara ç krikoya kaldırılmadan ö nce bijon cıvataları gevşetilir. 6) Kriko aracın kaldırma noktasından ara ç tekerleğinin yerden teması kesilinceye kadar kaldırılır. 7) Gevşetilen bijon cıvataları karşılıklı olarak s ö k ü l ü r. 8) Yedek tekerlek değişecek teker ç ıkarılarak yerine takılır. 9) Bijon cıvataları karşılıklı olarak sıkılır. 10) Ara ç krikodan indirilir. 11) Bijon cıvataları karşılıklı olarak iyice sıkıştırılır. Genellikle uzun yola ç ıkılacağı zaman bijon cıvatalarının sıkılığı ve lastiklerin hava basıncı mutlaka kontol edilmelidir.

43 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 42 2 – KAR ZİNCİRİNİN TAKILMASI : Karlı yol kesimlerinde ara ç ların kaymasını ö nlemek amacıyla ara ç ların motordan g üç alan ( Ç ekiş olan ) tekerleklerine kar zincirini takın. Zincir takarken izlemeniz gereken yollar : 1 ) Ç ekişin olduğu lastiklerin arkasından zinciri yere doğru yatırın. 2 ) Esnek ç elik halatın kırmızı olan b ö l ü m ü n ü jant hizasında kilitleyin. 3 ) Sarı renkli halatın ucunu sarı fosfor boyalı kilide takın. 4 ) Ç elik halatı geriye iterek zinciri lastiğe tam olarak oturtun. 5 ) Yeşil renkli gergi zincirinin yeşil fosfor boyalı ( U ) yu kilitlemeye ge ç irerek kilitleyin. 6 ) Yeşil gergi zincirinin yeşil fosfor boyalı plastik klavuz yuvasından ge ç irerek gerdiğiniz ve ucundaki lastik kancayı ç evre zincirine takın. 7 ) 100 Metre ilerleyin zinciri sonra tekrar gerdirin.

44 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 43 3 – AMP Ü L DEĞİŞİMİ : Aracın dış lambalarında biri bile yanmıyorsa ; bu b ü y ü k bir kaza riski yaratır. B ö yle bir aracın trafiğe ç ıkması kanunen yasaklanmıştır, b ö yle ara ç lara arıza giderilinceye kadar trafikten men cezası ve para cezası uygulanmaktadır. Ara ç larda yedek amp u l bulundurma zorunluluğu vardır, her amp u l her araca uymaz yedekteki amp u ller aracınıza uygun olmalıdır. Amp u l değiştirmede izlenecek y ö ntem sırası : 1) Amp u l ü n elektrik bağlantı soketi ç ıkartılır, genellikle plastik olan ve tırnakları bulunan bu soketler ç ıkarma ve takma esnasında fazla zorlanmamalıdır aksi taktirde tırnaklar kırılabilir. 2) Amp u l ü ç er ç evesine bağlayan diğer tarafta elektrik soketini tutan plastik par ç anın klipslerini a ç arak ç ıkardıktan sonra amp u l oturma y ü zeyinden ç evrilerek ç ıkarılmalıdır. 3) Yeni amp u l oturma yuvasına oturtulmalı, klipsler sıkıştırılarak elektrik soketi de dikkatlice takılmalıdır.

45 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 44 4 – RADYAT Ö RE ANTİFRİZ KONULMASI : Su soğutma sistemli ara ç ların soğutma suyu; hava sıcaklığının SIFIRIN ( 0 Derece ) altına d ü şt ü ğ ü durumlarda donar. Donan su genleşir ve motor bloğunu ç atlatır. Bu nedenle soğutma suyunun donmaması i ç in radyat ö re ANTİFRİZ ilave edilir. İlave edilecek antifriz miktarı ; aracın soğutma suyu kapasitesine ve yaşanılan yerin iklim şartlarına g ö re farklılık g ö sterir, aracın kullanıldığı b ö lge ç ok soğuk bir iklime sahipse konulacak antifriz miktarı daha da arttırılmalıdır.

46 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 45 D ) ARACIN HEMEN DURDURULUP KONTAĞIN KAPATILMASINI GEREKTİREN HALLER 1) YAĞ VE ŞARJ LAMBASININ YANMASI : Motor ç alışırken bu lambalardan herhangi biri yanarsa motor hemen durdurulmalıdır. Yağ lambası yanarsa motor yağlanma yapamıyordur, ç alıştırılmaya devam edilirse motorda b ü y ü k hasar oluşur ve motor yanar. Motor durdurulup motor yağı kontrol edilmelidir. Şarj lambası yandığında b ü y ü k olasılıkla vantilat ö r kayışı kopmuş veya gevşek olabilir.

47 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 46 2)YANIK KABLO VE YA FARKLI KOKULAR ALINMASI İLE MOTORDAN ANORMAL SESLER GELMESİ : Motor ç alışırken veya seyahat halindeyken ara ç tan yanık kablo veya farklı kokular gelmesi bir yangının habercisi olabilir. Bu durumda hemen motor durdurulmalı kokunun geldiği yer tespit edilmeli kısa devre kablo yanığı varsa ak ü n ü n kutup başlığı ç ıkarılmalıdır. ( Kısa devre ile ısınmış kabloya dokunmak elinizi yakmaya neden olabilir ) Motordan anormal seslerin gelmesi de olası bir arızanın başlangıcı kabul edilmelidir, motor hemen durdurulmalı, sesin sebebi araştırılmalı, bu durumda yola devam edilirse daha b ü y ü k sorunlarla karşılaşılabilir.

48 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 47 E) YAKIT T Ü KETİMİNDE EKONOMİ SAĞLANMASI 1) ARA Ç LARIN FAZLA YAKIT YAKMASININ NEDENLERİ : a) S ü r ü c ü ye bağlı sebepler : 1) Ani kalkış ve duruşlar 2) İstikrarsız ara ç kullanmak ( Bir hızlı bir yavaş ara ç kullanmak ) 3) Aracı uygun devir ve uygun viteste kullanmamak 4) Aracı 90 km nin ü st ü ndeki hızlarda kullanmak 5 )Araca istiap hadleri dışında y ü k y ü klemek 6) İlave bagaj veya kayak tutucuları takmak 7) Y ü ksek hızlarda camları a ç arak seyretmek 8) Klimayı ç alıştırma

49 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 48 E) YAKIT T Ü KETİMİNDE EKONOMİ SAĞLANMASI b) Motora bağlı sebepler: 1 – Ateşleme sisteminden kaynaklanan sebepler ---Buji, platin ve avans ayarlarının bozuk olması ---Subab ayarlarının bozuk olması Bu durumlarda egzoz dumanı siyah ç ıkar, motor ç ekişten ve g üç ten d ü şer.

50 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 49 E) YAKIT T Ü KETİMİNDE EKONOMİ SAĞLANMASI b) Motora bağlı sebepler: 2- Yakıt Sisteminden Kaynaklanan Sebepler -- R ö lanti devrinin y ü ksek olması -- Mekanik jikle sistemli ara ç larda jiklenin ç ekili unutulması veya kapalı kalması -- Karb ü rat ö r ayarlarının ( Yakıt – Hava Karışımı Oranları ) bozuk olması -- Hava filtresinin kirli olması -- Dizel motorlarda enjeksiyon pompası ve enjekt ö r ayarlarının bozuk olması 3- Araca Bağlı Sebepler -- Fren ayarlarının sıkı olması -- Lastik havalarının normal değerinden az olması -- Debriyaj ( Kavrama ) balatası aşınmış ve yağlanmış ise ka ç ırma yapar -- Motorda ö nerilmiş olan motor yağının kullanılmaması

51 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 50 2 – EKONOMİK S Ü R Ü Ş İ Ç İN ALINACAK Ö NLEMLER Ekonomik bir s ü r ü ş i ç in ; - Aracın bakımları zamanında yaptırılmalı, eskimiş buji, hava filtresi ve debriyaj balatası değiştirilmeli, fren ayarları kontrol edilmelidir. - Kaliteli yakıt kullanılmalıdır - Motoru ç alıştırma aşamasında tam gaz vererek motoru ısıtmak aşınmayı ve yakıt t ü ketimini artırır - Aracınızı sabit hızda s ü r ü n, gereksiz hızlanma ve frenlemeden ka ç ının - M ü mk ü n olduğunca aracınızı k üçü k viteslerde kullanmayın - Şehir trafiğinde yoğun olmayan, iyi bir trafik akışının olduğu yolları tercih edin. - M ü mk ü n olduğunca fazla beklemeden bir ü st vitese ge ç in ve motor d ü zensiz ç alışmadığı s ü rece vites k üçü ltmeyin

52 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 51 2 – EKONOMİK S Ü R Ü Ş İ Ç İN ALINACAK Ö NLEMLER Ekonomik bir s ü r ü ş i ç in ; - Aracınızı her viteste 2000 – 3000 devir / dk arasındaki motor devrinde kullanın - Gidilecek yolu iyi planlayarak kısa mesafeli ve konvoylu trafikte s ü r ü şten ka ç ının - Hız ne kadar y ü ksek olursa yakıt t ü ketiminde o kadar artar, tam hız ara ç kullanmaktan ka ç ının - Aracın azami hızını ¾ oranında kullanmanız kayda değer bir zaman kaybı olmadan %50 oranında yakıt tasarrufu sağlar. - Gereksiz y ü k ö zellikle şehir trafiği gibi yoğun yollarda yakıt t ü ketimini artırır. 100 Kg.lik y ü k şehir i ç inde yakıt t ü ketimini 100 km de 0.5 lt fazla artırır. - Ara ç ü st ü bagajlar artan hava direnci nedeniyle yakıt t ü ketimini 100 km de 1 litre fazla artırır - Otoyollarda ara ç sabit hızla kullanılmalıdır.

53 Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 52


"Dikkatsizlik ihmali, ihmal tehlikeyi doğurur. 1 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları