Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Periferik Fasiyal Sinir Paralizileri Doç.Dr. Sarp SARAÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Periferik Fasiyal Sinir Paralizileri Doç.Dr. Sarp SARAÇ."— Sunum transkripti:

1 Periferik Fasiyal Sinir Paralizileri Doç.Dr. Sarp SARAÇ

2 Anatomi Supranükleer Nükleer İnfranükleer –Serebellopontin açı –İnternal akustik kanal –Labirintin segment –Timpanik segment –Mastoid segment –Ekstrakranial segment

3 Anatomi

4 Timpanik – mastoid segment

5 Anatomi Ekstrakranial segment

6 Anatomi Özel viseral afferent Genel viseral efferent Özel viseral efferent

7 Etyoloji Konjenital –Möbius sendromu –Alt dudak paralizisi İdiyopatik –Bell’ s palsy –Melkersson-Rosenthal sendromu Travma –İntratemporal –Ekstratemporal (Kesici, künt)

8 Etyoloji İnfeksiyon –Herpes zoster oticus –Otitis media –Bulbar palsy –İnfeksiyoz mononukleoz –Botulismus –Tetanoz –Sifiliz –Lyme hastalığı

9 Etyoloji Neoplaziler –Kolesteatoma –Glomus jugulare/timpanikum –Karsinoma (primer/metastatik) –Fasiyel nöroma –Menenjiom –Lösemi –Histiositoz –Parotis tümörleri

10 Etyoloji Metabolik ve sistemik –Gebelik –Diabetes mellitus –Sarkoidozis –Guillain-Barre sendromu –Otoimmün hastalıklar

11 Bilateral fasiyal paralizi Guillain-Barre Sendromu İnfeksiyöz mononükleoz CMV Sarkoidozis Akut porfiri Amyloidozis Boutismus Lyme hastalığı Bell paralizisi

12 Rekürren fasiyal paralizi Bell paralizisi Tümörler Travma Herpes zoster otikus Melkerson –Rosenthal sendromu –Fissürlü dil –Üst dudakta ödem

13 Başvuru şikayetleri Yüzde şekil bozukluğu Yüzün bir tarafa çekmesi Gözünü kapatamama Kulak ağrısı Yüksek seslerden rahatsız olma

14 Hikaye Başlangıç zamanı Gelişme hızı Tekrarlayıcı olup olmadığı Eşlik eden semptomlar Önceki cerrahi

15 Fizik muayene Komple KBB muayenesi –Otomikroskopi –Kranial sinir değerlendirilmesi –Boyun ve parotisin palpasyonu Nörolojik değerlendirme –Motor –Serebellar

16 Testler Tat Schrimer Odyogram-Akustik refleks Elektrofizyolojik

17 Elektrofizyolojik testler Electroneurinography (EnoG) Electromyography (EMG)

18 Elektrofizyolojik testler ENoG > % 90 dejenerasyon: Kötü prognoz Yalancı pozitif cevaplar görülebilir

19 Elektrofizyolojik testler EMG Aktif mu: intakt motor akson Mu+fibril. Pot.: parsiyel dejenerasyon Polifazik mu: Rejenerasyon Dejenerasyon şiddetini ve prognozu tahmin edemez

20 Görüntüleme yöntemleri Schüller Towne Stenvers Transorbital CT MRG

21 Sinir hasarının evreleri Nöropraksi: Sinire baskı aksoplazma akımını keser. Baskı kalkınca tam düzelme Axontemez: Akson hasarı, endonöral kılıf hasarı yok, lezyon distalinde Wallerian dej Nörotemez: Akson hasarı, endonöral kılıf hasarı, lezyon distalinde Wallerian dej –Endonörium –Perinörium –Epinörium

22 Sinir hasarının evreleri

23 Bell’ s palsy İdiyopatik periferik fasiyal paralizi/parezi Vakaların % 8’inde altta yatan neden bulunmuştur Etyopatogenez ?? –Vasküler –Viral etyoloji HSV, VZV,CMV, EBV

24 Bell paralizisinin tedavisi Tedavisiz takip: % 86 düzelme IV metilprednizolon: 250mg Oral prednizolon: 1 mg/ kg (max 70 mg) Antiviral tedavi? H2 reseptör blokörü-H+ pompa inhibitörü Yapay göz yaşı-kapama-merhem Egzersiz-masaj

25

26 Transmastoid dekompresyon

27

28

29

30 Orta fossa yolu ile dekompresyon

31

32

33 Otitis media ve fasiyal paralizi Akut süpüratif otitis media Kronik otitis media Kolesteatomlu kronik otitis media

34 Akut otitis mediada fasiyal paralizi

35

36 Kolesteatomlu kronik otitis mediada fasiyal paralizi

37 Herpes Zoster Otikus Ramsey Hunt sendromu Auriküla ve DKY de veziküller Periferik fasiyal paralizi Kulak ağrısı

38 Herpes Zoster Otikus Asiklovir 5x200 mg IV metilprednizolon: 250 mg Oral prednizolon: 1 mg/ kg H2 reseptör blokörü-H+ pompa inhibitörü Yapay göz yaşı-kapama-merhem Egzersiz-masaj Prognoz kötü

39 Diyabetik fasiyal paralizi Hospitalizasyon Titiz kan şekeri takibi IV metilprednizolon: 250-500 mg Oral prednizolon: 1 mg/ kg İnsülin tedavisi

40 Travmatik fasiyal paralizi İntratemporal –Temporal kemik fraktürleri Longitüdinal Transverse –İatrojenik (kulak cerrahisi) Ekstratemporal –Kesici ve künt yüz yaralanmaları –İatrojenik

41 Temporal kemik kırıkları Longitudinal (% 80) Transvers (% 10) Mixed (%10)

42 Longitudinal kırık % 20 si fasiyal paraliziye neden olur % 90 vakada lezyon perigenikülat alanda İletim tipi işitme kaybı

43 Transvers kırık % 50’ si paraliziye neden olur SNİK

44 Temporal kemik kırıklarına yaklaşım

45 Ekstrakranial segment Tümörler –Parotis tümörleri –Cilt tümörleri Travma –Kesici –Künt İatrojenik –Parotis cerrahisi –Temporomandibüler eklem cerrahisi

46 Fasiyal sinirin devamlılığının bozulduğu durumlarda Primer onarım Serbest sinir greftleri –Greater auricular n –Sural n Anastomozlar

47 Serbest sinir greftleri

48 7-12 uç-uca anastomoz


"Periferik Fasiyal Sinir Paralizileri Doç.Dr. Sarp SARAÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları