Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖRTLÜ DÖNGÜ MODEL İ Ramazan TAŞ Turgut Özal Üniversitesi Mayıs 2012 * Ankara ULUSLARARASI KOB İ KONGRES İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖRTLÜ DÖNGÜ MODEL İ Ramazan TAŞ Turgut Özal Üniversitesi Mayıs 2012 * Ankara ULUSLARARASI KOB İ KONGRES İ."— Sunum transkripti:

1 DÖRTLÜ DÖNGÜ MODEL İ Ramazan TAŞ Turgut Özal Üniversitesi Mayıs 2012 * Ankara ULUSLARARASI KOB İ KONGRES İ

2 QUADRUPLE CYCLE MODEL Ramazan TAŞ Turgut Ozal University International SME Congress Turgut Ozal University May 2012 * Ankara* Turkiye

3 Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi3

4 Bilim, araştırma, teknoloji geliştirme, girişimcilik, inovasyon, üretim, bilgi tabanlı ve yenilikçi ekonomi, büyüme ve zenginleşme bir bütünün parçalarıdır. Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi4

5 Bilimsel bilgi, teknolojik gelişmenin, teknolojik gelişme girişimcilik ve inovasyonun, girişimcilik ve inovasyon yenilikçi ekonominin, yenilikçi ekonomi ise büyüme, kalkınma ve zenginleşmenin temelidir. Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi5

6 Günümüzde gelişmiş ülkelerin büyüme performansının yaklaşık yüzde 75’i teknolojik gelişmeye dayanmaktadır. Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi6

7 7

8 2011 Global İ novasyon Endeksinin zirvesinde sırasıyla İ sviçre, İ sveç, Singapur ve Hong Kong bulunmaktadır. Yani inovasyon zirvesini 2 Avrupa ülkesi ile 2 Asya ülkesi tutmuş bulunmaktadır. Amerika 7. Sıradadır. Türkiye ise 65. Sırada yer bulabilmiştir (The Global Innovation Index 2011, 2011). Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi8

9 TOPLAM İ NOVAT İ F G İ R İ Ş İ MC İ L İ K KAPAS İ TES İ Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi9

10 10

11 Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi11 TOPLAM İ NOVAT İ F G İ R İ Ş İ MC İ L İ K KAPAS İ TES İ ÜN İ VERS İ TE İ Ş DÜNYASI DEVLET TOPLUM

12 Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi12 AR- GE-PA ÜN İ VERS İ TE İ Ş DÜNYASI DEVLET TOPLUM

13 Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi13

14 Toplumun dörtlü döngü modeli içinde üniversite, iş dünyası ve devlet ile karşılıklı ve sürekli bir etkileşim içine girmesi sonucunda kapalı toplumdan açık topluma, tüketim toplumundan bilgi toplumuna do ğ ru bir ilerleme olacaktır. Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi14

15 Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi15

16  Birinci Nesil (E ğ itimci) Üniversiteler Dönemi  İ kinci Nesil (Araştırmacı) Üniversiteler Dönemi  Üçüncü Nesil (Girişimci) Üniversiteler Dönemi  Dördüncü Nesil (Transdisipliner) Üniversiteler Dönemi Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi16

17 Transdisipliner Yaklaşım, Herhangi bir bilim disiplinine özgü ve ba ğ lı olmayan, araştırma ve proje konusunun niteli ğ ine göre bütün disiplinlerin ortak çalışabildi ğ i disiplinler ötesi bir yaklaşımdır. Dörtlü döngü modeli uygulandı ğ ında üniversiteler transdisipliner tarzda çalışan inovatif girişimci üniversite dönemine geçeceklerdir. Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi17

18 Açık inovasyon sistemi, dışsal sorun çözücülerin inovasyon sürecine entegrasyonunu sa ğ layan bir sistemdir. Kapalı inovasyon sisteminde üniversitelerin inovasyon kültürünün ana kayna ğ ı olan Ar-Ge birimlerine açık inovasyon sisteminde dünyanın bütün üniversitelerindeki ö ğ renciler, ö ğ retim elemanları, bütün bilim dünyası, iş dünyası ve halk eklemlenmektedir. Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi18

19 Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi19

20 Model Sayesinde İ ş Dünyası, Dikey Teknoloji Transferinden Yatay Teknoloji Transferine Geçecektir. YATAY TEKNOLOJ İ TRANSFER İ Yatay teknoloji transferi kanalıyla yeni teknoloji üretim ve geliştirme sistemi oluşturulmakta; temel araştırmalardan başlayarak yayınım, ticarileştirme, etki de ğ erlendirme, toplumsal denetim ve refaha kadar uzanan farklı bir “bilgi de ğ er zinciri” kurulabilmektedir. Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi20

21 Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi21

22 Devletin iş dünyası, üniversite ve toplum ile dörtlü döngü modeli çerçevesinde interaktif bir işbirli ğ i a ğ ına girmesi sonucunda bürokratik devletten katılımcı ve bilge devlete do ğ ru bir gelişme yaşanacaktır. Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi22

23 Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi23

24 Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi24

25 Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi25

26 TEŞEKKÜRLER……………………… Ramazan TAŞ * 2012* Turgut Özal Üniversitesi26


"DÖRTLÜ DÖNGÜ MODEL İ Ramazan TAŞ Turgut Özal Üniversitesi Mayıs 2012 * Ankara ULUSLARARASI KOB İ KONGRES İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları