Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşgücü Piyasası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşgücü Piyasası."— Sunum transkripti:

0 7. Hafta Mikroekonomik Uyglamalar

1 İşgücü Piyasası

2 Uzun dönemde faktör talebi
Sermaye emeğin optimal bileşimi bu faktörlerin nisbi fiyatına bağlıdır Bu emek-zengini ülkelerde neden emek-yoğun tekniklerin kullanıldığını açıklıyor. Bir faktörün fiyatındaki değişme hem üretim hem de ikame etkisi ortaya çıkarır Ücretin yükselmesi daha sermaye-yoğun tekniklerin kullanılmasına neden olur (ikame etkisi) aynı zamanda üretimin düşmesine neden olur See Section 10-1 in the main text.

3 Kısa dönemde emek talebi
Emeğin marjinal ürün değeri (MVPL) işçi sayısını bir birim arttırarak üretilen ürünün satışından elde edilen gelirdir MVPL İstihdam Ücret, MVPL Tam rekabet ve, azalan verimler altında: firma, karını ekstra bir birim işçi istihdam etmenin maliyeti MVPL’ye eşit olduğunda maksimize eder... W0 See Section 10-2 in the main text, and Figure 10-2.

4 Kısa dönemde emek talebi
W0 MVPL İstihdam Ücret, MVPL …bu E noktasında gerçekleşir w = MVPL. E L* İstihdam seviyesi L*. L*’ın altında, ekstra istihdam maliyetinden daha fazla gelir yaratır. L*’nın üstünde, tam tersi. See Section 10-2 in the main text, and Figure 10-2. Tam rekabetde karı maksimize eden MR = SMC kuralı ile tutarlı.

5 Emek arzı EMEK GÜCÜ: Emek arzı çalışabilecek herkes
bireyin zamanının ne kadarını işe ayıracağı reel ücrete bağlıdır See Section 10-4 in the main text.

6 Toplumun emek arzı Ekonomiyi ya da endüstriyi ele alırsak;
daha yüksek reel ücret daha fazla katılım demek o yüzden emek arzı pozitif eğimlidir See Section 10-4 in the main text.

7 Bir endüstride emek piyasası dengesi
yüksek ücretlerde daha fazla emek arzı yüksek ücretlerde daha az emek talebi Denge W0, L0. emek miktarı Ücret DL SL W0 L0 See Section 10-5 in the main text, and Figure 10-7.

8 Ürün talebinde azalış DL Dengeden başlayarak ürün talebinde düşme
emek miktarı Ücret DL SL W0 L0 Dengeden başlayarak ürün talebinde düşme emeğe olan talebide düşürür D'L Yeni denge W1, L1. L1 W1 See Section 10-5 in the main text, and Figure 10-7.

9 Diğer endüstride ücret artışı
dolayısıyla bu endüstride arz sola kayar S'L emek miktarı Ücret DL SL W0 L0 Dengeden başlayarak, Başka sektörlerdeki ücret artışı emeği çeker, Yeni denge W2, L2. L2 W2 See Section 10-5 in the main text, and Figure 10-7.

10 Bilgi ekonomisi

11 e-Ekonomi Bilgi devrimi
Animation is set to automatic, with a 1-second delay.

12 Ülkelere göre refah değişkenleri
See Section 14-1, Table 14-1 in the main text.

13 e-ürünler e-ürün: e-ürünleri üretmenin maliyeti çok büyük…
dijital olarak kodlanan hızlı ve ucuz bir şekilde aktarılan ürünler ör. müzik, filmler, kitaplar… e-ürünleri üretmenin maliyeti çok büyük… … fakat ürünü dağıtmanın marjinal maliyeti çok küçük ölçek ekonomilerinden faydalanır See Section 14-1 in the main text.

14 Network dışsallıkları
P1 seviyesinde talep sınırlı. TL Miktar D1 P1 Q1 Uzun dönem talep eğrisi daha esnek hale gelmiştir (DD). D Fiyat P2’ ye düştüğünde insanlar network’ü daha çekici bulacaktır, dolayısı ile sadece talep doğrusu üzerinde bir kayma olmaz aynı zamanda talep eğrisi sağa kayar. D2 Q2 See Section 14-2 in the main text, and Figure 14-1. P2

15 Bilgi: arz yönü Ölçek ekonomilerinin büyüklüğü dikkate alındığında, bilgi ürünlerinin tekel satıcıları iki şekilde karşımıza çıkar: Küçük rakipleri olan baskın firma ör. Microsoft ve onun A&G harcamaları Tekelci rekabet See Section 14-3 in the main text.

16 Bilgi ürünlerinin fiyatlanması
Bilgi ürünlerini fiyatlama stratejileri: iki-parçalı tarife sabit maliyetleri karşılamak için yıllık ücret + marjinal maliyetleri karşılamak için küçük bir ücret çeşitleme fiyat farklılaştırmasını mümkün kılmak için farklı kalitede ürün sunmak (Dos, Windows, NT, XP ve versiyonları) paketleme fiyat farklılaştırması ihtiyacını azaltmak için birden fazla ürünü birden sunmak See Section 14-3 in the main text.

17 Rekabet - İşbirliği Stratejik ittifak, birbirini kısmen tamamlayan bazı ürünlerin üreticilerinin bir arada ürün sunduğu işbirliği ve rekabet ortamıdır. ör. Microsoft ve Intel havayolları ittifakları: One World, Star See Section 14-3 in the main text.

18 E-ekonomiyi anlamak 1 Bilgi devrimi hayatımızı değiştiriyor
fakat piyasa taktik ve aktivitelerinin sadece çok azı yeni 2 Teknolojik devrim ekonomik devrimi gerektirmedi. See Section 14-5 in the main text.

19 Hükümet Harcamaları ve Gelirleri

20 Hükümet harcamaları See Section 4-1 in the main text and Table 16-1.

21 Özel ve kamu malları Özel mal kamu malı
bir kişi tarafından tüketildiğinde başkası tarafından tüketilemeyen ürün. ör. diş tedavisi kamu malı birisi tarafından tüketildiğinde başkaları tarafından da tüketilebilen ürün. ör. sokak lambası See Section 16-2 of the main text

22 Hak görülen mallar ve kötü mallar
Hak görülen mallar (kötü) istenmese bile herkesin elde etmesi (etmemesi) gerektiğini düşündüğümüz mallar (kötü mallar). ör. Eğitim, sağlık hizmetleri, sigaralar See Section 16-2 in the main text.

23 Vergi çeşitleri Dolaysız vergiler Dolaylı vergiler Zenginlik vergisi
ücret, maaş, kira, faiz gibi gelirlerden alınan vergiler. ör. gelir vergisi, kurumlar vergisi Dolaylı vergiler mal ve hizmetlere yapılan harcamalardan alınan vergiler ör. KDV, gümrük vergisi Zenginlik vergisi sermaye transfer vergisi, emlak vergisi See Section 16-3 in the main text.

24 Ücretler üzerine konan bir vergi
Vergi yokken işgücü piyasası W ücret düzeyinden, ve L ça- lışma saati seviyesinde den- gededir. L' SS' W' W'' Vergi olduğunda, yeni emek arz eğrisi SS', ele geçen ücret W'', firmanın ödediği W', aradaki fark vergi. SS Ücret İşverenin ödediği alan mavi, işçilerin ödediği yeşil. Turuncu alan toplumsal refah kaybı. W This discussion of the incidence of a tax is to be found in Section 16-3 of the main text – see Figure 16-3. DD L Çalışma saati

25 Vergiyi kim öder? Vergiyi kimin ödeyeceği ürünün talep ve arz esnekliğine bağlıdır, Bu aynı zamanda refah kaybının büyüklüğünüde belirler. See Section 16-3 in the main text.

26 Laffer eğrisi her vergi oranına karşılık gelen vergi gelirini gösterir. t*’ın üstünde vergi caydırıcı olduğundan vergi gelirini azaltır. Vergi geliri See section 16-4 of the main text and Figure 16-6. t* 100% Vergi oranı

27 Sanayi politikası ve rekabet politikası

28 Sanayi politikası ve rekabet politikası
Firmalar arasındaki rekabeti güven altına alarak ve teşvik ederek ekonomik etkinliği arttırmayı amaçlar Sanayi politikası Firmaların üretim kararlarını etkileyen dışsallıkları dengelemeyi amaçlar See the introduction to Chapter 17 in the main text.

29 Sanayi politikası İcatlar ve patent sistemi
rekabetin yavaşlamasına neden olmadan icatlar için yeterli teşviği sağlamak için yaratılmıştır Araştırma & geliştirme (A&G) riskli projelerdeki sosyal getiri özel getiriyi geçebilir See Section 17-1 in the main text.

30 Tüketici rantı A E P D Q P marjial tüketicinin ürüne
verdiği değeri gösterir Fiyat A Tüm tüketiciler ürün için P fiyatını ödediğinde, APE üçgeni tüketici rantını gösterir. o yüzden D marjinal sosyal faydayı da temsil eder E P D See Section 17-3 in the main text Q Miktar

31 Üretici rantı P LAC = LMC D Q Fiyat Üretici rantı toplam
maliyeti aşan toplam gelirdir (mavi alan) P LAC = LMC See Section 17-3 in the main text. D Q Miktar

32 Tekelin sosyal maliyeti: tam rekabet tekel karşılaştırması
Varsayalım ki, sanayinin uzun dönem ortalama ve marjinal maliyetleri yatay (sabit). D LAC = LMC Qc Pc Miktar Fiyat Tüketici rantı yeşil alan. Tam rekabet altında, uzun dönem dengesi Qc , Pc. See Section 17-3 in the main text.

33 Tekelin sosyal maliyeti: tam rekabet tekel karşılaştırması
Qm Pm Tekelci tarafından satın alındığında, kar maksimizasyonunu sağlayan üretim ve fiyat Qm ve Pm. D LAC = LMC Qc Pc Miktar Fiyat Tüketici rantı şimdi yeşil alan. Tekelin elde ettiği üretici rantı (kar) mavi dörtgen, kırmızı alan refah kaybı – yani tekelin sosyal kaybı See Section 17-3 of the main text, and Figure 17-1.

34 Faklılaşan maliyet koşulları altında tam rekabet ve tekel
Varsayalım ki tekel tam rekabete göre daha düşük maliyet koşulları altında çalışıyor D Miktar Fiyat LAC = LMC MR Pm Qm Tekel dengesi Pm, Qm Qc Pc LRSSpc Tam rekabet dengesi Pc, Qc.

35 Refah sonuçları İki durum karşılaştırıldığında, tekelde tüketici rantı kaybı (kırmızı üçgen) etkinlikten elde edilen kazançlarla (mavi dörtgen) dengelenmeli

36 Türkiye’de rekabet hukuku
Rekabet Kurumu: Rekabetin korunması hakkında: 4054 sayılı kanun See Section 17-4 in the main text.


"İşgücü Piyasası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları