Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© The McGraw-Hill Companies, 2002 7. Hafta Mikroekonomik Uyglamalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© The McGraw-Hill Companies, 2002 7. Hafta Mikroekonomik Uyglamalar."— Sunum transkripti:

1 © The McGraw-Hill Companies, 2002 7. Hafta Mikroekonomik Uyglamalar

2 © The McGraw-Hill Companies, 2002 İşgücü Piyasası

3 © The McGraw-Hill Companies, 2002 2 Uzun dönemde faktör talebi Sermaye emeğin optimal bileşimi bu faktörlerin nisbi fiyatına bağlıdır –Bu emek-zengini ülkelerde neden emek-yoğun tekniklerin kullanıldığını açıklıyor. Bir faktörün fiyatındaki değişme hem üretim hem de ikame etkisi ortaya çıkarır Ücretin yükselmesi –daha sermaye-yoğun tekniklerin kullanılmasına neden olur (ikame etkisi) –aynı zamanda üretimin düşmesine neden olur

4 © The McGraw-Hill Companies, 2002 3 Kısa dönemde emek talebi Tam rekabet ve, azalan verimler altında: firma, karını ekstra bir birim işçi istihdam etmenin maliyeti MVPL’ye eşit olduğunda maksimize eder... Emeğin marjinal ürün değeri (MVPL) işçi sayısını bir birim arttırarak üretilen ürünün satışından elde edilen gelirdir W0W0 MVPL İstihdam Ücret, MVPL

5 © The McGraw-Hill Companies, 2002 4 Kısa dönemde emek talebi W0W0 MVPL İstihdam Ücret, MVPL L* İstihdam seviyesi L*. Tam rekabetde karı maksimize eden MR = SMC kuralı ile tutarlı. L*’ın altında, ekstra istihdam maliyetinden daha fazla gelir yaratır. L*’nın üstünde, tam tersi. …bu E noktasında gerçekleşir w = MVPL. E

6 © The McGraw-Hill Companies, 2002 5 Emek arzı EMEK GÜCÜ: –çalışabilecek herkes Emek arzı –bireyin zamanının ne kadarını işe ayıracağı reel ücrete bağlıdır

7 © The McGraw-Hill Companies, 2002 6 Toplumun emek arzı Ekonomiyi ya da endüstriyi ele alırsak; daha yüksek reel ücret daha fazla katılım demek o yüzden emek arzı pozitif eğimlidir

8 © The McGraw-Hill Companies, 2002 7 Bir endüstride emek piyasası dengesi yüksek ücretlerde daha fazla emek arzı yüksek ücretlerde daha az emek talebi Denge W 0, L 0. emek miktarı Ücret DLDL DLDL SLSL SLSL W0W0 L0L0

9 © The McGraw-Hill Companies, 2002 8 Ürün talebinde azalış emek miktarı Ücret DLDL DLDL SLSL SLSL W0W0 L0L0 Dengeden başlayarak ürün talebinde düşme emeğe olan talebide düşürür D' L Yeni denge W 1, L 1. L1L1 W1W1

10 © The McGraw-Hill Companies, 2002 9 Diğer endüstride ücret artışı emek miktarı Ücret DLDL DLDL SLSL SLSL W0W0 L0L0 Dengeden başlayarak, Başka sektörlerdeki ücret artışı emeği çeker, dolayısıyla bu endüstride arz sola kayar S' L Yeni denge W 2, L 2. L2L2 W2W2

11 © The McGraw-Hill Companies, 2002 Bilgi ekonomisi

12 © The McGraw-Hill Companies, 2002 11

13 © The McGraw-Hill Companies, 2002 12 Ülkelere göre refah değişkenleri

14 © The McGraw-Hill Companies, 2002 13 e-ürünler e-ürün: –dijital olarak kodlanan hızlı ve ucuz bir şekilde aktarılan ürünler áör. müzik, filmler, kitaplar… e-ürünleri üretmenin maliyeti çok büyük… … fakat ürünü dağıtmanın marjinal maliyeti çok küçük ölçek ekonomilerinden faydalanır

15 © The McGraw-Hill Companies, 2002 14 Network dışsallıkları TL Miktar D1D1 P1P1 Q1Q1 P 1 seviyesinde talep sınırlı. Fiyat P 2 ’ ye düştüğünde insanlar network’ü daha çekici bulacaktır, dolayısı ile sadece talep doğrusu üzerinde bir kayma olmaz aynı zamanda talep eğrisi sağa kayar. P2P2 D2D2 Q2Q2 Uzun dönem talep eğrisi daha esnek hale gelmiştir (DD). D D

16 © The McGraw-Hill Companies, 2002 15 Bilgi: arz yönü Ölçek ekonomilerinin büyüklüğü dikkate alındığında, bilgi ürünlerinin tekel satıcıları iki şekilde karşımıza çıkar: Küçük rakipleri olan baskın firma áör. Microsoft ve onun A&G harcamaları Tekelci rekabet

17 © The McGraw-Hill Companies, 2002 16 Bilgi ürünlerinin fiyatlanması Bilgi ürünlerini fiyatlama stratejileri: –iki-parçalı tarife sabit maliyetleri karşılamak için yıllık ücret + marjinal maliyetleri karşılamak için küçük bir ücret –çeşitleme fiyat farklılaştırmasını mümkün kılmak için farklı kalitede ürün sunmak (Dos, Windows, NT, XP ve versiyonları) –paketleme fiyat farklılaştırması ihtiyacını azaltmak için birden fazla ürünü birden sunmak

18 © The McGraw-Hill Companies, 2002 17 Rekabet - İşbirliği Stratejik ittifak, birbirini kısmen tamamlayan bazı ürünlerin üreticilerinin bir arada ürün sunduğu işbirliği ve rekabet ortamıdır. –ör. Microsoft ve Intel –havayolları ittifakları: One World, Star

19 © The McGraw-Hill Companies, 2002 18 E-ekonomiyi anlamak 1 Bilgi devrimi hayatımızı değiştiriyor –fakat piyasa taktik ve aktivitelerinin sadece çok azı yeni 2 Teknolojik devrim ekonomik devrimi gerektirmedi.

20 © The McGraw-Hill Companies, 2002 Hükümet Harcamaları ve Gelirleri

21 © The McGraw-Hill Companies, 2002 20 Hükümet harcamaları

22 © The McGraw-Hill Companies, 2002 21 Özel ve kamu malları Özel mal –bir kişi tarafından tüketildiğinde başkası tarafından tüketilemeyen ürün. áör. diş tedavisi kamu malı –birisi tarafından tüketildiğinde başkaları tarafından da tüketilebilen ürün. áör. sokak lambası

23 © The McGraw-Hill Companies, 2002 22 Hak görülen mallar ve kötü mallar Hak görülen mallar (kötü) –istenmese bile herkesin elde etmesi (etmemesi) gerektiğini düşündüğümüz mallar (kötü mallar). áör. Eğitim, sağlık hizmetleri, sigaralar

24 © The McGraw-Hill Companies, 2002 23 Vergi çeşitleri Dolaysız vergiler –ücret, maaş, kira, faiz gibi gelirlerden alınan vergiler. áör. gelir vergisi, kurumlar vergisi Dolaylı vergiler –mal ve hizmetlere yapılan harcamalardan alınan vergiler áör. KDV, gümrük vergisi Zenginlik vergisi –sermaye transfer vergisi, emlak vergisi

25 © The McGraw-Hill Companies, 2002 24 İşverenin ödediği alan mavi, işçilerin ödediği yeşil. Ücretler üzerine konan bir vergi Çalışma saati Ücret L W DD SS Vergi yokken işgücü piyasası W ücret düzeyinden, ve L ça- lışma saati seviyesinde den- gededir. Turuncu alan toplumsal refah kaybı. L' SS' W' W'' Vergi olduğunda, yeni emek arz eğrisi SS', ele geçen ücret W'', firmanın ödediği W', aradaki fark vergi.

26 © The McGraw-Hill Companies, 2002 25 Vergiyi kim öder? Vergiyi kimin ödeyeceği ürünün talep ve arz esnekliğine bağlıdır, Bu aynı zamanda refah kaybının büyüklüğünüde belirler.

27 © The McGraw-Hill Companies, 2002 26 Laffer eğrisi her vergi oranına karşılık gelen vergi gelirini gösterir. t*’ın üstünde vergi caydırıcı olduğundan vergi gelirini azaltır. t* 100% Vergi oranı Vergi geliri

28 © The McGraw-Hill Companies, 2002 Sanayi politikası ve rekabet politikası

29 © The McGraw-Hill Companies, 2002 28 Sanayi politikası ve rekabet politikası Rekabet politikası –Firmalar arasındaki rekabeti güven altına alarak ve teşvik ederek ekonomik etkinliği arttırmayı amaçlar Sanayi politikası –Firmaların üretim kararlarını etkileyen dışsallıkları dengelemeyi amaçlar

30 © The McGraw-Hill Companies, 2002 29 Sanayi politikası İcatlar ve patent sistemi –rekabetin yavaşlamasına neden olmadan icatlar için yeterli teşviği sağlamak için yaratılmıştır Araştırma & geliştirme (A&G) –riskli projelerdeki sosyal getiri özel getiriyi geçebilir

31 © The McGraw-Hill Companies, 2002 30 Tüketici rantı P marjial tüketicinin ürüne verdiği değeri gösterir o yüzden D marjinal sosyal faydayı da temsil eder D Q P Miktar Fiyat A E Tüm tüketiciler ürün için P fiyatını ödediğinde, APE üçgeni tüketici rantını gösterir.

32 © The McGraw-Hill Companies, 2002 31 Üretici rantı D LAC = LMC Miktar Fiyat Q P Üretici rantı toplam maliyeti aşan toplam gelirdir (mavi alan)

33 © The McGraw-Hill Companies, 2002 32 Tüketici rantı yeşil alan. Tekelin sosyal maliyeti: tam rekabet tekel karşılaştırması Varsayalım ki, sanayinin uzun dönem ortalama ve marjinal maliyetleri yatay (sabit). Tam rekabet altında, uzun dönem dengesi Q c, P c. D LAC = LMC QcQc PcPc Miktar Fiyat

34 © The McGraw-Hill Companies, 2002 33 kırmızı alan refah kaybı – yani tekelin sosyal kaybı Tekelin elde ettiği üretici rantı (kar) mavi dörtgen, Tüketici rantı şimdi yeşil alan. Tekelin sosyal maliyeti: tam rekabet tekel karşılaştırması D LAC = LMC QcQc PcPc Miktar Fiyat MR QmQm PmPm Tekelci tarafından satın alındığında, kar maksimizasyonunu sağlayan üretim ve fiyat Q m ve P m.

35 © The McGraw-Hill Companies, 2002 34 Faklılaşan maliyet koşulları altında tam rekabet ve tekel Varsayalım ki tekel tam rekabete göre daha düşük maliyet koşulları altında çalışıyor QcQc PcPc LRSS pc Tam rekabet dengesi P c, Q c. LAC = LMC MR PmPm QmQm Tekel dengesi P m, Q m D Miktar Fiyat

36 © The McGraw-Hill Companies, 2002 35 Refah sonuçları İki durum karşılaştırıldığında, tekelde tüketici rantı kaybı (kırmızı üçgen) etkinlikten elde edilen kazançlarla (mavi dörtgen) dengelenmeli

37 © The McGraw-Hill Companies, 2002 36 Türkiye’de rekabet hukuku Rekabet Kurumu: http://www.rekabet.gov.tr/turkce.asp. Rekabetin korunması hakkında: 4054 sayılı kanun http://www.rekabet.gov.tr/word/kanun. doc


"© The McGraw-Hill Companies, 2002 7. Hafta Mikroekonomik Uyglamalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları