Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

"Üzere" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""Üzere" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin"— Sunum transkripti:

1 "Üzere" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisine koşul anlamı katmıştır? A)  Yeniden yollara düşmek üzere evden ayrıldı. B)  Anlaşmada belirtildiği üzere ödemeler zamanında yapıldı. C)  Yarın getirmek üzere istediğin kitabı alabilirsin. D)  Ümitler ümitsizliğe dönüşmek üzere iken geldi.

2 Cevap=C

3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal anlamı vardır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal anlamı vardır? A) Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı. B) İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları. C) Nasıl yaşayacağım ey deniz senden uzak? D) Uyuyor olmalı gemiler her gece limanda.

4 Cevap=D

5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" yapılmamıştır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" yapılmamıştır? A) Antalya o zaman da bir liman kentiydi. B) Meydana gelen en şiddetli sarsıntı budur. C) Çocukların tümü cılız ve hastalıklıydı. D) Babanı biraz daha yaşlanmış gördüm.

6 Cevap=C

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? A) Harman yerinde doğmuş, çocukluğu da o köyde geçmişti. B) Üst geçitten geçmiş, trafik kurallarına uymuştu. C) Gürültüden çok korkmuş, yüzü sapsarı kesilmişti. D) Durağa zamanında varmış, otobüs de zamanında gelmişti.

8 Cevap=C

9 Sen insansın! Derinde dur ama kıyıyı da kaybetme, kıyının pek de uzağına düşme. Çık mağarandan, kuytudan kaç, genişliğe gel, ferahlıkta dur, ufka bak. Parçada aşağıdakilerden hangisi önerilmemiştir? A) Yardımsever olmak B) Toplumla birlikte yaşamak C) Karanlıktan çıkmak D) Geleceği düşünmek

10 Cevap=A

11 "Eğer bir kimse iyi bir kitap yazarsa, iyi sözler söylerse, yahut da komşusununkinden iyi bir fare kapanı yaparsa, yuvasını ormanlar içinde bile kursa, insanlar ona ulaşırlar." sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan, isminin kalıcı olmasını istiyorsa, kalıcı eserler ortaya koymalıdır. B) Gerçek başarı, insanlığın yararına yapılan işlerden elde edilir. C) İnsanlar sadece kendileri için değil, toplum için de çalışmalıdır. D) Başarılı işler yapanlar nerede olsa aranıp bulunur.

12 Cevap=D

13 1. indirmek isteyenlerdir 2. ileriye gitmesini 3. İstemeyenler 4. Onu 5. insanın 6. hayvan seviyesine Yukarıda kelime ve kelime gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? A) B) C) D)

14 Cevap=A

15 Artık günümüzde lise düzeyindeki bir bilgi ile ne fabrikalar çalışır, ne hastanede insanlar tedavi edilir, ne de devlet yönetilebilir. Bu görüşü dile getiren kişi aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? A) Lise eğitiminin niteliksiz olduğunu B) Her işin kendine özgü bir eğitim gerektirdiğini C) Yöneticiliğin diğer mesleklerden daha önemli Olduğunu D) Eğitim düzeyinin her alanda yükseltilmesi gerektiğini

16 Cevap=D

17 Bir köpek insanı ısırırsa haber olmaz; fakat bir insan köpeği ısırırsa haber olur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? A) İyi haber çok kişiyi ilgilendiren haberdir. B) Olağan dışı olayları konu alan haberler ilgi çeker. C) Haberler güncel olaylardan seçilmeli. D) Hayvan-insan ilişkisini konu edinen haberler ilgi çeker.

18 Cevap=B

19 Sevmekten korkmayın, sevdikçe dünyamız. yalnızlık nedir
Sevmekten korkmayın, sevdikçe dünyamız ... yalnızlık nedir... Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde anlamlı cümle oluşur? A) renklenecek - bilmeyeceksiniz. B) güzelleşecek - öğreneceksiniz. C) değişecek - anlayacaksınız. D) büyüyecek - göreceksiniz.

20 Cevap=A

21 Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Türkçe sondan eklemeli bir dildir. B) Halk ozanları, hece ölçüsünü kullanmışlardır. C) Son yıllarda kimi yazarlar ilginç konuları ele aldılar. D) Bu yazar, hikâyelerinde devrik cümle kullanmamıştır.

22 Cevap=C

23 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "değerlendirme" söz konusu değildir
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "değerlendirme" söz konusu değildir? A)Yazarın ilk öykü kitabı "Ceviz Oynamaya Geldi Odana“ dır. B) Gerekli kaynakları olsaydı sınavı kazanırdı. C) Şairin insanı etkileyici, akıcı bir anlatımı vardı. D) Bugünkü davranışlarını ona pek yakıştıramadım.

24 Cevap=A

25 Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiş
Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiş? A) Atamam kendimi denize, dünya güzel B) Bir defasında beli incindi, nasıl olduysa oldu ayağı takılmış. C) Çokçuklar bir şey anlamıyor, daha çok küçükler. D) Yolculuk etmeyi oldum olası sevmiyorum.

26 Cevap=D

27 I.Şairin kullandığı bir sözcüğün, bir dizenin bile ne anlama geldiğini anlamak için onunla ilgili yazılmış ne varsa okuyorum. II. Uzun yıllar yurt dışında kalmam, romanlarımda gurbetçi insanlarımızın sıkça yer bulmasına yol açtı. III. Sinemanın geniş kitlelere hitap edebilmesi, onun herkese inebilen anlatım gücü ve çok yönlü bir sanat olmasından ileri gelir. IV. Tiyatro, izleyicilerle yüz yüze iletişimi zorunlu kılan bir sanat olmasından dolayı bin yıllara direnmiş bir sanattır. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi yoktur? A-I B-II C-III D-IV

28 Cevap=C

29 Aşağıdakilerden hangisi genel yargı cümlesi değildir
Aşağıdakilerden hangisi genel yargı cümlesi değildir? A) İnsanlar hep birilerinin bir şeyleri değiştirmesini ister ama kendini her şeyin dışında tutar. B) Adını hangi afişte görsem hemen girerdim sinemaya, büyük bir oyuncudur Türkan Şoray. C) Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. D) “Heves Şiir-Eleştiri” dergisi, kuşku yok ki en deneysel dergisidir şiir dünyamızın.

30 Cevap=A

31 Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz değildir
Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz değildir? A) Ne dersi dinleyip not aldın nede öğrenmek için okuyup yazdın. B) Tekrar toplanılmayacak değildi, anlaşmaya varılamayan bazı konularda. C) Yirmi birinci yüzyıla adım attığımız bu zamanda böyle öyküler yazılır mı? D) Yirmi yıldır kesintisiz yayımlanan gergi bu ay gazete bayilerine gelmedi.

32 Cevap=D

33 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ” öğüt” söz konusudur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ” öğüt” söz konusudur? A) Bu defa baltayı taşa vurdular. B) Verilmiş sadakanız varmış. C) Sabreyle işine hayır gelsin başına. D) Bu defa ipin ucunu kaçırdı.

34 Cevap=C

35 1. Sadece kendine hayrı dokunanın, kimseye hayrı yoktur. 2
1. Sadece kendine hayrı dokunanın, kimseye hayrı yoktur. 2. Kartalın beğenmediğini kargalar paylaşır. 3. Kendini beğenmek, insanın yaradılışında vardır. 4. Yalnız kendini düşünen adam, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar. Yukarıdaki sözlerden hangileri birbiriyle yakın anlamlıdır? A) B) 2 – 3 C) D) 1 - 4

36 Cevap=D

37 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ”öğüt” söz konusudur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ”öğüt” söz konusudur? A) Bu defa baltayı taşa vurdular. B) Verilmiş sadakanız varmış. C) Sabreyle işine hayır gelsin başına. D) Bu defa ipin ucunu kaçırdı.

38 Cevap=C

39 Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur
Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur? A) Divan edebiyatının insani duyguları ifade edecek genişlikten uzak olduğunu söyleyebiliriz. B) Öykü dinleyicisinden, şiir okurundan ya da tiyatro izleyicisinden farklı olarak, roman okurunun, okurlarının en yalnızı olduğu söylenmiştir. C) Sinema; müzik, edebiyat, resim gibi sanatların hemen hepsinde daha fazla ilgiyle karşılanmaktadır. D) Tiyatronun anlaşılması diğer sanat dalları kadar zihni bir çaba gerektirmez.

40 Cevap=A

41 Aşağıdakilerden hangisinde “öznenin yaptığı işten etkilenen” öğe vurgulanmıştır? A) Düşüncelerimin doğruluğunu ölçmekten yoksun kaldım artık. B) Senden, öncekinden daha güzel bir resim çizmeni istiyorum şimdi. C) İnsanın hangi mutluluğu hangi inancı sanatla sarmaş dolaş değildir? D)Dağların arasından yavaş yavaş sizin köyünüze doğru yürüyorduk.

42 Cevap=D

43 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğruda anlatım söz konusu değildir
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğruda anlatım söz konusu değildir? A)Aragon, o müthiş şiirinde “Mutlu aşk yok ki dünyada.” demiyor mu? B)Cemal Süreya, “Ben neredeysem yalnızlığın başkenti orasıdır.” demiş. C)Edip Cansever, kapalı şiirin olmadığını, şiire kapalı insanın olduğunu söyler. D)Ülkü Tamer”in o güzel şiiri “Ben sana teşekkür ederim.” dizesiyle başlar.

44 Cevap=C

45 Aşağıdakilerin hangisinde bir “öneri” söz konusudur
Aşağıdakilerin hangisinde bir “öneri” söz konusudur? A) İyi bir öykü yazarı olmak öncelikle iyi bir öykü okuru olmayı gerektirir. B) Kendinize iyi bir öykü kitaplığı oluşturmanız yazarlığınızı geliştirecektir. C) Öykü, özellikle de kısa öykü, yaşamdaki ayrıntıları kaçırmamaktan geçer. D) Bir bütündeki güzelliği oluşturan da ayrıntılar değil midir zaten?

46 Cevap=B

47 Aşağıdakilerden hangisi “sanatçı neyi anlatmış
Aşağıdakilerden hangisi “sanatçı neyi anlatmış?”sorusunun cevabı olabilir? A) Fuzuli, kasidesinde Hz Muhammed”i konu edinmiş. B) Derinlikli, içten ve güzel dizeler yazmayı başarmış. C) Ana motif olarak bütün şiir boyunca sudan yararlanmış. D) Birçok edebi sanatı ustalıkla kullanmayı başarmış.

48 Cevap=A

49 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde üslubun önemi vurgulanmıştır
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde üslubun önemi vurgulanmıştır? A) İyi bir sanatçı, halkı eğitmek, halkı sanattan, anlar duruma getirmek gibi bir görev üstlenebilendir. B) İyi bir sanatçı, anlattığı insanları kültürel birikimleri ve düşünceleri açısından iyi tanıyıp, kişiliklerini tanıyıp, kişiliklerini düğümlerini çözebilendir. C) İyi bir sanatçı, geçmişle günümüzü birleştirerek yapıtını zenginleştirendir. D) İyi bir sanatçı, bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil, onları belli bir biçimde söylemeyi seçtiği için sanatçı olduğunun farkında olandır.

50 Cevap=D

51 1- Sporla uğraşanların sayısı her geçen yılla birlikte artmaktadır
1- Sporla uğraşanların sayısı her geçen yılla birlikte artmaktadır. 2- Leyla bir çöl ceylanı, saçları bahtından daha karadır. 3- Şiir, alışkanlıklara karşı bir başkaldırıştır. 4- Yeryüzünde insandan daha değerli bir şey yoktur. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi karşılaştırma bildirmez? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

52 Cevap=B

53 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “bir işe girmeden önce her şeyin en ayrıntılı biçimde düşünülmesi gerektiğini” öğütler? A)Bin merak, bir borç ödemez. B) Bir musibet bin nasihatten iyidir. C) Bin işçi, bir başçı. D) Bin ölçüp, bir biçmeli.

54 Cevap=D

55 Aşağıdakilerden hangisinde yorum söz konusudur
Aşağıdakilerden hangisinde yorum söz konusudur? A)Orhan Veli, ilk şiirlerini lise yıllarında Varlıkta yayımlamış. B)Ahmet Muhip Dranas, yayımlanan tek kitabıyla şiirimizin anıtlarındandır. C)Kemal Özer, ilk kitabından sonra yedi yıl suskun kalmıştır. D)Kitabın kapağında Abidin Dino”nun bir deseni kullanılmış. E)Dergi son sayısını Can Yücel”le ilgili yazılara ayırmış.

56 Cevap=D

57 Hangi cümlede küçümseme söz konusudur?
A) Yalnızca sen değil, ben de biliyorum. B) Sen sanatı öğren de yapmazsan yapma. C) Onu aradık da bulamadık. D) Para kazanacakmış da ev geçindirecekmiş.

58 Cevap=D

59 ”İstanbul’a kadar geldiniz de bizi ziyaret etmediniz ha
”İstanbul’a kadar geldiniz de bizi ziyaret etmediniz ha!”cümlesi hangi anlamdadır? A) öfke B) küçümseme C) şikayet D) sevinme

60 Cevap=A


""Üzere" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları